Türk Nöroşirürji Derneği
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Öğretim ve Eğitim Grubu
Lomber Minimal İnvaziv
Cerrahi Kursu
Moderatör: Prof. Dr. Sait Naderi
6 Şubat 2015
Ümraniye Eğitim ve
Araştırma Hastanesi,
İstanbul
Türk Nöroşirürji Derneği
Taşkent Cad. No:13/4
06500 Bahçelievler/Ankara
Tel: (0312) 212 6408 Faks: (0312) 215 4626
E-posta:[email protected]
Başvuru: Prof. Dr. Sait Naderi
[email protected]
İletişim: (216) 632 18 18 / 1709 (iç hat)
ä Başkanın Mesajı
ä PROGRAM
Lomber Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu
6 ŞUBAT 2015
Türk Nöroşirürji Derneği
Yönetim Kurulu
Başkan
Zeki Şekerci
2. Başkan
Talat Kırış
Sekreter
Y. Şükrü Çağlar
Muhasip
Nejat Akalan
Veznedar
İbrahim Suat Öktem
Türk Nöroşirürji Derneği
Spinal ve Periferik Sinir
Cerrahisi Öğretim ve Eğitim
Grubu Yönetim Kurulu
Başkan
Değerli Meslektaşlarım,
Spinal Cerrahi Grubu olarak, dünyada gelişen ve giderek popüler hale gelen minimal invaziv yaklaşımlara
son derece önem vermekteyiz. Daha eğitici ve öğretici
olabileceğini düşündüğümüz cerrahi uygulamalı toplantılara geçen yılda olduğu gibi bu yıl da devam edeceğiz.
Lomber cerrahide uygulanan minimal invaziv yöntemler, canlı olarak gösterildiği gibi, teorik anlamda da bilgilendirme yapılacaktır. Video gösterimleri ile daha yararlı
olmasını hedefliyoruz.
Ev sahipliğini ve moderatörlüğünü Sayın Prof. Dr. Sait
Naderi’nin yapacağı, 6 Şubat 2015 tarihinde düzenlenecek kursumuza katılarak, lomber endoskopik diskektomi, lumbosakral ağrı girişimleri ve perkütan spinal
cerrahi konusundaki bilgileriniz güncellenecektir.
Katılım ve desteklerinizi bekliyoruz.
Saygılarımla
Sedat Dalbayrak
2. Başkan
Erkan Kaptanoğlu
Sekreter
Serkan Şimşek
Üye
Özkan Ateş
Üye
Doç. Dr. Sedat Dalbayrak
TNDer SPSCG Yönetim Kurulu Başkanı
Oturum 1
09:00-09:15
09:15-09:30
09:30-09:45
09:45-10.00
Lomber Endoskopik Girişimler
Transforaminal endoskopik diskektomi
İnterlaminar endoskopik diskektomi
Endoskopik diskektomi mi mikrocerrahi mi?
Dar kanal endoskopik dekompresyon
Kemal Koç
Sait Naderi
Hikmet Uluğ
Murat İmer
Ali Dalgıç
10.00-12:00
Canlı ameliyat
İnterlaminar endoskopik diskektomi
Transforaminal endoskopik diskektomi
Epiduroskopi
Fahir Özer
Hikmet Uluğ
Sait Naderi
Sedat Çağlı
12:00-13:30
Yemek
Oturum 2
13:30-13:45
13:45-14:00
14:00-14:15
Perkütan Yöntemler
İnterbody füzyon teknikleri
Faset vidalama teknikleri
Perkütan enstrümantasyon
Murat Hancı
Erkan Kaptanoğlu
Şükrü Çağlar
Fahir Özer
Oturum 3
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
Blokajlar
Epiduroskopi: Pozitif bakış
Epiduroskopi: Negatif bakış
Kök blokajı ne zaman ve nasıl yapılır?
Serkan Şimşek
Sedat Çağlı
Kemal Koç
M. Sait Seçkin
15:00-15:15
Ara
Oturum 3
Video Oturumu
15:15-16:45
Dar kanalda endoskopik dekompresyon
Perkütan faset vidalama
Transforaminal selektif kök blokajı
Faset blokajı
Diskografi
Lomber sempatik blokaj
Sakroiliak blokaj
Psödoartrotik vida blokajı
Pars defekti blokajı
Kaudal blokaj
16:45-17:00
Kapanış
Ali Dalgıç
Sait Naderi
Download

Lomber minimaL invaziv Cerrahi Kursu