Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2014
Kurs İzlenimi
ERZURUM AKUPUNKTUR KURSU
ACUPUNCTURE COURSE IN ERZURUM
Yard. Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR,
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Erzurum
Atatürk Üniversitesi Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp
Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 15 Mart-15 Ağustos 2012 tarihleri arasında Prof.
Dr. Fatih Akçay’ın koordinatörlüğünde “Sağlık Bakanlığı Onaylı Akupunktur Eğitimi” düzenlenmiştir.
Bir tıp hekimi olarak akupunktur hep ilgimi çekmiş ve
merakımı uyandırmıştır. Fakat hiçbir zaman hakkında yeterince bilgim olmamıştır. Bu kursa başlarken,
sadece bir tedavi metodunu uygulama beceresini kazanacağımı düşünüyordum. Kursa başladıktan sonra
gördüm ki, akupunktur benim hastalıklara, hastalara
ve tıbba bakışımı değiştirecekti.
Kurs programı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri
sabah 08.00-17.00 saatleri arasındaydı. Kursa toplam 19 hekim katılmıştı. Kursiyerlerin çoğu Atatürk
Üniversitesi’nde öğretim üyesiydi. Bu durum verilen
eğitimin kalitesini etkilemişti. Çünkü her bir kursiyerin alanıyla ilgili katkısı oluyor ve içerik zenginleşiyordu. Kursiyerlerin uzmanlık alanları aile hekimliği,
biyokimya, nöroloji, fizyoloji, anestezi ve fizik tedavi
ve rehabilitasyon idi.
Kurs, akupunkturun tanımı, tarihçesi ve felsefesi ile
başladığında farklı bir dünyaya girdiğimizi anlamıştık.
Özellikle akupunkturla ilgili qi, yin ve yang gibi temel
İletişim Bilgileri: Dr. Yasemin ÇAYIR, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Erzurum
Tel: 442-236 12 12
[email protected]
55
Yasemin ÇAYIR
kavramlardan bahsedilirken; ilgimiz giderek artıyor ve
her bir ders bir sonraki ders için merak uyandırıyordu.
Kursun belki de en güzel yanı teorik uygulamalar bittikten sonra başlanan pratik uygulamalardı. Prof. Dr.
Fatih Akçay, kursa Çin, Amerika ve Japonya’da eğitim
almış çok sayıda akupunkturist davet etmişti. Değerli
hocamız Nüzhet Ziyal eşiyle birlikte Erzurum’a gelmiş
ve hiç bıkmadan yorulmadan bize gönüllü hastalarla
uygulamalar göstermişti. Nüzhet Hocamızın paylaşımlarının ve tecrübelerinin çok işimize yarayacağını
tahmin etmek hiç de zor değildi. Prof. Dr. Cemal Çevik ise kurs sırasında heyecanla beklenen hocalardan
bir diğeriydi. Cemal Hoca özellikle nabız teşhisi ve beş
element konusunda ufkumuzu açarken; akupunkturun tarihini bir de ondan dinlemek ayrı bir keyif verdi
bizlere. Ayfer Kuzulugil Hanım, kulak akupunkturu ile
ayrı bir sayfa açmamıza vesile olurken; bitmek bilmez
enerjisi ile de bizleri hayrete düşürdü. Kurs eğitimine
56
katkıda bulunan her bir akupunkturist, farklı teşhis
yöntemi, reçeteleri ve yaklaşımları ile dağarcığımızı
zenginleştirdi. Uygulamalar sırasında, farklı iğneleme
teknikleri, cupping yöntemleri ve moxaterapi görme
şansımız da oldu. Özellikle Japon misafirimizin kursa
katkısını unutmak mümkün değil.
Erzurum’da ilk kez düzenlenen akupunktur kursu başarılı bir şekilde son bulurken; kursiyerler sertifikalarını aldıktan sonra her biri kendi alanında akupunktur
uygulamalarına başlamış, ayrıca akupunkturla ilgili
çok sayıda uzmanlık tezi, bilimsel araştırma projesi ve
klinik çalışma planlanıp, hayata geçirilmiştir. Bu durumun hem Atatürk Üniversitesi’nin araştırma zenginliğine hem de akupunkturun bilimsel kanıtlarına
katkısı olacağı aşikardır. Bu kursun düzenlenmesinde
emeği geçen ve başarılı bir şekilde yürüten Prof. Dr.
Fatih Akçay’a tüm kursiyerler adına teşekkürlerimizi
sunarız.
Download

Kurs İzlenimi - Ankara Akupunktur Derneği