TND AKDENİZ SPİNAL GÜNLERİ
2014- 2015
EKİM 2014
KASIM 2014
ARALIK 2014
Dr:Sedat Dalbayrak
Dr.Sedat Çağlı
Dr.Şükrü Çağlar
ŞUBAT 2014
Dr.Sait Naderi
MART 2014
Dr.Cem Açıkbaş
NİSAN 2014
Dr.Kemal Koç
Deformite Cerrahisi
Ağrı Girişimleri
Servikal Disk
Hernisi-Dinamik
Sistemler
Nondiskojenik
Syetaljiler
İntramedüller
tümörler
Primer Omurga
Tümörleri
Download

TND AKDENİZ SPİNAL GÜNLERİ 2014