T.C.
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty
2014-2015
Öğretim Yılı
Academic Year
Türkçe ve İngilizce Tıp Programları
3. Sınıf Ders Programı
Curriculum for the 3st Year
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders Programı;
Versiyon 30.12.2014; Sayfa 1/96
İçindekiler / Table of Contents
2014-2015 Öğretim Yılı Akademik Takvimi / 2014-2015 Academic Calendar ................................. 3
Üçüncü Sınıf / 3rd Year ....................................................................................................................... 4
Ders Kurulu 3.0: Dahili Tıp Pratiğine Giriş / Course 3.0: Introduction to Internal Medicine Practice
.............................................................................................................................................................. 4
Ders Kurulu 3.1: Sinir Sistemi ve Duyu Organları / Course 3.1: Nerve System and Sensory Organs
............................................................................................................................................................ 10
Ders Kurulu 3.2: Genitoüriner Sistem / Course 3.2: Genitourinary System ...................................... 31
Ders Kurulu 3.3: Topografik Anatomi - Biyoistatistik - Deontoloji / Course 3.3: Topographic
Anatomy - Biostatistics - Deontology................................................................................................ 52
Ders Kurulu 3.4: Endokrin Sistem ve Metabolizma / Course 3.4: Endocrine System and Metabolism
............................................................................................................................................................ 69
Ders Kurulu 3.5: Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları / Course 3.5: Clinical
Microbiology and Infectious Diseases ............................................................................................... 83
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders Programı;
Versiyon 30.12.2014; Sayfa 2/96
2014-2015 Öğretim Yılı Akademik Takvimi /
2014-2015 Academic Calendar
Tarih/Date
Türkçe
English
07.07.2014
6. Sınıfın Başlangıcı
6 Class Start
01.09.2014
4. ve 5. Sınıfların Başlangıcı
08.09.2014-19.09.2014
Güz Yarıyılı Ders Alma
25.08.2014-19.09.2014
Güz Yarıyılı Katkı Payı Yatırma
4 and 5 Class Start
Autumn Semester Registration for
Lessons
Autumn Semester Payment of
Tuition
15.09.2014
1., 2. ve 3. Sınıfların Başlangıcı
(Güz Yarıyılı)
1 , 2 and 3 Class (Autumn
Semester) Start
03.10.2014
Kurban Bayramı Tatil (Öğleden
Sonra)
Religious Holiday (Afternoon)
04.10.2014-07.10.2014
Kurban Bayramı
Religious Holiday
28.10.2014
Cumhuriyet Bayramı Tatili
(Öğleden sonra)
Republic Day (Afternoon)
29.10.2014
Cumhuriyet Bayramı Tatili
Republic Day
10.11.2014
Atatürk’ü Anma Günü
Commemoration Day of Atatürk
26.12.2014
Güz Yarıyılı Bitişi
End of Autumn Semester
01.01.2015
Yılbaşı Tatili
New Year Holiday
29.12.2014-12.01.2015
Güz Yarıyılı Bitirme Sınavları
Autumn Semester Final Exams
19.01.2015-30.01.2015
Güz Yarıyılı Telafi Sınavları
02.02.2015-16.02.2015
Bahar Yarıyılı Ders Alma
02.03.2015-08.03.2015
Bahar Yarıyılı Katkı Payı Yatırma
Autumn Semester Makeup Exams
Spring Semester Registration for
Lessons
Spring Semester Payment of
Tuition
16.02.2015
Bahar Yarıyılı Başlangıcı (Bahar
Yarıyılı)
First Day of Classes (Spring
Semester)
14.03.2015
Tıp Bayramı
Doctor’s Day
23.04.2015
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı
National Sovereignty and
Children’s Day
01.05.2015
Emek ve Dayanışma Günü
Workers Day
19.05.2015
Gençlik ve Spor Bayramı Tatili
Youth and Sports Day
27.05.2015
Bahar Yarıyılı Bitişi
End of Spring Semester
28.05.2015-10.06.2015
Bahar Dönemi Bitirme Sınavları
Spring Semester Final Exams
19.06.2015
4. ve 5. Sınıf Staj Bitimi
End of Clerkships at 4 and 5
Classes
18.06.2015-01.07.2015
Bahar Dönemi Telafi Sınavları
Spring Semester Makeup Exams
05.07.2015
6. Sınıf Bitimi
End of 6 Class
th
th
st
th
nd
rd
th
th
th
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 3/96
Üçüncü Sınıf / 3rd Year
Ders Kurulu 3.0: Dahili Tıp Pratiğine Giriş / Course 3.0:
Introduction to Internal Medicine Practice
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Aydın Tunçkale, İç Hastalıkları (Internal Medicine)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Zeki Öngen, Kardiyoloji (Cardiology)
Doç. Dr. Derya Uğurlu Uludüz, Nöroloji (Neurology)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Benan Müsellim, Göğüs Hastalıkları (Pulmonary Medicine)
Doç. Dr. Burhan Engin, Dermatology (Dermatology)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT3015
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI3015
Dersin Kredisi / Credit of Course:
2
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
2
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
15.09.2014
Kurul Bitişi / End of Course:
26.12.2014
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
26.12.2014 10:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
(Sözlü sınav)
06.01.2015 (1. Grup); 07.01.2015 (2. Grup)
08.01.2015 (3. Grup); 09.01.2015 (4. Grup)
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
(Sözlü sınav)
23.01.2015 (Tüm gruplar)
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Dermatoloji / Dermatology
0
2
4
Enfeksiyon Hastalıkları /
Infectious Diseases
1
0
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Physical Medicine and Rehabilitation
1
2
Göğüs Hastalıkları / Pulmonary
Medicine
2
4
İç Hastalıkları / Internal Medicine
6
10
39
Kardiyoloji / Cardiology
3
6
21
Nöroloji / Neurology
1
4
11
Toplam / Total
14
28
100
4
7
14
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 4/96
Ders programı / Curriculum
1. Grup (İngilizce Tıp Programı / English Program)
08:30-09:20 saatlerindeki teorik dersler Reşat Garan Amfisi’nde, 09:30-11:30 saatlerindeki klinik
pratikler aşağıda tabloda adı verilen anabilim dallarında yapılacaktır.
Tarih-Saat
16 Eylül 2014 Salı
08:30-09:20
09:30-11:30
22 Eylül 2014 Pazartesi
08:30-09:20
09:30-11:30
25 Eylül 2014 Perşembe
08:30-09:20
09:30-11:30
01 Ekim 2014 Çarşamba
08:30-09:20
09:30-11:30
10 Ekim 2014 Cuma
08:30-09:20
09:30-11:30
16 Ekim 2014 Perşembe
08:30-09:20
09:30-11:30
22 Ekim 2014 Çarşamba
08:30-09:20
09:30-11:30
30 Ekim 2014 Perşembe
08:30-09:20
09:30-11:30
19 Kasım 2014 Çarşamba
08:30-09:20
09:30-11:30
26 Kasım 2014 Çarşamba
08:30-09:20
09:30-11:30
03 Aralık 2014 Çarşamba
08:30-09:20
09:30-11:30
12 Aralık 2014 Cuma
08:30-09:20
09:30-11:30
18 Aralık 2014 Perşembe
08:30-09:20
09:30-11:30
(Gün: 1)
Interviewing and history taking skills (Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler; İç Hastalıkları)
History taking and general apperance examination (İç Hastalıkları AbD; Clinical
Practice)
(Gün: 2)
General apperance and vital signs (Doç. Dr. Alper Döventaş; İç Hastalıkları)
History taking and general apperance examination (İç Hastalıkları AbD; Clinical
Practice)
(Gün: 3)
Physical examination of the head, face and neck. Examination of the lymp nodes
(Doç. Dr. Alper Döventaş; İç Hastalıkları)
Physical examination of the head, face and neck. Examination of the lymp nodes (İç
Hastalıkları AbD; Clinical Practice)
(Gün: 4)
Respiratory system symptoms (cough, dyspnea, haemopthysis) (Prof. Dr. Bilun
Gürocak Gemicioğlu; Göğüs Hastalıkları)
Physical examination of the respiratory system (İç Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları
AbD; Clinical Practice)
(Gün: 5)
Physical examination of the respiratory system (Prof. Dr. Bilun Gürocak Gemicioğlu;
Göğüs Hastalıkları)
Physical examination of the respiratory system (İç Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları
AbD; Clinical Practice)
(Gün: 6)
Cardiac symptoms (Prof. Dr. Zeki Öngen; Kardiyoloji)
Physical examination of the cardiovascular system (Kardiyoloji Abd; Clinical
Practice)
(Gün: 7)
Physical examination of the cardiovascular system 1 (Prof. Dr. Barış İlerigelen;
Kardiyoloji)
Physical examination of the cardiovascular system (Kardiyoloji Abd; Clinical
Practice)
(Gün: 8)
Physical examination of the cardiovascular system 2 (Prof. Dr. M. Hakan Karpuz;
Kardiyoloji)
Physical examination of the cardiovascular system (Kardiyoloji Abd; Clinical
Practice)
(Gün: 9)
Gastroenterological symptoms-1 (jaundice, Haematemesis, melena, ascites) (Doç.
Dr. Yusuf Erzin; İç Hastalıkları)
Physical examination of the abdomen (İç Hastalıkları AbD; Clinical Practice)
(Gün: 10)
Gastroenterological symptoms-2 (dyspepsia, constipation, diarrhea, dysphagia)
(Doç. Dr. İbrahim Hatemi; İç Hastalıkları)
Physical examination of the abdomen (İç Hastalıkları AbD; Clinical Practice)
(Gün: 11)
Physical examination of the abdomen (Prof. Dr. Ahmet Merih Dobrucalı; İç
Hastalıkları)
Dermatological examination (Reşat Garan Amfisi, Prof. Dr. Ertuğrul Aydemir; Slide
Presentation)
(Gün: 12)
Neurologic System Examination (Prof. Dr. Gökhan Erkol; Nöroloji)
Neurologic examination (Nöroloji AbD; Clinical Practice)
(Gün: 13)
Physical examination of the locomotor system (Prof. Dr. Hidayet Sarı; FTR)
Neurologic examination (Nöroloji AbD; Clinical Practice)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 5/96
Tarih-Saat
25 Aralık 2014 Perşembe
08:30-09:20
09:30-11:30
26 Aralık 2014 Cuma
09:30
6 Ocak 2015 Salı
09:00
23 Ocak 2015 Cuma
09:00
(Gün: 14)
Evaluating the patient with fever and rash (Prof. Dr. Reşat Özaras; Enfeksiyon
Hastalıkları)
Physical examination of the locomotor system (İç Hastalıkları ve FTR AbD; Clinical
Practice)
(Gün: 15)
Written Examination
Oral Examination
Makeup Examination
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 6/96
2. Grup
08:30-09:20 saatlerindeki teorik dersler Reşat Garan Amfisi’nde, 09:30-11:30 saatlerindeki klinik
pratikler aşağıda tabloda adı verilen anabilim dallarında yapılacaktır.
Tarih-Saat
19 Eylül 2014 Cuma
08:30-09:20
09:30-11:30
24 Eylül 2014 Çarşamba
08:30-09:20
09:30-11:30
29 Eylül 2014 Pazartesi
08:30-09:20
09:30-11:30
08 Ekim 2014 Çarşamba
08:30-09:20
09:30-11:30
15 Ekim 2014 Çarşamba
08:30-09:20
09:30-11:30
23 Ekim 2014 Perşembe
08:30-09:20
09:30-11:30
03 Kasım 2014 Pazartesi
08:30-09:20
09:30-11:30
12 Kasım 2014 Çarşamba
08:30-09:20
09:30-11:30
21 Kasım 2014 Cuma
08:30-09:20
09:30-11:30
28 Kasım 2014 Cuma
08:30-09:20
09:30-11:30
05 Aralık 2014 Cuma
08:30-09:20
09:30-11:30
10 Aralık 2014 Çarşamba
08:30-09:20
09:30-11:30
16 Aralık 2014 Salı
08:30-09:20
09:30-11:30
23 Aralık 2014 Salı
08:30-09:20
09:30-11:30
26 Aralık 2014 Cuma
09:30
7 Ocak 2015 Çarşamba
09:00
23 Ocak 2015 Cuma
09:00
(Gün: 1)
Anamnez alma ve semptom sorgulama (Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler; İç
Hastalıkları)
Anamnez ve genel durum muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 2)
Genel durum muayenesi (Prof. Dr. Aydın Tunçkale; İç Hastalıkları)
Anamnez ve genel durum muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 3)
Baş, yüz, boyun ve lenf bezi muayenesi (Prof. Dr. Aydın Tunçkale ; İç Hastalıkları)
Baş, yüz boyun ve lenf bezi muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 4)
Solunum sistemi semptomları (Doç. Dr. Serdar Erturan; Göğüs Hastalıkları)
Solunum sistemi muayenesi (İç Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 5)
Solunum sistemi muayenesi (Doç. Dr. Serdar Erturan; Göğüs Hastalıkları)
Solunum sistemi muayenesi (İç Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 6)
Kardiyovasküler sistem semptomları (Prof. Dr. Hüsniye Yüksel; Kardiyoloji)
Kardiyovasküler sistem muayenesi (Kardiyoloji Abd; Klinik Pratik)
(Gün: 7)
Kardiyovasküler sistem muayenesi 1 (Prof. Dr. Rasim Enar; Kardiyoloji)
Kardiyovasküler sistem muayenesi (Kardiyoloji Abd; Klinik Pratik)
(Gün: 8)
Kardiyovasküler sistem muayenesi 2 (Prof. Dr. Haşim Mutlu; Kardiyoloji)
Kardiyovasküler sistem muayenesi (Kardiyoloji Abd; Klinik Pratik)
(Gün: 9)
Gastrointestinal sistem semptomları 1 (Doç. Dr. Yusuf Erzin; İç Hastalıkları)
Karın muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 10)
Gastrointestinal sistem semptomları 2 (Doç. Dr. İbrahim Hatemi; İç Hastalıkları)
Karın muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 11)
Karın muayenesi (Prof. Dr. Ahmet Merih Dobrucalı; İç Hastalıkları)
Dermatolojik muayene (Reşat Garan Amfisi, Prof. Dr. Ertuğrul Aydemir; Slayt
Gösterisi)
(Gün: 12)
Nörolojik sistem muayenesi (Prof. Dr. Feray Karaali Savrun; Nöroloji)
Nörolojik muayene (Nöroloji AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 13)
Lokomotor sistem anamnez ve muayene özellikleri (Prof. Dr. Hidayet Sarı; FTR)
Nörolojik muayene (Nöroloji AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 14)
Döküntülü ve ateşli hastaya yaklaşım (Prof. Dr. Fehmi Tabak; Enfeksiyon
Hastalıkları)
Kas ve iskelet sistemi muayenesi (İç Hastalıkları ve FTR AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 15)
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Telafi Sınavı
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 7/96
3. Grup
08:30-09:20 saatlerindeki teorik dersler Reşat Garan Amfisi’nde, 09:30-11:30 saatlerindeki klinik
pratikler aşağıda tabloda adı verilen anabilim dallarında yapılacaktır.
Tarih-Saat
17 Eylül 2014 Çarşamba
08:30-09:20
09:30-11:30
23 Eylül 2014 Salı
08:30-09:20
09:30-11:30
30 Eylül 2014 Salı
08:30-09:20
09:30-11:30
09 Ekim 2014 Perşembe
08:30-09:20
09:30-11:30
17 Ekim 2014 Cuma
08:30-09:20
09:30-11:30
24 Ekim 2014 Cuma
08:30-09:20
09:30-11:30
31 Ekim 2014 Cuma
08:30-09:20
09:30-11:30
13 Kasım 2014 Perşembe
08:30-09:20
09:30-11:30
18 Kasım 2014 Salı
08:30-09:20
09:30-11:30
25 Kasım 2014 Salı
08:30-09:20
09:30-11:30
02 Aralık 2014 Salı
08:30-09:20
09:30-11:30
11 Aralık 2014 Perşembe
08:30-09:20
09:30-11:30
17 Aralık 2014 Çarşamba
08:30-09:20
09:30-11:30
24 Aralık 2014 Çarşamba
08:30-09:20
09:30-11:30
26 Aralık 2014 Cuma
09:30
8 Ocak 2015 Perşembe
09:00
23 Ocak 2015 Cuma
09:00
(Gün: 1)
Anamnez alma ve semptom sorgulama (Prof. Dr. Tanju Beğer; İç Hastalıkları)
Anamnez ve genel durum muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 2)
Genel durum muayenesi (Prof. Dr. Aydın Tunçkale; İç Hastalıkları)
Anamnez ve genel durum muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 3)
Baş, yüz, boyun ve lenf bezi muayenesi (Prof. Dr. Aydın Tunçkale; İç Hastalıkları)
Baş, yüz boyun ve lenf bezi muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 4)
Solunum sistemi semptomları (Doç. Dr. Serdar Erturan; Göğüs Hastalıkları)
Solunum sistemi muayenesi (İç Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 5)
Solunum sistemi muayenesi (Doç. Dr. Serdar Erturan; Göğüs Hastalıkları)
Solunum sistemi muayenesi (İç Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 6)
Kardiyovasküler sistem semptomları (Prof. Dr. Lale Koldaş; Kardiyoloji)
Kardiyovasküler sistem muayenesi (Kardiyoloji Abd; Klinik Pratik)
(Gün: 7)
Kardiyovasküler sistem muayenesi 1 (Prof. Dr. İbrahim Keleş; Kardiyoloji)
Kardiyovasküler sistem muayenesi (Kardiyoloji Abd; Klinik Pratik)
(Gün: 8)
Kardiyovasküler sistem muayenesi 2 (Doç. Dr. Bilgehan Karadağ; Kardiyoloji)
Kardiyovasküler sistem muayenesi (Kardiyoloji Abd; Klinik Pratik)
(Gün: 9)
Gastrointestinal sistem semptomları 1 (Doç. Dr. Yusuf Erzin; İç Hastalıkları)
Karın muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 10)
Gastrointestinal sistem semptomları 2 (Doç. Dr. İbrahim Hatemi; İç Hastalıkları)
Karın muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 11)
Karın muayenesi (Prof. Dr. Ahmet Merih Dobrucalı; İç Hastalıkları)
Dermatolojik muayene (Reşat Garan Amfisi, Doç. Dr. Burhan Engin; Slayt Gösterisi)
(Gün: 12)
Nörolojik sistem muayenesi (Prof. Dr. Sabahattin Saip; Nöroloji)
Nörolojik muayene (Nöroloji AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 13)
Lokomotor sistem anamnez ve muayene özellikleri (Prof. Dr. Hidayet Sarı; FTR)
Nörolojik muayene (Nöroloji AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 14)
Döküntülü ve ateşli hastaya yaklaşım (Prof. Dr. Fehmi Tabak; Enfeksiyon
Hastalıkları)
Kas ve iskelet sistemi muayenesi (İç Hastalıkları ve FTR AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 15)
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Telafi Sınavı
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 8/96
4. Grup
08:30-09:20 saatlerindeki teorik dersler Reşat Garan Amfisi’nde, 09:30-11:30 saatlerindeki klinik
pratikler aşağıda tabloda adı verilen anabilim dallarında yapılacaktır.
Tarih-Saat
18 Eylül 2014 Perşembe
08:30-09:20
09:30-11:30
26 Eylül 2014 Cuma
08:30-09:20
09:30-11:30
02 Ekim 2014 Perşembe
08:30-09:20
09:30-11:30
14 Ekim 2014 Salı
08:30-09:20
09:30-11:30
21 Ekim 2014 Salı
08:30-09:20
09:30-11:30
27 Ekim 2014 Pazartesi
08:30-09:20
09:30-11:30
04 Kasım 2014 Salı
08:30-09:20
09:30-11:30
14 Kasım 2014 Cuma
08:30-09:20
09:30-11:30
20 Kasım 2014 Perşembe
08:30-09:20
09:30-11:30
27 Kasım 2014 Perşembe
08:30-09:20
09:30-11:30
04 Aralık 2014 Perşembe
08:30-09:20
09:30-11:30
09 Aralık 2014 Salı
08:30-09:20
09:30-11:30
19 Aralık 2014 Cuma
08:30-09:20
09:30-11:30
22 Aralık 2014 Pazartesi
08:30-09:20
09:30-11:30
26 Aralık 2014 Cuma
09:30
9 Ocak 2015 Cuma
09:00
23 Ocak 2015 Cuma
09:00
(Gün: 1)
Anamnez alma ve semptom sorgulama (Prof. Dr. Tanju Beğer; İç Hastalıkları)
Anamnez ve genel durum muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 2)
Genel durum muayenesi (Prof. Dr. Aydın Tunçkale; İç Hastalıkları)
Anamnez ve genel durum muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 3)
Baş, yüz, boyun ve lenf bezi muayenesi (Prof. Dr. Aydın Tunçkale; İç Hastalıkları)
Baş, yüz boyun ve lenf bezi muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 4)
Solunum sistemi semptomları (Doç. Dr. Serdar Erturan; Göğüs Hastalıkları)
Solunum sistemi muayenesi (İç Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 5)
Solunum sistemi muayenesi (Doç. Dr. Serdar Erturan; Göğüs Hastalıkları)
Solunum sistemi muayenesi (İç Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 6)
Kardiyovasküler sistem semptomları (Yrd. Doç. Dr. Faruk Ayan; Kardiyoloji)
Kardiyovasküler sistem muayenesi (Kardiyoloji Abd; Klinik Pratik)
(Gün: 7)
Kardiyovasküler sistem muayenesi 1 (Prof. Dr. Zeki Öngen; Kardiyoloji)
Kardiyovasküler sistem muayenesi (Kardiyoloji Abd; Klinik Pratik)
(Gün: 8)
Kardiyovasküler sistem muayenesi 2 (Prof. Dr. Barış İlerigelen; Kardiyoloji)
Kardiyovasküler sistem muayenesi (Kardiyoloji Abd; Klinik Pratik)
(Gün: 9)
Gastrointestinal sistem semptomları 1 (Doç. Dr. Yusuf Erzin; İç Hastalıkları)
Karın muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 10)
Gastrointestinal sistem semptomları 2 (Doç. Dr. İbrahim Hatemi; İç Hastalıkları)
Karın muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 11)
Karın muayenesi (Prof. Dr. Ahmet Merih Dobrucalı; İç Hastalıkları)
Dermatolojik muayene (Reşat Garan Amfisi, Doç. Dr. Burhan Engin; Slayt Gösterisi)
(Gün: 12)
Nörolojik sistem muayenesi (Doç. Dr. Derya Uğurlu Uludüz; Nöroloji)
Nörolojik muayene (Nöroloji AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 13)
Lokomotor sistem anamnez ve muayene özellikleri (Prof. Dr. Hidayet Sarı; FTR)
Nörolojik muayene (Nöroloji AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 14)
Döküntülü ve ateşli hastaya yaklaşım (Prof. Dr. Fehmi Tabak; Enfeksiyon
Hastalıkları)
Kas ve iskelet sistemi muayenesi (İç Hastalıkları ve FTR AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 15)
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Telafi Sınavı
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 9/96
Ders Kurulu 3.1: Sinir Sistemi ve Duyu Organları /
Course 3.1: Nerve System and Sensory Organs
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Ertan Yurdakoş, Fizyoloji (Physiology)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Sibel Ertan, Nöroloji (Neurology)
Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem, Anatomi (Anatomy)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Aydın Barlas, Farmakoloji (Pharmacology)
Doç. Dr. Emine Elif Güzel, Histoloji (Histology)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT3001
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI3001
Dersin Kredisi / Credit of Course:
15
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
15
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
15.09.2014
Kurul Bitişi / End of Course:
11.11.2014
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
11.11.2014 09:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
12.01.2015 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
29.01.2015 09:30
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 10/96
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Anatomi / Anatomy
32
14
24
Biyokimya / Biochemistry
1
0
1
Dermatoloji / Dermatology
2
0
2
Enfeksiyon Hastalıkları / Infectious
Diesases
5
0
Farmakoloji / Pharmacology
18
0
11
Fizyoloji / Physiology
30
10
21
Göz Hastalıkları / Opthalmology
2
0
2
Histoloji / Histology
18
2
11
Kulak Burun Boğaz /
Otorhinolaryngology
2
0
Nöroloji / Neurology
13
0
8
Nöroşirurji / Neurosurgery
3
0
2
Nükleer Tıp / Nuclear Medicine
1
0
1
Patoloji / Pathology
12
4
9
Pediatri / Pediatrics
1
0
1
Radyoloji / Radiology
2
0
142
30
2
100
Toplam / Total
3
2
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 11/96
3.1: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
Tarih / Date
Anatomi / Fizyoloji /
Anatomy Physiology
Biyokimya /
Biochemistry
Histoloji /
Histology
Patoloji /
Pathology
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
15.09.2014
16.09.2014
17.09.2014
18.09.2014
19.09.2014
22.09.2014
23.09.2014
24.09.2014
25.09.2014
26.09.2014
29.09.2014
30.09.2014
01.10.2014
02.10.2014
08.10.2014
09.10.2014
10.10.2014
13.10.2014
14.10.2014
15.10.2014
16.10.2014
17.10.2014
20.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
23.10.2014
24.10.2014
27.10.2014
30.10.2014
31.10.2014
03.11.2014
04.11.2014
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
4 (sınav)
2 (sınav)
3 (sınav)
1 (sınav)
-
2
4
1
3
2
3
4
1
2 (sınav)
4 (sınav)
1 (sınav)
3 (sınav)
4
2
3
1
4
1
2
3
1
4
2
3
4
2
3
1
3
1
4
2
3
4
1
2
3
1
4
2
Klinik
Uygulamalar
/ Clinical
Practices
1
3
4
2
1
3
2
1
4
2
3
1
4
2
3
1
4
2
1
3
4
1
2
3
4
1
3
2
4
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 12/96
Ders Kurulunun Amaçları ve Öğrenim Hedefleri
Course aims and learning outcomes
Türkçe
English
Ders kurulunun
Sinir sistemi ve duyu organlarının normal This course provides information about
içeriği / course
yapısı, gelişimi ve işlevleri, bu sistemle the normal structure,development and
content
ilgili hastalıkların etyopatogenezi,
functions,system related
belirtileri, temel klinik ve laboratuar
diseases,etiology,symptoms basic
bulguları, tanı yöntemleri ve
clinical and laboratory findings,
tedavilerinde kullanılan ilaçlar hakkında diagnostic methods and also drugs used
bilgi kazanmayı sağlar.
for the treatment of related diseases of
the nerve system and sensory organs
Ders kurulunun
Bu kurul sonunda öğrencilerin sinir
The aim is to teach
amaçları / course sistemi ve duyu organlarının normal
the basic information about the
aims
yapısı, gelişimi ve işlevleri, bu sistemle functions, structure, development and
ilgili hastalıkların etyopatogenezi,
physiopathology of Nerve System and
belirtileri, temel klinik ve laboratuar
Sensory Organs, and basic clinical and
bulguları, tanı yöntemleri ve
laboratory diagnostic methods, drugs
tedavilerinde kullanılan ilaçlar hakkında used for the treatment of related
bilgi kazanmalarıdır
diseases
Ders kurulunun
Bu kurulun sonunda öğrenciler;
At the end of Nerve System and Sensory
öğrenme çıktıları 1. Sinir sistemi ve duyu organlarının
Organs course the students should be
(hedefleri) /
anatomik yapılarını tanımlayabilmeli, able to:
learning outcomes 2. Sinir sistemi ve duyu organlarının
1. Describe the anatomical structures,
embriyolojik kökenleri ve gelişimlerini 2. Describe the development and
tanımlayabilmeli,
embryonic origins,
3. Sinir sistemi ve duyu organlarının
3. Describe the histological structures,
histolojik yapılarını tanımlayabilmeli, 4. Describe the functional mechanisms,
4. Sinir sistemi ve duyu organlarının
5. Describe the sysmptoms,
işlev mekanizmalarını
etiopathogenesis and histopathology
tanımlayabilmeli,
of the diseases,
5. Sinir sistemi ve duyu organlarına ait 6. Describe the imaging techniques,
hastalıkların etyopatogenezini,
7. Describe the treatment methods,
belirtilerini, klinik, laboratuar,
8. Describe the drugs,their
histopatolojik temel bulgularını
pharmacology,side effects and drug
sayabilmeli,
interactions for the treatment of
6. Sinir sistemi ve duyu organlarına
related diseases of the nervous
yönelik kullanılan görüntüleme
system and sensory organs
yöntemlerini tanımlayabilmeli,
7. Sinir sistemi ve duyu organlarına ait
hastalıklarda kullanılan tedavi
yöntemlerini sayabilmeli,
8. Sinir sistemi ve duyu organlarına ait
hastalıkların tedavisinde kullanılan
ilaçların etkilerini, etki
mekanizmalarını, farmakokinetiğini,
yan etkilerini ve ilaç etkileşimlerini
sayabilmelidir.
Dersin işleniş
Amfi dersi, uygulama, ödev,
Lectures,laboratory practices,clinical
yöntemi
demonstrasyon.
practices and demonstrations.
(kullanılan eğitim
yöntemleri)/
teaching methods
and strategies
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 13/96
Kuruldaki Dersler (TR)
Ders no
Tarih/saat
Konu
312001
15.9.2014 13:30
Nöroanatomi: Genel Organizasyon
312002
15.9.2014 14:30
312003
15.9.2014 15:30
312004
16.9.2014 12:30
312005
16.9.2014 13:30
312006
16.9.2014 14:30
312007
16.9.2014 15:30
312008
17.9.2014 12:30
312009
17.9.2014 13:30
312010
17.9.2014 14:30
312011
17.9.2014 15:30
312012
18.9.2014 12:30
312013
18.9.2014 13:30
312014
18.9.2014 14:30
312015
18.9.2014 15:30
312016
19.9.2014 12:30
312017
19.9.2014 13:30
312018
19.9.2014 14:30
312019
19.9.2014 15:30
312020
22.9.2014 12:30
312021
22.9.2014 13:30
312022
22.9.2014 14:30
312023
22.9.2014 15:30
312024
23.9.2014 12:30
312025
23.9.2014 13:30
312026
23.9.2014 14:30
312027
23.9.2014 15:30
312028
24.9.2014 12:30
312029
24.9.2014 13:30
312030
24.9.2014 14:30
312031
24.9.2014 15:30
Öğretim üyesi
Doç. Dr. M.
Selman Demirci
Periferik ve Merkezi Sinir Sistemi, Tanımlamalar
Doç. Dr. M.
Selman Demirci
Sinaptik İletide Elektriksel ve Kimyasal Olaylar
Prof. Dr. Nuran
Darıyerli
Toktamış
Baş ve Boyun Gelişimi (1/3)
Prof. Dr. Ahmet
Şenol Ertürkoğlu
Sinapsların ve Reflekslerin Genel Özellikleri
Prof. Dr. Nuran
Darıyerli
Toktamış
Mono sinaptik Refleksler-Gerim Refleksleri
Prof. Dr. Nermin
Yelmen
Baş ve Boyun Gelişimi (2/3)
Prof. Dr. Ahmet
Şenol Ertürkoğlu
Merkezi Sinir Sistemi Örtüleri
Doç. Dr. M.
