SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
RADYOTERAPİ PROGRAMI 2. ÖĞRETİM
2014-15 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
1.SINIF GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
PAZARTESİ
18.00-18.40
18.50-19.30
19.40-20.20
20.30-21.10
21.20-22.00
22.10-22-50
SALI
ÇARŞAMBA
RADYOTERAPĠ I
RTT 191
Dr.Zeynep Güral
Dr.Serap Yücel
Dr.Bilgehan ġahin
Class Nbr: 1085
C 301
RADYOTERAPĠ FĠZĠĞĠ I
RTT 131
Öğr.Gör.Dr. Evren Ozan
Göksel
Class Nbr: 1090
C 301
RADYOTERAPĠ I
RTT 191
Dr.Zeynep Güral
Dr.Serap Yücel
Dr.Bilgehan ġahin
Class Nbr: 1085
C 301
RADYOTERAPĠ FĠZĠĞĠ I
RTT 131
Öğr.Gör.Dr. Evren Ozan
Göksel
Class Nbr: 1090
C 301
ANATOMĠ
ANA 111
Class Nbr: 1199
C 201
RADYOTERAPĠ I
RTT 191
Dr.Zeynep Güral
Dr.Serap Yücel
Dr.Bilgehan ġahin
Class Nbr: 1085
C 301
RADYOTERAPĠ FĠZĠĞĠ I
RTT 131
Öğr.Gör.Dr. Evren Ozan
Göksel
Class Nbr: 1090
C 301
ANATOMĠ
ANA 111
Class Nbr: 1199
C 201
RADYOTERAPĠ I
RTT 191
Dr.Zeynep Güral
Dr.Serap Yücel
Dr.Bilgehan ġahin
Class Nbr: 1085
C 301
ĠNGĠLĠZCE I
ING 111
UZEM
Class Nbr: 1329
ĠNGĠLĠZCE I
ING 111
UZEM
Class Nbr: 1329
SEÇMELİ DERS
RADYASYON GÜVENLĠĞĠ
ve RADYASYONDAN
KORUNMA
RTT 173
Özlem Göksel
Class Nbr: 1095
C 301
RADYASYON GÜVENLĠĞĠ
ve RADYASYONDAN
KORUNMA
RTT 173
Özlem Göksel
Class Nbr: 1095
C 301
RADYASYON GÜVENLĠĞĠ
ve RADYASYONDAN
KORUNMA
RTT 173
Özlem Göksel
Class Nbr: 1095
C 301
PERŞEMBE
CUMA
ATATÜRK ĠLKELERĠ
TIBBĠ TERMĠNOLOJĠ
VE ĠNKILAP TARĠHĠ I
SYS 024
ATA 111
Class Nbr: 1322
UZEM
C 201
Class Nbr: 1325
ATATÜRK ĠLKELERĠ
TIBBĠ TERMĠNOLOJĠ
VE ĠNKILAP TARĠHĠ I
SYS 024
ATA 111
Class Nbr: 1322
UZEM
C 201
Class Nbr: 1325
FĠZYOLOJĠ
FĠZ 111
Class Nbr: 1240
C 201
TÜRK DĠLĠ I
TUR 111
UZEM
Class Nbr: 1327
FĠZYOLOJĠ
FĠZ 111
Class Nbr: 1240
C 201
TÜRK DĠLĠ I
TUR 111
UZEM
Class Nbr: 1327
Download

rtt_1_sınıf_2_ogretım_shmyo_2014_15_ders_programları