Sempozyum Programı
2. sanat ve tasarım eğitimi
sempozyum ve çalıştayı
27 › 29 Nisan 2015 // Başkent Üniversitesi // Bağlıca Yerleşkesi
27/04/2015
[ 1. Gün ]
> Kayıt
Orkestra Akademik Başkent // Oda Müziği Topluluğu
Prof. Dr. Adnan Tepecik // Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım
ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali Haberal // Başkent Üniversitesi Rektörü
İhsan Doğramacı
Konferans Salonu ///
C 104 no’lu Derslik ///
27/04/2015
[ 1. Gün ]
09:00 › 10:30
09:00 › 13:00
> Açılış Programı [ İhsan Doğramacı Konferans Salonu ]
Müzik Dinletisi
10:30 › 11:00
13:00 › 14:00
> Öğle Yemeği
1. Oturum
14:00 › 16:00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kıymet Giray // Ankara Üniversitesi
Açılış Konuşmaları
11:00 › 11:30
“Sanat Yoluyla İletişim”
Öğr. Gör. Ayşegül Ö. Poroy // Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Çağrılı Konuşmacı
11:30 › 13:00
“Cam Resminde Yeni Arayışlar”
Prof. Dr. Canan Deliduman // Gazi Üniversitesi
> Öğle Yemeği
13:00 › 14:00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İncilay Yurdakul // Hacettepe Üniversitesi
1. Oturum
14:00 › 16:00
“Günümüz Türk Sanatında Kam İnancını Yansıtan Nesneler”
Okutman Eda Öz // Karabük Üniversitesi
“Grafik Tasarım Eğitiminde Görsel Üretim Tekniklerinde
Alternatif Bir Yaklaşım Önerisi Olarak ‘Deneysel Tasarım Atölyesi’”
Yrd. Doç. Emel Yurtkulu Yılmaz // Sakarya Üniversitesi
“Yugoslavya’nın Çığlığı: Marina Abramović”
Arş. Gör. Merve Güven // Dokuz Eylül Üniversitesi
“Günümüz Sanatında Nesnenin Gücü-Aurası”
Doç. Dr. Musa Köksal // Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
“Yeni Medya Sanatlarının Çağdaş Sanat Eğitimindeki Yeri”
Yrd. Doç. Dr. Erhun Şengül // Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
16:00 › 16:30
> Ara
“Çevresel (Deneyimsel) Grafik Tasarım: Mimaride Grafik Tasarım”
Yrd. Doç. Dr. Bülent Bingöl // Başkent Üniversitesi
2. Oturum
16:30 › 18:30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan // Ankara Üniversitesi
“Hareketli Tipografide Ses ve Görüntünün Korelasyonu”
Yrd. Doç. Dr. Ersan Sarıkahya // Trakya Üniversitesi
“Victor Vasarely, Op-Art ve Gestalt Psikolojisi”
Yrd. Doç. Dr. Ayfer Uz // Trakya Üniversitesi
“Bilinçaltı Reklamcılığın Sosyal Sorumluluk İçeriği ile Görselliğe Aktarılması”
Öğr. Gör. Ferda Başgün // Fırat Üniversitesi
Öğr. Gör. Sema Sarı // Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
> Ara
16:00 › 16:30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adnan Tepecik // Başkent Üniversitesi
2. Oturum
16:30 › 18:30
“Ekslibriste Kimlik, Kültür ve Anlam Kodları”
Doç. Dr. K. Özlem Alp // Gazi Üniversitesi
“Günümüz Logo Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar: Değişken Logolar”
Arş. Gör. Merve Şenoymak Ersan // Gazi Üniversitesi
“Sosyal Çevre Parametresi Olarak Görsel Bilgi Tasarımı Uygulamaları”
Doç. Metin İnce // Anadolu Üniversitesi
“Sinema Afişlerinde Tasarım ve Estetik Kaygısı: Hollywood Filmleri Örneği”
Öğr. Gör. Zühre Özer Lefke Avrupa Üniversitesi
“Disiplinlerarası’Teriminin Farklı İngilizce Karşılıkları Üzerine Bir İnceleme”
Arş. Gör. Sevgi Arı // Anadolu Üniversitesi
“Sanat ve Ruhsallık ‘Düşünen Adam’ Üzerine Düşünmek”
Uzman Psikolog Şebnem Kartal // İstanbul Sosyal Bilimler Enstitüsü
“Duvarda Tasarım”
Doç. Burcu Arıcı Tüzün // Başkent Üniversitesi
“Yüce Algısı Bağlamında Anish Kapoor”
Arş. Gör. Banu Yücel // Gazi Üniversitesi
27/04/2015
C 105 no’lu Derslik ///
[ 1. Gün ]
> Açılış Programı [ İhsan Doğramacı Konferans Salonu ]