Selman Demirci
Baş ve Boyun Gelişimi (3/3)
Prof. Dr. Ahmet
Şenol Ertürkoğlu
Sinir Sisteminin Genel Tanımlaması ve Omuriliğin Prof. Dr. Mustafa
Histolojik Yapısı
Taşyürekli
Önbeyin (Prosencephalon) Anatomisi ve Kortikal
Prof. Dr. Ali
Yapılanma
İhsan Soyluoğlu
Multi sinaptik Refleksler-Geri Çekme Refleksleri
Prof. Dr. Nermin
Yelmen
Subkortikal Yapılar I (Gri Cevher)
Prof. Dr. Ali
İhsan Soyluoğlu
Subkortikal Yapılar II (Beyaz Cevher)
Prof. Dr. Ali
İhsan Soyluoğlu
MSS’ni koruyan yapılar. Serebro spinal sıvı ve kan Prof. Dr. Nermin
beyin bariyerinin fizyolojik özellikleri
Yelmen
Nöral borunun farklılaşma mekanizması ve
Prof. Dr. Mustafa
omuriliğin gelişimi ve kötü gelişimleri
Taşyürekli
Uyarıların MSS’ne Girişi ve İleti yolları
Prof. Dr. Nermin
Yelmen
Uyarıların Değerlendirilmesi ve Yüzeyel Duyarlık
Prof. Dr. Nermin
Yelmen
Beyin sapı ve serebellumun histolojisi
Prof. Dr. Mustafa
Taşyürekli
Arabeyin (Diencephalon) Anatomisi
Prof. Dr. Yusuf
Zeki Yıldız
Beyin sapı ve serebellumun gelişimi ve kötü
Prof. Dr. Mustafa
gelişimleri
Taşyürekli
Serebrumun histolojik yapısı
Prof. Dr. Mustafa
Taşyürekli
Ortabeyin (Mesencephalon) Anatomisi
Prof. Dr. Yusuf
Zeki Yıldız
Ağrı Fizyolojisi
Prof. Dr. Nermin
Yelmen
Pons Anatomisi
Prof. Dr. Şükrü
Turan
Peştemalcı
Medulla Oblongata Anatomisi
Prof. Dr. Şükrü
Turan
Peştemalcı
Serebral Korteks
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Serebrumun gelişimi ve kötü gelişimleri
Prof. Dr. Mustafa
Taşyürekli
Talamus, Retiküler Formasyon
Doç. Dr. Sibel
Akyol
EEG, Uyku Fizyolojisi ve Uyarılmış Potansiyeller
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Beyincik (Cerebellum) Anatomisi
Prof. Dr. Şükrü
Turan
Peştemalcı
AbD
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Histoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Histoloji
Anatomi
Histoloji
Histoloji
Anatomi
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Histoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Histoloji
Anatomi
Histoloji
Histoloji
Anatomi
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Histoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 14/96
Ders no
Tarih/saat
Konu
Öğretim üyesi
AbD
312032
25.9.2014 12:30
Deri ve Ekleri : Epidermis ve Dermis Yapısı
Histoloji
312033
25.9.2014 13:30
Merkezi Sinir Sisteminin Kanlanması I
312034
25.9.2014 14:30
Merkezi Sinir Sisteminin Kanlanması II
312035
25.9.2014 15:30
Kortikospinal ve Kortikobulber Sistemler
312036
26.9.2014 12:30
Postür Düzenleyici Sistemler
312037
26.9.2014 13:30
Ventriküler Sistem ve BOS
312038
26.9.2014 14:30
Omurilik Morfolojisi
312039
26.9.2014 15:30
Denge Fizyolojisi, Labirint ve Vestibüler İşlev
312040
29.9.2014 12:30
Medüller Yapı Taşları ve Deserebrasyon Katılığı
312041
29.9.2014 13:30
Orta Beyin ve Kortikal Yapı Taşları
312042
29.9.2014 14:30
Sinir Sisteminde İletici Yollar I : Çıkan Yollar
312043
29.9.2014 15:30
Sinir Sisteminde İletici Yollar II : İnen Yollar
312044
30.9.2014 12:30
Bazal Çekirdekler
312045
30.9.2014 13:30
Kranial Sinirler : I, II, III, IV
312046
30.9.2014 14:30
Kranial Sinirler : V, VI, VII, VIII
312047
30.9.2014 15:30
Serebellum Fizyolojisi
312048
1.10.2014 12:30
312049
1.10.2014 13:30
Motor Hareketlerin Kontrolünde Serebellum ve
Bazal Ganglionların Etkileşimi
Kranial Sinirler : IX, X, XI, XII
312050
1.10.2014 14:30
Spinal Sinir Pleksusları I : Pl.Cervicalis,
Pl.Brachialis
312051
1.10.2014 15:30
Konuşma ve Dil Oluşumu, Beyinde Lateralizasyon
312052
2.10.2014 12:30
Korteks, Asosiyasyon Alanları
312053
2.10.2014 13:30
Hipotalamusun Fizyolojik Fonksiyonları
312054
2.10.2014 14:30
Spinal Sinir Pleksusları II : Pl. Lumbalis, Pl.
Sacralis
312055
2.10.2014 15:30
Otonom Sinir Sistemi Anatomisi
312056
8.10.2014 12:30
Limbik Sistem
312057
8.10.2014 13:30
Otonom Pleksuslar I
312058
8.10.2014 14:30
Otonom Pleksuslar II
312059
8.10.2014 15:30
Stres, Hafıza ve Öğrenme Fizyolojisi
312060
9.10.2014 12:30
Organların Otonom İnnervasyonlarına Giriş
312061
9.10.2014 13:30
Sinir İleti Biyokimyası
312062
9.10.2014 14:30
Duyu Organları: Genel Bilgiler
Prof. Dr. Meral
Koyutürk
Doç. Dr. Mehmet
Üzel
Doç. Dr. Mehmet
Üzel
Prof. Dr. Gönül
Şimşek
Prof. Dr. Gönül
Şimşek
Doç. Dr. Mehmet
Üzel
Prof. Dr. Güler
Kahraman
Yıldırım
Doç. Dr. İbrahim
Güner
Doç. Dr. Sibel
Akyol
Doç. Dr. Sibel
Akyol
Prof. Dr. Güler
Kahraman
Yıldırım
Prof. Dr. Güler
Kahraman
Yıldırım
Doç. Dr. İbrahim
Güner
Prof. Dr. Ercan
Tanyeli
Prof. Dr. Ercan
Tanyeli
Doç. Dr. İbrahim
Güner
Doç. Dr. İbrahim
Güner
Prof. Dr. Ercan
Tanyeli
Prof. Dr. Güler
Kahraman
Yıldırım
Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş
Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş
Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş
Prof. Dr. Güler
Kahraman
Yıldırım
Prof. Dr. Mehmet
Yıldırım
Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş
Prof. Dr. Mehmet
Yıldırım
Prof. Dr. Mehmet
Yıldırım
Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş
Prof. Dr. Mehmet
Yıldırım
Prof. Dr. Yıldız
Dinçer
Prof. Dr. Yusuf
Zeki Yıldız
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Anatomi
Biyokimya
Anatomi
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 15/96
Ders no
Tarih/saat
Konu
Öğretim üyesi
AbD
312063
9.10.2014 15:30
Deri ve Ekleri : Kıl Yapısı ve Ekleri
Histoloji
312064
10.10.2014 12:30
İşitme Fizyolojisi
312065
10.10.2014 13:30
Deri,Tad ve Koku Organları
312066
10.10.2014 14:30
Kulak Anatomisi I
312067
10.10.2014 15:30
Santral İşitme Mekanizmaları
312068
13.10.2014 08:30
Deri ve eklerinin gelişimi
312069
13.10.2014 09:30
Kulak Anatomisi II
312070
13.10.2014 10:30
Göz Anatomisi I
312071
13.10.2014 12:30
Koku ve Tad Alma Fizyolojisi
312072
13.10.2014 13:30
Kulak Histolojisi
312073
13.10.2014 14:30
Kulak Gelişimi
312074
13.10.2014 15:30
Görme: Görmede Fotokimyasal Olaylar
312075
14.10.2014 12:30
Görmede Nörofizyolojik Olaylar
312076
14.10.2014 13:30
Görüntü oluşumu mekanizmaları
312077
14.10.2014 14:30
Göz Histolojisi I
312078
14.10.2014 15:30
Göz Anatomisi II
312079
15.10.2014 12:30
Göz Histolojisi II
312080
15.10.2014 13:30
Göz Gelişimi
312081
15.10.2014 14:30
Kırmızı Göz
312082
15.10.2014 15:30
Ağrı İletimi, İnflamasyon ve Mediatörleri
312083
16.10.2014 12:30
Nörolojik Muayene (1/2)
312084
16.10.2014 13:30
MSS Patolojisine Giriş, Anomaliler, Ödem, KİBAS
312085
16.10.2014 14:30
Göz Hastalıklarında Semptomlar
312086
16.10.2014 15:30
Merkezi Sinir Sistemi İlaçlarına Giriş
312087
17.10.2014 12:30
MSS Vasküler Hastalıkları, Travma
312088
17.10.2014 13:30
Nörolojik Muayene (2/2)
312089
17.10.2014 14:30
Ensefalitler ve beyin apsesi
312090
17.10.2014 15:30
Anksiyolitik, Sedatif, Hipnotik İlaçlar
312091
20.10.2014 12:30
312092
20.10.2014 13:30
Frontal ve Temporal loblar:Anatomik lokalizasyon
ve klinik bulgular
Mental Retardasyon
312093
20.10.2014 14:30
MSS Tümörleri
312094
20.10.2014 15:30
MSS Tümörleri
312095
21.10.2014 12:30
Kuduz: Klinik , Korunma
312096
21.10.2014 13:30
Pariyetal ve oksipital loblar:Anatomik lokalizasyon
ve klinik bulgular
Prof. Dr. Meral
Koyutürk
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Prof. Dr. Yusuf
Zeki Yıldız
Prof. Dr. Ercan
Tanyeli
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Prof. Dr. Meral
Koyutürk
Prof. Dr. Ercan
Tanyeli
Prof. Dr. Ercan
Tanyeli
Prof. Dr. Gökhan
Metin
Prof. Dr. Ahmet
Şenol Ertürkoğlu
Prof. Dr. Ahmet
Şenol Ertürkoğlu
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Prof. Dr. İsmail
Seçkin
Prof. Dr. Ercan
Tanyeli
Prof. Dr. İsmail
Seçkin
Prof. Dr. İsmail
Seçkin
Prof. Dr. Emel
Başar
Prof. Dr. Zeliha
Yazıcı
Prof. Dr. Feray
Karaali Savrun
Prof. Dr. Büge
Öz
Prof. Dr. Güzin
İskeleli
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Prof. Dr. Büge
Öz
Prof. Dr.
Sabahattin Saip
Prof. Dr. Reşat
Özaras
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Prof. Dr. Gökhan
Erkol
Prof. Dr. Beyhan
Tüysüz
Prof. Dr. Büge
Öz
Prof. Dr. Büge
Öz
Prof. Dr. Neşe
Saltoğlu
Prof. Dr. Gökhan
Erkol
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Histoloji
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Histoloji
Histoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Histoloji
Anatomi
Histoloji
Histoloji
Göz
Hastalıkları
Farmakoloji
Nöroloji
Patoloji
Göz
Hastalıkları
Farmakoloji
Patoloji
Nöroloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
Farmakoloji
Nöroloji
Pediatri
Patoloji
Patoloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
Nöroloji
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 16/96
Ders no
Tarih/saat
Konu
Öğretim üyesi
AbD
312097
21.10.2014 14:30
Tetanoz Kliniği ve Korunma
312098
21.10.2014 15:30
MSS Radyolojisi
Enfeksiyon
Hastalıkları
Radyoloji
312099
22.10.2014 12:30
Menenjit ve Ensefalitler
312100
22.10.2014 13:30
Dejeneratif ve Demiyelinizan Hastalıklar
312101
22.10.2014 14:30
312102
22.10.2014 15:30
Serebellum:Anatomik lokalizasyon ve klinik
bulgular
Baş ve Boynun Radyolojisi
312103
23.10.2014 12:30
Antidepressan İlaçlar
312104
23.10.2014 13:30
Antimanik İlaçlar
312105
23.10.2014 14:30
MSS Stimülanları ve Psikotomimetik İlaçlar
312106
23.10.2014 15:30
Kranyal sinirlerin hastalıklarında klinik bulgular
312107
24.10.2014 12:30
Viral Ensefalit
312108
24.10.2014 13:30
Periferik Sinir Sistemi Patolojisi
312109
24.10.2014 14:30
Alzheimer Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
312110
24.10.2014 15:30
Parkinson Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
312111
27.10.2014 12:30
312112
27.10.2014 13:30
312113
27.10.2014 14:30
312114
27.10.2014 15:30
Beyin sapı: Anatomik lokalizasyon ve klinik
bulgular
Merkez sinir sisteminin gelişimsel anomalileri ve
klinik bulgular
Bazal gangliyonlar:Anatomik lokalizasyon ve klinik
bulgular
Alkoller ve alkol zehirlenmeleri
312115
30.10.2014 12:30
Opioid Analjezikler ve Antagonistleri (1/2)
312116
30.10.2014 13:30
Opioid Analjezikler ve Antagonistleri (1/2)
312117
30.10.2014 14:30
Genel Anestetikler: İnhalasyon anestetikleri
312118
30.10.2014 15:30
312119
31.10.2014 12:30
312120
31.10.2014 13:30
Medulla spinalis:Anatomik lokalizasyon ve klinik
bulgular
Dermatolojide Tanıda Temeller ve Tedavi
Yöntemleri
Genel Anestetikler: İntravenöz anestetikler
312121
31.10.2014 14:30
Periferik sinirlerin hastalıklarında klinik bulgular
312122
31.10.2014 15:30
Semptomlar ve Dermatolojik uygulamalar
312123
3.11.2014 12:30
Lokal Anestetikler
312124
3.11.2014 13:30
Derinin İltihabi Hastalıklarına Toplu Bakış I
312125
3.11.2014 14:30
Derinin İltihabi Hastalıklarına Toplu Bakış II
312126
3.11.2014 15:30
Derinin Tümoral Hastalıkları
312127
4.11.2014 12:30
Uyanıklık ve uyku
312128
4.11.2014 13:30
Nöromüsküler ileti ve kas hastalıklarında klinik
bulgular
Prof. Dr. Neşe
Saltoğlu
Prof. Dr. Civan
Işlak
Prof. Dr. Büge
Öz
Prof. Dr. Büge
Öz
Prof. Dr.
Sabahattin Saip
Yrd. Doç. Dr.
Zehra Işık
Haşıloğlu
Prof. Dr. Sibel
Özmen
Özyazgan
Prof. Dr. Sibel
Özmen
Özyazgan
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Prof. Dr. Feray
Karaali Savrun
Prof. Dr. Büge
Öz
Prof. Dr. Büge
Öz
Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan
Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan
Prof. Dr. Çiğdem
Özkara
Prof. Dr. Cengiz
Yalçınkaya
Prof. Dr. Hülya
Apaydın
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Prof. Dr. Zeliha
Yazıcı
Prof. Dr. Zeliha
Yazıcı
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Prof. Dr. Ayşe
Altıntaş
Doç. Dr. Burhan
Engin
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Doç. Dr. Nurten
Uzun Adatepe
Doç. Dr. Burhan
Engin
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Prof. Dr. Cüyan
Demirkesen
Prof. Dr. Cüyan
Demirkesen
Prof. Dr. Cüyan
Demirkesen
Prof. Dr. Derya
Karadeniz
Doç. Dr. Nurten
Uzun Adatepe
Patoloji
Patoloji
Nöroloji
Radyoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Nöroloji
Patoloji
Patoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Nöroloji
Dermatoloji
Farmakoloji
Nöroloji
Dermatoloji
Farmakoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Nöroloji
Nöroloji
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 17/96
Ders no
Tarih/saat
Konu
Öğretim üyesi
AbD
312129
4.11.2014 14:30
Göz Patolojisi
Patoloji
312130
4.11.2014 15:30
Kronik Menenjitlerde Klinik Tanı
312131
5.11.2014 12:30
Antiepileptik İlaçlar (1/2)
312132
5.11.2014 13:30
Antiepileptik İlaçlar (2/2)
312133
5.11.2014 14:30
Nöroşirurjiye Giriş
312134
5.11.2014 15:30
Koma ve deliryum
312135
6.11.2014 12:30
Vertigo ve Tinnitus (1/2)
312136
6.11.2014 13:30
Vertigo ve Tinnitus (2/2)
312137
6.11.2014 14:30
Santral Sisteminde Nükleer Tıp
312138
6.11.2014 15:30
Kafa İçi Basınç Artışı Sendromu (KİBAS)
312139
7.11.2014 12:30
312140
7.11.2014 13:30
Nörolojik Semptomlara Nöroşirürjikal Yaklaşım:
Semptomdan Teşhise (Olgu Çözümlenmesi)
Nöroleptik İlaçlar (1/2)
312141
7.11.2014 14:30
Nöroleptik İlaçlar (2/2)
312142
7.11.2014 15:30
Akut Menenjitlerde Klinik Tanı
Prof. Dr. Cüyan
Demirkesen
Prof. Dr. Neşe
Saltoğlu
Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan
Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan
Doç. Dr.
Necmettin
Tanrıöver
Prof. Dr. A. Sibel
Ertan
Doç. Dr. Murat
Yener
Doç. Dr. Murat
Yener
Yrd. Doç. Dr.
Sait Sağer
Prof. Dr. Mustafa
Uzan
Doç. Dr. Ali
Kafadar
Prof. Dr. Sibel
Özmen
Özyazgan
Prof. Dr. Sibel
Özmen
Özyazgan
Prof. Dr. Fehmi
Tabak
Enfeksiyon
Hastalıkları
Farmakoloji
Farmakoloji
Nöroşirurji
Nöroloji
Kulak Burun
Boğaz
Kulak Burun
Boğaz
Nükleer Tıp
Nöroşirurji
Nöroşirurji
Farmakoloji
Farmakoloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 18/96
Lectures of the Course (EN)
Lesson no Date/time
Title
Lecturer
Department
313001
15.9.2014 13:30
Neuroanatomy General View
Anatomi
313002
15.9.2014 14:30
313003
15.9.2014 15:30
313004
16.9.2014 12:30
Central Nervous System; Peripheral Nervous
System: Definition
Synaptic and junctional transmission: Electrical
and chemical events
Development of Head and Neck (1/3)
313005
16.9.2014 13:30
General characteristics of synapses and reflexes
313006
16.9.2014 14:30
Monosynaptic reflexes- The strech reflex
313007
16.9.2014 15:30
Development of Head and Neck (2/3)
313008
17.9.2014 12:30
Meninges
313009
17.9.2014 13:30
Prosencephalon
313010
17.9.2014 14:30
Development of Head and Neck (3/3)
313011
17.9.2014 15:30
General histology of nervous system
313012
18.9.2014 12:30
Polysynaptic reflexes: The withdrawal reflex
313013
18.9.2014 13:30
Subcortical gray matter
313014
18.9.2014 14:30
Subcortical white matter
313015
18.9.2014 15:30
313016
19.9.2014 12:30
19.9.2014 13:30
313018
19.9.2014 14:30
313019
19.9.2014 15:30
313020
22.9.2014 12:30
Diencephalon
313021
22.9.2014 13:30
313022
22.9.2014 14:30
313023
22.9.2014 15:30
Early development of neural tube- Development of
medulla spinalis and peripheral nervous system
Development of brain stem, cerebellum and
cerebrum
The physiologic characteristics of the pain
313024
23.9.2014 12:30
Mesencephalon
313025
23.9.2014 13:30
Pons
313026
23.9.2014 14:30
Medulla oblongata
313027
23.9.2014 15:30
Cerebral Cortex
313028
24.9.2014 12:30
Congenital malformations of the nervous system
313029
24.9.2014 13:30
Thalamus and The Reticular Formation
313030
24.9.2014 14:30
EEG,Sleep and Evoked Potentials
313031
24.9.2014 15:30
Cerebellum
313032
25.9.2014 12:30
Corticospinal and Corticobulber Systems
313033
25.9.2014 13:30
Vessels of Central Nervous System I
Doç. Dr. E. Elif
Güzel
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Doç. Dr. E. Elif
Güzel
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Doç. Dr. E. Elif
Güzel
Doç. Dr. E. Elif
Güzel
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş
Doç. Dr. E. Elif
Güzel
Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş
Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Histoloji
313017
The protection of the Central Nervous System
(CNS): Physiologic characteristics of cerebrospinal-fluid and the blood-brain-barrier
Histology of medulla spinalis, brain stem and
peripheral nervous system
Initiation of impulses in sense organs and the
antero lateral system
The consideration of Sensory information:
cuteneous, deep and visceral sensation
Histology of cerebellum and cerebrum
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Doç. Dr. E. Elif
Güzel
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Doç. Dr. E. Elif
Güzel
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Doç. Dr. E. Elif
Güzel
Doç. Dr. E. Elif
Güzel
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Anatomi
Fizyoloji
Histoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Histoloji
Anatomi
Anatomi
Histoloji
Histoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Histoloji
Anatomi
Histoloji
Histoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Histoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Fizyoloji
Anatomi
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 19/96
Lesson no Date/time
Title
Lecturer
Department
313034
25.9.2014 14:30
Vessels of Central Nervous System II
Anatomi
313035
25.9.2014 15:30
Histology of the skin
313036
26.9.2014 12:30
Posture Regulating Systems
313037
26.9.2014 13:30
Brain Ventricles and CSF (Cerebrospinal Fluid)
313038
26.9.2014 14:30
Spinal cord Anatomy
313039
26.9.2014 15:30
313040
29.9.2014 12:30
Medullary Mechanisms and The Decebrate
Rigiditiy
Posture and The Vestibular System
313041
29.9.2014 13:30
Midbrain
313042
29.9.2014 14:30
Spinal cord: Ascending Tracts
313043
29.9.2014 15:30
Spinal cord: Descending Tracts
313044
30.9.2014 12:30
The Basal Ganglia
313045
30.9.2014 13:30
Cranial nerves
313046
30.9.2014 14:30
Cranial nerves
313047
30.9.2014 15:30
The Cerebellum
313048
1.10.2014 12:30
313049
1.10.2014 13:30
313050
1.10.2014 14:30
Interaction of The Cerebellum and The Basal
Ganglia in The Control of The Motor Functions
The Speech Formation and The Lateralization in
The Brain
Association Areas of The Cerebral Cortex
313051
1.10.2014 15:30
Cranial nerves
313052
2.10.2014 12:30
Spinal Nerve Plexuses I
313053
2.10.2014 13:30
Spinal Nerve Plexuses II
313054
2.10.2014 14:30
The Hypothalamus
313055
2.10.2014 15:30
The Limbic System
313056
8.10.2014 12:30
Autonomic Nervous System
313057
8.10.2014 13:30
Autonomic Plexuses I
313058
8.10.2014 14:30
The Physiology of Learning and Memory
313059
8.10.2014 15:30
Histology of the skin
313060
9.10.2014 12:30
Biochemistry of Neurotransmission
313061
9.10.2014 13:30
Autonomic Plexuses II
313062
9.10.2014 14:30
The physiologic characteristics of hearing
313063
9.10.2014 15:30
The physiologic mechanisms of central audition
313064
10.10.2014 12:30
Autonomic Innervation of organs
313065
10.10.2014 13:30
Sense organs
313066
10.10.2014 14:30
Development of skin
313067
10.10.2014 15:30
Ear I
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Prof. Dr. Meral
Koyutürk
Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş
Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş
Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş
Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş
Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş
Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş
Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş
Prof. Dr. Meral
Koyutürk
Prof. Dr. Yıldız
Dinçer
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Prof. Dr. Meral
Koyutürk
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Histoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Histoloji
Biyokimya
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Histoloji
Anatomi
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 20/96
Lesson no Date/time
Title
313068
13.10.2014 08:30
Ear II
313069
13.10.2014 09:30
313070
13.10.2014 10:30
313071
13.10.2014 12:30
313072
13.10.2014 13:30
313073
13.10.2014 14:30
313074
13.10.2014 15:30
313075
14.10.2014 12:30
313076
14.10.2014 13:30
313077
14.10.2014 14:30
313078
14.10.2014 15:30
313079
15.10.2014 12:30
313080
15.10.2014 13:30
313081
15.10.2014 14:30
313082
15.10.2014 15:30
313083
16.10.2014 12:30
313084
16.10.2014 13:30
313085
16.10.2014 14:30
313086
16.10.2014 15:30
313087
17.10.2014 12:30
313088
17.10.2014 13:30
313089
17.10.2014 14:30
313090
17.10.2014 15:30
313091
20.10.2014 12:30
313092
20.10.2014 13:30
313093
20.10.2014 14:30
313094
20.10.2014 15:30
313095
21.10.2014 12:30
313096
21.10.2014 13:30
313097
21.10.2014 14:30
313098
21.10.2014 15:30
313099
22.10.2014 12:30
313100
22.10.2014 13:30
Lecturer
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Taste and Smell Sensations
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Histology of Ear
Doç. Dr. E. Elif
Güzel
Skin; Tongue; Nose
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Eye I
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Eye II
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Development of Ear
Doç. Dr. E. Elif
Güzel
Histology of Eye (1/2)
Doç. Dr. E. Elif
Güzel
Histology of Eye (2/2)
Doç. Dr. E. Elif
Güzel
Vision, Photoreceptor Mechanisms
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Responses in the Visual Pathways
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Development of Eye
Doç. Dr. E. Elif
Güzel
Image forming mechanism
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
I Introduction to anomalies, edema CNS pathology Doç. Dr. Nil
Çomunoğlu
Red Eye
Prof. Dr. Emel
Başar
Transmission of pain, inflammation and their
Prof. Dr. Zeliha
mediators
Yazıcı
Neurological examination 1/2
Prof. Dr. Hülya
Apaydın
Vascular disease of CNS travma
Doç. Dr. Nil
Çomunoğlu
The symptoms in ocular disease
Prof. Dr. Rengin
Yıldırım
Introduction to central nervous system
Prof. Dr. M.
pharmacology
Aydın Barlas
Encephalitis and brain absces
Prof. Dr. Reşat
Özaras
Anxiolytic, Sedative and Hypnotic drugs
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Neurological examination 2/2
Prof. Dr. A. Sibel
Ertan
Antidepressant drugs
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Antimanic drugs
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Frontal and temporal lobes; Anatomical
Doç. Dr. Melda
localization and clinical findings
Bozluolcay
Mental Retardation
Prof. Dr. Beyhan
Tüysüz
Rabies: Clinical manifectations and prophylaxis
Prof. Dr. Reşat
Özaras
Parietal and occipital lobes; Anatomical
Doç. Dr. Melda
localization and Clinical findings
Bozluolcay
CNS Tumors
Doç. Dr. Nil
Çomunoğlu
CNS Tumors
Doç. Dr. Nil
Çomunoğlu
Cerebellum ;Anatomical localization and clinical
Prof. Dr. Seher
findings
Naz Yeni
Head and Neck Radiology
Yrd. Doç. Dr.
Zehra Işık
Haşıloğlu
Department
Anatomi
Fizyoloji
Histoloji
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Histoloji
Fizyoloji
Patoloji
Göz
Hastalıkları
Farmakoloji
Nöroloji
Patoloji
Göz
Hastalıkları
Farmakoloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
Farmakoloji
Nöroloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Nöroloji
Pediatri
Enfeksiyon
Hastalıkları
Nöroloji
Patoloji
Patoloji
Nöroloji
Radyoloji
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 21/96
Lesson no Date/time
Title
Lecturer
Department
313101
22.10.2014 14:30
Menengitis and encephalitis
Patoloji
313102
22.10.2014 15:30
Degenerative and demyelinazing disesaes
313103
23.10.2014 12:30
CNS stimulants and psychotomimetic drugs
313104
23.10.2014 13:30
Clinical findings of cranial nerve diseases
313105
23.10.2014 14:30
Tetanus: Clinical presentations and prophylaxis
313106
23.10.2014 15:30
CNS Radiology
313107
24.10.2014 12:30
313108
24.10.2014 13:30
313109
24.10.2014 14:30
Basal ganglia; Anatomical localization and clinical
findings
Spinal cord; Anatomical localization and clinical
findings
Viral Encephalitis
313110
24.10.2014 15:30
Alcohols and alcohol intoxication
313111
27.10.2014 12:30
Peripheric nerve system
313112
27.10.2014 13:30
313113
27.10.2014 14:30
313114
27.10.2014 15:30
313115
30.10.2014 12:30
Drugs used in the treatment of Alzheimer’s
disease
Drugs used in the treatment of Parkinson’s
disease
Brain stem ; Anatomical localization and clinical
findings
General anesthetics: inhalation anesthetics
313116
30.10.2014 13:30
Inflammatory skin diseases I
313117
30.10.2014 14:30
Inflammatory skin Diseases II
313118
30.10.2014 15:30
313119
31.10.2014 12:30
Central nervous system developmental
abnormalities and clinical findings
General anesthetics: intravenous anesthetics
313120
31.10.2014 13:30
Clinical findings in peripheral nerve diseases
313121
31.10.2014 14:30
Principles of dermatologic diagnosis
313122
31.10.2014 15:30
Eye Pathology
313123
3.11.2014 12:30
313124
3.11.2014 13:30
Clinical findings in neuromuscular junction and
muscle disease
Local anesthetics
313125
3.11.2014 14:30
Symptom and Practice in Dermatology
313126
3.11.2014 15:30
Opioid analgesics and antagonists (1/2)
313127
4.11.2014 12:30
Opioid analgesics and antagonists (2/2)
313128
4.11.2014 13:30
Tumoral Lesions of skin
313129
4.11.2014 14:30
Clinical diagnosis in chronic menengitis
313130
4.11.2014 15:30
Sleep and wakefulness
313131
5.11.2014 12:30
Introduction to Neurosurgery
313132
5.11.2014 13:30
Coma and delirium
313133
5.11.2014 14:30
Antiepileptic drugs (1/2)
Doç. Dr. Nil
Çomunoğlu
Doç. Dr. Nil
Çomunoğlu
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Prof. Dr. Seher
Naz Yeni
Prof. Dr. Reşat
Özaras
Prof. Dr. Naci
Koçer
Prof. Dr. Hülya
Apaydın
Prof. Dr. Ayşe
Altıntaş
Doç. Dr. Nil
Çomunoğlu
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Doç. Dr. Nil
Çomunoğlu
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Prof. Dr. Çiğdem
Özkara
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Prof. Dr. Cüyan
Demirkesen
Prof. Dr. Cüyan
Demirkesen
Prof. Dr. Barış
Korkmaz
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Prof. Dr. Mehmet
Ali Akalın
Doç. Dr. Burhan
Engin
Prof. Dr. Cüyan
Demirkesen
Prof. Dr. Mehmet
Ali Akalın
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Doç. Dr. Burhan
Engin
Prof. Dr. Zeliha
Yazıcı
Prof. Dr. Zeliha
Yazıcı
Prof. Dr. Cüyan
Demirkesen
Prof. Dr. Reşat
Özaras
Prof. Dr. Derya
Karadeniz
Doç. Dr.
Necmettin
Tanrıöver
Prof. Dr. A. Sibel
Ertan
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Patoloji
Farmakoloji
Nöroloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
Radyoloji
Nöroloji
Nöroloji
Patoloji
Farmakoloji
Patoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Nöroloji
Farmakoloji
Patoloji
Patoloji
Nöroloji
Farmakoloji
Nöroloji
Dermatoloji
Patoloji
Nöroloji
Farmakoloji
Dermatoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Patoloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
Nöroloji
Nöroşirurji
Nöroloji
Farmakoloji
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 22/96
Lesson no Date/time
Title
Lecturer
Department
313134
5.11.2014 15:30
Antiepileptic drugs (2/2)
Farmakoloji
313135
6.11.2014 12:30
Nuclear Medicine in Central Nervous System
313136
6.11.2014 13:30
Raised Intracranial Pressure
313137
6.11.2014 14:30
Vertigo and Tinnitus
313138
6.11.2014 15:30
Vertigo and Tinnitus
313139
7.11.2014 12:30
Clinical diagnosis in Acute menengitis
313140
7.11.2014 13:30
313141
7.11.2014 14:30
Neurosurgical Approach to Neurological
Symptoms: From Symptom to Diagnosis (Case
Discussion)
Neuroleptic drugs (1/2)
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Yrd. Doç. Dr.
Sait Sağer
Prof. Dr. Mustafa
Uzan
Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Yılmaz
Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Yılmaz
Prof. Dr. Reşat
Özaras
Doç. Dr. Ali
Kafadar
Farmakoloji
313142
7.11.2014 15:30
Neuroleptic drugs (2/2)
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Nükleer Tıp
Nöroşirurji
Kulak Burun
Boğaz
Kulak Burun
Boğaz
Enfeksiyon
Hastalıkları
Nöroşirurji
Farmakoloji
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 23/96
Ders programı / Curriculum
15 Eylül 2014 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16 Eylül 2014 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
17 Eylül 2014 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
18 Eylül 2014 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
19 Eylül 2014 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
Türkçe Program (EKU)
(Gün: 1)
Uygulamalar
Ders kurulu amaç ve hedefleri (Ders
kurulu başkanlığı)
Nöroanatomi: Genel Organizasyon (Doç.
Dr. M. Selman Demirci; Anatomi)
Periferik ve Merkezi Sinir Sistemi,
Tanımlamalar (Doç. Dr. M. Selman
Demirci; Anatomi)
Sinaptik İletide Elektriksel ve Kimyasal
Olaylar (Prof. Dr. Nuran Darıyerli
Toktamış; Fizyoloji)
(Gün: 2)
Uygulamalar
Baş ve Boyun Gelişimi (1/3) (Prof. Dr.
Ahmet Şenol Ertürkoğlu; Histoloji)
Sinapsların ve Reflekslerin Genel
Özellikleri (Prof. Dr. Nuran Darıyerli
Toktamış; Fizyoloji)
Mono sinaptik Refleksler-Gerim
Refleksleri (Prof. Dr. Nermin Yelmen;
Fizyoloji)
Baş ve Boyun Gelişimi (2/3) (Prof. Dr.
