ADALET PROGRAMI (II. ÖĞRETİM)
YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI
SINAV TARİHİ
08/01/2015
PERŞEMBE
09/01/2015
CUMA
SINAV
SAATİ
DERSİN ADI
DERSİ VEREN ÖĞRETİM
ELEMANI
SINAV YERİ
18:00 -19:00
MEDENĠ HUKUK(ADALET)
D-704
OGR. GOR. IZZET OTRU
17:00-18:00
ĠK YÖNETĠMĠ
D-704
OGR. GOR. FULYA ODUNCU
BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (II. ÖĞRETİM)
YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI
SINAV TARİHİ
SINAV
SAATİ
DERSİN ADI
SINAV YERİ
DERSİ VEREN
ÖĞRETİM ELEMANI
17:00-17:45
GENEL ĠġLETME
D-704
ÖĞR. GÖR. ERDEM GÖL
08/01/2015
18:00-18:45
MALĠ TABLOLAR ANALĠZĠ
D-901
ÖĞR. GÖR. SĠBEL KAHRAMAN
PERŞEMBE
19:00-19:40
GENEL EKONOMĠ
D-704
ÖĞR. GÖR. SĠBEL KAHRAMAN
20:00-20:40
PARA TEORĠSĠ VE POLĠTĠKASI
D-704
YRD.DOÇ.DR. SELĠN SARILI
17:00-17:50
MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ
D-901
ÖĞR. GÖR. MERVE AYYILDIZ
09/01/2015
18:00-18:40
BANKACILIĞA GĠRĠġ
D-704
YRD.DOÇ.DR. SELĠN SARILI
CUMA
19:00-20:00
YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON
D-704
ÖĞR. GÖR. BETÜL AYÇA
20:10-20:50
SĠGORTACILIĞA GĠRĠġ
D-704
ÖĞR. GÖR. ERĠM SAKA
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI (II. ÖĞRETİM)
YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI
SINAV TARİHİ
08/01/2015
PERŞEMBE
09/01/2015
CUMA
SINAV
SAATİ
DERSİN ADI
SINAV YERİ
DERSİ VEREN
ÖĞRETİM ELEMANI
17:00-18:00
OKUL ÖNCESĠ ÇOCUK GELĠġĠMĠ I
D-601
Ö.GÖR. DĠLEK ERZENLĠ
17:00-18:00
ÖZEL EĞĠTĠM I
D-601
Ö.GÖR. DĠLEK ERZENLĠ
GRAFİK TASARIMI PROGRAMI (II. ÖĞRETİM)
YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI
SINAV TARİHİ
DERSİ VEREN ÖĞRETİM
SINAV
DERSİN ADI
SAATİ
08/01/2015
17:00-18:00
TĠPOGRAFĠ 1
PERŞEMBE
18:00-19:00
TEMEL FOROĞRAF I
17:00-18:00
PERSPEKTĠF
18:00-19:00
TEMEL TASARIM 1
19:00-20:00
DESEN
09/01/2015
CUMA
SINAV YERİ
13. KAT FOTO.
STÜDYOSU
13. KAT FOTO.
STÜDYOSU
13. KAT FOTO.
STÜDYOSU
13. KAT FOTO.
STÜDYOSU
13. KAT FOTO.
STÜDYOSU
ELEMANI
Ö.GÖR GÖKÇĠN ÇUBUKCU
Ö.GÖR GÖKÇĠN ÇUBUKCU
Ö.GÖR GÖKNUR SÖZÜNERĠ
Ö.GÖR EDA CERĠT
Ö.GÖR EDA CERĠT
İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI (II. ÖĞRETİM)
YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI
SINAV TARİHİ
08/01/2015
PERŞEMBE
09/01/2015
CUMA
SINAV
SAATİ
DERSİN ADI
SINAV YERİ
DERSİ VEREN
ÖĞRETİM ELEMANI
17:00-17:45
FĠZYOLOJĠ
D-805
ÖĞR. GÖR. GÖKÇE BAĞCI
17:00-17:45
ILETĠġĠM
D-805 – D-606
ÖĞR. GÖR. TÜLAY ÖZÜBEK
18:00-18:45
ANATOMĠ
D-805
ÖĞR. GÖR. GÖKÇE BAĞCI
MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI (II. ÖĞRETİM)
YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI
SINAV TARİHİ
08/01/2015
PERŞEMBE
SINAV
SAATİ
DERSİN ADI
SINAV YERİ
17:00-17:45
ĠLETĠġĠM (II.SINIF)
D-705
18:00-20:00
TEKNĠK RESĠM (I.SINIF)
L-801
20:00-20:45
MĠMARLIK TARĠHĠ II (II.SINIF)
D-705
20:50-21:35
KORUMA KAVRAMLARI (I.SINIF)
D-705
GELENEKSEL YAPI ELEMANLARI
(I.SINIF)
KAGĠR YAPI TEKN. (II.SINIF)
D-705
17:00-18:00
09/01/2015
CUMA
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-20:45
RESTORASYON KEġĠF VE
METRAJ (II.SINIF)
SANAT TARĠHĠ (I.SINIF)
L-801
DERSİ VEREN
ÖĞRETİM ELEMANI
ÖĞR.GÖR.GÜLCAN
TOSUN
ÖĞR.GÖR.DR.M.ERDAL
EREN
ÖĞR.GÖR.HANDE
YILMAZ
ÖĞR.GÖR.HANDE
YILMAZ
ÖĞR.GÖR.DENĠZ
TATLIDEDE
ÖĞR.GÖR.DR.M.ERDAL
EREN
L-1201
GÜNEġ ERDĠM
D-705
ÖĞR.GÖR.HANDE
YILMAZ
MODA TASARIMI PROGRAMI (II. ÖĞRETİM)
YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI
SINAV
TARİHİ
08/01/2015
PERŞEMBE
SINAV
SAATİ
DERSİN ADI
DERSİ VEREN ÖĞRETİM
ELEMANI
SINAV YERİ
17:00-18:00
MODA RESMĠ VE ĠLLUSTRASYONU
L-1102
Ö.GÖR. NEBAHAT ÇAĞIL
17:00-19:00
BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ KALIP
HAZIRLAMA
L-1201
Ö.GÖR. ASLI AYGÜN OCAK
17:00-19:00
KALIP HAZIRLAMA I
L-1102
Ö.GÖR. ASLI AYGÜN OCAK
17:00-19:00
KALIP HAZIRLAMA III
L-1104
Ö.GÖR. ASLIHAN ESRA ÇAKIROĞLU
09/01/2015
CUMA
RADYOTERAPİ PROGRAMI (II. ÖĞRETİM)
YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI
SINAV TARİHİ
08/01/2015
SINAV
SAATİ
DERSİN ADI
SINAV YERİ
DERSİ VEREN
ÖĞRETİM ELEMANI
17.30-18.30
TIBBĠ VE RADY. TERMĠNOLOJĠ
D-604
ÖĞR. GÖR. ARDA KEBAPÇI
09/01/2015
17.30-18.30
TEMEL ONKOLOJĠ
D-604
CUMA
18.30-19.30
FĠZYOLOJĠ