09:00 › 13:00
> Öğle Yemeği
13:00 › 14:00
Oturum Başkanı: Prof. Melik Ertuğrul Bayraktarkatal // Başkent Üniversitesi
1. Oturum
14:00 › 16:00
“Disiplinlerarası Bağlamında Şiirde Estetik Yaratımlar”
Prof. Dr. Hayrettin Rayman // Başkent Üniversitesi
İhsan Doğramacı
Konferans Salonu ///
1. Oturum
09:00 › 11:00
“Yatlarda Mekan Tasarımına Denizcilik Temelli Yaklaşımın Önemi”
Öğr. Gör. Tonguç Tokol // Marmara Üniversitesi
“Kentsel Mekanın Üretiminde Araç Olarak Sözel İfade: Tekirdağ Sahili Örneği”
Yrd. Doç. Dr. Meltem Özçakı // Namık Kemal Üniversitesi
“Disiplinlerarası Yaklaşım İle Sinema ve Mimarlık Etkileşimi: Mon Oncle Filmi Örneği”
Arş. Gör. Büşra Ünver // Haliç Üniversitesi
“Wes Anderson Filmlerinde Mizansen”
Öğr. Gör. Dr. Nuray Hilal Tuğan // Başkent Üniversitesi
“Eski Yeni Medya”
Yrd. Doç. Ceyda ÇALGÜNER // K.T.O Karatay Üniversitesi
> Ara
16:00 › 16:30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Meltem Yılmaz // Hacettepe Üniversitesi
2. Oturum
16:30 › 18:30
“Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Disiplinlerarası Oluşumlar”
Uzman Ahsen Öztürk // Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayhan Azzem Aydınöz // Başkent Üniversitesi
“Mimarlık Eğitiminde Bir Simülasyon Laboratuvarı olarak Mekansal Tasarım Atölyeleri”
Yrd. Doç. Dr. Jülide Edirne Erdinç, Doç. Dr. Füsun Seçer Kariptaş,
Öğr. Gör. Banu Özkazanç Dinçer // Haliç Üniversitesi
“Müzik Endüstrisinde İnternet (Çevrim İçi) Pazarlaması ve Uygulamaları Türkiye Örneği”
Yrd. Doç. Dr. Mihalis Kuyucu // İstanbul Aydın Üniversitesi
“Teknik ve Tasarımda Yeni Kesişim? Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Eğitimi”
Doç. Dr. Dilek Akbulut // Gazi Üniversitesi
[ 2. Gün ]
“Mimari Tasarım Bağlamında Doğadan Öğrenmek: Biyomimesis”
Arş. Gör. Esra Nartkaya, Arş. Gör. Merve Saraçoğlu // Karabük Üniversitesi
“Disiplinlerarası Bir Yapı Olarak İnteraktif Hikaye Anlatımı”
Yrd. Doç. Dr. Onur Bingöl // Dumlupınar Üniversitesi
Arş. Gör. Nur Cemelelioğlu Altın // Yıldız Teknik Üniversitesi
“Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Disiplinlerarası İşbirliklerin Sınırları”
Doç. Dr. Serkan Güneş // Gazi Üniversitesi
Çiğdem Güneş // Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş.
28/04/2015
11:00 › 11:30
> Ara
2. Oturum
11:30 › 13:00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Billur Tekkök // Başkent Üniversitesi
“Seramik Ürün Tasarımında Eklemeli Üretim Teknolojisinin Kullanımına Yönelik
Disiplinlerarası Uygulamalar”
Doç. Adile Feyza Özgündoğdu // Ondokuz Mayıs Üniversitesi
“Lazer aşındırma Teknolojisi İle Seramik Sanatında Çağdaş Uygulamalar”
Yrd. Doç. Dr. Betül Aytepe // Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
“Özgün Baskı Tekniklerinde Disiplinlerarası bir Yaklaşım: Seramik Yüzey Uygulamaları”
Y. Lisans Öğrencisi Yasemin Duran // Selçuk Üniversitesi
13:00 › 14:00
> Öğle Yemeği
3. Oturum
14:00 › 16:00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vedat Özsoy // TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
“Sanat ve Tasarım Eğitiminde Algı ve Bütünsellik”
Öğr. Gör. Ayşe Günay // Işık Üniversitesi
“Temel Tasarım Eğitimnde Öğrencilerin Görsel Algı Becerilerinin Gelişim Sürecinin
Sorgulanması”
Doç. Dr. Ayşe Tekel, Doç. Dr. Nilgün Görer Tamer, Arş. Gör. Oya Memlük,
Dr. Aybike Ceylan Kızıltaş // Gazi Üniversitesi
“Temel Tasarım Eğitiminde Bir Öğretim Aracı Olarak Oyun”
Arş. Gör. Hare Kılıçaslan // Karadeniz Teknik Üniversitesi