Ahmet Şenol Ertürkoğlu; Histoloji)
(Gün: 3)
Uygulamalar
Merkezi Sinir Sistemi Örtüleri (Doç. Dr.
M. Selman Demirci; Anatomi)
Baş ve Boyun Gelişimi (3/3) (Prof. Dr.
Ahmet Şenol Ertürkoğlu; Histoloji)
Sinir Sisteminin Genel Tanımlaması ve
Omuriliğin Histolojik Yapısı (Prof. Dr.
Mustafa Taşyürekli; Histoloji)
Önbeyin (Prosencephalon) Anatomisi ve
Kortikal Yapılanma (Prof. Dr. Ali İhsan
Soyluoğlu; Anatomi)
(Gün: 4)
Uygulamalar
Multi sinaptik Refleksler-Geri Çekme
Refleksleri (Prof. Dr. Nermin Yelmen;
Fizyoloji)
Subkortikal Yapılar I (Gri Cevher) (Prof.
Dr. Ali İhsan Soyluoğlu; Anatomi)
Subkortikal Yapılar II (Beyaz Cevher)
(Prof. Dr. Ali İhsan Soyluoğlu; Anatomi)
MSS’ni koruyan yapılar. Serebro spinal
sıvı ve kan beyin bariyerinin fizyolojik
özellikleri (Prof. Dr. Nermin Yelmen;
Fizyoloji)
(Gün: 5)
Uygulamalar
Nöral borunun farklılaşma mekanizması
ve omuriliğin gelişimi ve kötü gelişimleri
(Prof. Dr. Mustafa Taşyürekli; Histoloji)
Uyarıların MSS’ne Girişi ve İleti yolları
(Prof. Dr. Nermin Yelmen; Fizyoloji)
14:30-15:20
Uyarıların Değerlendirilmesi ve Yüzeyel
Duyarlık (Prof. Dr. Nermin Yelmen;
Fizyoloji)
15:30-16:20
Beyin sapı ve serebellumun histolojisi
(Prof. Dr. Mustafa Taşyürekli; Histoloji)
English Program (İNG3)
Practices
Course aims and learning outcomes
(Course chair / vice chair)
Neuroanatomy General View (Prof. Dr.
Kaya Özkuş; Anatomi)
Central Nervous System; Peripheral
Nervous System: Definition (Prof. Dr.
Kaya Özkuş; Anatomi)
Synaptic and junctional transmission:
Electrical and chemical events (Prof. Dr.
Hakkı Oktay Seymen; Fizyoloji)
Practices
Development of Head and Neck (1/3)
(Doç. Dr. E. Elif Güzel; Histoloji)
General characteristics of synapses and
reflexes (Prof. Dr. Hakkı Oktay Seymen;
Fizyoloji)
Monosynaptic reflexes- The strech reflex
(Prof. Dr. Hakkı Oktay Seymen;
Fizyoloji)
Development of Head and Neck (2/3)
(Doç. Dr. E. Elif Güzel; Histoloji)
Practices
Meninges (Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem;
Anatomi)
Prosencephalon (Prof. Dr. Kaya Özkuş;
Anatomi)
Development of Head and Neck (3/3)
(Doç. Dr. E. Elif Güzel; Histoloji)
General histology of nervous system
(Doç. Dr. E. Elif Güzel; Histoloji)
Practices
Polysynaptic reflexes: The withdrawal
reflex (Prof. Dr. Hakkı Oktay Seymen;
Fizyoloji)
Subcortical gray matter (Prof. Dr. Kaya
Özkuş; Anatomi)
Subcortical white matter (Prof. Dr. Kaya
Özkuş ; Anatomi)
The protection of the Central Nervous
System (CNS): Physiologic
characteristics of cerebro-spinal-fluid
and the blood-brain-barrier (Prof. Dr.
Hakkı Oktay Seymen; Fizyoloji)
Practices
Histology of medulla spinalis, brain stem
and peripheral nervous system (Doç. Dr.
E. Elif Güzel; Histoloji)
Initiation of impulses in sense organs
and the antero lateral system (Prof. Dr.
Hakkı Oktay Seymen; Fizyoloji)
The consideration of Sensory
information: cuteneous, deep and
visceral sensation (Prof. Dr. Hakkı Oktay
Seymen; Fizyoloji)
Histology of cerebellum and cerebrum
(Doç. Dr. E. Elif Güzel; Histoloji)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 24/96
22 Eylül 2014 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
Türkçe Program (EKU)
(Gün: 6)
Uygulamalar
Arabeyin (Diencephalon) Anatomisi
(Prof. Dr. Yusuf Zeki Yıldız; Anatomi)
Beyin sapı ve serebellumun gelişimi ve
kötü gelişimleri (Prof. Dr. Mustafa
Taşyürekli; Histoloji)
14:30-15:20
Serebrumun histolojik yapısı (Prof. Dr.
Mustafa Taşyürekli; Histoloji)
15:30-16:20
Ortabeyin (Mesencephalon) Anatomisi
(Prof. Dr. Yusuf Zeki Yıldız; Anatomi)
23 Eylül 2014 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
(Gün: 7)
Uygulamalar
Ağrı Fizyolojisi (Prof. Dr. Nermin
Yelmen; Fizyoloji)
Pons Anatomisi (Prof. Dr. Şükrü Turan
Peştemalcı; Anatomi)
Medulla Oblongata Anatomisi (Prof. Dr.
Şükrü Turan Peştemalcı; Anatomi)
Serebral Korteks (Prof. Dr. Hakkı Oktay
Seymen; Fizyoloji)
(Gün: 8)
Uygulamalar
Serebrumun gelişimi ve kötü gelişimleri
(Prof. Dr. Mustafa Taşyürekli; Histoloji)
Talamus, Retiküler Formasyon (Doç. Dr.
Sibel Akyol; Fizyoloji)
EEG, Uyku Fizyolojisi ve Uyarılmış
Potansiyeller (Prof. Dr. Hakkı Oktay
Seymen; Fizyoloji)
Beyincik (Cerebellum) Anatomisi (Prof.
Dr. Şükrü Turan Peştemalcı; Anatomi)
(Gün: 9)
Uygulamalar
Deri ve Ekleri : Epidermis ve Dermis
Yapısı (Prof. Dr. Meral Koyutürk;
Histoloji)
Merkezi Sinir Sisteminin Kanlanması I
(Doç. Dr. Mehmet Üzel; Anatomi)
Merkezi Sinir Sisteminin Kanlanması II
(Doç. Dr. Mehmet Üzel; Anatomi)
Kortikospinal ve Kortikobulber Sistemler
(Prof. Dr. Gönül Şimşek; Fizyoloji)
(Gün: 10)
Uygulamalar
Postür Düzenleyici Sistemler (Prof. Dr.
Gönül Şimşek; Fizyoloji)
Ventriküler Sistem ve BOS (Doç. Dr.
Mehmet Üzel; Anatomi)
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
24 Eylül 2014 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
25 Eylül 2014 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
26 Eylül 2014 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
29 Eylül 2014 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
Omurilik Morfolojisi (Prof. Dr. Güler
Kahraman Yıldırım; Anatomi)
Denge Fizyolojisi, Labirint ve Vestibüler
İşlev (Doç. Dr. İbrahim Güner; Fizyoloji)
(Gün: 11)
Uygulamalar
Medüller Yapı Taşları ve Deserebrasyon
Katılığı (Doç. Dr. Sibel Akyol; Fizyoloji)
Orta Beyin ve Kortikal Yapı Taşları (Doç.
Dr. Sibel Akyol; Fizyoloji)
English Program (İNG3)
Practices
Diencephalon (Prof. Dr. Kaya Özkuş;
Anatomi)
Early development of neural tubeDevelopment of medulla spinalis and
peripheral nervous system (Doç. Dr. E.
Elif Güzel; Histoloji)
Development of brain stem, cerebellum
and cerebrum (Doç. Dr. E. Elif Güzel;
Histoloji)
The physiologic characteristics of the
pain (Prof. Dr. Hakkı Oktay Seymen;
Fizyoloji)
Practices
Mesencephalon (Prof. Dr. Kaya Özkuş;
Anatomi)
Pons (Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem;
Anatomi)
Medulla oblongata (Prof. Dr. Ayşe Derya
Ertem; Anatomi)
Cerebral Cortex (Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş; Fizyoloji)
Practices
Congenital malformations of the nervous
system (Doç. Dr. E. Elif Güzel; Histoloji)
Thalamus and The Reticular Formation
(Prof. Dr. Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
EEG,Sleep and Evoked Potentials (Prof.
Dr. Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
Cerebellum (Prof. Dr. Ayşe Derya
Ertem; Anatomi)
Practices
Corticospinal and Corticobulber Systems
(Prof. Dr. Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
Vessels of Central Nervous System I
(Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem; Anatomi)
Vessels of Central Nervous System II
(Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem; Anatomi)
Histology of the skin (Prof. Dr. Meral
Koyutürk; Histoloji)
Practices
Posture Regulating Systems (Prof. Dr.
Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
Brain Ventricles and CSF (Cerebrospinal
Fluid) (Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem;
Anatomi)
Spinal cord Anatomy (Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem; Anatomi)
Medullary Mechanisms and The
Decebrate Rigiditiy (Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş; Fizyoloji)
Practices
Posture and The Vestibular System
(Prof. Dr. Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
Midbrain (Prof. Dr. Ertan Yurdakoş;
Fizyoloji)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 25/96
14:30-15:20
15:30-16:20
30 Eylül 2014 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
01 Ekim 2014 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
02 Ekim 2014 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
08 Ekim 2014 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
09 Ekim 2014 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Sinir Sisteminde İletici Yollar I : Çıkan
Yollar (Prof. Dr. Güler Kahraman
Yıldırım; Anatomi)
Sinir Sisteminde İletici Yollar II : İnen
Yollar (Prof. Dr. Güler Kahraman
Yıldırım; Anatomi)
(Gün: 12)
Uygulamalar
Bazal Çekirdekler (Doç. Dr. İbrahim
Güner; Fizyoloji)
Kranial Sinirler : I, II, III, IV (Prof. Dr.
Ercan Tanyeli; Anatomi)
Kranial Sinirler : V, VI, VII, VIII (Prof. Dr.
Ercan Tanyeli; Anatomi)
Serebellum Fizyolojisi (Doç. Dr. İbrahim
Güner; Fizyoloji)
(Gün: 13)
Uygulamalar
Motor Hareketlerin Kontrolünde
Serebellum ve Bazal Ganglionların
Etkileşimi (Doç. Dr. İbrahim Güner;
Fizyoloji)
Kranial Sinirler : IX, X, XI, XII (Prof. Dr.
Ercan Tanyeli; Anatomi)
Spinal cord: Ascending Tracts (Prof. Dr.
Ayşe Derya Ertem; Anatomi)
Spinal Sinir Pleksusları I : Pl.Cervicalis,
Pl.Brachialis (Prof. Dr. Güler Kahraman
Yıldırım; Anatomi)
Konuşma ve Dil Oluşumu, Beyinde
Lateralizasyon (Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş; Fizyoloji)
(Gün: 14)
Uygulamalar
Korteks, Asosiyasyon Alanları (Prof. Dr.
Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
Hipotalamusun Fizyolojik Fonksiyonları
(Prof. Dr. Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
Spinal Sinir Pleksusları II : Pl. Lumbalis,
Pl. Sacralis (Prof. Dr. Güler Kahraman
Yıldırım; Anatomi)
Otonom Sinir Sistemi Anatomisi (Prof.
Dr. Mehmet Yıldırım; Anatomi)
(Gün: 15)
Uygulamalar
Limbik Sistem (Prof. Dr. Ertan Yurdakoş;
Fizyoloji)
Otonom Pleksuslar I (Prof. Dr. Mehmet
Yıldırım; Anatomi)
Otonom Pleksuslar II (Prof. Dr. Mehmet
Yıldırım; Anatomi)
Stres, Hafıza ve Öğrenme Fizyolojisi
(Prof. Dr. Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
(Gün: 16)
Uygulamalar
Organların Otonom İnnervasyonlarına
Giriş (Prof. Dr. Mehmet Yıldırım;
Anatomi)
Sinir İleti Biyokimyası (Prof. Dr. Yıldız
Dinçer; Biyokimya)
Duyu Organları: Genel Bilgiler (Prof. Dr.
Yusuf Zeki Yıldız; Anatomi)
15:30-16:20
Deri ve Ekleri : Kıl Yapısı ve Ekleri
(Prof. Dr. Meral Koyutürk; Histoloji)
10 Ekim 2014 Cuma
(Gün: 17)
Spinal cord: Descending Tracts (Prof.
Dr. Ayşe Derya Ertem; Anatomi)
Practices
The Basal Ganglia (Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş; Fizyoloji)
Cranial nerves (Prof. Dr. Ayşe Derya
Ertem; Anatomi)
Cranial nerves (Prof. Dr. Ayşe Derya
Ertem; Anatomi)
The Cerebellum (Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş; Fizyoloji)
Practices
Interaction of The Cerebellum and The
Basal Ganglia in The Control of The
Motor Functions (Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş; Fizyoloji)
The Speech Formation and The
Lateralization in The Brain (Prof. Dr.
Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
Association Areas of The Cerebral
Cortex (Prof. Dr. Ertan Yurdakoş;
Fizyoloji)
Cranial nerves (Prof. Dr. Ayşe Derya
Ertem; Anatomi)
Practices
Spinal Nerve Plexuses I (Prof. Dr. Kaya
Özkuş; Anatomi)
Spinal Nerve Plexuses II (Prof. Dr. Kaya
Özkuş; Anatomi)
The Hypothalamus (Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş; Fizyoloji)
The Limbic System (Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş; Fizyoloji)
Practices
Autonomic Nervous System (Prof. Dr.
Kaya Özkuş; Anatomi)
Autonomic Plexuses I (Prof. Dr. Kaya
Özkuş; Anatomi)
The Physiology of Learning and Memory
(Prof. Dr. Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
Histology of the skin (Prof. Dr. Meral
Koyutürk; Histoloji)
Practices
Biochemistry of Neurotransmission
(Prof. Dr. Yıldız Dinçer; Biyokimya)
Autonomic Plexuses II (Prof. Dr. Kaya
Özkuş; Anatomi)
The physiologic characteristics of
hearing (Prof. Dr. Hakkı Oktay Seymen;
Fizyoloji)
The physiologic mechanisms of central
audition (Prof. Dr. Hakkı Oktay Seymen;
Fizyoloji)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 26/96
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
13 Ekim 2014 Pazartesi
08:30-09:20
09:30-10:20
10:30-11:20
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
14 Ekim 2014 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
15 Ekim 2014 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16 Ekim 2014 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
17 Ekim 2014 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Uygulamalar
İşitme Fizyolojisi (Prof. Dr. Hakkı Oktay
Seymen; Fizyoloji)
Deri,Tad ve Koku Organları (Prof. Dr.
Yusuf Zeki Yıldız; Anatomi)
Kulak Anatomisi I (Prof. Dr. Ercan
Tanyeli; Anatomi)
Santral İşitme Mekanizmaları (Prof. Dr.
Hakkı Oktay Seymen; Fizyoloji)
(Gün: 18)
Deri ve eklerinin gelişimi (Prof. Dr.
Meral Koyutürk; Histoloji)
Kulak Anatomisi II (Prof. Dr. Ercan
Tanyeli; Anatomi)
Göz Anatomisi I (Prof. Dr. Ercan Tanyeli;
Anatomi)
Koku ve Tad Alma Fizyolojisi (Prof. Dr.
Gökhan Metin; Fizyoloji)
Kulak Histolojisi (Prof. Dr. Ahmet Şenol
Ertürkoğlu; Histoloji)
Kulak Gelişimi (Prof. Dr. Ahmet Şenol
Ertürkoğlu; Histoloji)
Görme: Görmede Fotokimyasal Olaylar
(Prof. Dr. Hakkı Oktay Seymen;
Fizyoloji)
(Gün: 19)
Uygulamalar
Görmede Nörofizyolojik Olaylar (Prof.
Dr. Hakkı Oktay Seymen; Fizyoloji)
Görüntü oluşumu mekanizmaları (Prof.
Dr. Hakkı Oktay Seymen; Fizyoloji)
Göz Histolojisi I (Prof. Dr. İsmail Seçkin;
Histoloji)
Practices
Autonomic Innervation of organs (Prof.
Dr. Kaya Özkuş; Anatomi)
Sense organs (Prof. Dr. Ayşe Derya
Ertem; Anatomi)
Development of skin (Prof. Dr. Meral
Koyutürk; Histoloji)
Ear I (Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem;
Anatomi)
Göz Anatomisi II (Prof. Dr. Ercan
Tanyeli; Anatomi)
(Gün: 20)
Uygulamalar
Göz Histolojisi II (Prof. Dr. İsmail Seçkin;
Histoloji)
Göz Gelişimi (Prof. Dr. İsmail Seçkin;
Histoloji)
Kırmızı Göz (Prof. Dr. Emel Başar; Göz
Hastalıkları)
Ear II (Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem;
Anatomi)
Taste and Smell Sensations (Prof. Dr.
Hakkı Oktay Seymen; Fizyoloji)
Histology of Ear (Doç. Dr. E. Elif Güzel;
Histoloji)
Skin; Tongue; Nose (Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem; Anatomi)
Eye I (Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem;
Anatomi)
Eye II (Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem;
Anatomi)
Development of Ear (Doç. Dr. E. Elif
Güzel; Histoloji)
Practices
Histology of Eye (1/2) (Doç. Dr. E. Elif
Güzel; Histoloji)
Histology of Eye (2/2) (Doç. Dr. E. Elif
Güzel; Histoloji)
Vision, Photoreceptor Mechanisms
(Prof. Dr. Hakkı Oktay Seymen;
Fizyoloji)
Responses in the Visual Pathways (Prof.
Dr. Hakkı Oktay Seymen; Fizyoloji)
Practices
Development of Eye (Doç. Dr. E. Elif
Güzel; Histoloji)
Image forming mechanism (Prof. Dr.
Hakkı Oktay Seymen; Fizyoloji)
I Introduction to anomalies, edema CNS
pathology (Doç. Dr. Nil Çomunoğlu;
Patoloji)
Red Eye (Prof. Dr. Emel Başar; Göz
Hastalıkları)
Ağrı İletimi, İnflamasyon ve Mediatörleri
(Prof. Dr. Zeliha Yazıcı; Farmakoloji)
(Gün: 21)
Uygulamalar
Practices
Nörolojik Muayene (1/2) (Prof. Dr. Feray Transmission of pain, inflammation and
Karaali Savrun; Nöroloji)
their mediators (Prof. Dr. Zeliha Yazıcı;
Farmakoloji)
MSS Patolojisine Giriş, Anomaliler,
Neurological examination 1/2 (Prof. Dr.
Ödem, KİBAS (Prof. Dr. Büge Öz;
Hülya Apaydın; Nöroloji)
Patoloji)
Göz Hastalıklarında Semptomlar (Prof.
Vascular disease of CNS travma (Doç.
Dr. Güzin İskeleli; Göz Hastalıkları)
Dr. Nil Çomunoğlu; Patoloji)
Merkezi Sinir Sistemi İlaçlarına Giriş
The symptoms in ocular disease (Prof.
(Prof. Dr. M. Aydın Barlas; Farmakoloji) Dr. Rengin Yıldırım; Göz Hastalıkları)
(Gün: 22)
Uygulamalar
Practices
MSS Vasküler Hastalıkları, Travma
Introduction to central nervous system
(Prof. Dr. Büge Öz; Patoloji)
pharmacology (Prof. Dr. M. Aydın
Barlas; Farmakoloji)
Nörolojik Muayene (2/2) (Prof. Dr.
Encephalitis and brain absces (Prof. Dr.
Sabahattin Saip; Nöroloji)
Reşat Özaras; Enfeksiyon Hastalıkları)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 27/96
14:30-15:20
15:30-16:20
20 Ekim 2014 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
21 Ekim 2014 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
22 Ekim 2014 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
23 Ekim 2014 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
24 Ekim 2014 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Ensefalitler ve beyin apsesi (Prof. Dr.
Reşat Özaras; Enfeksiyon Hastalıkları)
Anksiyolitik, Sedatif, Hipnotik İlaçlar
(Prof. Dr. M. Aydın Barlas; Farmakoloji)
(Gün: 23)
Uygulamalar
Frontal ve Temporal loblar:Anatomik
lokalizasyon ve klinik bulgular (Prof. Dr.
Gökhan Erkol; Nöroloji)
Mental Retardasyon (Prof. Dr. Beyhan
Tüysüz; Pediatri)
MSS Tümörleri (Prof. Dr. Büge Öz;
Patoloji)
Anxiolytic, Sedative and Hypnotic drugs
(Prof. Dr. M. Aydın Barlas; Farmakoloji)
Neurological examination 2/2 (Prof. Dr.
A. Sibel Ertan ; Nöroloji)
MSS Tümörleri (Prof. Dr. Büge Öz;
Patoloji)
(Gün: 24)
Uygulamalar
Kuduz: Klinik , Korunma (Prof. Dr. Neşe
Saltoğlu; Enfeksiyon Hastalıkları)
Pariyetal ve oksipital loblar:Anatomik
lokalizasyon ve klinik bulgular (Prof. Dr.
Gökhan Erkol; Nöroloji)
Tetanoz Kliniği ve Korunma (Prof. Dr.
Neşe Saltoğlu; Enfeksiyon Hastalıkları)
MSS Radyolojisi (Prof. Dr. Civan Işlak;
Radyoloji)
(Gün: 25)
Uygulamalar
Menenjit ve Ensefalitler (Prof. Dr. Büge
Öz; Patoloji)
Practices
Antidepressant drugs (Prof. Dr. M. Aydın
Barlas; Farmakoloji)
Antimanic drugs (Prof. Dr. M. Aydın
Barlas; Farmakoloji)
Frontal and temporal lobes; Anatomical
localization and clinical findings (Doç.
Dr. Melda Bozluolcay; Nöroloji)
Mental Retardation (Prof. Dr. Beyhan
Tüysüz; Pediatri)
Practices
Rabies: Clinical manifectations and
prophylaxis (Prof. Dr. Reşat Özaras;
Enfeksiyon Hastalıkları)
Parietal and occipital lobes; Anatomical
localization and Clinical findings (Doç.
Dr. Melda Bozluolcay; Nöroloji)
CNS Tumors (Doç. Dr. Nil Çomunoğlu;
Patoloji)
CNS Tumors (Doç. Dr. Nil Çomunoğlu;
Patoloji)
Practices
Cerebellum ;Anatomical localization and
clinical findings (Prof. Dr. Seher Naz
Yeni; Nöroloji)
Dejeneratif ve Demiyelinizan Hastalıklar Head and Neck Radiology (Yrd. Doç. Dr.
(Prof. Dr. Büge Öz; Patoloji)
Zehra Işık Haşıloğlu; Radyoloji)
Serebellum:Anatomik lokalizasyon ve
Menengitis and encephalitis (Doç. Dr. Nil
klinik bulgular (Prof. Dr. Sabahattin Saip; Çomunoğlu; Patoloji)
Nöroloji)
Baş ve Boynun Radyolojisi (Yrd. Doç.
Degenerative and demyelinazing
Dr. Zehra Işık Haşıloğlu; Radyoloji)
disesaes (Doç. Dr. Nil Çomunoğlu;
Patoloji)
(Gün: 26)
Uygulamalar
Practices
Antidepressan İlaçlar (Prof. Dr. Sibel
CNS stimulants and psychotomimetic
Özmen Özyazgan; Farmakoloji)
drugs (Prof. Dr. M. Aydın Barlas;
Farmakoloji)
Antimanik İlaçlar (Prof. Dr. Sibel Özmen Clinical findings of cranial nerve
Özyazgan; Farmakoloji)
diseases (Prof. Dr. Seher Naz Yeni;
Nöroloji)
MSS Stimülanları ve Psikotomimetik
Tetanus: Clinical presentations and
İlaçlar (Prof. Dr. M. Aydın Barlas;
prophylaxis (Prof. Dr. Reşat Özaras;
Farmakoloji)
Enfeksiyon Hastalıkları)
Kranyal sinirlerin hastalıklarında klinik
CNS Radiology (Prof. Dr. Naci Koçer;
bulgular (Prof. Dr. Feray Karaali Savrun; Radyoloji)
Nöroloji)
(Gün: 27)
Uygulamalar
Practices
Viral Ensefalit (Prof. Dr. Büge Öz;
Basal ganglia; Anatomical localization
Patoloji)
and clinical findings (Prof. Dr. Hülya
Apaydın; Nöroloji)
Periferik Sinir Sistemi Patolojisi (Prof.
Spinal cord; Anatomical localization and
Dr. Büge Öz; Patoloji)
clinical findings (Prof. Dr. Ayşe Altıntaş;
Nöroloji)
Alzheimer Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Viral Encephalitis (Doç. Dr. Nil
(Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan;
Çomunoğlu; Patoloji)
Farmakoloji)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 28/96
15:30-16:20
27 Ekim 2014 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
30 Ekim 2014 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
31 Ekim 2014 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
03 Kasım 2014 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
04 Kasım 2014 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Parkinson Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
(Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan;
Farmakoloji)
(Gün: 28
Uygulamalar
Beyin sapı: Anatomik lokalizasyon ve
klinik bulgular (Prof. Dr. Çiğdem Özkara;
Nöroloji)
Merkez sinir sisteminin gelişimsel
anomalileri ve klinik bulgular (Prof. Dr.
Cengiz Yalçınkaya; Nöroloji)
Bazal gangliyonlar:Anatomik
lokalizasyon ve klinik bulgular (Prof. Dr.
Hülya Apaydın; Nöroloji)
Alkoller ve alkol zehirlenmeleri (Prof. Dr.
M. Aydın Barlas; Farmakoloji)
Alcohols and alcohol intoxication (Prof.
Dr. M. Aydın Barlas; Farmakoloji)
(Gün: 29
Uygulamalar
Opioid Analjezikler ve Antagonistleri
(1/2) (Prof. Dr. Zeliha Yazıcı;
Farmakoloji)
Opioid Analjezikler ve Antagonistleri
(1/2) (Prof. Dr. Zeliha Yazıcı;
Farmakoloji)
Genel Anestetikler: İnhalasyon
anestetikleri (Prof. Dr. M. Aydın Barlas;
Farmakoloji)
Medulla spinalis:Anatomik lokalizasyon
ve klinik bulgular (Prof. Dr. Ayşe
Altıntaş; Nöroloji)
(Gün: 30
Uygulamalar
Dermatolojide Tanıda Temeller ve
Tedavi Yöntemleri (Doç. Dr. Burhan
Engin; Dermatoloji)
Genel Anestetikler: İntravenöz
anestetikler (Prof. Dr. M. Aydın Barlas;
Farmakoloji)
Periferik sinirlerin hastalıklarında klinik
bulgular (Doç. Dr. Nurten Uzun Adatepe;
Nöroloji)
Semptomlar ve Dermatolojik
uygulamalar (Doç. Dr. Burhan Engin;
Dermatoloji)
(Gün: 31
Uygulamalar
Lokal Anestetikler (Prof. Dr. M. Aydın
Barlas; Farmakoloji)
Derinin İltihabi Hastalıklarına Toplu
Bakış I (Prof. Dr. Cüyan Demirkesen;
Patoloji)
Derinin İltihabi Hastalıklarına Toplu
Bakış II (Prof. Dr. Cüyan Demirkesen;
Patoloji)
Derinin Tümoral Hastalıkları (Prof. Dr.
Cüyan Demirkesen; Patoloji)
(Gün: 32
Uygulamalar
Uyanıklık ve uyku (Prof. Dr. Derya
Karadeniz; Nöroloji)
Nöromüsküler ileti ve kas hastalıklarında
klinik bulgular (Doç. Dr. Nurten Uzun
Adatepe; Nöroloji)
Practices
Peripheric nerve system (Doç. Dr. Nil
Çomunoğlu; Patoloji)
Drugs used in the treatment of
Alzheimer’s disease (Prof. Dr. M. Aydın
Barlas; Farmakoloji)
Drugs used in the treatment of
Parkinson’s disease (Prof. Dr. M. Aydın
Barlas; Farmakoloji)
Brain stem ; Anatomical localization and
clinical findings (Prof. Dr. Çiğdem
Özkara; Nöroloji)
Practices
General anesthetics: inhalation
anesthetics (Prof. Dr. M. Aydın Barlas;
Farmakoloji)
Inflammatory skin diseases I (Prof. Dr.
Cüyan Demirkesen; Patoloji)
Inflammatory skin Diseases II (Prof. Dr.
Cüyan Demirkesen; Patoloji)
Central nervous system developmental
abnormalities and clinical findings (Prof.
Dr. Barış Korkmaz; Nöroloji)
Practices
General anesthetics: intravenous
anesthetics (Prof. Dr. M. Aydın Barlas;
Farmakoloji)
Clinical findings in peripheral nerve
diseases (Prof. Dr. Mehmet Ali Akalın;
Nöroloji)
Principles of dermatologic diagnosis
(Doç. Dr. Burhan Engin; Dermatoloji)
Eye Pathology (Prof. Dr. Cüyan
Demirkesen; Patoloji)
Practices
Clinical findings in neuromuscular
junction and muscle disease (Prof. Dr.
Mehmet Ali Akalın; Nöroloji)
Local anesthetics (Prof. Dr. M. Aydın
Barlas; Farmakoloji)
Symptom and Practice in Dermatology
(Doç. Dr. Burhan Engin; Dermatoloji)
Opioid analgesics and antagonists (1/2)
(Prof. Dr. Zeliha Yazıcı; Farmakoloji)
Practices
Opioid analgesics and antagonists (2/2)
(Prof. Dr. Zeliha Yazıcı; Farmakoloji)
Tumoral Lesions of skin (Prof. Dr. Cüyan
Demirkesen; Patoloji)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 29/96
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
14:30-15:20
Göz Patolojisi (Prof. Dr. Cüyan
Demirkesen; Patoloji)
15:30-16:20
Kronik Menenjitlerde Klinik Tanı (Prof.
Dr. Neşe Saltoğlu; Enfeksiyon
Hastalıkları)
(Gün: 33
Uygulamalar
Antiepileptik İlaçlar (1/2) (Prof. Dr.
Ahmet Gökhan Akkan; Farmakoloji)
Antiepileptik İlaçlar (2/2) (Prof. Dr.
Ahmet Gökhan Akkan; Farmakoloji)
Nöroşirurjiye Giriş (Doç. Dr. Necmettin
Tanrıöver; Nöroşirurji)
Koma ve deliryum (Prof. Dr. A. Sibel
Ertan; Nöroloji)
(Gün: 34)
Uygulamalar
Vertigo ve Tinnitus (1/2) (Doç. Dr. Murat
Yener; Kulak Burun Boğaz)
Clinical diagnosis in chronic menengitis
(Prof. Dr. Reşat Özaras; Enfeksiyon
Hastalıkları)
Sleep and wakefulness (Prof. Dr. Derya
Karadeniz; Nöroloji)
05 Kasım 2014 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
06 Kasım 2014 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
07 Kasım 2014 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
11 Kasım 2014 Salı
09:30
Practices
Introduction to Neurosurgery (Doç. Dr.
Necmettin Tanrıöver; Nöroşirurji)
Coma and delirium (Prof. Dr. A. Sibel
Ertan; Nöroloji)
Antiepileptic drugs (1/2) (Prof. Dr. M.
Aydın Barlas; Farmakoloji)
Antiepileptic drugs (2/2) (Prof. Dr. M.
Aydın Barlas; Farmakoloji)
Practices
Nuclear Medicine in Central Nervous
System (Yrd. Doç. Dr. Sait Sağer;
Nükleer Tıp)
Vertigo ve Tinnitus (2/2) (Doç. Dr. Murat Raised Intracranial Pressure (Prof. Dr.
Yener; Kulak Burun Boğaz)
Mustafa Uzan; Nöroşirurji)
Santral Sisteminde Nükleer Tıp (Yrd.
Vertigo and Tinnitus (Yrd. Doç. Dr.
Doç. Dr. Sait Sağer; Nükleer Tıp)
Mehmet Yılmaz; Kulak Burun Boğaz)
Kafa İçi Basınç Artışı Sendromu (KİBAS) Vertigo and Tinnitus (Yrd. Doç. Dr.
(Prof. Dr. Mustafa Uzan; Nöroşirurji)
Mehmet Yılmaz; Kulak Burun Boğaz)
(Gün: 35)
Uygulamalar
Practices
Nörolojik Semptomlara Nöroşirürjikal
Clinical diagnosis in Acute menengitis
Yaklaşım: Semptomdan Teşhise (Olgu
(Prof. Dr. Reşat Özaras; Enfeksiyon
Çözümlenmesi) (Doç. Dr. Ali Kafadar;
Hastalıkları)
Nöroşirurji)
Nöroleptik İlaçlar (1/2) (Prof. Dr. Sibel
Neurosurgical Approach to Neurological
Özmen Özyazgan; Farmakoloji)
Symptoms: From Symptom to Diagnosis
(Case Discussion) (Doç. Dr. Ali Kafadar;
Nöroşirurji)
Nöroleptik İlaçlar (2/2) (Prof. Dr. Sibel
Neuroleptic drugs (1/2) (Prof. Dr. M.
