DANIŞMA KURULU
Uzm. Dr. M. Fuat ABUT
Serbest Hekim, İstanbul
Doç. Dr. Didem Tuba AKÇALI
Gazi Ün. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Algoloji BD, Ankara
Prof. Dr. Fatih AKÇAY
Atatürk Ün. Tıp Fak. Biyokimya AD ve Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Araştırma
ve Uygulama Merkezi Müdürü, Erzurum
Prof. Dr. Afitap ANIL
Gazi Ün. Tıp Fak. Anatomi AD, Ankara
Doç. Dr. Deniz ASLAN
Gazi Ün. Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hst. AD, Ped. Hematoloji BD, Ankara
Prof. Dr. Sefer AYCAN
Gazi Ün. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD, Ankara
Prof. Dr. Avni BABACAN
Gazi Ün. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Algoloji BD, Ankara
Prof. Dr. Ayşe BİLGEHAN
Gazi Ün. Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya AD, Ankara
Prof. Dr. Mustafa BİRİNCİOĞLU
Adnan Menderes Ün. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AD, Aydın
Prof. Dr. Hayrünnisa BOLAY BELEN
Gazi Ün. Tıp Fak. Nöroloji AD, Ankara
Doç. Dr. M. Tuğrul CABIOĞLU
Başkent Ün. Tıp Fak. Fizyoloji AD, Ankara
Prof. Dr. Özlem COŞKUN
Gazi Ün. Tıp Fak. Nöroloji AD, Ankara
Doç. Dr. Yusuf Özgür ÇAKMAK
Koç Ün. Tıp Fak. Anatomi AD, İstanbul
Prof. Dr. Baha ÇELİK
Kafkas Ün. Tıp Fak. Fiziksel Tıp ve Rehab. AD, Kars
Prof. Dr. Cemal ÇEVİK
Gazi Ün. Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya AD, Ankara
Uzm. Dr. Bülent ÇİVİTÇİ
Özel Gümüşiğne Fizik Tedavi Merkezi, Ankara
Prof. Dr. Sibel DİNÇER
Gazi Ün. Tıp Fak. Fizyoloji AD, Ankara
Uzm. Dr. Baki DÖKME
Serbest Hekim, İstanbul
Prof. Dr. Yakup GÜMÜŞALAN
Fatih Ün. Tıp Fak. Anatomi AD, İstanbul
Prof. Dr. Ahmet KALAYCIOĞLU
Karadeniz Ün. Tıp Fak. Anatomi AD, Trabzon
Prof. Dr. Ahmet KAVAKLI
Fırat Ün. Tıp Fak. Anatomi AD, Elazığ
Prof. Dr. Mustafa KAVUTCU
Gazi Ün. Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya AD, Ankara
Dr. Ayfer KUZULUGİL
Serbest Hekim, Ankara
Doç. Dr. Ahmet MAHLİ
Özel Koru Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Ankara
Prof. Dr. Tuncay PEKER
Gazi Ün. Tıp Fak. Anatomi AD, Ankara
Prof. Dr. Fatma SARICAOĞLU
Hacettepe Ün. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Ankara
Prof. Dr. Kemal Nuri ÖZERKAN
İstanbul Ün. Beden Eğitimi ve Spor YO, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği AD, İstanbul
Prof. Dr. Osman ÖZCAN
Fatih Ün. Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji AD, Ankara
Prof. Dr. Kaya ÖZKUŞ
İstanbul Ün. Cerrahpaşa Tıp Fak. Anatomi AD, İstanbul
Doç. Dr. İlhan ÖZTEKİN
Trakya Ün. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Algoloji BD, Edirne
Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK
İstanbul Ün. İstanbul Tıp Fak. Anatomi AD, İstanbul
Prof. Dr. Birsen SAYGIN
Ankara Ün. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Ankara (Emekli)
Prof. Dr. Vesile SEPİCİ
Gazi Ün. Tıp Fak. Fiziksel Tıp ve Rehab. AD, Ankara (Emekli)
Prof. Dr. Ayşe SERDAROĞLU
Gazi Ün. Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hst. AD, Çocuk Nörolojisi BD, Ankara
Prof. Dr. Ekrem SEZİK
Gazi Ün. Eczacılık Fak. Farmakognozi AD, Ankara (Emekli)
Prof. Dr. Nedim SULTAN
Gazi Ün. Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Ankara
Prof. Dr. Mustafa ŞARE
Gazi Ün. Tıp Fak. Genel Cerrahi AD (Emekli), Ankara
Prof. Dr. İbrahim TEKEOĞLU
Sakarya Ün. Tıp Fak. Fiziksel Tıp ve Rehab. AD, Sakarya
Dr. Murat TOPOĞLU
Serbest Hekim, İstanbul
Prof. Dr. Hüseyin UYSAL
Necmettin Erbakan Ün. Tıp Fak. Fizyoloji AD, Konya
Prof. Dr. Erdem YEŞİLADA
Yeditepe Ün. Eczacılık Fak. Farmakognozi ve Fitoterapi AD, İstanbul
Uzm. Dr. Nüzhet ZİYAL
Serbest Hekim, İstanbul
Download

Danışma Kurulu - Ankara Akupunktur Derneği