“Desen Eğitiminde Birleşik Bir Program Önerisi”
Öğr. Gör. Dr. Mehtap Pazarlıoğlu Bingöl, Arş. Gör. Zeliha Kayahan // Gazi Üniversitesi
16:00 › 16:30
> Ara
28/04/2015
[ 2. Gün ]
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serap Buyurgan // Gazi Üniversitesi
“Görsel Kavramların İnfografikler Yardımıyla Okul Öncesi Eğitimindeki Önemi”
Doktara Öğrencisi Merva Kelekçi // Yıldız Teknik Üniversitesi
İhsan Doğramacı
Konferans Salonu ///
4. Oturum
16:30 › 18:30
C 104 no’lu Derslik ///
[ 2. Gün ]
1. Oturum
09:00 › 11:00
“Temel Tasarım Eğitiminin Disiplinlerarası Yaklaşımla İncelenmesi: Yıldız Teknik
Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Temel Tasarım Ders Örnekleri”
Arş. Gör. S. Nesli Gül, Arş. Gör. Tuğba Taştan // Yıldız Teknik Üniversitesi
“Özgün Tasarım Süreçlerinin Üretim Kalitesine Etkileri ve Fikri Sermaye”
Doç. Dr. Adnan Akkurt // Gazi Üniversitesi
“Tasarım ve Sinema İlişkisinde Ortak Disiplinlerin Yarattığı Etkinin İzleyiciye Aktarımı”
Yrd. Doç. Dr. Bilge Yararel // Haliç Üniversitesi
“Nesnelleştirme”
Öğr. Gör. Ayşegül Yurtyapan Salimi // Yakın Doğu Üniversitesi
“Otizm, Sanat Eğitimi ve Çocuk: Seramik Sanatı ve Çocuk”
Uzman Sibel Aktaş // Başkent Üniversitesi
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Adnan Tepecik // Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. İncilay Yurdakul // Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Kıymet Giray // Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Meltem Yılmaz // Hacettepe Üniversitesi
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nuray Bayraktar // Başkent Üniversitesi
“Toplumsal Açıdan Tasarım Olgusu”
Yrd. Doç. Dr. Aydanur Yenel // Atılım Üniversitesi
“Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öz Yeterlik ve
Epistomolojik İnançlarının İncelenmesi”
Doç. Dr. Oğuz Dilmaç, Y. Lisanas Öğr. Şüheda Aktepe,
Öğretmen Alper Yılmaz // Atatürk Üniversitesi
> Ara
28/04/2015
18:30 › 18:45
11:00 › 11:30
> Ara
2. Oturum
11:30 › 13:00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Semiha Aydın // Başkent Üniversitesi
Sempozyum
Değerlendirme ve
Kapanış
18:45 › 19:30
“Tekstil Üzerine Bir Uygulama”
Uzman Öğretmen Ayşe Sezer // Anadolu Üniversitesi
“Moda Sergileme Tasarımı: Louis Vuitton ve Marc Jacobs Örneği”
Arş. Gör. Gülten Özdemir // Gazi Üniversitesi
“Disiplinler Arası Bağlamda: Kübizm ve Moda Etkileşimi”
Yrd. Doç. Dr. Halime Yüceer Aslan, Uzman Gülşah Polat // Gazi Üniversitesi
“Sanat ve Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde Yeni Bir Disiplinlerarası Sanat Olarak
“Profesyonel Makyaj” Eğitiminin İncelenmesi”
Yrd. Doç. M. Sevtap Aytuğ // Nişantaşı Üniversitesi
“Geleneksel Kültürü Yaşatmada Bilgisayar Destekli İşleme Tasarımı”
Yrd. Doç. Mine Can // Kocaeli Üniversitesi
13:00 › 14:00
> Öğle Yemeği
3. Oturum
14:00 › 16:00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şule Çivitçi // Gazi Üniversitesi
“Teknoloji Etkisinde Dönüşen Tekstil Materyallerinin Tekstil ve Moda Tasarımındaki Yeri:
Isıya Dayanıklı Kumaşlar”
Öğr. Gör. Mine Yıldıran // Akdeniz Üniversitesi
“Türk Sanatları ve Günümüz Modasında Ejder Figürleri”
Öğr. Gör. Dr. Murat Atukeren // T.C. İstanbul Arel Üniversitesi
“Ankara- Kazan Düğün Adetleri ve Geleneksel Düğün Kıyafetleri”
Yrd. Doç. Dr. H. Nurgül Begiç // Çankırı Karatekin Üniversitesi
“Optik Sanat ve Moda Sektörü Uygulamaları”
Doç. Dr. Saliha Ağaç // Gazi Üniversitesi
Öğr. Gör. Menekşe Sakarya // Niğde Üniversitesi
Download

2.sanat ve tasarım eğitimi sempozyum ve çalıştayı