Özmen Özyazgan; Farmakoloji)
Aydın Barlas; Farmakoloji)
Akut Menenjitlerde Klinik Tanı (Prof. Dr. Neuroleptic drugs (2/2) (Prof. Dr. M.
Fehmi Tabak; Enfeksiyon Hastalıkları)
Aydın Barlas; Farmakoloji)
(Gün: 36)
Ara Sınav
Intermediate Examination
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 30/96
Ders Kurulu 3.2: Genitoüriner Sistem /
Course 3.2: Genitourinary System
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Altay Gezer, Kadın Doğum (Gynecology and Obstetrics)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Mehmet Rıza Altıparmak, İç Hastalıkları (Internal Medicine)
Prof. Dr. Mehmet Seven, Tıbbi Genetik (Medical Genetics)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. İsmail Seçkin, Histoloji (Histology)
Prof. Dr. Şennur İlvan, Patoloji (Pathology)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT3002
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI3002
Dersin Kredisi / Credit of Course:
13
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
13
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
12.11.2014
Kurul Bitişi / End of Course:
26.12.2014
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
08.12.2014 10:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
02.01.2015 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
27.01.2015 13:30
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 31/96
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Anatomi / Anatomy
7
14
9
Biyokimya / Biochemistry
3
4
3
Enfeksiyon Hastalıkları /
Infectious Diseases
2
0
2
Farmakoloji / Pharmacology
6
0
4
Fizyoloji / Physiology
12
2
9
Genel Cerrahi / General Surgery
2
0
2
Histoloji / Histology
12
6
10
İç Hastalıkları / Internal Medicine
9
0
6
Kadın Hastalıkları ve Doğum /
Gynecology and Obstetrics
23
0
15
Nükleer Tıp / Nuclear Medicine
1
0
1
Patoloji / Pathology
14
4
11
Pediatri / Pediatrics
4
0
3
Radyoloji / Radiology
3
0
2
Tıbbi Genetik / Medical Genetics
28
0
19
Üroloji / Urology
6
0
4
Toplam / Total
132
30
100
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 32/96
3.2: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
Tarih / Date
Anatomi / Fizyoloji /
Anatomy Physiology
Biyokimya /
Biochemistry
Histoloji /
Histology
Patoloji /
Pathology
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
24.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
01.12.2014
02.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
09.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
15.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1 (sınav)
3 (sınav)
2 (sınav)
4 (sınav)
-
3
1
4
2
3
1
4
2
3
1
4
2
-
4
2
3
1
4
2
3
1
1
3
2
4
2 (sınav)
4 (sınav)
1 (sınav)
3 (sınav)
-
2
4
1
3
2
4
1
3
-
1
3
2
4
-
Klinik
Uygulamalar
/ Clinical
Practices
2
3
4
3
1
4
2
3
1
4
2
3
1
4
2
4
2
3
1
2
3
1
4
4
2
3
1
Yazılı Sınav
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 33/96
Ders Kurulunun Amaçları ve Öğrenim Hedefleri
Course aims and learning outcomes
Türkçe
Genitoüriner sistemle ilgili organların
normal yapısı, gelişimleri ve işlevleri; bu
organlar ve sistemle ilgili hastalıkların
etyolojisi, fizyopatolojisi, belirti ve
bulguları, tanı yöntemleri ve laboratuvar
bulguları ve tedavisi ile ilgili temel
bilgilerin kazanılmasını sağlar.
English
Ders kurulunun
The course provides the information
içeriği / course
about the normal structure, development
content
and function of the genitourinary
system. System related disaeses are
reviewed to teach the basic knowledge
on etiology, physiopathology and to gain
basic skills on signs and
symptoms,diagnostic methods,
laboratory investigation and treatment.
Ders kurulunun
Kurul, genitoüriner sistemle ilgili
The course aims to teach the information
amaçları / course organların normal yapısı, gelişimleri ve about the normal structure, development
aims
işlevleri; bu organlar ve sistemle ilgili
and function of the genitourinary
hastalıkların etyolojisi, fizyopatolojisi,
system. System related disaeses are
belirti ve bulguları, tanı yöntemleri ve
reviewed aiming to teach the basic
laboratuvar bulguları ve tedavisi ile ilgili knowledge on etiology, physiopathology
temel bilgilerin kazandırılmasını amaçlar. and to gain basic skills on signs and
symptoms,diagnostic methods,
laboratory investigation and treatment
Ders kurulunun
Kurulun sonunda öğrenciler;
By the end of the course, students
öğrenme çıktıları 1. Genitoüriner sistemin ve organlarının should be able to;
(hedefleri) /
anatomik yapılarını tanımlayabilmeli 1. Describe the anatomical structures,
learning outcomes 2. Genitoüriner sistemin ve organlarının 2. Describe the embriological origins
embriyonik köken ve gelişimlerini
and the development
tanımlayabilmeli
3. Describe the histological pattern
3. Genitoüriner sistem organlarının
4. Describe the fuctions and
histolojik yapılarını tanımlayabilmeli
mechanisms of the genitourinary
4. Genitoüriner sistemin işlev ve işlev
system.
mekanizmalarını tanımlayabilmeli
5. Describe the etiology,
5. Genitoüriner sisteme ilişkin
physiopathology of the diases of the
hastalıkların etyolojisini,
genitourinary system and the
fizyopatolojisini ve bu hastalıkların
pathological changes due to related
oluşturduğu patolojik değişiklikleri
diseases.
tanımlayabilmeli
6. List the basic clinical signs and
6. Genitoüriner sisteme ilişkin
symtoms of the diseases of the
hastalıkların temel klinik belirti ve
genitourinary system, the diagnostic
bulgularını, kullanılan temel tanısal
tests (radiological and biochemical
yöntemleri (radyolojik, biyokimyasal
etc.) and the results of this tests
vb.) ve bunlarla elde edilebilecek
7. List the basic treatment of diseases
bulguları sayabilmeli
of the genitourinary sysytem, drugs
7. Genitoüriner sistemle ilişkili
used in the treatmet (concerning the
hastalıkların tedavisinde kullanılan
action, mechanism of action,
tedavi yöntemlerini ve ilaçları(etki,
pharmacokinetics, adverse effects,
etki mekanizması, farmakokinetik,
drug and drug relations).
yan etki, etkileşim) sayabilmeli
Dersin işleniş
Amfi dersi, uygulama, ödev, soru-yanıt, Lectures, clinical and laboratory practical
yöntemi
demonstrasyon
workshop, question & answer,
(kullanılan eğitim
demonstrations
yöntemleri)/
teaching methods
and strategies
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 34/96
Kuruldaki Dersler (TR)
Ders no
Tarih/saat
322001
12.11.2014 13:30
Konu
Ürogenital Sistem: Genel Bilgiler ve Gelişim
322002
12.11.2014 14:30
322003
12.11.2014 15:30
Gonad Hormonları: Erkek
Nörohipofiz: ADH Fizyolojisi
322004
13.11.2014 12:30
322005
13.11.2014 13:30
Üriner Sistem; Böbreğin Yapısı, Renal Cisimcik I
Üriner Sistem: Böbrekler, Üreter, Mesane, Üretra
322006
13.11.2014 14:30
Gonad Hormonları: Kadın
322007
13.11.2014 15:30
Erkek Gonad Hormonları (Androjenler)
322008
14.11.2014 12:30
Üriner Sistem; Renal Cisimcik II
322009
14.11.2014 13:30
322010
14.11.2014 14:30
Erkek Genital Organları: Testisler, Eklenti Bezler
ve Kanallar
Böbrek hastalıklarında biyokimyasal
değerlendirme
322011
14.11.2014 15:30
Dişi Gonad Hormonları (Östrojenler)
322012
17.11.2014 12:30
Üriner Sistem; Böbrek Tubulleri
322013
17.11.2014 13:30
Erkek Genital Organları: Scrotum ve Penis
322014
17.11.2014 14:30
Kadın Genital Organları: İç Genital Organlar
322015
17.11.2014 15:30
Endometrial Siklus Değişimleri
322016
18.11.2014 12:30
Üriner Sistem; Üreter, İdrar Kesesi, Üretra
322017
18.11.2014 13:30
Gebelik, Doğum ve Laktasyon Hormonları
322018
18.11.2014 14:30
Laktasyon ve Sağlıklı Üreyebilme Fizyolojisi
322019
18.11.2014 15:30
Erkek Üreme Sistemi; Testis, Skrotum
322020
19.11.2014 12:30
Kadın Genital Organları: Dış Genital Organlar
322021
19.11.2014 13:30
Böbreğin Görevleri ve Önemi, Nefron Fizyolojisi
322022
19.11.2014 14:30
322023
19.11.2014 15:30
Glomerül Filtrasyonu, Tübül Geriemilimi ve Tübül
Sekresyonu Sonucu İdrar Oluşumu
Glomerüler Filtrasyon Hızı ve Böbrek Kan
Akımının Düzenlenmesi
322024
20.11.2014 12:30
Erkek Üreme Sistemi; Boşaltıcı Yollar, Bezler
322025
20.11.2014 13:30
Erkek Üreme Sistemi; Penis
322026
20.11.2014 14:30
322027
20.11.2014 15:30
Dişi Üreme Sistemi; İç Genital Organlar
322028
21.11.2014 12:30
322029
21.11.2014 13:30
322030
21.11.2014 14:30
Dişi Üreme Sistemi, Dış Genital Organların
Histolojisi
Hücre Dışı Sıvı Sodyum ve Potasyum
Konsantrasyonunun Düzenlenmesi
Miksiyon Refleksi, Asit-Baz Dengesinin Böbrekler
Tarafından Kontrolü.
322031
21.11.2014 15:30
322032
24.11.2014 12:30
Perine
Nefrolojide anamnez ve fizik muayene
Üriner Sistem Gelişimi
Öğretim üyesi
Prof. Dr. Güler
Kahraman
Yıldırım
Prof. Dr. Gülnur
Andican
Prof. Dr. Nuran
Darıyerli
Toktamış
Prof. Dr. İsmail
Seçkin
Prof. Dr. Güler
Kahraman
Yıldırım
Prof. Dr. Gülnur
Andican
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Prof. Dr. İsmail
Seçkin
Prof. Dr. Ercan
Tanyeli
Prof. Dr. Gülnur
Andican
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Prof. Dr. İsmail
Seçkin
Prof. Dr. Ercan
Tanyeli
Prof. Dr. Ercan
Tanyeli
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Prof. Dr. İsmail
Seçkin
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Prof. Dr. İsmail
Seçkin
Prof. Dr. Ercan
Tanyeli
Prof. Dr. Gönül
Şimşek
Prof. Dr. Gönül
Şimşek
Prof. Dr. Gönül
Şimşek
Prof. Dr. İsmail
Seçkin
Prof. Dr. İsmail
Seçkin
Prof. Dr. Mehmet
Yıldırım
Prof. Dr. Ahmet
Şenol Ertürkoğlu
Prof. Dr. Ahmet
Şenol Ertürkoğlu
Prof. Dr. Gönül
Şimşek
Prof. Dr. Gönül
Şimşek
Prof. Dr. Rezzan
Ataman
Prof. Dr. İsmail
Seçkin
AbD
Anatomi
Biyokimya
Fizyoloji
Histoloji
Anatomi
Biyokimya
Fizyoloji
Histoloji
Anatomi
Biyokimya
Fizyoloji
Histoloji
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Histoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Histoloji
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Histoloji
Histoloji
Anatomi
Histoloji
Histoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
İç Hastalıkları
Histoloji
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 35/96
Ders no
Tarih/saat
322033
24.11.2014 13:30
Konu
Genital Sistem Gelişimi (1/2)
322034
24.11.2014 14:30
Dilüe ve Konsantre İdrar Çıkarmanın Renal
Mekanizmaları
322035
24.11.2014 15:30
Genital Sistem Gelişimi (2/2)
322036
25.11.2014 12:30
322037
25.11.2014 13:30
322038
25.11.2014 14:30
322039
25.11.2014 15:30
Gen yapı ve fonksiyonu
322040
26.11.2014 12:30
Ürolojik Anamnez ve Fizik Muayene
322041
26.11.2014 13:30
İdrar incelenmesi ve klinik önemi
322042
26.11.2014 14:30
Mendel kalıtımı
322043
26.11.2014 15:30
Glomerül Hastalıkları: Patogenez ve Histolojik
Özellikleri
322044
27.11.2014 12:30
Yenidoğan
322045
27.11.2014 13:30
Ürolojik Sistem Radyolojisi
322046
27.11.2014 14:30
Mendel dışı kalıtım
322047
27.11.2014 15:30
Ürolitiazis
322048
28.11.2014 12:30
Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri (1/4)
322049
28.11.2014 13:30
Oligüri ve poliüri
322050
28.11.2014 14:30
Prof. Dr. Ali
Benian
Böbreğin Kistik hastalıkları ve Doğumsal
Anomalileri
Çocukluk Çağında Sık Görülen Üriner
Semptomlar: Proteinüri – Hematüri
Prof. Dr. Nesrin
Uygun
Prof. Dr. Lale
Sever
Doç. Dr. Hakan
Ulucan
Prof. Dr. Veli
Yalçın
Prof. Dr. Mehmet
Rıza Altıparmak
Yrd. Doç. Dr.
Gülgün Güven
Prof. Dr. Nesrin
Uygun
Prof. Dr. Yıldız
Perk
Doç. Dr. Fatih
Gülşen
Yrd. Doç. Dr.
Gülgün Güven
Doç. Dr. Bülent
Önal
Prof. Dr. Öner
Süzer
Prof. Dr. Rezzan
Ataman
Menstruel siklus ve siklusun nöroendokrin kontroü
Prof. Dr. Sezai
Şahmay
Prof. Dr. Nesrin
Uygun
Yrd. Doç. Dr.
Gülgün Güven
Prof. Dr.
Süleyman Ataus
Prof. Dr. Neşe
Saltoğlu
Prof. Dr. Öner
Süzer
Prof. Dr. Mehmet
Rıza Altıparmak
28.11.2014 15:30
Primer ve Sekonder Glomerülopatiler
322052
1.12.2014 12:30
Multifaktoriyal - Poligenetik Kalıtım
322053
1.12.2014 13:30
Ürolojik Tümörler
322054
1.12.2014 14:30
Üriner Sistem Enfeksiyonları
322055
1.12.2014 15:30
Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri (2/4)
322056
2.12.2014 12:30
Renal fonksiyonların değerlendirilmesi
322057
2.12.2014 13:30
Anormal uterus kanaması
2.12.2014 14:30
322059
2.12.2014 15:30
322060
3.12.2014 12:30
322061
3.12.2014 13:30
322062
3.12.2014 14:30
322063
3.12.2014 15:30
322064
4.12.2014 12:30
Prof. Dr. İsmail
Seçkin
Prof. Dr. Gönül
Şimşek
Prof. Dr. İsmail
Seçkin
Jinekoloji ve obstetrikde anamnez ve muayene
yöntemleri
322051
322058
Öğretim üyesi
Prof. Dr. Tarık
Altınok
Prof. Dr. Canser
Çakalır
Prof. Dr. Salim
Üriner Sistem Gelişimi
Çalışkan
Yrd. Doç. Dr.
Kromozom düzensizlikleri ve sitogenetik yöntemler
Gülgün Güven
Doç. Dr. Hakan
Genetik yapıda normal ve anormal varyasyonlar
Ulucan
Prof. Dr. Öner
Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri (3/4)
Süzer
Prof. Dr. Fehmi
Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
Tabak
Prof. Dr. Mehmet
Sıvı ve elektrolit dengesi
Rıza Altıparmak
Böbreğin Tubulointerstisyel Hastalıkları
AbD
Histoloji
Fizyoloji
Histoloji
Kadın
Hastalıkları
ve Doğum
Patoloji
Pediatri
Tıbbi Genetik
Üroloji
İç Hastalıkları
Tıbbi Genetik
Patoloji
Pediatri
Radyoloji
Tıbbi Genetik
Üroloji
Farmakoloji
İç Hastalıkları
Kadın
Hastalıkları
ve Doğum
Patoloji
Tıbbi Genetik
Üroloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
Farmakoloji
İç Hastalıkları
Kadın
Hastalıkları
ve Doğum
Patoloji
Pediatri
Tıbbi Genetik
Tıbbi Genetik
Farmakoloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
İç Hastalıkları
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 36/96
Ders no
Tarih/saat
322065
4.12.2014 13:30
Konu
Öğretim üyesi
AbD
Pelvik ağrı
Prof. Dr. Kutsiye
Pelin B. Öcal
Kadın
Hastalıkları
ve Doğum
Prof. Dr. Canser
Çakalır
Prof. Dr. Oktay
Demirkesen
Prof. Dr. Zübeyr
Talat
Prof. Dr. Öner
Süzer
Prof. Dr. Mehmet
Rıza Altıparmak
322066
4.12.2014 14:30
Damar Lezyonlarına Bağlı Böbrek Hastalıkları
322067
4.12.2014 15:30
İşeme Fizyolojisi ve Bozuklukları
322068
5.12.2014 12:30
Üriner Sistem Enfeksiyonları ve Cinsel Yolla
Bulaşan Enfeksiyonlar
322069
5.12.2014 13:30
Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri (4/4)
322070
5.12.2014 14:30
Sıvı ve elektrolit denge bozuklukları,
dehidratasyon
322071
5.12.2014 15:30
Vaginal flora, anormal vaginal akıntı
Prof. Dr. Cemal
Tamer Erel
Prof. Dr. Canser
Çakalır
Doç. Dr. Hakan
Ulucan
Doç. Dr. Hakan
Ulucan
Yrd. Doç. Dr.
Gülgün Güven
Prof. Dr. Ali
Çerçel
322072
8.12.2014 12:30
Böbrek Tümörleri
322073
8.12.2014 13:30
Moleküler genetik tanı yöntemleri
322074
8.12.2014 14:30
322075
8.12.2014 15:30
Genetik hastalıkların tanısında kullanılan yeni
yöntemler
Prenatal ve preimplantasyon genetik tanıda
sitogenetik yaklaşımlar
322076
9.12.2014 12:30
322077
9.12.2014 13:30
Meme muayenesi ve semptomatoloji
Obstetrikde tanısal testler ve metodlar
322078
9.12.2014 14:30
322079
9.12.2014 15:30
322080
10.12.2014 12:30
Uterus Patolojisi
Hiper ve hipopotasemi
Jinekolojide tanısal testler ve metodlar
322081
10.12.2014 13:30
Alt Üriner Sistem Hastalıkları
322082
10.12.2014 14:30
Prenatal ve preimplantasyon genetik tanıda
moleküler yaklaşımlar
322083
10.12.2014 15:30
322084
11.12.2014 12:30
322085
11.12.2014 13:30
Ereksiyon fizyolojisi
Asid-baz dengesi ve bozuklukları
İnsanda üreme
322086
11.12.2014 14:30
Testis Patolojisi: Infertilite, Kongenital Anomaliler,
İnflamasyon, Tümörler
322087
11.12.2014 15:30
Gelişim genetiği
322088
12.12.2014 12:30
Yardımla üreme
322089
12.12.2014 13:30
322090
12.12.2014 14:30
322091
12.12.2014 15:30
322092
15.12.2014 12:30
322093
15.12.2014 13:30
322094
15.12.2014 14:30
Genitoüriner Sistemde Nükleer Tıp
Serviks Patolojisi
Genital Sistem Radyolojisi
Dismorfoloji ve multiple konjenital anomaliler
Meme Kanseri
İnvaziv ve preinvaziv lezyonların taraması
Prof. Dr. Cihat
Şen
Patoloji
Üroloji
Üroloji
Farmakoloji
İç Hastalıkları
Kadın
Hastalıkları
ve Doğum
Patoloji
Tıbbi Genetik
Tıbbi Genetik
Tıbbi Genetik
Genel Cerrahi
Kadın
Hastalıkları
ve Doğum
Prof. Dr. Şennur
Patoloji
İlvan
Prof. Dr. Mehmet
İç Hastalıkları
Rıza Altıparmak
Kadın
Prof. Dr. Fuat
Hastalıkları
Demirkıran
ve Doğum
Prof. Dr. Canser
Patoloji
Çakalır
Doç. Dr. Hakan
Tıbbi Genetik
Ulucan
Prof. Dr. Emre
Üroloji
Akkuş
Prof. Dr. Rezzan
İç Hastalıkları
Ataman
Kadın
Prof. Dr. Ertan
Hastalıkları
Kervancıoğlu
ve Doğum
Prof. Dr. Nesrin
Patoloji
Uygun
Prof. Dr. Mehmet
Tıbbi Genetik
Seven
Kadın
Prof. Dr. İsmail
Hastalıkları
Çepni
ve Doğum
Prof. Dr. İlhami
Nükleer Tıp
Uslu
Prof. Dr. Şennur
Patoloji
İlvan
Doç. Dr. Fatih
Radyoloji
Gülşen
Prof. Dr. Mehmet
Tıbbi Genetik
Seven
Prof. Dr. Fuat
İç Hastalıkları
Demirelli
Kadın
Prof. Dr. Tevfik
Hastalıkları
Tugan Beşe
ve Doğum
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 37/96
Ders no
Tarih/saat
322095
15.12.2014 15:30
Konu
322096
16.12.2014 12:30
322097
16.12.2014 13:30
Nöral gelişim anomalileri
322098
16.12.2014 14:30
Selim ve habis meme hastalıkları
322099
16.12.2014 15:30
Vagina ve Vulva Patolojisi
Fetal Radyoloji
Jinekolojik kanserler
322100
17.12.2014 12:30
322101
17.12.2014 13:30
322102
17.12.2014 14:30
322103
17.12.2014 15:30
322104
18.12.2014 12:30
322105
18.12.2014 13:30
322106
18.12.2014 14:30
322107
18.12.2014 15:30
322108
19.12.2014 12:30
322109
19.12.2014 13:30
322110
19.12.2014 14:30
322111
19.12.2014 15:30
322112
22.12.2014 12:30
322113
22.12.2014 13:30
322114
22.12.2014 14:30
322115
22.12.2014 15:30
322116
23.12.2014 12:30
322117
23.12.2014 13:30
322118
23.12.2014 14:30
322119
23.12.2014 15:30
322120
24.12.2014 12:30
322121
24.12.2014 13:30
322122
24.12.2014 14:30
322123
24.12.2014 15:30
Öğretim üyesi
Prof. Dr. Şennur
İlvan
Doç. Dr. İbrahim
Adaletli
Prof. Dr. Mehmet
Seven
Prof. Dr. Mehmet
Ferahman
Prof. Dr. Macit
Arvas
AbD
Patoloji
Radyoloji
Tıbbi Genetik
Genel Cerrahi
Kadın
Hastalıkları
ve Doğum
Prof. Dr. Şennur
Patoloji
İlvan
Kalıtsal mental retardasyonlar ve Frajil-X
Prof. Dr. Mehmet
Tıbbi Genetik
Sendromu
Seven
Kadın
Prof. Dr. Engin
Kadın yaşamının evreleri
Hastalıkları
Oral
ve Doğum
Prof. Dr. Şennur
Meme Patolojisi
Patoloji
İlvan
Yrd. Doç. Dr.
Kromozomal kırık sendromları
Tıbbi Genetik
Gülgün Güven
Kadın
Prof. Dr. Hasan
Hiperandrojenizm
Hastalıkları
Hakan Seyisoğlu
ve Doğum
Prof. Dr. Şennur
Plasenta Patolojisi
Patoloji
İlvan
Prof. Dr. Mehmet
Mikrodelesyon sendromları
Tıbbi Genetik
Seven
Yrd. Doç. Dr.
Metabolik hastalıkların genetiği
Tıbbi Genetik
Gülgün Güven
Kadın
Prof. Dr. İsmail
Obezite
Hastalıkları
Fahri Öçer
ve Doğum
Kadın
Gebeliğin tanısı ve gebelik izlemi; obstetrikde
Prof. Dr.
Hastalıkları
tarama testleri
Seyfettin Uludağ
ve Doğum
Kadın
Prof. Dr. Ali
Fetus and plasentanın gelişimi
Hastalıkları
Benian
ve Doğum
Kadın
Prof. Dr. Vildan
Gebelikte değişimler ve gebeliğe maternal uyum
Hastalıkları
Ocak
ve Doğum
Doç. Dr. Hakan
Kanser genetiği
Tıbbi Genetik
Ulucan
Hematopoiteik malinitelerin moleküler özellikleri ve Doç. Dr. Hakan
Tıbbi Genetik
genetik tanısı
Ulucan
Prof. Dr. Mehmet
Prematürite
Pediatri
Vural
Kadın
Prof. Dr. Mehmet
Gebelikte kanama
Hastalıkları
Levent Şentürk
ve Doğum
Doç. Dr. Hakan
Herediter Kanser Sendromları
Tıbbi Genetik
Ulucan
Prof. Dr. Mehmet
Teratojenlerin insan sağlığına etkileri
Tıbbi Genetik
Seven
Kadın
Prof. Dr. Rıza
Normal doğum
Hastalıkları
Madazlı
ve Doğum
Doç. Dr. Hakan
Kanın kalıtsal hastalıkları
Tıbbi Genetik
Ulucan
Klinik uygulamada kişiye özgü tıp, farmakogenetik Doç. Dr. Hakan
Tıbbi Genetik
ve farmakogenomik
Ulucan
Kadın
Prof. Dr. Altay
Anormal doğum
Hastalıkları
Gezer
ve Doğum
Prof. Dr. Öner
Gebelikte İlaç Kullanım Prensipleri
Farmakoloji
Süzer
Over Patolojisi
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 38/96
Ders no
Tarih/saat
Konu
Öğretim üyesi
322124
25.12.2014 12:30
Genetiği değiştirilmiş gıdaların insan sağlığına
etkileri
322125
25.12.2014 13:30
Oksitosik İlaçlar
322126
25.12.2014 14:30
Gen tedavisi ve genetik hastalıkların tedavisi
322127
25.12.2014 15:30
Doç. Dr. Hakan
Ulucan
Prof. Dr. Zeliha
Yazıcı
Doç. Dr. Hakan
Ulucan
Doç. Dr. Hakan
Ulucan
322128
26.12.2014 12:30
Genetikte biyoinformatik uygulamalar
Meme muayenesi ve hastalıkları
322129
26.12.2014 13:30
Obstetrik-Jinekolojide şok
322130
26.12.2014 14:30
Aile planlaması ve kontrasepsiyon
322131
26.12.2014 15:30
Genetik danışmada ilkeler ve problemler
322132
26.12.2014 16:30
İnsan genetiğinde etik ve hukuksal sorunlar
AbD
Tıbbi Genetik
Farmakoloji
Tıbbi Genetik
Tıbbi Genetik
Kadın
Hastalıkları
ve Doğum
Kadın
Prof. Dr. Mehmet
Hastalıkları
Levent Şentürk
ve Doğum
Kadın
Prof. Dr. Tarık
Hastalıkları
Altınok
ve Doğum
Prof. Dr. Mehmet
Tıbbi Genetik
Seven
Prof. Dr. Mehmet
Tıbbi Genetik
Seven
Prof. Dr. Semih
Kaleli
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 39/96
Lectures of the Course (EN)
Lesson no Date/time
323001
12.11.2014 13:30
323002
12.11.2014 14:30
323003
12.11.2014 15:30
323004
13.11.2014 12:30
323005
13.11.2014 13:30
323006
13.11.2014 14:30
323007
13.11.2014 15:30
323008
14.11.2014 12:30
323009
14.11.2014 13:30
323010
14.11.2014 14:30
323011
14.11.2014 15:30
323012
17.11.2014 12:30
323013
17.11.2014 13:30
323014
17.11.2014 14:30
323015
17.11.2014 15:30
323016
18.11.2014 12:30
323017
18.11.2014 13:30
323018
18.11.2014 14:30
323019
18.11.2014 15:30
323020
19.11.2014 12:30
323021
19.11.2014 13:30
323022
19.11.2014 14:30
323023
19.11.2014 15:30
323024
20.11.2014 12:30
323025
20.11.2014 13:30
323026
20.11.2014 14:30
323027
20.11.2014 15:30
323028
21.11.2014 12:30
323029
21.11.2014 13:30
323030
21.11.2014 14:30
323031
21.11.2014 15:30
323032
24.11.2014 12:30
323033
24.11.2014 13:30
Title
Urinary and Genital Systems: Introduction
The Neurohypophysis and ADH
Gonad Hormones: Male
Histology of Urinary System
Endocrine Physiology: The male gonad hormones
Histology of Urinary System
Kidneys, Ureters,
Gonad Hormones: Female
Endocrine Physiology: The female gonad
hormones
Male reproductive organs I
Histology of Urinary System
Biochemical evaluation in renal disorders
Endocrine Physiology: The physiologic
characteristics of the menstruel cycle
Male reproductive organs II
Histology of Urinary System
Female reproductive organs I
Female reproductive organs II
Histology of Male Genital System
Endocrine Physiology: Pregnancy, labor and
lactation
Lactation and fertility control
Perineum
Histology of Male Genital System
Histology of Male Genital System
Functions of the Kidneys and Its importance,
Physiology of Nephron
Urine Formation by the Kidneys: Glomerular
Filtration, Tubular Reabsorption and Tubular
Secretion
Regulation of Glomerular Filtration Rate and Renal
Blood Flow
Lecturer
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş
Doç. Dr. Mine
Kucur
Doç. Dr. E. Elif
Güzel
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Doç. Dr. E. Elif
Güzel
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Doç. Dr. Mine
Kucur
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Doç. Dr. E. Elif
Güzel
Doç. Dr. İbrahim
Murat Bolayırlı
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Doç. Dr. E. Elif
Güzel
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Doç. Dr. E. Elif
Güzel
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Prof. Dr. Hakkı
Oktay Seymen
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Doç. Dr. E. Elif
Güzel
Doç. Dr. E. Elif
Güzel
Prof. Dr. Gönül
Şimşek
Prof. Dr. Gönül
Şimşek
Prof. Dr. Gönül
Şimşek
Doç. Dr. E. Elif
Histology of Female Genital System
Güzel
Doç. Dr. E. Elif
Histology of Female Genital System
Güzel
Doç. Dr. E. Elif
Development of Urogenital System (1/3)
Güzel
History taking and physical examination in kidney
Prof. Dr. Nurhan
disease
Seyahi
Renal mechanisms of Urine Dilution and
Prof. Dr. Gönül
Concentration
Şimşek
Control of Potassium and Sodium Concentration in Prof. Dr. Gönül
Extracellular Fluid
Şimşek
Micturition Reflex, Renal Control of Acid-Base
Prof. Dr. Gönül
Balance
Şimşek
Department
Anatomi
Fizyoloji
Biyokimya
Histoloji
Fizyoloji
Histoloji
Anatomi
Biyokimya
Fizyoloji
Anatomi
Histoloji
Biyokimya
Fizyoloji
Anatomi
Histoloji
Anatomi
Anatomi
Histoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Histoloji
Histoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Histoloji
Histoloji
Histoloji
İç Hastalıkları
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 40/96
Lesson no Date/time
323034
24.11.2014 14:30
323035
24.11.2014 15:30
323036
25.11.2014 12:30
323037
25.11.2014 13:30
323038
25.11.2014 14:30
323039
25.11.2014 15:30
323040
26.11.2014 12:30
323041
26.11.2014 13:30
323042
26.11.2014 14:30
323043
26.11.2014 15:30
323044
27.11.2014 12:30
323045
27.11.2014 13:30
323046
27.11.2014 14:30
323047
27.11.2014 15:30
323048
28.11.2014 12:30
Title
Development of Urogenital System (2/3)
Renal anomalies, cystic diseases of kidney
Proteinüria - Hematuria
Development of Urogenital System (3/3)
Gynecologic and obstetric history taking and
examination
Urinalysis and its clinical importance
Gene structure and function
Mendelian inheritance
Urologic examination and taking history
Radiology of the Urological System
Non-mendelian inheritance
Glomeruler Diseases Pathogenesis and Histologic
Features
Newborn
Oliguria and polyuria
Menstrual cycle and its neuroendocrine control
323049
28.11.2014 13:30
323050
28.11.2014 14:30
323051
28.11.2014 15:30
323052
1.12.2014 12:30
323053
1.12.2014 13:30
323054
1.12.2014 14:30
323055
1.12.2014 15:30
Urolithiasis
Gonodal Hormones and inhibitors (1/4)
Urological malignancy
Urinary tract infections
Primary GN
Multifactorial - Polygenetic Inheretance
Abnormal uterine bleeding
323056
2.12.2014 12:30
323057
2.12.2014 13:30
323058
2.12.2014 14:30
323059
2.12.2014 15:30
323060
3.12.2014 12:30
323061
3.12.2014 13:30
323062
3.12.2014 14:30
323063
3.12.2014 15:30
Secondary GN
Gonodal Hormones and inhibitors (2/4)
Evaluation of renal functions
Chromosome disorders and analysis methods
Gonodal Hormones and inhibitors (3/4)
Urinary System Development
Normal and abnormal variations in genetic
structure
Pelvic pain
323064
4.12.2014 12:30
323065
4.12.2014 13:30
Tubulointerstitial diseases of kidney
Sexually transmitted diseases
Lecturer
Doç. Dr. E. Elif
Güzel
Doç. Dr. Haydar
Durak
Prof. Dr. Lale
Sever
Doç. Dr. E. Elif
Güzel
Prof. Dr. Ali
Benian
Prof. Dr. Nurhan
Seyahi
Doç. Dr. Hakan
Ulucan
Yrd. Doç. Dr.