D-604
ÖĞR.GÖR.DR. ZÜLEYHA
AKGÜN
ÖĞR. GÖR. SEVDA PINAR
MEHEL TUTUK
PERŞEMBE
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI (II. ÖĞRETİM)
YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI
SINAV TARİHİ
08/01/2015
PERŞEMBE
09/01/2015
CUMA
SINAV
SAATİ
DERSİN ADI
SINAV YERİ
DERSİ VEREN
ÖĞRETİM ELEMANI
17.00-17.40
TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ
D-701
O. GOR. DERYA HOġGOR
18.00-18.50
ĠLK YARDIM
D-701
O. GOR. EMĠNE ġĠRĠN
19.00-19.40
GENEL EKONOMĠ
D-701
O. GOR. ERDEM GOL
17.00-18.00
MALĠ TABLOLAR ANALĠZĠ
D-701
O. GOR. SĠBEL KAHRAMAN
18.00-18.50
TEMEL HUKUK
D-701
O. GOR. IZZET OTRU
19.00-20.00
SAĞ. KUR. PAZARLAMA
D-701
O. GOR. ELĠF GÜNGÖR
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI (II. ÖĞRETİM)
YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI
SINAV TARİHİ
08/01/2015
PERŞEMBE
SINAV
SAATİ
SINAV YERİ
DERSİ VEREN
ÖĞRETİM ELEMANI
17:00-18:00
ĠġLETME YÖNETĠMĠ I
D-708
EVREN GÜMÜġ
18:00-19:00
MESLEKĠ YABANCI DĠL
D-708
NESLĠHAN GÜLÜCÜ
19:00-20:00
YĠYECEK ĠÇECEK SERVĠSĠ I
D-708
ULUSLAR ARASI MUTFAKLAR VE SERVĠS
D-708
20:00-21:00
09/01/2015
DERSİN ADI
EMRE ERDEN
EMRE ERDEN
TEKNĠKLERĠ
17:00-18:00
ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ
D-708
EVREN GÜMÜġ
18:00-19:00
TURĠZM COĞRAFYASI II
D-708
EVREN GÜMÜġ
19:00-20:00
KAT HĠZMETLERĠ I
D-708
EDA AġIK ERDEN
20:00-21:00
ÇAMAġIRHANE KONTROLÜ
D-708
EDA AġIK ERDEN
21:00-22:00
GIDA VE PERSONEL HĠJYENĠ
D-708
EDA AġIK ERDEN
CUMA
YAŞLI BAKIMI PROGRAMI (II. ÖĞRETİM)
YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI
DERSİ VEREN
ÖĞRETİM ELEMANI
SINAV TARİHİ
SINAV
SAATİ
08/01/2015
17:00-17:45
ĠLETĠġĠM
D-606
Öğr. Gör. TÜLAY ÖZÜBEK
PERŞEMBE
19:00-19:50
EVDE BAKIM HĠZMETLERĠ
D-606
Öğr.Gör. PINAR TUTUK
09/01/2015
17:00-17:50
BESLENME ĠLKELERĠ
D-606
Öğr.Gör.YEġĠM ÖZDEN
CUMA
18:00-18:50
ĠLKYARDIM
D-606
Öğr.Gör. EMĠNE ġĠMġEK
DERSİN ADI
SINAV YERİ
YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI (II. ÖĞRETİM)
YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI
SINAV TARİHİ
SINAV
SAATİ
08/01/2015
17.00-18.00
POLĠTKALARI
17.00-18.00
PERŞEMBE
09/01/2015
CUMA
DERSİN ADI
YEREL YÖNETĠMLER VE MEDYA
SINAV YERİ
DERSİ VEREN
ÖĞRETİM ELEMANI
D-1001
ÖĞR. GÖR. EVĠN DOĞAN
YEREL YÖNETĠMLER-1
D-1001
ÖĞR. GÖR. ESĠN AKTÜRK
17.00-18.00
KAMU MALĠYESĠ
D-1001
ÖĞR. GÖR. ESĠN AKTÜRK
18.00-19.00
GENEL ĠġLETME
D-1001
ÖĞR. GÖR. FULYA ODUNCU
19.00-20.00
KAMU YÖNETĠMĠ
D-1001
ÖĞR. GÖR. EVĠN DOĞAN
20.00-21.00
KENTLEġME VE ÇEVRE SORUNLARI
D-1001
ÖĞR. GÖR. EVĠN DOĞAN
Download

II. Öğretim Sınav Programı için tıklayın