2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HÜSEYİN KARABACAK ORTAOKULU 6/A SINIFI
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ I. DÖNEM 1. SINAV SORULARI
BÖLÜM 1: BOŞLUK DOLDURMA
BÖLÜM 2: DOĞRU-YANLIŞ
Bu bölümdeki her soru 4 puan değerinde olup
bölümün tamamı 20 puandır.
Bu bölümdeki her soru 3 puan değerinde olup
bölümün tamamı 30 puandır.
Aşağıda bilgisayarın “çalışma prensibi”
anlatılmıştır. Boşlukları uygun kavramlarla
doldurunuz.
Aşağıda verilen cümlelerin başına doğruysa
“D”, yanlış ise “Y” harfi koyunuz.
“Öncelikle bilgisayara giriş birimleriyle
…………… veririz. Bu komutları ilk
olarak işletim sistemi yorumlar. İşletim
sistemi yorumlanan komutların
1. (…..) Bilgisayar programları somuttur.
2. (…..) Sistem yazılımını ilçeyi yöneten
bir kaymakama benzetebiliriz.
3. (…..) Windows XP bir uygulama
yazılımıdır.
gerçekleşmesi için …………… harekete
4. (…..) Klavye tuşları temel parçadır.
geçirir. İşlemci, işlemleri(komutları)
5. (…..) Google bir web sayfasıdır.
…………… bellek üzerinde gerçekleştirir.
6. (…..) Ekran(Monitör) ek parçadır.
RAM bellekteki bilgiler …………….
7. (…..) İşletim sistemi bilgisayarda
Bilgileri kalıcı hale getirmek için
…………… kaydetmek gerekir. Çıkış
bölümünde ise işlenen komutların
sonucunu görürüz. Genellikle işlemler
ekrandan takip edilir.”
mutlaka olmak zorundadır.
8. (…..) Uygulama yazılımları sistem
yazılımlarına göre daha az çeşitlidir.
9. (…..) Excel programı bir uygulama
yazılımıdır.
10. (…..) Ek parçalar temel parçalara göre
daha çok çeşitlidir.
Sınav süresi 30 dk’dır. Başarılar dilerim…
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HÜSEYİN KARABACAK ORTAOKULU 6/A SINIFI
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ I. DÖNEM 1. SINAV SORULARI
BÖLÜM 3: ÇOKTAN SEÇMELİ
Bu bölümdeki her soru 5 puan değerinde olup
bölümün tamamı 50 puandır.
Aşağıda bilgisayarın üç temel özelliği
verilmiştir. 1, 2 ve 3. sorulardaki boşluklara
uygun harfi yazınız.
A-Saklama
Soru 6. E-devlet(sanal devlet) işlemleri
aşağıda verilen web sayfalarından hangisinde
yapılabilir?
A) http://www.turkiye.edu.tr
B) http://www.turkiye.gov.tr
C) http://www.turkiye.bel.tr
D) http://www.turkiye.com.tr
B-İşleme
C-Paylaşım
Soru 1. Beğendiğimiz bir resmi sosyal
ağda(Instagram gibi) arkadaşlarımıza
göstermek, bilgisayarın (…..) özelliğine
örnektir.
Soru 2. Bir sunu üzerinde değişiklik yapmak,
bilgisayarın (…..) özelliğine örnektir.
Soru 3. Dinlediğimiz müziklerin bilgisayarda
tutulması, bilgisayarın (…..) özelliğine
örnektir.
Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi bilişim
teknolojisi aracı değildir?
A) Tablet
C) Faks
B) Projeksiyon
D) Mektup
Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi giriş
birimidir?
A) Mikrofon
C) Ekran
Soru 7. Kullanıcıların bilgisayarda müzik
dinlemeleri bilişim teknolojisinin hangi alanda
kullanıldığına gösterir?
A) Eğitim
C) Ticaret
B) Sağlık
D) Eğlence
Soru 8. Bilgisayarda saklanan her türlü bilgiye
………….. denir.
A) Veri
C) Yazılım
B) Grafik
D) Sunu
Soru 9. Bir web sayfasının internet adresinde
“edu” uzantısı bulunmaktadır. Bu adres
aşağıdaki seçeneklerden hangisine ait olabilir?
A) Ticari bir firmaya
C) Bir üniversiteye
B) Bir kaymakamlığa
D) Bir ortaokula
Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi bilişim
teknolojisinin avantajlarından biri değildir?
A) Hızlı bir şekilde bilgiye ulaşmamızı sağlar.
B) Bir süre sonra demode olabilmektedir.
C) Yapılan işin verimliliği artırır.
D) Yapılan işin maliyetini düşürür.
B) Kulaklık
D) Yazıcı
Fevzi BAŞAL
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Sınav süresi 30 dk’dır. Başarılar dilerim…
Download

2014-2015 eğitim-öğretim yılı hüseyin karabacak ortaokulu 6