Gülgün Güven
Doç. Dr. Can
Öbek
Doç. Dr. Fatih
Gülşen
Yrd. Doç. Dr.
Gülgün Güven
Doç. Dr. Haydar
Durak
Prof. Dr. Yıldız
Perk
Prof. Dr. Meltem
Pekpak
Prof. Dr. Sezai
Şahmay
Prof. Dr. Emre
Akkuş
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Prof. Dr. Ahmet
Erözenci
Prof. Dr. Reşat
Özaras
Doç. Dr. Haydar
Durak
Yrd. Doç. Dr.
Gülgün Güven
Prof. Dr. Tarık
Altınok
Doç. Dr. Haydar
Durak
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Prof. Dr. Nurhan
Seyahi
Yrd. Doç. Dr.
Gülgün Güven
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Prof. Dr. Salim
Çalışkan
Doç. Dr. Hakan
Ulucan
Prof. Dr. Kutsiye
Pelin B. Öcal
Doç. Dr. Haydar
Durak
Prof. Dr. Fehmi
Tabak
Department
Histoloji
Patoloji
Pediatri
Histoloji
Kadın
Hastalıkları
ve Doğum
İç Hastalıkları
Tıbbi Genetik
Tıbbi Genetik
Üroloji
Radyoloji
Tıbbi Genetik
Patoloji
Pediatri
İç Hastalıkları
Kadın
Hastalıkları
ve Doğum
Üroloji
Farmakoloji
Üroloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
Patoloji
Tıbbi Genetik
Kadın
Hastalıkları
ve Doğum
Patoloji
Farmakoloji
İç Hastalıkları
Tıbbi Genetik
Farmakoloji
Pediatri
Tıbbi Genetik
Kadın
Hastalıkları
ve Doğum
Patoloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 41/96
Lesson no Date/time
323066
4.12.2014 14:30
323067
4.12.2014 15:30
323068
5.12.2014 12:30
323069
5.12.2014 13:30
323070
5.12.2014 14:30
323071
5.12.2014 15:30
323072
8.12.2014 12:30
323073
8.12.2014 13:30
323074
8.12.2014 14:30
323075
8.12.2014 15:30
323076
9.12.2014 12:30
323077
9.12.2014 13:30
323078
9.12.2014 14:30
323079
9.12.2014 15:30
323080
10.12.2014 12:30
323081
10.12.2014 13:30
323082
10.12.2014 14:30
Title
Fluid and electrolyte balance
Gonodal Hormones and inhibitors (4/4)
Fluid and electrolyte imbalance, dehydration
Physiology and disorders of voiding
Urinary system infections and sexually transmitted
diseases
Diagnostic methods in molecular genetics
New diagnostic methods in genetics
10.12.2014 15:30
323084
11.12.2014 12:30
323085
11.12.2014 13:30
323086
11.12.2014 14:30
11.12.2014 15:30
323088
12.12.2014 12:30
323089
12.12.2014 13:30
323090
12.12.2014 14:30
12.12.2014 15:30
323092
15.12.2014 12:30
15.12.2014 13:30
323094
15.12.2014 14:30
323095
15.12.2014 15:30
323096
16.12.2014 12:30
İç Hastalıkları
Üroloji
Üroloji
Tıbbi Genetik
Tıbbi Genetik
Hydronephrosis, renal stones
Doç. Dr. Haydar
Durak
Patoloji
Diagnostic tests and methods in obstetrics
Prof. Dr. Cihat
Şen
Kadın
Hastalıkları
ve Doğum
Uteruse Pathology
Cytogenetic approach in pretanal and
preimplantation genetics
Breast examination and Symptomatology
Renal tumors, urinary bladder carcinoma
Molecular approach in pretanal and
preimplantation genetics
Hyper and hypopotassemia
Erectile dysfunction
Acid-base balance and its disturbances
Testis pathology :Infertility, congenital anomailes,
inflammation and tumors
Nuclear Medicine in Genitourinary System
Cervical Pathology
Developmental genetics
Breast cancer
Screening of invasive and preinvasive lesions
323093
Farmakoloji
Kadın
Hastalıkları
ve Doğum
Assisted reproduction in humans
323091
İç Hastalıkları
Prof. Dr. Cemal
Tamer Erel
Human reproduction
323087
Department
Prof. Dr. Nurhan
Seyahi
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Prof. Dr. Nurhan
Seyahi
Prof. Dr. Bülent
Çetinel
Prof. Dr. Hamdi
Özkara
Doç. Dr. Hakan
Ulucan
Doç. Dr. Hakan
Ulucan
Vaginal flour and abnormal vaginal discharge
Diagnostic tests and methods in gynecology
323083
Lecturer
Radiology of the Genital System
Dismorphology and multiple congenital
abnormalities
Neural development disorders
Benign and melignant breast diseases
Prof. Dr. Zehra
Zerrin Calay
Yrd. Doç. Dr.
Gülgün Güven
Prof. Dr. Ertuğrul
Gazioğlu
Doç. Dr. Haydar
Durak
Doç. Dr. Hakan
Ulucan
Prof. Dr. Nurhan
Seyahi
Prof. Dr. Fuat
Demirkıran
Prof. Dr. Bülent
Alıcı
Prof. Dr. Meltem
Pekpak
Doç. Dr. Haydar
Durak
Prof. Dr. Cemal
Tamer Erel
Patoloji
Tıbbi Genetik
Genel Cerrahi
Patoloji
Tıbbi Genetik
İç Hastalıkları
Kadın
Hastalıkları
ve Doğum
Üroloji
İç Hastalıkları
Patoloji
Kadın
Hastalıkları
ve Doğum
Prof. Dr. Levent
Nükleer Tıp
Kabasakal
Prof. Dr. Zehra
Patoloji
Zerrin Calay
Prof. Dr. Mehmet
Tıbbi Genetik
Seven
Kadın
Prof. Dr. İsmail
Hastalıkları
Çepni
ve Doğum
Prof. Dr. Fuat
İç Hastalıkları
Demirelli
Kadın
Prof. Dr. Tevfik
Hastalıkları
Tugan Beşe
ve Doğum
Doç. Dr. Fatih
Radyoloji
Gülşen
Prof. Dr. Mehmet
Tıbbi Genetik
Seven
Prof. Dr. Mehmet
Tıbbi Genetik
Seven
Prof. Dr. Varol
Genel Cerrahi
Çelik
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 42/96
Lesson no Date/time
Title
323097
16.12.2014 13:30
Lecturer
323098
16.12.2014 14:30
323099
16.12.2014 15:30
323100
17.12.2014 12:30
323101
17.12.2014 13:30
323102
17.12.2014 14:30
323103
17.12.2014 15:30
323104
18.12.2014 12:30
323105
18.12.2014 13:30
323106
18.12.2014 14:30
323107
18.12.2014 15:30
323108
19.12.2014 12:30
323109
19.12.2014 13:30
323110
19.12.2014 14:30
323111
19.12.2014 15:30
323112
22.12.2014 12:30
323113
22.12.2014 13:30
323114
22.12.2014 14:30
323115
22.12.2014 15:30
323116
23.12.2014 12:30
323117
23.12.2014 13:30
323118
23.12.2014 14:30
323119
23.12.2014 15:30
323120
24.12.2014 12:30
323121
24.12.2014 13:30
323122
24.12.2014 14:30
323123
24.12.2014 15:30
323124
25.12.2014 12:30
323125
25.12.2014 13:30
Prof. Dr. Zehra
Vaginal and Vulvar Pathology
Patoloji
Zerrin Calay
Doç. Dr. İbrahim
Fetal Radiology
Radyoloji
Adaletli
Hereditary mental retardations and Fragile-X
Prof. Dr. Mehmet
Tıbbi Genetik
Syndrome
Seven
Kadın
Prof. Dr. Tevfik
Gynecological cancers
Hastalıkları
Tugan Beşe
ve Doğum
Kadın
Prof. Dr. Engin
Reproductive stages of women’s life
Hastalıkları
Oral
ve Doğum
Prof. Dr. Zehra
Ovarian Pathology
Patoloji
Zerrin Calay
Kadın
Prof. Dr. Sezai
Hyperandrogenism
Hastalıkları
Şahmay
ve Doğum
Prof. Dr. Zehra
Fetal and Placental Pathology
Patoloji
Zerrin Calay
Prof. Dr. Zehra
Breast Pathology
Patoloji
Zerrin Calay
Yrd. Doç. Dr.
Chrosomal breakage syndromes
Tıbbi Genetik
Gülgün Güven
Kadın
Prof. Dr. İsmail
Obesity in obstetrics and gynecology
Hastalıkları
Fahri Öçer
ve Doğum
Kadın
Diagnosis of pregnancy and prenatal care;
Prof. Dr. Cihat
Hastalıkları
screening tests in obstetrics
Şen
ve Doğum
Prof. Dr. Mehmet
Microdeletion syndromes
Tıbbi Genetik
Seven
Yrd. Doç. Dr.
Genetics of metabolic disorders
Tıbbi Genetik
Gülgün Güven
Doç. Dr. Hakan
Cancer genetics
Tıbbi Genetik
Ulucan
Molecular features of hematopoietic malignancies Doç. Dr. Hakan
Tıbbi Genetik
and genetic diagnosis
Ulucan
Kadın
Prof. Dr. Rıza
Development of fetus and placenta
Hastalıkları
Madazlı
ve Doğum
Kadın
Prof. Dr. Vildan
Maternal changes and adaptation to pregnancy
Hastalıkları
Ocak
ve Doğum
Doç. Dr. Hakan
Hereditary disorders of the cancer
Tıbbi Genetik
Ulucan
Doç. Dr. Hakan
Hereditary disorders of the blood
Tıbbi Genetik
Ulucan
Prof. Dr. Mehmet
Premature
Pediatri
Vural
Kadın
Prof. Dr. Mehmet
Bleeding in pregnancy
Hastalıkları
Levent Şentürk
ve Doğum
Pharmacogenetics, pharmacogenomics and
Doç. Dr. Hakan
Tıbbi Genetik
personalized medicine in clinical practice
Ulucan
Prof. Dr. Mehmet
Effects of teratogens on human health
Tıbbi Genetik
Seven
Kadın
Prof. Dr. Rıza
Normal labor
Hastalıkları
Madazlı
ve Doğum
Effect of genetically modified organisms on human Doç. Dr. Hakan
Tıbbi Genetik
organism
Ulucan
Doç. Dr. Hakan
Therapy of genetic disorders and gene therapy
Tıbbi Genetik
Ulucan
Kadın
Prof. Dr. Altay
Abnormal labor
Hastalıkları
Gezer
ve Doğum
Doç. Dr. Hakan
Bioinformatics in medical genetics
Tıbbi Genetik
Ulucan
Department
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 43/96
Lesson no Date/time
323126
Title
Lecturer
Department
Breast examination and diseases
Prof. Dr. Semih
Kaleli
Kadın
Hastalıkları
ve Doğum
25.12.2014 14:30
323127
25.12.2014 15:30
323128
26.12.2014 12:30
323129
26.12.2014 13:30
323130
26.12.2014 14:30
323131
26.12.2014 15:30
Oxytocic drugs
Principles and problems in genetic counseling
Principles of drug use in pregnancy
Ethical and legal problems in medical genetics
Shock in Ob&Gyn
323132
26.12.2014 16:30
Family planning and contraception
Prof. Dr. Zeliha
Yazıcı
Prof. Dr. Mehmet
Seven
Prof. Dr. Zeliha
Yazıcı
Prof. Dr. Mehmet
Seven
Farmakoloji
Tıbbi Genetik
Farmakoloji
Tıbbi Genetik
Kadın
Prof. Dr. Mehmet
Hastalıkları
Levent Şentürk
ve Doğum
Kadın
Prof. Dr. Tarık
Hastalıkları
Altınok
ve Doğum
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 44/96
Ders programı / Curriculum
12 Kasım 2014 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
13 Kasım 2014 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:20-13:30
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
14 Kasım 2014 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
17 Kasım 2014 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
Türkçe Program (EKU)
(Gün: 1)
Uygulamalar
Ders kurulu amaç ve hedefleri (Ders
kurulu başkanlığı)
Ürogenital Sistem: Genel Bilgiler ve
Gelişim (Prof. Dr. Güler Kahraman
Yıldırım; Anatomi)
Gonad Hormonları: Erkek (Prof. Dr.
Gülnur Andican; Biyokimya)
Nörohipofiz: ADH Fizyolojisi (Prof. Dr.
Nuran Darıyerli Toktamış; Fizyoloji)
(Gün: 2)
Uygulamalar
Üriner Sistem; Böbreğin Yapısı, Renal
Cisimcik I (Prof. Dr. İsmail Seçkin;
Histoloji)
"Sinir Sistemi ve Duyu Organları" Ders
Kurulu Değerlendirme Anketi
Üriner Sistem: Böbrekler, Üreter,
Mesane, Üretra (Prof. Dr. Güler
Kahraman Yıldırım; Anatomi)
Gonad Hormonları: Kadın (Prof. Dr.
Gülnur Andican; Biyokimya)
Erkek Gonad Hormonları (Androjenler)
(Prof. Dr. Hakkı Oktay Seymen;
Fizyoloji)
(Gün: 3)
Uygulamalar
Üriner Sistem; Renal Cisimcik II (Prof.
Dr. İsmail Seçkin; Histoloji)
Erkek Genital Organları: Testisler,
Eklenti Bezler ve Kanallar (Prof. Dr.
Ercan Tanyeli; Anatomi)
Böbrek hastalıklarında biyokimyasal
değerlendirme (Prof. Dr. Gülnur
Andican; Biyokimya)
Dişi Gonad Hormonları (Östrojenler)
(Prof. Dr. Hakkı Oktay Seymen;
Fizyoloji)
(Gün: 4)
Uygulamalar
Üriner Sistem; Böbrek Tubulleri (Prof.
Dr. İsmail Seçkin; Histoloji)
13:30-14:20
Erkek Genital Organları: Scrotum ve
Penis (Prof. Dr. Ercan Tanyeli; Anatomi)
14:30-15:20
Kadın Genital Organları: İç Genital
Organlar (Prof. Dr. Ercan Tanyeli;
Anatomi)
Endometrial Siklus Değişimleri (Prof. Dr.
Hakkı Oktay Seymen; Fizyoloji)
(Gün: 5)
Uygulamalar
Üriner Sistem; Üreter, İdrar Kesesi,
Üretra (Prof. Dr. İsmail Seçkin; Histoloji)
Gebelik, Doğum ve Laktasyon
Hormonları (Prof. Dr. Hakkı Oktay
Seymen; Fizyoloji)
Laktasyon ve Sağlıklı Üreyebilme
Fizyolojisi (Prof. Dr. Hakkı Oktay
Seymen; Fizyoloji)
15:30-16:20
18 Kasım 2014 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
English Program (İNG3)
Practices
Course aims and learning outcomes
(Course chair / vice chair)
Urinary and Genital Systems:
Introduction (Prof. Dr. Kaya Özkuş;
Anatomi)
The Neurohypophysis and ADH (Prof.
Dr. Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
Gonad Hormones: Male (Doç. Dr. Mine
Kucur; Biyokimya)
Practices
Histology of Urinary System (Doç. Dr. E.
Elif Güzel; Histoloji)
"Nerve System and Sensory Organs"
Course Questionnaire
Endocrine Physiology: The male gonad
hormones (Prof. Dr. Hakkı Oktay
Seymen; Fizyoloji)
Histology of Urinary System (Doç. Dr. E.
Elif Güzel; Histoloji)
Kidneys, Ureters, (Prof. Dr. Ayşe Derya
Ertem; Anatomi)
Practices
Gonad Hormones: Female (Doç. Dr.
Mine Kucur; Biyokimya)
Endocrine Physiology: The female
gonad hormones (Prof. Dr. Hakkı Oktay
Seymen; Fizyoloji)
Male reproductive organs I (Prof. Dr.
Kaya Özkuş; Anatomi)
Histology of Urinary System (Doç. Dr. E.
Elif Güzel; Histoloji)
Practices
Biochemical evaluation in renal
disorders (Doç. Dr. İbrahim Murat
Bolayırlı; Biyokimya)
Endocrine Physiology: The physiologic
characteristics of the menstruel cycle
(Prof. Dr. Hakkı Oktay Seymen;
Fizyoloji)
Male reproductive organs II (Prof. Dr.
Kaya Özkuş; Anatomi)
Histology of Urinary System (Doç. Dr. E.
Elif Güzel; Histoloji)
Practices
Female reproductive organs I (Prof. Dr.
Kaya Özkuş; Anatomi)
Female reproductive organs II (Prof. Dr.
Kaya Özkuş; Anatomi)
Histology of Male Genital System (Doç.
Dr. E. Elif Güzel; Histoloji)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 45/96
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
15:30-16:20
Erkek Üreme Sistemi; Testis, Skrotum
(Prof. Dr. İsmail Seçkin; Histoloji)
Endocrine Physiology: Pregnancy, labor
and lactation (Prof. Dr. Hakkı Oktay
Seymen; Fizyoloji)
19 Kasım 2014 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
(Gün: 6)
Uygulamalar
Kadın Genital Organları: Dış Genital
Organlar (Prof. Dr. Ercan Tanyeli;
Anatomi)
Böbreğin Görevleri ve Önemi, Nefron
Fizyolojisi (Prof. Dr. Gönül Şimşek;
Fizyoloji)
Glomerül Filtrasyonu, Tübül Geriemilimi
ve Tübül Sekresyonu Sonucu İdrar
Oluşumu (Prof. Dr. Gönül Şimşek;
Fizyoloji)
Glomerüler Filtrasyon Hızı ve Böbrek
Kan Akımının Düzenlenmesi (Prof. Dr.
Gönül Şimşek; Fizyoloji)
(Gün: 7)
Uygulamalar
Erkek Üreme Sistemi; Boşaltıcı Yollar,
Bezler (Prof. Dr. İsmail Seçkin; Histoloji)
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
20 Kasım 2014 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
Erkek Üreme Sistemi; Penis (Prof. Dr.
İsmail Seçkin; Histoloji)
14:30-15:20
Perine (Prof. Dr. Mehmet Yıldırım;
Anatomi)
15:30-16:20
Dişi Üreme Sistemi; İç Genital Organlar
(Prof. Dr. Ahmet Şenol Ertürkoğlu;
Histoloji)
(Gün: 8)
Uygulamalar
Dişi Üreme Sistemi, Dış Genital
Organların Histolojisi (Prof. Dr. Ahmet
Şenol Ertürkoğlu; Histoloji)
Hücre Dışı Sıvı Sodyum ve Potasyum
Konsantrasyonunun Düzenlenmesi
(Prof. Dr. Gönül Şimşek; Fizyoloji)
Miksiyon Refleksi, Asit-Baz Dengesinin
Böbrekler Tarafından Kontrolü. (Prof.
Dr. Gönül Şimşek; Fizyoloji)
Nefrolojide anamnez ve fizik muayene
(Prof. Dr. Rezzan Ataman; İç
Hastalıkları)
(Gün: 9)
Uygulamalar
Üriner Sistem Gelişimi (Prof. Dr. İsmail
Seçkin; Histoloji)
21 Kasım 2014 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
24 Kasım 2014 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
Genital Sistem Gelişimi (1/2) (Prof. Dr.
İsmail Seçkin; Histoloji)
14:30-15:20
Dilüe ve Konsantre İdrar Çıkarmanın
Renal Mekanizmaları (Prof. Dr. Gönül
Şimşek; Fizyoloji)
Genital Sistem Gelişimi (2/2) (Prof. Dr.
İsmail Seçkin; Histoloji)
(Gün: 10)
Uygulamalar
Jinekoloji ve obstetrikde anamnez ve
muayene yöntemleri (Prof. Dr. Ali
Benian; Kadın Hastalıkları ve Doğum)
15:30-16:20
25 Kasım 2014 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
Practices
Lactation and fertility control (Prof. Dr.
Hakkı Oktay Seymen; Fizyoloji)
Perineum
Anatomi)
(Prof. Dr. Kaya Özkuş;
Histology of Male Genital System (Doç.
Dr. E. Elif Güzel; Histoloji)
Histology of Male Genital System (Doç.
Dr. E. Elif Güzel; Histoloji)
Practices
Functions of the Kidneys and Its
importance, Physiology of Nephron
(Prof. Dr. Gönül Şimşek; Fizyoloji)
Urine Formation by the Kidneys:
Glomerular Filtration, Tubular
Reabsorption and Tubular Secretion
(Prof. Dr. Gönül Şimşek; Fizyoloji)
Regulation of Glomerular Filtration Rate
and Renal Blood Flow (Prof. Dr. Gönül
Şimşek; Fizyoloji)
Histology of Female Genital System
(Doç. Dr. E. Elif Güzel; Histoloji)
Practices
Histology of Female Genital System
(Doç. Dr. E. Elif Güzel; Histoloji)
Development of Urogenital System (1/3)
(Doç. Dr. E. Elif Güzel; Histoloji)
History taking and physical examination
in kidney disease (Prof. Dr. Nurhan
Seyahi; İç Hastalıkları)
Renal mechanisms of Urine Dilution and
Concentration (Prof. Dr. Gönül Şimşek;
Fizyoloji)
Practices
Control of Potassium and Sodium
Concentration in Extracellular Fluid
(Prof. Dr. Gönül Şimşek; Fizyoloji)
Micturition Reflex, Renal Control of AcidBase Balance (Prof. Dr. Gönül Şimşek;
Fizyoloji)
Development of Urogenital System (2/3)
(Doç. Dr. E. Elif Güzel; Histoloji)
Renal anomalies, cystic diseases of
kidney (Doç. Dr. Haydar Durak; Patoloji)
Practices
Proteinüria - Hematuria (Prof. Dr. Lale
Sever; Pediatri)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 46/96
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
26 Kasım 2014 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
27 Kasım 2014 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Böbreğin Kistik hastalıkları ve Doğumsal
Anomalileri (Prof. Dr. Nesrin Uygun;
Patoloji)
Çocukluk Çağında Sık Görülen Üriner
Semptomlar: Proteinüri – Hematüri
(Prof. Dr. Lale Sever; Pediatri)
Gen yapı ve fonksiyonu (Doç. Dr. Hakan
Ulucan; Tıbbi Genetik)
(Gün: 11)
Uygulamalar
Ürolojik Anamnez ve Fizik Muayene
(Prof. Dr. Veli Yalçın; Üroloji)
İdrar incelenmesi ve klinik önemi (Prof.
Dr. Mehmet Rıza Altıparmak; İç
Hastalıkları)
Mendel kalıtımı (Yrd. Doç. Dr. Gülgün
Güven; Tıbbi Genetik)
Glomerül Hastalıkları: Patogenez ve
Histolojik Özellikleri (Prof. Dr. Nesrin
Uygun; Patoloji)
(Gün: 12)
Uygulamalar
Yenidoğan (Prof. Dr. Yıldız Perk;
Pediatri)
Ürolojik Sistem Radyolojisi (Doç. Dr.
Fatih Gülşen; Radyoloji)
Development of Urogenital System (3/3)
(Doç. Dr. E. Elif Güzel; Histoloji)
Mendel dışı kalıtım (Yrd. Doç. Dr.
Gülgün Güven; Tıbbi Genetik)
Ürolitiazis (Doç. Dr. Bülent Önal; Üroloji)
28 Kasım 2014 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
(Gün: 13)
Uygulamalar
Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri (1/4)
(Prof. Dr. Öner Süzer; Farmakoloji)
13:30-14:20
Oligüri ve poliüri (Prof. Dr. Rezzan
Ataman; İç Hastalıkları)
Menstruel siklus ve siklusun
nöroendokrin kontroü (Prof. Dr. Sezai
Şahmay; Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Primer ve Sekonder Glomerülopatiler
(Prof. Dr. Nesrin Uygun; Patoloji)
(Gün: 14)
Uygulamalar
Multifaktoriyal - Poligenetik Kalıtım (Yrd.
Doç. Dr. Gülgün Güven; Tıbbi Genetik)
Ürolojik Tümörler (Prof. Dr. Süleyman
Ataus; Üroloji)
Üriner Sistem Enfeksiyonları (Prof. Dr.
Neşe Saltoğlu; Enfeksiyon Hastalıkları)
14:30-15:20
15:30-16:20
01 Aralık 2014 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri (2/4)
(Prof. Dr. Öner Süzer; Farmakoloji)
02 Aralık 2014 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
(Gün: 15)
Uygulamalar
Renal fonksiyonların değerlendirilmesi
(Prof. Dr. Mehmet Rıza Altıparmak; İç
Hastalıkları)
Anormal uterus kanaması (Prof. Dr.
Tarık Altınok; Kadın Hastalıkları ve
Doğum)
Böbreğin Tubulointerstisyel Hastalıkları
(Prof. Dr. Canser Çakalır; Patoloji)
13:30-14:20
14:30-15:20
Gynecologic and obstetric history taking
and examination (Prof. Dr. Ali Benian;
Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Urinalysis and its clinical importance
(Prof. Dr. Nurhan Seyahi; İç Hastalıkları)
Practices
Gene structure and function (Doç. Dr.
Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
Mendelian inheritance (Yrd. Doç. Dr.
Gülgün Güven; Tıbbi Genetik)
Urologic examination and taking history
(Doç. Dr. Can Öbek; Üroloji)
Radiology of the Urological System
(Doç. Dr. Fatih Gülşen; Radyoloji)
Practices
Non-mendelian inheritance (Yrd. Doç.
Dr. Gülgün Güven; Tıbbi Genetik)
Glomeruler Diseases Pathogenesis and
Histologic Features (Doç. Dr. Haydar
Durak; Patoloji)
Newborn (Prof. Dr. Yıldız Perk; Pediatri)
Oliguria and polyuria (Prof. Dr. Meltem
Pekpak; İç Hastalıkları)
Practices
Menstrual cycle and its neuroendocrine
control (Prof. Dr. Sezai Şahmay; Kadın
Hastalıkları ve Doğum)
Urolithiasis (Prof. Dr. Emre Akkuş;
Üroloji)
Gonodal Hormones and inhibitors (1/4)
(Prof. Dr. M. Aydın Barlas; Farmakoloji)
Urological malignancy (Prof. Dr. Ahmet
Erözenci; Üroloji)
Practices
Urinary tract infections (Prof. Dr. Reşat
Özaras; Enfeksiyon Hastalıkları)
Primary GN (Doç. Dr. Haydar Durak;
Patoloji)
Multifactorial - Polygenetic Inheretance
(Yrd. Doç. Dr. Gülgün Güven; Tıbbi
Genetik)
Abnormal uterine bleeding (Prof. Dr.
Tarık Altınok; Kadın Hastalıkları ve
Doğum)
Practices
Secondary GN (Doç. Dr. Haydar Durak;
Patoloji)
Gonodal Hormones and inhibitors (2/4)
(Prof. Dr. M. Aydın Barlas; Farmakoloji)
Evaluation of renal functions (Prof. Dr.
Nurhan Seyahi; İç Hastalıkları)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 47/96
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
15:30-16:20
Üriner Sistem Gelişimi (Prof. Dr. Salim
Çalışkan; Pediatri)
Chromosome disorders and analysis
methods (Yrd. Doç. Dr. Gülgün Güven;
Tıbbi Genetik)
03 Aralık 2014 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
(Gün: 16)
Uygulamalar
Kromozom düzensizlikleri ve sitogenetik
yöntemler (Yrd. Doç. Dr. Gülgün Güven;
Tıbbi Genetik)
Genetik yapıda normal ve anormal
varyasyonlar (Doç. Dr. Hakan Ulucan;
Tıbbi Genetik)
Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri (3/4)
(Prof. Dr. Öner Süzer; Farmakoloji)
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
04 Aralık 2014 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
05 Aralık 2014 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
08 Aralık 2014 Pazartesi
09:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
09 Aralık 2014 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
(Prof. Dr. Fehmi Tabak; Enfeksiyon
Hastalıkları)
(Gün: 17)
Uygulamalar
Sıvı ve elektrolit dengesi (Prof. Dr.
Mehmet Rıza Altıparmak; İç Hastalıkları)
Pelvik ağrı (Prof. Dr. Kutsiye Pelin B.
Öcal; Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Damar Lezyonlarına Bağlı Böbrek
Hastalıkları (Prof. Dr. Canser Çakalır;
Patoloji)
İşeme Fizyolojisi ve Bozuklukları (Prof.
Dr. Oktay Demirkesen; Üroloji)
(Gün: 18)
Uygulamalar
Üriner Sistem Enfeksiyonları ve Cinsel
Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (Prof. Dr.
Zübeyr Talat; Üroloji)
Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri (4/4)
(Prof. Dr. Öner Süzer; Farmakoloji)
Sıvı ve elektrolit denge bozuklukları,
dehidratasyon (Prof. Dr. Mehmet Rıza
Altıparmak; İç Hastalıkları)
Vaginal flora, anormal vaginal akıntı
(Prof. Dr. Cemal Tamer Erel; Kadın
Hastalıkları ve Doğum)
(Gün: 19)
Ara Sınav
Böbrek Tümörleri (Prof. Dr. Canser
Çakalır; Patoloji)
Moleküler genetik tanı yöntemleri (Doç.
Dr. Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
Practices
Gonodal Hormones and inhibitors (3/4)
(Prof. Dr. M. Aydın Barlas; Farmakoloji)
Urinary System Development (Prof. Dr.
Salim Çalışkan; Pediatri)
Normal and abnormal variations in
genetic structure (Doç. Dr. Hakan
Ulucan; Tıbbi Genetik)
Pelvic pain (Prof. Dr. Kutsiye Pelin B.
Öcal; Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Practices
Tubulointerstitial diseases of kidney
(Doç. Dr. Haydar Durak; Patoloji)
Sexually transmitted diseases (Prof. Dr.
Fehmi Tabak; Enfeksiyon Hastalıkları)
Fluid and electrolyte balance (Prof. Dr.
Nurhan Seyahi; İç Hastalıkları)
Gonodal Hormones and inhibitors (4/4)
(Prof. Dr. M. Aydın Barlas; Farmakoloji)
Practices
Fluid and electrolyte imbalance,
dehydration (Prof. Dr. Nurhan Seyahi; İç
Hastalıkları)
Physiology and disorders of voiding
(Prof. Dr. Bülent Çetinel; Üroloji)
Urinary system infections and sexually
transmitted diseases (Prof. Dr. Hamdi
Özkara; Üroloji)
Diagnostic methods in molecular
genetics (Doç. Dr. Hakan Ulucan; Tıbbi
Genetik)
Intermediate Examination
New diagnostic methods in genetics
(Doç. Dr. Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
Vaginal flour and abnormal vaginal
discharge (Prof. Dr. Cemal Tamer Erel;
Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Genetik hastalıkların tanısında kullanılan Hydronephrosis, renal stones (Doç. Dr.
yeni yöntemler (Doç. Dr. Hakan Ulucan; Haydar Durak; Patoloji)
Tıbbi Genetik)
Prenatal ve preimplantasyon genetik
Diagnostic tests and methods in
tanıda sitogenetik yaklaşımlar (Yrd. Doç. obstetrics (Prof. Dr. Cihat Şen; Kadın
Dr. Gülgün Güven; Tıbbi Genetik)
Hastalıkları ve Doğum)
(Gün: 20)
Uygulamalar
Practices
Meme muayenesi ve semptomatoloji
Uteruse Pathology (Prof. Dr. Zehra
(Prof. Dr. Ali Çerçel; Genel Cerrahi)
Zerrin Calay; Patoloji)
Obstetrikde tanısal testler ve metodlar
Cytogenetic approach in pretanal and
(Prof. Dr. Cihat Şen; Kadın Hastalıkları
preimplantation genetics (Yrd. Doç. Dr.
ve Doğum)
Gülgün Güven; Tıbbi Genetik)
Uterus Patolojisi (Prof. Dr. Şennur İlvan; Breast examination and
Patoloji)
Symptomatology (Prof. Dr. Ertuğrul
Gazioğlu; Genel Cerrahi)
Hiper ve hipopotasemi (Prof. Dr.
Renal tumors, urinary bladder carcinoma
Mehmet Rıza Altıparmak; İç Hastalıkları) (Doç. Dr. Haydar Durak; Patoloji)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 48/96
10 Aralık 2014 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
11 Aralık 2014 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
12 Aralık 2014 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
15 Aralık 2014 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16 Aralık 2014 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
17 Aralık 2014 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
Türkçe Program (EKU)
(Gün: 21)
Uygulamalar
Jinekolojide tanısal testler ve metodlar
(Prof. Dr. Fuat Demirkıran ; Kadın
Hastalıkları ve Doğum)
Alt Üriner Sistem Hastalıkları (Prof. Dr.
Canser Çakalır; Patoloji)
Prenatal ve preimplantasyon genetik
tanıda moleküler yaklaşımlar (Doç. Dr.
Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
Ereksiyon fizyolojisi (Prof. Dr. Emre
Akkuş; Üroloji)
(Gün: 22)
Uygulamalar
Asid-baz dengesi ve bozuklukları (Prof.
Dr. Rezzan Ataman; İç Hastalıkları)
English Program (İNG3)
Practices
Molecular approach in pretanal and
preimplantation genetics (Doç. Dr.
Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
Hyper and hypopotassemia (Prof. Dr.
Nurhan Seyahi; İç Hastalıkları)
Diagnostic tests and methods in
gynecology (Prof. Dr. Fuat Demirkıran;
Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Erectile dysfunction (Prof. Dr. Bülent
Alıcı; Üroloji)
Practices
Acid-base balance and its disturbances
(Prof. Dr. Meltem Pekpak; İç
Hastalıkları)
İnsanda üreme (Prof. Dr. Ertan
Testis pathology :Infertility, congenital
Kervancıoğlu; Kadın Hastalıkları ve
anomailes, inflammation and tumors
Doğum)
(Doç. Dr. Haydar Durak; Patoloji)
Testis Patolojisi: Infertilite, Kongenital
Human reproduction (Prof. Dr. Cemal
Anomaliler, İnflamasyon, Tümörler (Prof. Tamer Erel; Kadın Hastalıkları ve
Dr. Nesrin Uygun; Patoloji)
Doğum)
Gelişim genetiği (Prof. Dr. Mehmet
Nuclear Medicine in Genitourinary
Seven; Tıbbi Genetik)
System (Prof. Dr. Levent Kabasakal;
Nükleer Tıp)
(Gün: 23)
Uygulamalar
Practices
Yardımla üreme (Prof. Dr. İsmail Çepni ; Cervical Pathology (Prof. Dr. Zehra
Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Zerrin Calay; Patoloji)
Genitoüriner Sistemde Nükleer Tıp
Developmental genetics (Prof. Dr.
(Prof. Dr. İlhami Uslu; Nükleer Tıp)
Mehmet Seven; Tıbbi Genetik)
Serviks Patolojisi (Prof. Dr. Şennur İlvan; Assisted reproduction in humans (Prof.
Patoloji)
Dr. İsmail Çepni; Kadın Hastalıkları ve
Doğum)
Genital Sistem Radyolojisi (Doç. Dr.
Breast cancer (Prof. Dr. Fuat Demirelli;
Fatih Gülşen; Radyoloji)
İç Hastalıkları)
(Gün: 24)
Uygulamalar
Practices
Dismorfoloji ve multiple konjenital
Screening of invasive and preinvasive
anomaliler (Prof. Dr. Mehmet Seven;
lesions (Prof. Dr. Tevfik Tugan Beşe;
Tıbbi Genetik)
Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Meme Kanseri (Prof. Dr. Fuat Demirelli; Radiology of the Genital System (Doç.
İç Hastalıkları)
Dr. Fatih Gülşen; Radyoloji)
İnvaziv ve preinvaziv lezyonların
Dismorphology and multiple congenital
taraması (Prof. Dr. Tevfik Tugan Beşe;
abnormalities (Prof. Dr. Mehmet Seven;
Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Tıbbi Genetik)
Vagina ve Vulva Patolojisi (Prof. Dr.
Neural development disorders (Prof. Dr.
Şennur İlvan; Patoloji)
Mehmet Seven; Tıbbi Genetik)
(Gün: 25)
Uygulamalar
Practices
Fetal Radyoloji (Doç. Dr. İbrahim
Benign and melignant breast diseases
Adaletli; Radyoloji)
(Prof. Dr. Varol Çelik ; Genel Cerrahi)
Nöral gelişim anomalileri (Prof. Dr.
Vaginal and Vulvar Pathology (Prof. Dr.
Mehmet Seven; Tıbbi Genetik)
Zehra Zerrin Calay; Patoloji)
Selim ve habis meme hastalıkları (Prof. Fetal Radiology (Doç. Dr. İbrahim
Dr. Mehmet Ferahman; Genel Cerrahi)
Adaletli; Radyoloji)
Jinekolojik kanserler (Prof. Dr. Macit
Hereditary mental retardations and
Arvas; Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Fragile-X Syndrome (Prof. Dr. Mehmet
Seven; Tıbbi Genetik)
(Gün: 26)
Uygulamalar
Practices
Over Patolojisi (Prof. Dr. Şennur İlvan;
Gynecological cancers (Prof. Dr. Tevfik
Patoloji)
Tugan Beşe; Kadın Hastalıkları ve
Doğum)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 49/96
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
18 Aralık 2014 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Kalıtsal mental retardasyonlar ve Frajil-X
Sendromu (Prof. Dr. Mehmet Seven;
Tıbbi Genetik)
Kadın yaşamının evreleri (Prof. Dr.
Engin Oral; Kadın Hastalıkları ve
Doğum)
Meme Patolojisi (Prof. Dr. Şennur İlvan;
Patoloji)
(Gün: 27)
Uygulamalar
Kromozomal kırık sendromları (Yrd.
Doç. Dr. Gülgün Güven; Tıbbi Genetik)
Hiperandrojenizm (Prof. Dr. Hasan
Hakan Seyisoğlu ; Kadın Hastalıkları ve
Doğum)
Plasenta Patolojisi (Prof. Dr. Şennur
İlvan; Patoloji)
Mikrodelesyon sendromları (Prof. Dr.
Mehmet Seven; Tıbbi Genetik)
Reproductive stages of women’s life
(Prof. Dr. Engin Oral; Kadın Hastalıkları
ve Doğum)
Ovarian Pathology (Prof. Dr. Zehra
Zerrin Calay; Patoloji)
19 Aralık 2014 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
(Gün: 28)
Uygulamalar
Metabolik hastalıkların genetiği (Yrd.
Doç. Dr. Gülgün Güven; Tıbbi Genetik)
13:30-14:20
Obezite (Prof. Dr. İsmail Fahri Öçer;
Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Gebeliğin tanısı ve gebelik izlemi;
obstetrikde tarama testleri (Prof. Dr.
Seyfettin Uludağ; Kadın Hastalıkları ve
Doğum)
Fetus and plasentanın gelişimi (Prof.
Dr. Ali Benian; Kadın Hastalıkları ve
Doğum)
(Gün: 29)
Gebelikte değişimler ve gebeliğe
maternal uyum (Prof. Dr. Vildan Ocak;
Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Kanser genetiği (Doç. Dr. Hakan Ulucan;
Tıbbi Genetik)
14:30-15:20
15:30-16:20
22 Aralık 2014 Pazartesi
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
23 Aralık 2014 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
Hematopoiteik malinitelerin moleküler
özellikleri ve genetik tanısı (Doç. Dr.
Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
Prematürite (Prof. Dr. Mehmet Vural;
Pediatri)
(Gün: 30)
Uygulamalar
Gebelikte kanama (Prof. Dr. Mehmet
Levent Şentürk ; Kadın Hastalıkları ve
Doğum)
Herediter Kanser Sendromları (Doç. Dr.
Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
Teratojenlerin insan sağlığına etkileri
(Prof. Dr. Mehmet Seven; Tıbbi Genetik)
Normal doğum (Prof. Dr. Rıza Madazlı;
Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Hyperandrogenism (Prof. Dr. Sezai
Şahmay; Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Practices
Fetal and Placental Pathology (Prof. Dr.
Zehra Zerrin Calay; Patoloji)
Breast Pathology (Prof. Dr. Zehra Zerrin
Calay; Patoloji)
Chrosomal breakage syndromes (Yrd.
Doç. Dr. Gülgün Güven; Tıbbi Genetik)
Obesity in obstetrics and gynecology
(Prof. Dr. İsmail Fahri Öçer; Kadın
Hastalıkları ve Doğum)
Practices
Diagnosis of pregnancy and prenatal
care; screening tests in obstetrics (Prof.
Dr. Cihat Şen; Kadın Hastalıkları ve
Doğum)
Microdeletion syndromes (Prof. Dr.
Mehmet Seven; Tıbbi Genetik)
Genetics of metabolic disorders (Yrd.
Doç. Dr. Gülgün Güven; Tıbbi Genetik)
Cancer genetics (Doç. Dr. Hakan
Ulucan; Tıbbi Genetik)
Molecular features of hematopoietic
malignancies and genetic diagnosis
(Doç. Dr. Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
Development of fetus and placenta
(Prof. Dr. Rıza Madazlı; Kadın
Hastalıkları ve Doğum)
Maternal changes and adaptation to
pregnancy (Prof. Dr. Vildan Ocak; Kadın
Hastalıkları ve Doğum)
Hereditary disorders of the cancer (Doç.
Dr. Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
Practices
Hereditary disorders of the blood (Doç.
Dr. Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
Premature (Prof. Dr. Mehmet Vural;
Pediatri)
Bleeding in pregnancy (Prof. Dr.
Mehmet Levent Şentürk; Kadın
Hastalıkları ve Doğum)
Pharmacogenetics, pharmacogenomics
and personalized medicine in clinical
practice (Doç. Dr. Hakan Ulucan; Tıbbi
Genetik)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 50/96
24 Aralık 2014 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
25 Aralık 2014 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:20-13:30
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
26 Aralık 2014 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
Türkçe Program (EKU)
(Gün: 31)
Uygulamalar
Kanın kalıtsal hastalıkları (Doç. Dr.
Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
Klinik uygulamada kişiye özgü tıp,
farmakogenetik ve farmakogenomik
(Doç. Dr. Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
Anormal doğum (Prof. Dr. Altay Gezer;
Kadın Hastalıkları ve Doğum)
English Program (İNG3)
Practices
Effects of teratogens on human health
(Prof. Dr. Mehmet Seven; Tıbbi Genetik)
Normal labor (Prof. Dr. Rıza Madazlı;
Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Effect of genetically modified organisms
on human organism (Doç. Dr. Hakan
Ulucan; Tıbbi Genetik)
Gebelikte İlaç Kullanım Prensipleri (Prof. Therapy of genetic disorders and gene
Dr. Öner Süzer; Farmakoloji)
therapy (Doç. Dr. Hakan Ulucan; Tıbbi
Genetik)
(Gün: 32)
Uygulamalar
Practices
Genetiği değiştirilmiş gıdaların insan
Abnormal labor (Prof. Dr. Altay Gezer;
sağlığına etkileri (Doç. Dr. Hakan
Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Ulucan; Tıbbi Genetik)
"Genitoüriner Sistem" Ders Kurulu
"Genitourinary System" Course
Değerlendirme Anketi
Questionnaire
Oksitosik İlaçlar (Prof. Dr. Zeliha Yazıcı; Bioinformatics in medical genetics (Doç.
Farmakoloji)
Dr. Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
Gen tedavisi ve genetik hastalıkların
Breast examination and diseases (Prof.
tedavisi (Doç. Dr. Hakan Ulucan; Tıbbi
Dr. Semih Kaleli; Kadın Hastalıkları ve
Genetik)
Doğum)
Genetikte biyoinformatik uygulamalar
Oxytocic drugs (Prof. Dr. Zeliha Yazıcı;
(Doç. Dr. Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
Farmakoloji)
(Gün: 33)
Uygulamalar
Practices
Meme muayenesi ve hastalıkları (Prof.
Principles and problems in genetic
Dr. Semih Kaleli; Kadın Hastalıkları ve
counseling (Prof. Dr. Mehmet Seven;
Doğum)
Tıbbi Genetik)
Obstetrik-Jinekolojide şok (Prof. Dr.
Principles of drug use in pregnancy
Mehmet Levent Şentürk; Kadın
(Prof. Dr. Zeliha Yazıcı; Farmakoloji)
Hastalıkları ve Doğum)
Aile planlaması ve kontrasepsiyon (Prof. Ethical and legal problems in medical
Dr. Tarık Altınok; Kadın Hastalıkları ve
genetics (Prof. Dr. Mehmet Seven; Tıbbi
Doğum)
Genetik)
Genetik danışmada ilkeler ve problemler Shock in Ob&Gyn (Prof. Dr. Mehmet
(Prof. Dr. Mehmet Seven; Tıbbi Genetik) Levent Şentürk; Kadın Hastalıkları ve
Doğum)
İnsan genetiğinde etik ve hukuksal
Family planning and contraception
sorunlar (Prof. Dr. Mehmet Seven; Tıbbi (Prof. Dr. Tarık Altınok; Kadın
Genetik)
Hastalıkları ve Doğum)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 51/96
Ders Kurulu 3.3: Topografik Anatomi - Biyoistatistik Deontoloji / Course 3.3: Topographic Anatomy Biostatistics - Deontology
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Mehmet Yakup Tuna, Anatomi (Anatomy)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Gürsel Çetin Adli Tıp (Forensic Medicine)
Prof. Dr. Hatun Hanzade Doğan, Deontoloji ve Tıp Tarihi (Deontology and History of Medicine)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak, Biyoistatistik (Biostatistics)
Doç. Dr. Nurver Turfaner, Aile Hekimliği (Primary Care)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT3003
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI3003
Dersin Kredisi / Credit of Course:
8
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
8
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
16.02.2015
Kurul Bitişi / End of Course:
16.03.2015
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
16.03.2015 11:00
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
10.06.2015 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
01.07.2015 09:30
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Adli Tıp / Forensic Medicine
15
0
17
Aile Hekimliği / Primary Care
7
0
8
Anatomi / Anatomy
34
14
45
Biyoistatistik / Biostatistics
12
0
13
Deontoloji ve Tıp Tarihi / Deontology
and History of Medicine
11
0
12
Klinik Uygulamalar / Clinical Practices
0
12
5
Toplam / Total
79
26
100
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 52/96
3.3: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tarih / Date
16.02.2015
17.02.2015
18.02.2015
19.02.2015
20.02.2015
23.02.2015
24.02.2015
25.02.2015
26.02.2015
27.02.2015
02.03.2015
03.03.2015
04.03.2015
05.03.2015
06.03.2015
09.03.2015
10.03.2015
11.03.2015
12.03.2015
13.03.2015
Anatomi /
Anatomy
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
Klinik
Uygulamalar /
Clinical
Practices
4
2
1
3
1
4
2
3
4
2
3
1
4
2
3
1
-
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30.
Klinik uygulama dönüşümü aşağıda ilan edilmiştir / Clinical practice rotation is announced below.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrencileri,
6. Yarıyıl Klinik Uygulama Dönüşüm Programı
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tarih / Date
18.02.2015
19.02.2015
20.02.2015
23.02.2015
24.02.2015
25.02.2015
26.02.2015
27.02.2015
02.03.2015
03.03.2015
04.03.2015
05.03.2015
06.03.2015
09.03.2015
10.03.2015
11.03.2015
17.03.2015
18.03.2015
Çocuk Sağlığı
ve
Hastalıkları
4a
2a
1a
3a
1a
4a
2a
3a
4a
2a
3a
1a
4a
2a
3a
1a
3a
2a
Kadın
Hastalıkları
ve Doğum
4b
2b
1b
3b
1b
4b
2b
3b
4b
2b
3b
1b
4b
2b
3b
1b
3b
2b
Genel Cerrahi
4c
2c
1c
3c
1c
4c
2c
3c
4c
2c
3c
1c
4c
2c
3c
1c
3c
2c
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 53/96
No
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Tarih / Date
19.03.2015
20.03.2015
23.03.2015
24.03.2015
25.03.2015
26.03.2015
27.03.2015
30.03.2015
31.03.2015
01.04.2015
02.04.2015
03.04.2015
06.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
10.04.2015
13.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
21.04.2015
22.04.2015
24.04.2015
27.04.2015
28.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
04.05.2015
05.05.2015
06.05.2015
07.05.2015
08.05.2015
12.05.2015
13.05.2015
14.05.2015
15.05.2015
18.05.2015
20.05.2015
21.05.2015
22.05.2015
25.05.2015
26.05.2015
27.05.2015
Çocuk Sağlığı
ve
Hastalıkları
4a
1a
2b
3b
1b
4b
4b
2b
3b
1b
1b
4b
2b
3b
1b
4b
2b
3b
1b
2b
3b
4b
1c
4c
2c
3c
1c
2c
3c
4c
3c
1c
4c
2c
3c
1c
4c
2c
3c
1c
4c
2c
Kadın
Hastalıkları
ve Doğum
4b
1b
2c
3c
1c
4c
4c
2c
3c
1c
1c
4c
2c
3c
1c
4c
2c
3c
1c
2c
3c
4c
1a
4a
2a
3a
1a
2a
3a
4a
3a
1a
4a
2a
3a
1a
4a
2a
3a
1a
4a
2a
Genel Cerrahi
4c
1c
2a
3a
1a
4a
4a
2a
3a
1a
1a
4a
2a
3a
1a
4a
2a
3a
1a
2a
3a
4a
1b
4b
2b
3b
1b
2b
3b
4b
3b
1b
4b
2b
3b
1b
4b
2b
3b
1b
4b
2b
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 54/96
Dolaşılan istasyonlar:
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
1.
Anamnez Alma – Genel Muayene
2.
Solunum – Dolaşım Sistemi
3.
Ağız – Boğaz – Batın, Nörolojik Muayene
4.
Lenf Sistemi, Lokomotor Sistem, Genital Muayene, Puberte Değerlendirme
5.
Süt Çocuğu, Yenidoğan
Kadın Hastalıkları ve Doğum
1.
Antenatal Poliklinik: Obstetrik Muayene ve Obstetrik Ultrasonografi
2.
Jinekoloji Poliklinik: Jinekolojik Muayene ve Aletlerin Tanıtılması
3.
Doğumhane ve Servis: Normal Doğum, Operatif Doğum
4.
Ameliyathane ve Servis: Jinekolojik Ameliyatlar
5.
Jinekolojik Onkoloji: Onkolojik Muayene ve Kolposkopi
Genel Cerrahi
1.
Cerrahi hastalarda anemnez, klinik semptomlar
2.
Cerrahi hastalarda muayene yöntemleri
3.
Cerrahi malzemeler (dren, kateter, sütür materyalleri, bandaj)
4.
Bandaj ve teknikleri
5.
Akut karın ve travma
Öğrencilerin Gruplara Dağılımı
Grup Alt Grup Başlangıç No - Bitiş No
Program
1
1a
0902080058 - 0902120008
İngilizce Tıp
1
1b
0902120010 - 0902120041
İngilizce Tıp
1
1c
0902120042 - 0902120084
İngilizce Tıp
2
2a
0901120001 - 0901120038
Türkçe Tıp
2
2b
0901120039 - 0901120079
Türkçe Tıp
2
2c
0901120080 - 0901120119
Türkçe Tıp
3
3a
0901120120 - 0901120159
Türkçe Tıp
3
3b
0901120160 - 0901120198
Türkçe Tıp
3
3c
0901120199 - 0901120241
Türkçe Tıp
4
4a
0901120242 - 0901120279
Türkçe Tıp
4
4b
0901120280 - 0901120330
Türkçe Tıp
4
4c
0901120331 - 0901090298
Türkçe Tıp
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 55/96
Ders Kurulunun Amaçları ve Öğrenim Hedefleri
Course aims and learning outcomes
Ders kurulunun
içeriği / course
content
Ders kurulunun
amaçları / course
aims
Türkçe
Topografik anatomi, adli tıp,
biyoistatistik, tıbbi etik, aile hekimliği
English
Topographic anatomy, forensic
medicine, clinical biostatistics, medical
ethics, primary care.
Topographic Anatomy - Biostatistics Deontology course provides knowledge
about topographic structures, forensic
Medicine,ethics, clinical biostatistics, and
primary care.
Bu ders kurulunun amacı; öğrencilerin
mevcut anatomi bilgilerini, kadavra
disseksiyon uygulamasıyla pekiştirerek
bölgesel anatomi yaklaşımıyla
kavramasını, adli tıp konularında staj
sırasında verilecek olan eğitime hazırlık
olacak şekilde bilgi sahibi olmasını,
klinikte karşılaşacakları sorunların
sayısal çözümleri için kullanılacak özel
biyoistatistik yöntemleri öğrenmesini, tıp
etiği kapsamında kliniklerde
karşılaşacakları yatak başı etik kararlar
ve problem çözümlerinde edinmeleri
gereken bilgi ve becerileri kazanmasını,
birinci basamak hekimlik ve aile hekimliği
konularında temel ilkeler ve hastaya
yaklaşım konusunda gerekli bilgileri
benimsemesini sağlanmaktır.
Ders kurulunun
6. yarıyılda bu ders kuruluna katılan
By the end of this course the students
öğrenme çıktıları öğrenciler dönem sonunda;
should be able to:
(hedefleri) /
- İnsan vücudunun bütün topografik
1. Describe the topographic anatomy of
learning outcomes bölgelerini sınırlarıyla birlikte eksiksiz
human body,
tanımlayabilirler.
2. Describe basic concepts of forensic
- Her vücut bölgesinin yüzey anatomisi
medicine,
ile ilgili oluşumları ve yüzeyden derine
3. Have information about medical
içerik yerleşimini tartışabilirler.
ethics,
- Farklı sistemlere ait anatomik organ ve 4. Hold an opinion about biostatistics
oluşumların komşuluk ilişkilerini ayırt
methods.
edebilirler.
5. Describe the essentials of primary
- Vücut bölgelerine göre klinik anatomik
care.
özellikleri eksiksiz açıklayabilirler.
- En az bir vücut bölgesinde kadavra
disseksiyon aşamalarını eksiksiz yerine
getirebilirler.
- Ölüm ve ölüm ile ilgili temel kavramları
hatasız biçimde tanımlayabilirler.
- Adli ölüm olaylarında olguya yaklaşım
tarzını tartışabilirler.
- Adli olguyu tanıyabilirler, adli olgu
karşısında takınmaları gereken tutum ve
ilgili yasal mevzuat konusunda tartışma
yapabilirler.
- Yaralanmaların tıbbi ve hukuki tanımını
yapabilirler, yaralanmanın dinamiği ile
Türk Ceza Kanunu kapsamındaki
yaralanmalar ile ilgili maddeler ve
tanımlar hakkında tartışabilirler.
- Hekimin hukuksal sorumlulukları, çocuk
istismarı ve çeşitlerini sayabilirler.
- Adli olgularda psikiyatrik yaklaşım ve
İnsan Hakları konularında tanımlama
yapabilir ve konunun önemini
tartışabilirler.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 56/96
Türkçe
English
Tanı
testlerine
özgü
ölçütleri
hesaplayabilir, kaynaklardaki örneklerde
önemlerini tanımlayabilirler.
- Farklı tanı testlerinin birbirlerine göre
üstünlüklerini
hesaplayabilir
ve
örneklerde karar verebilirler.
- Klinik araştırmalarda örneklemin
sayısal ve yapısal kurgulanmasının
önemini tartışabilirler ve bu yöndeki
temel hazırlıkları biçimlendirebilirler.
- İzleme tabanlı klinik araştırmalarda
özellikleri, koşullara göre değerlendirme
yaklaşımlarını
ve
sonuçları
yorumlayabilirler.
- Sağkalım değerlendirmesi yapılmış
araştırmaların sonuçlarını ve görsel
çıktılarını doğru olarak yorumlayabilirler.
- Araştırmalarda çift veya çok değişkenli
yargılama gereksinimlerini ayrımlayıp
sonuçsal
farkların
yorumlamasını
yapabilirler.
- Nedensellik bağlantılarında sonuçları
etkileyen ögelerin etkilerinin geçerliliğini
değerlendirebilir, göreceli rollerini tartışıp
savunabilirler. Böylesi etkilerin güçlerinin
sınırlarını değerlendirip yorumlayabilirler.
- Güçleri değerlendiren etkenlerin bunu
ortaya
koyabilme
açısından
gereksindikleri
örneklemleri
belirleyebilirler.
- Aynı karar düzenlerine yönelik yorum
üreten farklı kaynakların (tanı testi
yargılaması olmaksızın) bu kararlardaki
uyum düzeylerini değerlendirebilirler.
- Tıp etiğinin ve klinik etiğin tanım ve
kapsamını, ilkelerini, erdemler ve
değerler gibi temel kavramları
tartışabilirler.
- UNESCO eğitim oyunları çerçevesinde,
bir vaka ile karşılaştıklarında etik
problem olup olmadığını ve aydınlatılmış
onamın unsurlarını tartışabilir.
- Kliniklerde karşılaşacakları vakalarda
hasta-hekim ilişkisinin en az beş
unsurunu değerlendirebilir, en sık
görülebilecek tıp etiği problemlerini
listeleyebilir ve çözüm yöntemlerini
tartışabilirler.
- Kullanılan eğitim filmleri sayesinde
kliniklerde karşılaşılan vakalarda etik
açıdan düşünmenin, etik problemleri hızlı
fark etmenin ve çözüme yönelmenin
önemini izah edip tartışabilir ve oyunlarla
(role playing) bu becerileri
sergileyebilirler.
- Klasik tedavilerin, klinik deneylerden
farkını izah edebilirler,
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 57/96
Türkçe
English
- Ulusal ve uluslararası sağlık
hizmetlerini düzenleyen yasa ve
düzenlemelerin en önemlilerinden en az
beş tanesini listeleyebilirler.
- Aile hekimliği ilkelerini sayabilir ve her
ilkenin aile hekimliği pratiğindeki
uygulamasını açıklayabilirler.
- Belli başlı kontraseptif yöntemleri
listeleyebilirler.
- Aşılama ve doğru beslenmenin
kurallarını tartışabilirler.
- Yaşa ve cinsiyete göre periyodik
muayene planlayabilirler.
- Tarama testlerinden en az yedi
tanesini sayabilir ve en az yedi tarama
yönteminin kanıt düzeylerini
tanımlayabilirler.
- Hipertansiyon evrelerini sayabilir ve
hipertansiyonun hedef organ zararları ve
komplikasyonlarını açıklayabilirler.
- Yaşlılık sorunlarının önemini
tartışabilirler.
- Hiperlipideminin yol açtığı
hastalıklardan en az üçünü
açıklayabilirler.
Dersin işleniş
Projeksiyon, film vb görsel sunum
yöntemi
materyali, kadavra materyali, anatomik
(kullanılan eğitim modeller, ödev ve araştırma konuları
yöntemleri)/
teaching methods
and strategies
Lectures, clinical and laboratory
practices, homework, demonstration.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 58/96
Kuruldaki Dersler (TR)
Ders no
Tarih/saat
Konu
332001
16.2.2015 13:30
332002
16.2.2015 14:30
Topoğrafik Anatomiye Giriş ve Üst Ekstremite
Yüzey Anatomisi
Deltoid ve Aksiller Bölge
332003
16.2.2015 15:30
332004
17.2.2015 12:30
332005
17.2.2015 13:30
332006
17.2.2015 14:30
332007
17.2.2015 15:30
332008
18.2.2015 12:30
332009
18.2.2015 13:30
332010
18.2.2015 14:30
332011
18.2.2015 15:30
332012
19.2.2015 12:30
332013
19.2.2015 13:30
332014
19.2.2015 14:30
332015
19.2.2015 15:30
332016
20.2.2015 12:30
332017
20.2.2015 13:30
332018
20.2.2015 14:30
332019
20.2.2015 15:30
332020
23.2.2015 12:30
332021
23.2.2015 13:30
332022
23.2.2015 14:30
332023
23.2.2015 15:30
332024
24.2.2015 12:30
332025
24.2.2015 13:30
332026
24.2.2015 14:30
332027
24.2.2015 15:30
332028
25.2.2015 12:30
332029
25.2.2015 13:30
332030
25.2.2015 14:30
332031
25.2.2015 15:30
Öğretim üyesi
Doç. Dr. M.
Selman Demirci
Doç. Dr. M.
Selman Demirci
Klinik Biyoistatistiğe Giriş
Prof. Dr. Mustafa
Şükrü Şenocak
Global bir Perspektiften Tıp Etiğinin ve Klinik Etiğin Prof. Dr. Hatun
Günümüz Dünyasında Spesifik Önem ve
Hanzade Doğan
Amacının Tanıtılması
Kol, Dirsek ve Önkol Bölgeleri
Doç. Dr. M.
Selman Demirci
El Bileği ve El Bölgeleri
Doç. Dr. M.
Selman Demirci
Hekimin Yasal Sorumlulukları
Prof. Dr. A.
Coşkun
Yorulmaz
Klinik Araştırma Temel Tasarımı ve Değişkenleri
Prof. Dr. Mustafa
Şükrü Şenocak
Aile Hekimliğinin Tarihçesi, İlkeleri, Türkiye ve
Prof. Dr. Fikret
Dünya’daki Uygulamaları
Sipahioğlu
Aile Hekimliğinde Klinik Yöntem ve Problem
Prof. Dr. Fikret
Çözme
Sipahioğlu
Üst Ekstremite Yüzey Anatomisi
Doç. Dr. M.
Selman Demirci
Alt Ekstremite Yüzey Anatomisi
Prof. Dr. Ali
İhsan Soyluoğlu
Ölüm ve Temel Kavramlar
Prof. Dr. Sermet
Koç
Teorik ve Uygulamalı Etiğe Giriş
Doç.Dr.Gülten
Dinç
Klinik Uygulamalarda Faydalı Olma ve Zarar
Doç.Dr.Gülten
Vermeme İlkelerinin Gözlenmesi
Dinç
Periyodik Sağlık Muayenesi
Prof. Dr. Fikret
Sipahioğlu
Olasılıklı Değerlendirme, Çift ve Çok Değişkenli
Prof. Dr. Mustafa
Yargılama
Şükrü Şenocak
Gluteal ve Femoral Bölgeler
Prof. Dr. Ali
İhsan Soyluoğlu
Diz ve Bacak Bölgeleri
Prof. Dr. Ali
İhsan Soyluoğlu
Ayak Bileği ve Ayak Bölgeleri
Prof. Dr. Ali
İhsan Soyluoğlu
Sırtın Yüzey Anatomisi ve Bölgeleri
Doç. Dr. M.
Selman Demirci
Göreli Değerlendirme Ölçütleri – OR, RR (1/2)
Prof. Dr. Mustafa
Şükrü Şenocak
Yaralanmalar
Prof. Dr. Gürsel
Çetin
Çocuk Ölümleri
Prof. Dr. A.
Coşkun
Yorulmaz
Klinik Uygulamalarda Adalet İlkesi ve Sağlık
Doç.Dr.Gülten
Kaynaklarının Dağıtımı
Dinç
Birinci Basamakta Hiperlipidemiye Yaklaşım
Prof. Dr. Fikret
Sipahioğlu
Alt Ekstremitenin Klinik Anatomisi
Prof. Dr. Ali
İhsan Soyluoğlu
Sırtın Klinik Anatomisi
Prof. Dr. Yusuf
Zeki Yıldız
Başın Yüzey Anatomisi, Deri ve Özellikleri
Prof. Dr. Şükrü
Turan
Peştemalcı
Kafa Bölgeleri, Önemli Oluşum ve Trajeler
Prof. Dr. Şükrü
Turan
Peştemalcı
Birinci Basamakta Hipertansiyona Yaklaşım
Prof. Dr. Fikret
Sipahioğlu
AbD
Anatomi
Anatomi
Biyoistatistik
Tıp Tarihi ve
Etik
Anatomi
Anatomi
Adli Tıp
Biyoistatistik
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Anatomi
Anatomi
Adli Tıp
Tıp Tarihi ve
Etik
Tıp Tarihi ve
Etik
Aile Hekimliği
Biyoistatistik
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Biyoistatistik
Adli Tıp
Adli Tıp
Tıp Tarihi ve
Etik
Aile Hekimliği
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Aile Hekimliği
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 59/96
Ders no
Tarih/saat
Konu
Öğretim üyesi
AbD
332032
26.2.2015 12:30
Göreli Değerlendirme Ölçütleri – OR, RR (2/2)
Biyoistatistik
332033
26.2.2015 13:30
Tanı-Tarama Testleri (1/2)
332034
26.2.2015 14:30
332035
26.2.2015 15:30
Tıp Uygulamalarında Özerklik ve Aydınlatılmış
Onamın Uygulanması
İnsan Hakları İhlalleri
332036
27.2.2015 12:30
Başın Temel Yapıları
332037
27.2.2015 13:30
Yüz Bölgeleri, Önemli Oluşum ve Trajeler
332038
27.2.2015 14:30
Başın Klinik Anatomisi
332039
27.2.2015 15:30
Boyun Yüzey Anatomisi ve Bölgeleri
332040
2.3.2015 12:30
Türk Ceza Kanunu ve Yaralar I
332041
2.3.2015 13:30
Klinik Kararlarda Değerlerin Gözlenmesi
332042
2.3.2015 14:30
Etik Karar Verme Yöntemleri ve Vaka Tartışmaları
Prof. Dr. Mustafa
Şükrü Şenocak
Prof. Dr. Mustafa
Şükrü Şenocak
Doç.Dr.Gülten
Dinç
Prof. Dr. Sermet
Koç
Prof. Dr. Şükrü
Turan
Peştemalcı
Prof. Dr. Şükrü
Turan
Peştemalcı
Prof. Dr. Şükrü
Turan
Peştemalcı
Doç. Dr. Mehmet
Üzel
Prof. Dr. Gürsel
Çetin
Doç.Dr.Gülten
Dinç
Doç.Dr.İnci Hot
332043
2.3.2015 15:30
Tanı-Tarama Testleri (2/2)
332044
3.3.2015 12:30
Boyun Üçgenleri ve İçerikleri I
332045
3.3.2015 13:30
Boyun Üçgenleri ve İçerikleri II
332046
3.3.2015 14:30
Gl. Thyroidea ve Gl. Parathyroidea
332047
3.3.2015 15:30
Boyun Klinik Anatomisi
332048
4.3.2015 12:30
Sağkalım Çözümlemesi (1/2)
332049
4.3.2015 13:30
Adli Psikiyatri ve Davranış Bilimleri
332050
4.3.2015 14:30
Alkol ve Madde Bağımlılığı
332051
4.3.2015 15:30
332052
5.3.2015 12:30
Tıp Uygulamaları ve Klinik Etik Komitelerde Etik
İkilemler
Göğüs Yüzeyel Anatomisi ve Bölgeleri
332053
5.3.2015 13:30
Göğüs Temel Yapıları
332054
5.3.2015 14:30
Birinci Basamakta Yaşlı Hastaya Yaklaşım
332055
5.3.2015 15:30
Göğüs Önemli Oluşum ve Trajeleri, Mediastinum
332056
6.3.2015 12:30
Göğüs Duvarları, Meme Bölgesi
332057
6.3.2015 13:30
Klinik Araştırmalar ve Araştırma Etik Komiteleri
332058
6.3.2015 14:30
Sağkalım Çözümlemesi (2/2)
332059
6.3.2015 15:30
Klinik Yargılayıcılar Arası Uyum Değerlendirmesi
332060
9.3.2015 12:30
Çocuk İstismarı ve Aile içi Şiddet
332061
9.3.2015 13:30
Göğüs Klinik Anatomisi
Biyoistatistik
Tıp Tarihi ve
Etik
Adli Tıp
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Adli Tıp
Tıp Tarihi ve
Etik
Tıp Tarihi ve
Etik
Prof. Dr. Mustafa Biyoistatistik
Şükrü Şenocak
Doç. Dr. Mehmet Anatomi
Üzel
Doç. Dr. Mehmet Anatomi
Üzel
Prof. Dr. Mehmet Anatomi
Yakup Tuna
Doç. Dr. Mehmet Anatomi
Üzel
Prof. Dr. Mustafa Biyoistatistik
Şükrü Şenocak
Prof. Dr. Gökhan Adli Tıp
Oral
Prof. Dr. Gökhan Adli Tıp
Oral
Doç.Dr.İnci Hot
Tıp Tarihi ve
Etik
Prof. Dr. Güler
Anatomi
Kahraman
Yıldırım
Prof. Dr. Güler
Anatomi
Kahraman
Yıldırım
Prof. Dr. Fikret
Aile Hekimliği
Sipahioğlu
Prof. Dr. Güler
Anatomi
Kahraman
Yıldırım
Prof. Dr. Güler
Anatomi
Kahraman
Yıldırım
Doç.Dr.İnci Hot
Tıp Tarihi ve
Etik
Prof. Dr. Mustafa Biyoistatistik
Şükrü Şenocak
Prof. Dr. Mustafa Biyoistatistik
Şükrü Şenocak
Prof. Dr. Gökhan Adli Tıp
Oral
Prof. Dr. Güler
Anatomi
Kahraman
Yıldırım
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 60/96
Ders no
Tarih/saat
Konu
Öğretim üyesi
AbD
332062
9.3.2015 14:30
Karın Yüzey Anatomisi ve Bölgeleri
Anatomi
332063
9.3.2015 15:30
Birinci Basamakta Ağrıya Yaklaşım
332064
10.3.2015 12:30
Karnın Temel Yapıları
332065
10.3.2015 13:30
Karın Duvarları, Kasık Bölgesi
332066
10.3.2015 14:30
Doğal Ölümler
332067
10.3.2015 15:30
Hasta ve Hekim Hakları
Prof. Dr. Mehmet
Yakup Tuna
Prof. Dr. Fikret
Sipahioğlu
Prof. Dr. Mehmet
Yakup Tuna
Prof. Dr. Mehmet
Yıldırım
Prof. Dr. A.
Coşkun
Yorulmaz
Doç.Dr.İnci Hot
332068
11.3.2015 12:30
Asfiksiye Bağlı Ölümler
332069
11.3.2015 13:30
Örnekleme
332070
11.3.2015 14:30
Karnın Önemli Organ ve Oluşumlarına Ait Trajeler
332071
11.3.2015 15:30
Karnın Klinik Anatomisi
332072
12.3.2015 12:30
Pelvis Bölgeleri
332073
12.3.2015 13:30
Pelvis ve Perinenin Klinik Anatomisi
332074
12.3.2015 14:30
Adli Kimliklendirme
332075
12.3.2015 15:30
Kafa Travmaları
332076
13.3.2015 12:30
Adli Toksikoloji
332077
13.3.2015 13:30
Türk Ceza Kanunu ve Yaralar II
332078
13.3.2015 14:30
Hekimler İçin Erdemler Etiğinin Önemi
332079
13.3.2015 15:30
Klinik Araştırma Protokolünde Yöntembilim,
Biyoistatistik ve Sonuç Yargı Kavramları
Prof. Dr. Abdi
Özaslan
Prof. Dr. Mustafa
Şükrü Şenocak
Prof. Dr. Mehmet
Yıldırım
Prof. Dr. Mehmet
Yıldırım
Prof. Dr. Ercan
Tanyeli
Prof. Dr. Ercan
Tanyeli
Prof. Dr. Abdi
Özaslan
Prof. Dr. Gökhan
Oral
Prof. Dr. Abdi
Özaslan
Prof. Dr. Gürsel
Çetin
Prof. Dr. Hatun
Hanzade Doğan
Prof. Dr. Mustafa
Şükrü Şenocak
Aile Hekimliği
Anatomi
Anatomi
Adli Tıp
Tıp Tarihi ve
Etik
Adli Tıp
Biyoistatistik
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Tıp Tarihi ve
Etik
Biyoistatistik
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 61/96
Lectures of the Course (EN)
Lesson no Date/time
Title
Lecturer
Department
333001
16.2.2015 13:30
Prof. Dr. Hatun
Hanzade Doğan
Tıp Tarihi ve
Etik
333002
16.2.2015 14:30
Introduction to the Aims and Significance of
Medical and Clinical Ethics from a Global
Perspective
Upper Extremity
Anatomi
333003
16.2.2015 15:30
Shoulder
333004
17.2.2015 12:30
Introduction to Clinical Biostatistics
333005
17.2.2015 13:30
Legal responsibilities of physicians
333006
17.2.2015 14:30
Arm and forearm
333007
17.2.2015 15:30
History and Essentials of Primary Care, Global
Applications and Applications in Turkey
333008
18.2.2015 12:30
Variables and Basic Design of Clinical Trials
333009
18.2.2015 13:30
Lower extremity
333010
18.2.2015 14:30
Hip and thigh
333011
18.2.2015 15:30
Clinical Problem Solving in Primary Care
333012
19.2.2015 12:30
Hands
333013
19.2.2015 13:30
Introduction to Theoretical and Applied Ethics
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Prof. Dr.
Abdülbari Bener
Prof. Dr. A.
Coşkun
Yorulmaz
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Doç. Dr. Nurver
Turfaner
Sipahioğlu
Prof. Dr.
Abdülbari Bener
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Doç. Dr. Nurver
Turfaner
Sipahioğlu
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Prof. Dr. Nil Sarı
333014
19.2.2015 14:30
Back: General anatomy
333015
19.2.2015 15:30
Basics of death
333016
20.2.2015 12:30
333017
20.2.2015 13:30
Observation of Beneficence and Nonmaleficence
During Clinical Practice
Foot
333018
20.2.2015 14:30
333019
20.2.2015 15:30
333020
23.2.2015 12:30
333021
23.2.2015 13:30
333022
23.2.2015 14:30
333023
23.2.2015 15:30
333024
24.2.2015 12:30
333025
24.2.2015 13:30
333026
24.2.2015 14:30
333027
24.2.2015 15:30
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Periodic Health Examinations
Doç. Dr. Nurver
Turfaner
Sipahioğlu
Probability Evaluation, Bivariate and Multivariate
Prof. Dr.
Analysis
Abdülbari Bener
Knee and leg
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Wounds
Prof. Dr. Gürsel
Çetin
Pediatric death
Prof. Dr. A.
Coşkun
Yorulmaz
Back: Clinical anatomy
Prof. Dr. Tania
Marur
Relative Risk Measures – OR, RR (1/2)
Prof. Dr.
Abdülbari Bener
Upper Extremity: Clinical Anatomy
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Lower Extremity: Clinical Anatomy
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Justice and Allocation of Health in Clinical Practice Prof. Dr. Nil Sarı
333028
25.2.2015 12:30
Approach to Hyperlipidemia in Primary Care
333029
25.2.2015 13:30
Approach to Hypertension in Primary Care
Prof. Dr. Tania
Marur
Prof. Dr. Sermet
Koç
Prof. Dr. Nil Sarı
Doç. Dr. Nurver
Turfaner
Sipahioğlu
Doç. Dr. Nurver
Turfaner
Sipahioğlu
Anatomi
Biyoistatistik
Adli Tıp
Anatomi
Aile Hekimliği
Biyoistatistik
Anatomi
Anatomi
Aile Hekimliği
Anatomi
Tıp Tarihi ve
Etik
Anatomi
Adli Tıp
Tıp Tarihi ve
Etik
Anatomi
Aile Hekimliği
Biyoistatistik
Anatomi
Adli Tıp
Adli Tıp
Anatomi
Biyoistatistik
Anatomi
Anatomi
Tıp Tarihi ve
Etik
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 62/96
Lesson no Date/time
Title
Lecturer
Department
333030
25.2.2015 14:30
Relative Risk Measures – OR, RR (2/2)
Biyoistatistik
333031
25.2.2015 15:30
Head: Surface anatomy
333032
26.2.2015 12:30
Head: Regions I
333033
26.2.2015 13:30
Violation of human rights
333034
26.2.2015 14:30
Head: Regions II
333035
26.2.2015 15:30
Diagnostic Tests (1/2)
333036
27.2.2015 12:30
333037
27.2.2015 13:30
Patient Autonomy and Implementation of Informed
Consent in Medical Practice
Neck: Surface anatomy
Prof. Dr.
Abdülbari Bener
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Prof. Dr. Sermet
Koç
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Prof. Dr.
Abdülbari Bener
Prof. Dr. Nil Sarı
333038
27.2.2015 14:30
Turkish Penal Code and Wounds I
333039
27.2.2015 15:30
Face
333040
2.3.2015 12:30
Head: Clinical Anatomy
333041
2.3.2015 13:30
Diagnostic Tests (1/2)
333042
2.3.2015 14:30
Neck: I Regions
333043
2.3.2015 15:30
333044
3.3.2015 12:30
333045
3.3.2015 13:30
Observation of Moral Values in Clinical Decision
Making
Methods of Ethical Decision Making and Case
Discussions
Neck: III Fasciae Thyroid and parathyroid glands
333046
3.3.2015 14:30
Neck: Clinical Anatomy
333047
3.3.2015 15:30
Neck: II Triangles
333048
4.3.2015 12:30
Alcohol and Drug Dependency
333049
4.3.2015 13:30
333050
4.3.2015 14:30
Ethical Dilemmas in Medical Practice and Clinical
Ethics Committees
Survival Analysis (1/2)
333051
4.3.2015 15:30
Forensic Psychiatry and Behavorial Sciences
333052
5.3.2015 12:30
Approach to Geriatric Patient in Primary Care
333053
5.3.2015 13:30
Thorax: Mediastinum
333054
5.3.2015 14:30
Thorax: Surface anatomy
333055
5.3.2015 15:30
Thorax
333056
6.3.2015 12:30
Survival Analysis (2/2)
333057
6.3.2015 13:30
333058
6.3.2015 14:30
Evaluation of Association Among Clinical Decision
Makers
Thorax: walls and Breasts
333059
6.3.2015 15:30
Clinical Trials and Research Ethics Committees
333060
9.3.2015 12:30
Abdomen:Surface Anatomy
333061
9.3.2015 13:30
Approach to Pain in Primary Care
333062
9.3.2015 14:30
Child Abuse and Parental Violence
Prof. Dr. Tania
Marur
Prof. Dr. Gürsel
Çetin
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Prof. Dr.
Abdülbari Bener
Prof. Dr. Tania
Marur
Prof. Dr. Nil Sarı
Prof. Dr. Nil Sarı
Prof. Dr. Tania
Marur
Prof. Dr. Tania
Marur
Prof. Dr. Tania
Marur
Prof. Dr. Gökhan
Oral
Prof. Dr. Nil Sarı
Prof. Dr.
Abdülbari Bener
Prof. Dr. Gökhan
Oral
Doç. Dr. Nurver
Turfaner
Sipahioğlu
Prof. Dr. Tania
Marur
Prof. Dr. Tania
Marur
Prof. Dr. Tania
Marur
Prof. Dr.
Abdülbari Bener
Prof. Dr.
Abdülbari Bener
Prof. Dr. Tania
Marur
Prof. Dr. Nil Sarı
Anatomi
Anatomi
Adli Tıp
Anatomi
Biyoistatistik
Tıp Tarihi ve
Etik
Anatomi
Adli Tıp
Anatomi
Anatomi
Biyoistatistik
Anatomi
Tıp Tarihi ve
Etik
Tıp Tarihi ve
Etik
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Adli Tıp
Tıp Tarihi ve
Etik
Biyoistatistik
Adli Tıp
Aile Hekimliği
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Anatomi
Tıp Tarihi ve
Etik
Anatomi
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Doç. Dr. Nurver
Aile Hekimliği
Turfaner
Sipahioğlu
Prof. Dr. Gökhan Adli Tıp
Oral
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 63/96
Lesson no Date/time
Title
Lecturer
Department
333063
9.3.2015 15:30
Thorax: Clinical Anatomy
Anatomi
333064
10.3.2015 12:30
Natural Death
333065
10.3.2015 13:30
Patient and Physician Rights
Prof. Dr. Tania
Marur
Prof. Dr. A.
Coşkun
Yorulmaz
Prof. Dr. Nil Sarı
333066
10.3.2015 14:30
Abdomen: Walls
333067
10.3.2015 15:30
Abdomen: Inguinal region
333068
11.3.2015 12:30
Abdomen
333069
11.3.2015 13:30
Abdomen: Clinical Anatomy
333070
11.3.2015 14:30
Asphyxia
333071
11.3.2015 15:30
Sampling
333072
12.3.2015 12:30
Forensic Identification
333073
12.3.2015 13:30
Craniocerebral Trauma
333074
12.3.2015 14:30
Pelvic regions
333075
12.3.2015 15:30
Significance of Virtue Ethics for Physicians
333076
13.3.2015 12:30
Pelvis and Perineum: Clinical Anatomy
333077
13.3.2015 13:30
333078
13.3.2015 14:30
Methodology and Biostatistics Concepts in Clinical
Research Protocol
Forensic Toxicology
333079
13.3.2015 15:30
Turkish Penal Code and Wounds II
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Prof. Dr. Abdi
Özaslan
Prof. Dr.
Abdülbari Bener
Prof. Dr. Abdi
Özaslan
Prof. Dr. Gökhan
Oral
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Prof. Dr. Nil Sarı
Prof. Dr. Kaya
Özkuş
Prof. Dr.
Abdülbari Bener
Prof. Dr. Abdi
Özaslan
Prof. Dr. Gürsel
Çetin
Adli Tıp
Tıp Tarihi ve
Etik
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Adli Tıp
Biyoistatistik
Adli Tıp
Adli Tıp
Anatomi
Tıp Tarihi ve
Etik
Anatomi
Biyoistatistik
Adli Tıp
Adli Tıp
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 64/96
Ders programı / Curriculum
16 Şubat 2015 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
17 Şubat 2015 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
18 Şubat 2015 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
19 Şubat 2015 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
20 Şubat 2015 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
Türkçe Program (EKU)
(Gün: 1)
Uygulamalar
Ders kurulu amaç ve hedefleri (Ders
kurulu başkanlığı)
Topoğrafik Anatomiye Giriş ve Üst
Ekstremite Yüzey Anatomisi (Doç. Dr.
Selman Demirci; Anatomi)
Deltoid ve Aksiller Bölge (Doç. Dr.
Selman Demirci; Anatomi)
Klinik Biyoistatistiğe Giriş (Prof. Dr.
Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik)
(Gün: 2)
Uygulamalar
Global bir Perspektiften Tıp Etiğinin ve
Klinik Etiğin Günümüz Dünyasında
Spesifik Önem ve Amacının Tanıtılması
(Prof. Dr. Hatun Hanzade Doğan; Tıp
Tarihi ve Etik)
Kol, Dirsek ve Önkol Bölgeleri (Doç. Dr.
Selman Demirci; Anatomi)
El Bileği ve El Bölgeleri (Doç. Dr.
Selman Demirci; Anatomi)
Hekimin Yasal Sorumlulukları (Prof. Dr.
A. Coşkun Yorulmaz; Adli Tıp)
(Gün: 3)
Uygulamalar
Klinik Araştırma Temel Tasarımı ve
Değişkenleri (Prof. Dr. Mustafa Şükrü
Şenocak; Biyoistatistik)
Aile Hekimliğinin Tarihçesi, İlkeleri,
Türkiye ve Dünya’daki Uygulamaları
(Prof. Dr. Fikret Sipahioğlu; Aile
Hekimliği)
Aile Hekimliğinde Klinik Yöntem ve
Problem Çözme (Prof. Dr. Fikret
Sipahioğlu; Aile Hekimliği)
Üst Ekstremite Yüzey Anatomisi (Doç.
Dr. Selman Demirci; Anatomi)
(Gün: 4)
Uygulamalar
Alt Ekstremite Yüzey Anatomisi (Prof.
Dr. Ali İhsan Soyluoğlu; Anatomi)
Ölüm ve Temel Kavramlar (Prof. Dr.
Sermet Koç; Adli Tıp)
Teorik ve Uygulamalı Etiğe Giriş
(Doç.Dr.Gülten Dinç; Tıp Tarihi ve Etik)
Klinik Uygulamalarda Faydalı Olma ve
Zarar Vermeme İlkelerinin Gözlenmesi
(Doç.Dr.Gülten Dinç; Tıp Tarihi ve Etik)
(Gün: 5)
Uygulamalar
Periyodik Sağlık Muayenesi (Prof. Dr.
Fikret Sipahioğlu; Aile Hekimliği)
Olasılıklı Değerlendirme, Çift ve Çok
Değişkenli Yargılama (Prof. Dr. Mustafa
Şükrü Şenocak; Biyoistatistik)
English Program (İNG3)
Practices
Course aims and learning outcomes
(Course chair / vice chair)
Introduction to the Aims and
Significance of Medical and Clinical
Ethics from a Global Perspective (Prof.
Dr. Hatun Hanzade Doğan; Tıp Tarihi ve
Etik)
Upper Extremity (Prof. Dr. Kaya Özkuş ;
Anatomi)
Shoulder (Prof. Dr. Kaya Özkuş;
Anatomi)
Practices
Introduction to Clinical Biostatistics
(Prof. Dr. Abdülbari Bener; Biyoistatistik)
Legal responsibilities of physicians (Prof.
Dr. A. Coşkun Yorulmaz; Adli Tıp)
Arm and forearm (Prof. Dr. Kaya Özkuş;
Anatomi)
History and Essentials of Primary Care,
Global Applications and Applications in
Turkey (Doç. Dr. Nurver Turfaner
Sipahioğlu; Aile Hekimliği)
Practices
Variables and Basic Design of Clinical
Trials (Prof. Dr. Abdülbari Bener;
Biyoistatistik)
Lower extremity (Prof. Dr. Kaya Özkuş;
Anatomi)
Hip and thigh (Prof. Dr. Kaya Özkuş;
Anatomi)
Clinical Problem Solving in Primary Care
(Doç. Dr. Nurver Turfaner Sipahioğlu;
Aile Hekimliği)
Practices
Hands (Prof. Dr. Kaya Özkuş; Anatomi)
Introduction to Theoretical and Applied
Ethics (Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp Tarihi ve
Etik)
Back: General anatomy (Prof. Dr. Tania
Marur; Anatomi)
Basics of death (Prof. Dr. Sermet Koç;
Adli Tıp)
Practices
Observation of Beneficence and
Nonmaleficence During Clinical Practice
(Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp Tarihi ve Etik)
Foot (Prof. Dr. Kaya Özkuş; Anatomi)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 65/96
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
14:30-15:20
Gluteal ve Femoral Bölgeler (Prof. Dr.
Ali İhsan Soyluoğlu; Anatomi)
15:30-16:20
Diz ve Bacak Bölgeleri (Prof. Dr. Ali
İhsan Soyluoğlu; Anatomi)
Periodic Health Examinations (Doç. Dr.
Nurver Turfaner Sipahioğlu; Aile
Hekimliği)
Probability Evaluation, Bivariate and
Multivariate Analysis (Prof. Dr. Abdülbari
Bener; Biyoistatistik)
23 Şubat 2015 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
(Gün: 6)
Uygulamalar
Ayak Bileği ve Ayak Bölgeleri (Prof. Dr.
Ali İhsan Soyluoğlu; Anatomi)
Sırtın Yüzey Anatomisi ve Bölgeleri
(Doç. Dr. Selman Demirci; Anatomi)
Göreli Değerlendirme Ölçütleri – OR, RR
(1/2) (Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak;
Biyoistatistik)
Yaralanmalar (Prof. Dr. Gürsel Çetin;
Adli Tıp)
(Gün: 7)
Uygulamalar
Çocuk Ölümleri (Prof. Dr. A. Coşkun
Yorulmaz; Adli Tıp)
Klinik Uygulamalarda Adalet İlkesi ve
Sağlık Kaynaklarının Dağıtımı
(Doç.Dr.Gülten Dinç; Tıp Tarihi ve Etik)
Birinci Basamakta Hiperlipidemiye
Yaklaşım (Prof. Dr. Fikret Sipahioğlu;
Aile Hekimliği)
Alt Ekstremitenin Klinik Anatomisi (Prof.
Dr. Ali İhsan Soyluoğlu; Anatomi)
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
24 Şubat 2015 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
25 Şubat 2015 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
(Gün: 8)
Uygulamalar
Sırtın Klinik Anatomisi (Prof. Dr. Yusuf
Zeki Yıldız; Anatomi)
13:30-14:20
Başın Yüzey Anatomisi, Deri ve
Özellikleri (Prof. Dr. Şükrü Turan
Peştemalcı; Anatomi)
Kafa Bölgeleri, Önemli Oluşum ve
Trajeler (Prof. Dr. Şükrü Turan
Peştemalcı; Anatomi)
Birinci Basamakta Hipertansiyona
Yaklaşım (Prof. Dr. Fikret Sipahioğlu;
Aile Hekimliği)
(Gün: 9)
Uygulamalar
Göreli Değerlendirme Ölçütleri – OR, RR
(2/2) (Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak;
Biyoistatistik)
Tanı-Tarama Testleri (1/2) (Prof. Dr.
Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik)
Tıp Uygulamalarında Özerklik ve
Aydınlatılmış Onamın Uygulanması
(Doç.Dr.Gülten Dinç; Tıp Tarihi ve Etik)
İnsan Hakları İhlalleri (Prof. Dr. Sermet
Koç; Adli Tıp)
(Gün: 10)
Uygulamalar
Başın Temel Yapıları (Prof. Dr. Şükrü
Turan Peştemalcı; Anatomi)
14:30-15:20
15:30-16:20
26 Şubat 2015 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
27 Şubat 2015 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
Yüz Bölgeleri, Önemli Oluşum ve
Trajeler (Prof. Dr. Şükrü Turan
Peştemalcı; Anatomi)
Başın Klinik Anatomisi (Prof. Dr. Şükrü
Turan Peştemalcı; Anatomi)
Practices
Knee and leg (Prof. Dr. Kaya Özkuş;
Anatomi)
Wounds (Prof. Dr. Gürsel Çetin; Adli
Tıp)
Pediatric death (Prof. Dr. A. Coşkun
Yorulmaz; Adli Tıp)
Back: Clinical anatomy (Prof. Dr. Tania
Marur; Anatomi)
Practices
Relative Risk Measures – OR, RR (1/2)
(Prof. Dr. Abdülbari Bener; Biyoistatistik)
Upper Extremity: Clinical Anatomy (Prof.
Dr. Kaya Özkuş; Anatomi)
Lower Extremity: Clinical Anatomy (Prof.
Dr. Kaya Özkuş; Anatomi)
Justice and Allocation of Health in
Clinical Practice (Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp
Tarihi ve Etik)
Practices
Approach to Hyperlipidemia in Primary
Care (Doç. Dr. Nurver Turfaner
Sipahioğlu; Aile Hekimliği)
Approach to Hypertension in Primary
Care (Doç. Dr. Nurver Turfaner
Sipahioğlu; Aile Hekimliği)
Relative Risk Measures – OR, RR (2/2)
(Prof. Dr. Abdülbari Bener; Biyoistatistik)
Head: Surface anatomy (Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem; Anatomi)
Practices
Head: Regions I (Prof. Dr. Ayşe Derya
Ertem; Anatomi)
Violation of human rights (Prof. Dr.
Sermet Koç; Adli Tıp)
Head: Regions II (Prof. Dr. Ayşe Derya
Ertem; Anatomi)
Diagnostic Tests (1/2) (Prof. Dr.
Abdülbari Bener; Biyoistatistik)
Practices
Patient Autonomy and Implementation of
Informed Consent in Medical Practice
(Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp Tarihi ve Etik)
Neck: Surface anatomy (Prof. Dr. Tania
Marur; Anatomi)
Turkish Penal Code and Wounds I (Prof.
Dr. Gürsel Çetin ; Adli Tıp)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 66/96
15:30-16:20
02 Mart 2015 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Boyun Yüzey Anatomisi ve Bölgeleri
(Doç. Dr. Mehmet Üzel; Anatomi)
(Gün: 11)
Uygulamalar
Türk Ceza Kanunu ve Yaralar I (Prof. Dr.
Gürsel Çetin; Adli Tıp)
Klinik Kararlarda Değerlerin Gözlenmesi
(Doç.Dr.Gülten Dinç; Tıp Tarihi ve Etik)
Etik Karar Verme Yöntemleri ve Vaka
Tartışmaları (Doç.Dr.İnci Hot; Tıp Tarihi
ve Etik)
Tanı-Tarama Testleri (2/2) (Prof. Dr.
Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik)
Face (Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem;
Anatomi)
03 Mart 2015 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
(Gün: 12)
Uygulamalar
Boyun Üçgenleri ve İçerikleri I (Doç. Dr.
Mehmet Üzel; Anatomi)
13:30-14:20
Boyun Üçgenleri ve İçerikleri II (Doç. Dr.
Mehmet Üzel; Anatomi)
14:30-15:20
Gl. Thyroidea ve Gl. Parathyroidea
(Prof. Dr. Mehmet Yakup Tuna;
Anatomi)
Boyun Klinik Anatomisi (Doç. Dr.
Mehmet Üzel; Anatomi)
(Gün: 13)
Uygulamalar
Sağkalım Çözümlemesi (1/2) (Prof. Dr.
Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik)
Adli Psikiyatri ve Davranış Bilimleri (Prof.
Dr. Gökhan Oral; Adli Tıp)
15:30-16:20
04 Mart 2015 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
05 Mart 2015 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
06 Mart 2015 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
09 Mart 2015 Pazartesi
08:30-11:30
Alkol ve Madde Bağımlılığı (Prof. Dr.
Gökhan Oral; Adli Tıp)
Tıp Uygulamaları ve Klinik Etik
Komitelerde Etik İkilemler (Doç.Dr.İnci
Hot; Tıp Tarihi ve Etik)
(Gün: 14)
Uygulamalar
Göğüs Yüzeyel Anatomisi ve Bölgeleri
(Prof. Dr. Güler Kahraman Yıldırım;
Anatomi)
Göğüs Temel Yapıları (Prof. Dr. Güler
Kahraman Yıldırım; Anatomi)
Birinci Basamakta Yaşlı Hastaya
Yaklaşım (Prof. Dr. Fikret Sipahioğlu;
Aile Hekimliği)
Göğüs Önemli Oluşum ve Trajeleri,
Mediastinum (Prof. Dr. Güler Kahraman
Yıldırım; Anatomi)
(Gün: 15)
Uygulamalar
Göğüs Duvarları, Meme Bölgesi (Prof.
Dr. Güler Kahraman Yıldırım; Anatomi)
Klinik Araştırmalar ve Araştırma Etik
Komiteleri (Doç.Dr.İnci Hot; Tıp Tarihi ve
Etik)
Sağkalım Çözümlemesi (2/2) (Prof. Dr.
Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik)
Klinik Yargılayıcılar Arası Uyum
Değerlendirmesi (Prof. Dr. Mustafa
Şükrü Şenocak; Biyoistatistik)
(Gün: 16)
Uygulamalar
Practices
Head: Clinical Anatomy (Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem; Anatomi)
Diagnostic Tests (1/2) (Prof. Dr.
Abdülbari Bener; Biyoistatistik)
Neck: I Regions (Prof. Dr. Tania Marur;
Anatomi)
Observation of Moral Values in Clinical
Decision Making (Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp
Tarihi ve Etik)
Practices
Methods of Ethical Decision Making and
Case Discussions (Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp
Tarihi ve Etik)
Neck: III Fasciae Thyroid and
parathyroid glands (Prof. Dr. Tania
Marur; Anatomi)
Neck: Clinical Anatomy (Prof. Dr. Tania
Marur; Anatomi)
Neck: II Triangles (Prof. Dr. Tania Marur;
Anatomi)
Practices
Alcohol and Drug Dependency (Prof. Dr.
Gökhan Oral; Adli Tıp)
Ethical Dilemmas in Medical Practice
and Clinical Ethics Committees (Prof.
Dr. Nil Sarı; Tıp Tarihi ve Etik)
Survival Analysis (1/2) (Prof. Dr.
Abdülbari Bener; Biyoistatistik)
Forensic Psychiatry and Behavorial
Sciences (Prof. Dr. Gökhan Oral; Adli
Tıp)
Practices
Approach to Geriatric Patient in Primary
Care (Doç. Dr. Nurver Turfaner
Sipahioğlu; Aile Hekimliği)
Thorax: Mediastinum (Prof. Dr. Tania
Marur; Anatomi)
Thorax: Surface anatomy (Prof. Dr.
Tania Marur; Anatomi)
Thorax (Prof. Dr. Tania Marur; Anatomi)
Practices
Survival Analysis (2/2) (Prof. Dr.
Abdülbari Bener; Biyoistatistik)
Evaluation of Association Among
Clinical Decision Makers (Prof. Dr.
Abdülbari Bener; Biyoistatistik)
Thorax: walls and Breasts (Prof. Dr.
Tania Marur; Anatomi)
Clinical Trials and Research Ethics
Committees (Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp Tarihi
ve Etik)
Practices
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 67/96
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
10 Mart 2015 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
11 Mart 2015 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
12 Mart 2015 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
13 Mart 2015 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16 Mart 2015 Pazartesi
11:00
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Çocuk İstismarı ve Aile içi Şiddet (Prof.
Dr. Gökhan Oral; Adli Tıp)
Göğüs Klinik Anatomisi (Prof. Dr. Güler
Kahraman Yıldırım; Anatomi)
Abdomen:Surface Anatomy (Prof. Dr.
Ayşe Derya Ertem; Anatomi)
Approach to Pain in Primary Care (Doç.
Dr. Nurver Turfaner Sipahioğlu; Aile
Hekimliği)
Child Abuse and Parental Violence
(Prof. Dr. Gökhan Oral; Adli Tıp)
Karın Yüzey Anatomisi ve Bölgeleri
(Prof. Dr. Mehmet Yakup Tuna;
Anatomi)
Birinci Basamakta Ağrıya Yaklaşım
(Prof. Dr. Fikret Sipahioğlu; Aile
Hekimliği)
(Gün: 17)
Uygulamalar
Karnın Temel Yapıları (Prof. Dr. Mehmet
Yakup Tuna; Anatomi)
Karın Duvarları, Kasık Bölgesi (Prof. Dr.
Mehmet Yıldırım; Anatomi)
Doğal Ölümler (Prof. Dr. A. Coşkun
Yorulmaz; Adli Tıp)
Hasta ve Hekim Hakları (Doç.Dr.İnci
Hot; Tıp Tarihi ve Etik)
(Gün: 18)
Uygulamalar
Asfiksiye Bağlı Ölümler (Prof. Dr. Abdi
Özaslan; Adli Tıp)
Örnekleme (Prof. Dr. Mustafa Şükrü
Şenocak; Biyoistatistik)
Karnın Önemli Organ ve Oluşumlarına
Ait Trajeler (Prof. Dr. Mehmet Yıldırım;
Anatomi)
Karnın Klinik Anatomisi (Prof. Dr.
Mehmet Yıldırım; Anatomi)
(Gün: 19)
Uygulamalar
Pelvis Bölgeleri (Prof. Dr. Ercan Tanyeli;
Anatomi)
Pelvis ve Perinenin Klinik Anatomisi
(Prof. Dr. Ercan Tanyeli; Anatomi)
Adli Kimliklendirme (Prof. Dr. Abdi
Özaslan; Adli Tıp)
Kafa Travmaları (Prof. Dr. Gökhan Oral ;
Adli Tıp)
(Gün: 20)
Uygulamalar
Adli Toksikoloji (Prof. Dr. Abdi Özaslan;
Adli Tıp)
Türk Ceza Kanunu ve Yaralar II (Prof.
Dr. Gürsel Çetin; Adli Tıp)
Hekimler İçin Erdemler Etiğinin Önemi
(Prof. Dr. Hatun Hanzade Doğan; Tıp
Tarihi ve Etik)
Klinik Araştırma Protokolünde
Yöntembilim, Biyoistatistik ve Sonuç
Yargı Kavramları (Prof. Dr. Mustafa
Şükrü Şenocak; Biyoistatistik)
(Gün: 21)
Ara Sınav
Thorax: Clinical Anatomy (Prof. Dr.
Tania Marur; Anatomi)
Practices
Natural Death (Prof. Dr. A. Coşkun
Yorulmaz; Adli Tıp)
Patient and Physician Rights (Prof. Dr.
Nil Sarı; Tıp Tarihi ve Etik)
Abdomen: Walls (Prof. Dr. Ayşe Derya
Ertem; Anatomi)
Abdomen: Inguinal region (Prof. Dr.
Ayşe Derya Ertem; Anatomi)
Practices
Abdomen (Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem;
Anatomi)
Abdomen: Clinical Anatomy (Prof. Dr.
Ayşe Derya Ertem; Anatomi)
Asphyxia (Prof. Dr. Abdi Özaslan; Adli
Tıp)
Sampling (Prof. Dr. Abdülbari Bener;
Biyoistatistik)
Practices
Forensic Identification (Prof. Dr. Abdi
Özaslan; Adli Tıp)
Craniocerebral Trauma (Prof. Dr.
Gökhan Oral; Adli Tıp)
Pelvic regions (Prof. Dr. Kaya Özkuş;
Anatomi)
Significance of Virtue Ethics for
Physicians (Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp Tarihi
ve Etik)
Practices
Pelvis and Perineum: Clinical Anatomy
(Prof. Dr. Kaya Özkuş; Anatomi)
Methodology and Biostatistics Concepts
in Clinical Research Protocol (Prof. Dr.
Abdülbari Bener; Biyoistatistik)
Forensic Toxicology (Prof. Dr. Abdi
Özaslan; Adli Tıp)
Turkish Penal Code and Wounds II
(Prof. Dr. Gürsel Çetin; Adli Tıp)
Intermediate Examination
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 68/96
Ders Kurulu 3.4: Endokrin Sistem ve Metabolizma /
Course 3.4: Endocrine System and Metabolism
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Volkan Demirhan Yumuk, İç Hastalıkları (Internal Medicine)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Dildar Konukoğlu, Biyokimya (Biochemistry)
Prof. Dr. Saadet Olcay Evliyaoğlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatrics)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Sibel Erdamar, Patoloji (Pathology)
Prof. Dr. Nuran Darıyerli Toktamış, Fizyoloji (Physiology)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT3004
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI3004
Dersin Kredisi / Credit of Course:
12
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
12
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
17.03.2015
Kurul Bitişi / End of Course:
20.04.2015
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
20.04.2015 09:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
03.06.2015 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
26.06.2015 09:30
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Anatomi / Anatomy
2
2
3
Biyokimya / Biochemistry
19
0
18
Farmakoloji / Pharmacology
13
0
12
Fizyoloji / Physiology
12
6
14
Genel Cerrahi / General Surgery
3
0
3
Histoloji / Histology
4
2
5
İç Hastalıkları / Internal Medicine
22
0
21
Nükleer Tıp / Nuclear Medicine
2
0
2
Patoloji / Pathology
6
4
8
Pediatri / Pediatrics
8
0
8
Radyoloji / Radiology
1
0
1
Klinik Uygulamalar / Clinical Practices
0
15
5
Toplam / Total
92
29
100
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 69/96
3.4: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
Tarih / Date
Anatomi /
Anatomy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
17.03.2015
18.03.2015
19.03.2015
20.03.2015
23.03.2015
24.03.2015
25.03.2015
26.03.2015
27.03.2015
30.03.2015
31.03.2015
01.04.2015
02.04.2015
03.04.2015
06.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
10.04.2015
13.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
Fizyoloji /
Physiology
Histoloji /
Histology
Patoloji /
Pathology
3
1
4
2
3
1
4
2
4
2
3
1
3 (sınav)
2 (sınav)
4 (sınav)
1 (sınav)
-
2
4
1
3
3
1
4
2
3
1
4
2
-
Klinik
Uygulamalar /
Clinical
Practices
3
2
4
1
2
3
1
4
4
2
3
1
1
4
2
3
1
4
2
3
1
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30.
Klinik uygulama dönüşümü Topografik Anatomi - Biyoistatistik – Deontoloji ders kurulunda ilan
edilmiştir / Clinical practice rotation is announced at Topographic Anatomy – Biostatistics - Deontology
course.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 70/96
Ders Kurulunun Amaçları ve Öğrenim Hedefleri
Course aims and learning outcomes
Türkçe
English
Ders kurulunun
Endokrin sistemin normal yapısı, gelişimi Endocrine System and Metabolism
içeriği / course
ve işlevleri, bu sistemle ilgili hastalıkların course gives information and skills about
content
etyopatogenezi, belirtileri, temel klinik ve the normal structure, development and
laboratuar bulguları, tanı yöntemleri ve functions, system-related diseases,
tedavilerinde kullanılan ilaçlar hakkında etiology, symptoms, basic clinical and
bilgi kazanmayı sağlar.
laboratory findings, diagnostic methods
for Endocrine System and Metabolism
and drugs used for related diseases.
Ders kurulunun
Bu kurul sonunda öğrencilerin endokrin Teaching function, structure,
amaçları / course sistemin normal yapısı, gelişimi ve
development and physiopathology of
aims
işlevleri, bu sistemle ilgili hastalıkların
Endocrine System and Metabolism, and
etyopatogenezi, belirtileri, temel klinik ve basic clinical and laboratory diagnostic
laboratuar bulguları, tanı yöntemleri ve methods, drugs used for related
tedavilerinde kullanılan ilaçlar hakkında diseases.
bilgi kazanmalarıdır
Ders kurulunun
Bu kurulun sonunda öğrenciler;
By the end of Endocrine System and
öğrenme çıktıları 1. Endokrin sistemin anatomik yapılarını Metabolism course the students should
(hedefleri) /
tanımlayabilmeli,
be able to:
learning outcomes 2. Endokrin sistemin embriyolojik
1. Describe anatomical structures,
kökenleri ve gelişimlerini
2. Describe development and
tanımlayabilmeli,
embryonic origins,
3. Endokrin sistemin histolojik yapılarını 3. Describe histological structure,
tanımlayabilmeli,
4. Describe functions and mechanisms
4. Endokrin sistemin işlev
of the endocrine system,
mekanizmalarını tanımlayabilmeli
5. List the etiology, physiopathology,
5. Endokrin sisteme ait hastalıkların
symptoms and laboratory findings of
etyopatogenezini, klinik, laboratuar
the diseases of the endocrine system
belirtilerini, histopatolojik temel
and the pathological changes due to
bulgularını sayabilmeli,
related disases
6. Endokrin sisteme yönelik kullanılan 6. Describe the imaging techniques
görüntüleme yöntemlerini
7. List the treatment options of endocrin
tanımlayabilmeli,
system diseases,
7. Endokrin sisteme ait hastalıklarda
8. Describe the effects, mechanisms of
kullanılan tedavi yöntemlerini
action, pharmacokinetics, side effects
sayabilmeli,
and interactions of the drugs used in
8. Endokrin sisteme ait hastalıkların
the treatment of diseases of the
tedavisinde kullanılan ilaçların
endocrine system
etkilerini, etki mekanizmalarını,
farmakokinetiğini, yan etkilerini ve ilaç
etkileşimlerini sayabilmelidir.
Dersin işleniş
Amfi dersi, uygulama, ödev, soru- cevap, Lectures, clinical and laboratory
yöntemi
demonstrasyon.
practices, homework, demonstration.
(kullanılan eğitim
yöntemleri)/
teaching methods
and strategies
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 71/96
Kuruldaki Dersler (TR)
Ders no
Tarih/saat
342001
17.3.2015 13:30
Konu
342002
17.3.2015 14:30
342003
17.3.2015 15:30
Hormonların Genel Özellikleri (1/2)
342004
18.3.2015 12:30
Hormonların Genel Özellikleri (2/2)
342005
18.3.2015 13:30
Hormonların Etki Mekanizmaları (1/2)
342006
18.3.2015 14:30
Hormonların Etki Mekanizmaları (2/2)
342007
18.3.2015 15:30
Endokrin Sistem; Hipofiz
342008
19.3.2015 12:30
Hipotalamus - Hipofiz Hormonları
342009
19.3.2015 13:30
Hipofiz hormonları ve hipotalamik kontrol (1/2)
342010
19.3.2015 14:30
Hipofiz hormonları ve hipotalamik kontrol (2/2)
342011
19.3.2015 15:30
Endokrin Sistem; Suprarenal Bez, Pineal Bez
342012
20.3.2015 12:30
Adrenal Korteks Hormonları: glukokortikoidler
342013
20.3.2015 13:30
Adrenal Korteks Hormonları: mineralokortikoidler
342014
20.3.2015 14:30
Adrenal Medulla Hormonları
342015
20.3.2015 15:30
Adrenal gland; Glukokortikoidler
342016
23.3.2015 12:30
Adrenal gland; Renin - Angiotensin Sistemi ve
Aldosteron
342017
23.3.2015 13:30
Adrenal gland; Medüller Hormonlar
342018
23.3.2015 14:30
Tiroid glandı: Regülasyon mekanizmaları
342019
23.3.2015 15:30
Tiroid Hormonları
342020
24.3.2015 12:30
Paratiroid Hormonları
342021
24.3.2015 13:30
342022
24.3.2015 14:30
342023
24.3.2015 15:30
Endokrin Sistem; Tiroid Bezi, Paratiroid Bezi
Histolojisi
Endokrin Sistem; DNS Sistem, Langerhans
Adacıkları
Kemik Fizyolojisinde Hormonal Düzenleme
342024
25.3.2015 12:30
Pankreasın endokrin fonksiyonları
342025
25.3.2015 13:30
Endokrin Sistem (1/2)
Endokrin Sistem (2/2)
Hipogilisemi ve hiperglisemide hormonal
regülasyon mekanizmaları
342026
25.3.2015 14:30
Besin alımını etkileyen nörotransmiterler ve
hormonlar
342027
25.3.2015 15:30
Pankreas Hormonları
342028
26.3.2015 12:30
Diyabetes mellitusta yakıt metabolizması
342029
26.3.2015 13:30
Diyabetin akut ve kronik komplikasyonlarının
biyokimyası
Öğretim üyesi
Prof. Dr. Mehmet
Yıldırım
Prof. Dr. Mehmet
Yıldırım
Prof. Dr. Dildar
Konukoğlu
Prof. Dr. Dildar
Konukoğlu
Prof. Dr. Dildar
Konukoğlu
Prof. Dr. Dildar
Konukoğlu
Prof. Dr. Meral
Koyutürk
Prof. Dr. Dildar
Konukoğlu
Prof. Dr. Nuran
Darıyerli
Toktamış
Prof. Dr. Nuran
Darıyerli
Toktamış
Prof. Dr. Meral
Koyutürk
Prof. Dr. Arzu
Seven
Prof. Dr. Arzu
Seven
Prof. Dr. Arzu
Seven
Prof. Dr. Nuran
Darıyerli
Toktamış
Prof. Dr. Nuran
Darıyerli
Toktamış
Prof. Dr. Nuran
Darıyerli
Toktamış
Prof. Dr. Nuran
Darıyerli
Toktamış
Prof. Dr. Arzu
Seven
Prof. Dr. Arzu
Seven
Prof. Dr. Meral
Koyutürk
Prof. Dr. Meral
Koyutürk
Prof. Dr. Nuran
Darıyerli
Toktamış
Prof. Dr. Nuran
Darıyerli
Toktamış
Prof. Dr. Nuran
Darıyerli
Toktamış
Prof. Dr. Halil
Tunalı
Prof. Dr. Arzu
Seven
Prof. Dr. Arzu
Seven
Prof. Dr. Arzu
Seven
AbD
Anatomi
Anatomi
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Histoloji
Biyokimya
Fizyoloji
Fizyoloji
Histoloji
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Biyokimya
Biyokimya
Histoloji
Histoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 72/96
Ders no
Tarih/saat
Konu
Öğretim üyesi
342030
26.3.2015 14:30
Metabolik homeostaz: yağ dokusu,kas ve
karaciğer arasındaki ilişkiler
342031
26.3.2015 15:30
Besin alımının kısa ve uzun süreli regülasyonu
342032
27.3.2015 12:30
342033
27.3.2015 13:30
Metabolizma ve bazal metabolik hızı etkileyen
faktörler
Adiposit hormonları
342034
27.3.2015 14:30
342035
27.3.2015 15:30
Kalıtsal Metabolizma Hastalıklarında biyokimyasal
değerlendirme
Vitamin metabolizması ve bozuklukları
342036
30.3.2015 12:30
Lipoprotein Metabolizması
342037
30.3.2015 13:30
Endokrin Farmakolojiye Giriş
342038
30.3.2015 14:30
342039
30.3.2015 15:30
Hipotalamus ve Hipofiz Hormonları ve İnhibitörleri
(1/2)
Eser element metabolizması ve bozuklukları
342040
31.3.2015 12:30
342041
31.3.2015 13:30
342042
31.3.2015 14:30
342043
31.3.2015 15:30
Hipotalamus ve Hipofiz Hormonları ve İnhibitörleri
(2/2)
Endokrin Sistem Gelişimi
342044
1.4.2015 12:30
Yenidoğan endokrinolojisi
342045
1.4.2015 13:30
Büyüme
342046
1.4.2015 14:30
Puberte gelişimi
342047
1.4.2015 15:30
Hipofiz Tümörleri
342048
2.4.2015 12:30
Adölesan
342049
2.4.2015 13:30
Boy Kısalığı
342050
2.4.2015 14:30
Hipotalamus ve Arka Hipofiz Hastalıkları
342051
2.4.2015 15:30
Ön Hipofiz Hastalıkları
342052
3.4.2015 12:30
Adrenal Hastalıklar
342053
3.4.2015 13:30
Adrenal Korteks Hormonları ve İnhibitörleri (1/2)
342054
3.4.2015 14:30
Adrenal Korteks Hormonları ve İnhibitörleri (2/2)
342055
3.4.2015 15:30
342056
6.4.2015 12:30
Tiroid Hormonları ve Antitiroid İlaçlar (1/2)
342057
6.4.2015 13:30
Tiroid Hormonları ve Antitiroid İlaçlar (2/2)
342058
6.4.2015 14:30
342059
6.4.2015 15:30
342060
7.4.2015 12:30
342061
7.4.2015 13:30
342062
7.4.2015 14:30
342063
7.4.2015 15:30
Prof. Dr. Yıldız
Dinçer
Prof. Dr. Halil
Tunalı
Prof. Dr. Halil
Tunalı
Prof. Dr. Gülnur
Andican
Prof. Dr. Gülnur
Andican
Prof. Dr. Hafize
Uzun
Prof. Dr. Ufuk
Çakatay
Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan
Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan
Prof. Dr. Gülnur
Andican
Prof. Dr. Ateş
Özyeğin
Prof. Dr. Mücahit
Özyazar
Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan
Prof. Dr. Saadet
Olcay Evliyaoğlu
Prof. Dr. Saadet
Olcay Evliyaoğlu
Prof. Dr. Müjgan
Alikaşifoğlu
Prof. Dr. Saadet
Olcay Evliyaoğlu
Prof. Dr. Ayşe
Figen Aksoy
Prof. Dr. Oya
Ercan
Prof. Dr. Oya
Ercan
Prof. Dr. Sadi
Gündoğdu
Prof. Dr. Sadi
Gündoğdu
Prof. Dr. Ayşe
Figen Aksoy
Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan
Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan
Prof. Dr. Özer
Açbay
Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan
Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan
Prof. Dr. Özer
Açbay
Prof. Dr. Sadi
Gündoğdu
Prof. Dr. Murat
Özcan
Prof. Dr. Sadi
Gündoğdu
Prof. Dr. Mücahit
Özyazar
Prof. Dr. Ayşe
Figen Aksoy
Endokrin Sistem Cerrahisi : Tiroid
Endokrin Sistem Semiyolojisi
Hipokortisizm
Hiperkortisizm
Endokrin Hipertansiyon
Endokrin Sistem Cerrahisi: Paratiroid
Toksik olmayan diffüz ve nodüler guatr ve tiroid
kanserleri
Tirotoksikoz
Tiroid Bezinin Hiperplastik Hastalıklari
AbD
Biyokimya
Fizyoloji
Fizyoloji
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Farmakoloji
Farmakoloji
Biyokimya
Genel Cerrahi
İç Hastalıkları
Farmakoloji
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Patoloji
Pediatri
Pediatri
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Patoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
İç Hastalıkları
Farmakoloji
Farmakoloji
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Genel Cerrahi
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Patoloji
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 73/96
Ders no
Tarih/saat
Konu
342064
8.4.2015 12:30
Basedow Hst., Tiroiditler, Tiroid Tümörleri
342065
8.4.2015 13:30
342066
8.4.2015 14:30
342068
9.4.2015 12:30
342069
9.4.2015 13:30
342070
9.4.2015 14:30
342071
9.4.2015 15:30
342072
10.4.2015 12:30
342073
10.4.2015 13:30
342074
10.4.2015 14:30
342075
10.4.2015 15:30
342076
13.4.2015 12:30
342077
13.4.2015 13:30
342078
13.4.2015 14:30
342079
13.4.2015 15:30
342080
14.4.2015 12:30
342081
14.4.2015 13:30
342082
14.4.2015 14:30
342083
14.4.2015 15:30
342084
15.4.2015 12:30
342085
15.4.2015 13:30
342086
15.4.2015 14:30
342087
15.4.2015 15:30
342088
16.4.2015 12:30
342089
16.4.2015 13:30
342090
16.4.2015 14:30
342091
16.4.2015 15:30
342092
16.4.2015 16:30
Öğretim üyesi
Prof. Dr. Ayşe
Figen Aksoy
Endokrin Sistemde Nükleer Tıp
Prof. Dr. Haluk
Burçak Sayman
Kemik Mineral Homeostazını Etkileyen İlaçlar (1/2) Prof. Dr. Öner
Süzer
Prof. Dr. Özer
Hipotiroidi ve Tiroiditler
Açbay
Kalsiyum Homeostazı ve Metabolik Kemik
Prof. Dr. Özer
Hastalıkları
Açbay
Prof. Dr. Ayşe
Paratiroid hastalıkları
Figen Aksoy
Kemik Mineral Homeostazını Etkileyen İlaçlar (2/2) Prof. Dr. Öner
Süzer
Prof. Dr. Özer
Kadın reprodüktif sistem hastalıkları
Açbay
Prof. Dr. Özer
Erkek reprodüktif sistem hastalıkları
Açbay
Prof. Dr. Recep
Endokrin Sistem Cerrahisi: Sürrenal
Özgültekin
Prof. Dr. Ahmet
İnsülin ve Oral Antidiyabetik İlaçlar (1/3)
Gökhan Akkan
Prof. Dr. Mücahit
Tip -I Diabetes Mellitus
Özyazar
Prof. Dr. Uğur
Tip -II Diabetes Mellitus
Görpe
Endokrin Pankreas Patolojisi
Prof. Dr. A. Sibel
Erdamar Çetin
Prof. Dr. Mücahit
Diabetes Mellitusun Akut Komplikasyonları
Özyazar
Prof. Dr. Hasan
Diyabetik nefropati
İlkova
Prof. Dr. Zeynep
Diyabetik nöropati ve retinopati
Siva
Diabetes Mellitusun makrovasküler
Prof. Dr. Mücahit
komplikasyonları
Özyazar
Prof. Dr. Mücahit
Hipoglisemiler
Özyazar
Prof. Dr. Ahmet
İnsülin ve Oral Antidiyabetik İlaçlar (2/3)
Gökhan Akkan
Prof. Dr. Ahmet
İnsülin ve Oral Antidiyabetik İlaçlar (3/3)
Gökhan Akkan
Prof. Dr. Pınar
Gİ Hormonlar ve Nöroendokrin Tümörler
Kadıoğlu
Prof. Dr. Ahmet
Kalıtsal metabolizma hastalıklarına giriş
Aydın
Prof. Dr. Ahmet
Beslenmede temel kavramlar
Aydın
Doç. Dr.
Lipoprotein Metabolizması Bozuklukları
Gökmen Kalkan
Prof. Dr. Volkan
Obezite
Yumuk
Prof. Dr. Ahmet
Obezite tedavisinde kullanılan ilaçlar
Gökhan Akkan
Doç. Dr. Fatih
Endokrin Sistem Radyolojisi
Gülşen
AbD
Patoloji
Nükleer Tıp
Farmakoloji
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Patoloji
Farmakoloji
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Genel Cerrahi
Farmakoloji
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Patoloji
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Farmakoloji
Farmakoloji
İç Hastalıkları
Pediatri
Pediatri
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Farmakoloji
Radyoloji
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 74/96
Lectures of the Course (EN)
Lesson no Date/time
Title
343001
17.3.2015 13:30
Endocrine system (1/2)
343002
17.3.2015 14:30
343003
17.3.2015 15:30
343004
18.3.2015 12:30
343005
18.3.2015 13:30
343006
18.3.2015 14:30
343007
18.3.2015 15:30
343008
19.3.2015 12:30
343009
19.3.2015 13:30
343010
19.3.2015 14:30
343011
19.3.2015 15:30
343012
20.3.2015 12:30
343013
20.3.2015 13:30
343014
20.3.2015 14:30
343015
20.3.2015 15:30
343016
23.3.2015 12:30
343017
23.3.2015 13:30
343018
23.3.2015 14:30
343019
23.3.2015 15:30
343020
24.3.2015 12:30
343021
24.3.2015 13:30
343022
24.3.2015 14:30
343023
24.3.2015 15:30
343024
25.3.2015 12:30
343025
25.3.2015 13:30
343026
25.3.2015 14:30
343027
25.3.2015 15:30
343028
26.3.2015 12:30
343029
26.3.2015 13:30
343030
26.3.2015 14:30
343031
26.3.2015 15:30
343032
27.3.2015 12:30
343033
27.3.2015 13:30
Lecturer
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
Endocrine system (2/2)
Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem
General Features of Hormones (1/2)
Prof. Dr. Arzu
Seven
General Features of Hormones (2/2)
Prof. Dr. Arzu
Seven
Endocrine System: Pituitary
Prof. Dr. Meral
Koyutürk
Mechanisms of Hormone Action (1/2)
Prof. Dr. Arzu
Seven
Mechanisms of Hormone Action (2/2)
Prof. Dr. Arzu
Seven
Pituitary and Hypothalamic Hormones
Prof. Dr. Arzu
Seven
Endocrine System: Adrenal and pineal gland
Prof. Dr. Meral
Koyutürk
Adrenal cortex hormones: Glucocorticoids
Prof. Dr. Arzu
Seven
Pituitary Hormones and The Hypotahalamic
Prof. Dr. Ertan
Control(1/2)
Yurdakoş
Pituitary Hormones and The Hypotahalamic
Prof. Dr. Ertan
Control(2/2)
Yurdakoş
The Adrenal Gland: Glucocorticoids
Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş
The Adrenal Medulla and The Renin Angiotensin
Prof. Dr. Ertan
System
Yurdakoş
Adrenal cortex hormones: Mineralocorticoids
Prof. Dr. Arzu
Seven
Endocrine System: Thyroid and parathyroid glands Prof. Dr. Meral
Koyutürk
Hormones of the Adrenal Medulla
Prof. Dr. Arzu
Seven
Hormonal Regulation of The Bone Formation
Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş
Adrenal gland: Medullary hormones
Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş
The Thyroid Gland
Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş
Hormonal regulatıon mechanisms of hypo and
Prof. Dr. Ertan
hyperglycemia
Yurdakoş
Prof. Dr. Arzu
Thyroid Hormones
Seven
Prof. Dr. Arzu
Parathyroid Hormones
Seven
Prof. Dr. Arzu
Pancreas hormones
Seven
Fuel metabolism in diabetes
Doç. Dr. Zeynep
Güngör Öztürk
Biochemistry of acute and chronic diabetic
Prof. Dr. Arzu
complications
Seven
The Endocrine Functions of The Pancreas
Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş
Endocrine System: DNS system, islets of
Prof. Dr. Meral
Langerhans
Koyutürk
Neurotransmitters and hormones that influence
Prof. Dr.
food intake
Gülderen Şahin
Short and long term regulation of food intake
Prof. Dr.
Gülderen Şahin
Metabolism and factors that affect basal metabolic Prof. Dr.
rate
Gülderen Şahin
Metabolic homeostasis: Metabolic relationship
Prof. Dr. Arzu
among adipose tissue, muscle and liver
Seven
Hormones of the Adipocyte
Prof. Dr. Orkide
Donma
Department
Anatomi
Anatomi
Biyokimya
Biyokimya
Histoloji
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Histoloji
Biyokimya
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Biyokimya
Histoloji
Biyokimya
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Fizyoloji
Histoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Biyokimya
Biyokimya
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 75/96
Lesson no Date/time
Title
Lecturer
Department
343034
27.3.2015 14:30
27.3.2015 15:30
343036
30.3.2015 12:30
343037
30.3.2015 13:30
343038
30.3.2015 14:30
343039
30.3.2015 15:30
Introduction to endocrine pharmacology
343040
31.3.2015 12:30
343041
31.3.2015 13:30
Hypothalamus and pituitary Hormones and
inhibitors (1/2)
Endocrine System Development
343042
31.3.2015 14:30
343043
31.3.2015 15:30
343044
1.4.2015 12:30
Hypothalamus and pituitary Hormones and
inhibitors (2/2)
Growth - Puberty
343045
1.4.2015 13:30
Pituitary Tumors
343046
1.4.2015 14:30
Adolescent
343047
1.4.2015 15:30
Neonatal endocrinology
343048
2.4.2015 12:30
Puberty
343049
2.4.2015 13:30
343050
2.4.2015 14:30
Adrenal Diseases
343051
2.4.2015 15:30
Short Stature
343052
3.4.2015 12:30
343053
3.4.2015 13:30
343054
3.4.2015 14:30
Thyroid Hormones and Antithyroid drugs (1/2)
343055
3.4.2015 15:30
Adrenal cortex Hormones and inhibitors (1/2)
343056
6.4.2015 12:30
Adrenal cortex Hormones and inhibitors (2/2)
343057
6.4.2015 13:30
Thyroid Hormones and Antithyroid drugs (2/2)
343058
6.4.2015 14:30
343059
6.4.2015 15:30
343060
7.4.2015 12:30
343061
7.4.2015 13:30
Hyperplastic Lesions of thyroid gland
343062
7.4.2015 14:30
Basedow Disease, thyroiditis, thyroid tumors
343063
7.4.2015 15:30
343064
8.4.2015 12:30
343065
8.4.2015 13:30
343066
8.4.2015 14:30
343067
8.4.2015 15:30
Prof. Dr. M.
Koray Gümüştaş
Prof. Dr. Orkide
Donma
Prof. Dr. Orkide
Donma
Doç. Dr. Mine
Kucur
Prof. Dr. Yusuf
Bükey
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Prof. Dr. Saadet
Olcay Evliyaoğlu
Prof. Dr. Uğur
Görpe
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Prof. Dr. Müjgan
Alikaşifoğlu
Prof. Dr. A. Sibel
Erdamar Çetin
Prof. Dr. Oya
Ercan
Prof. Dr. Saadet
Olcay Evliyaoğlu
Prof. Dr. Saadet
Olcay Evliyaoğlu
Prof. Dr. Pınar
Kadıoğlu
Prof. Dr. A. Sibel
Erdamar Çetin
Prof. Dr. Oya
Ercan
Prof. Dr. Pınar
Kadıoğlu
Prof. Dr. Uğur
Görpe
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Prof. Dr. Yusuf
Bükey
Prof. Dr. Volkan
Yumuk
Prof. Dr. Hasan
İlkova
Prof. Dr. A. Sibel
Erdamar Çetin
Prof. Dr. A. Sibel
Erdamar Çetin
Prof. Dr. Pınar
Kadıoğlu
Prof. Dr. Volkan
Yumuk
Prof. Dr. Pınar
Kadıoğlu
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Doç. Dr. Adem
Karataş
Biyokimya
343035
Biochemical Evaluation of Inborn Errors of
Metabolism
Biochemical Evaluation of Vitamin Metabolism
Disorders
Biochemical Evaluation of Trace Element
Metabolism Disorders
Lipoprotein Metabolism
Surgery of the Endocrine system: Adrenal
Symptomatology of endocrinology
Anterior pituitary disorders
Hypothalamus and posterior pituitary disorders
Hypocorticism
Surgery of the endocrine system: Thyroid
Hypercorticism
Endocrine hypertension
Nontoxic diffuse and nodular goiter-thyroid cancer
Thyrotoxicosis
Hypothyroidism and thyroidites
Drugs affecting bone and mineral homeostasis
(1/2)
Surgery of the endocrine system: Parathyroid
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Genel Cerrahi
Farmakoloji
Farmakoloji
Pediatri
İç Hastalıkları
Farmakoloji
Pediatri
Patoloji
Pediatri
Pediatri
Pediatri
İç Hastalıkları
Patoloji
Pediatri
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Genel Cerrahi
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Patoloji
Patoloji
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Farmakoloji
Genel Cerrahi
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 76/96
Lesson no Date/time
Title
Lecturer
Department
343068
9.4.2015 12:30
Nucleer Medicine in Endocrine System
Nükleer Tıp
343069
9.4.2015 13:30
343070
9.4.2015 14:30
Calcium homeostasis and metabolic bone
diseases
Drugs affecting bone and mineral homeostasis
(1/2)
343072
10.4.2015 12:30
343073
10.4.2015 13:30
343074
10.4.2015 14:30
343075
10.4.2015 15:30
343076
13.4.2015 12:30
343077
13.4.2015 13:30
343078
13.4.2015 14:30
343079
13.4.2015 15:30
343080
14.4.2015 12:30
Endocrine Pancrease Pathology
343081
14.4.2015 13:30
Insulin and Oral Antidiabetic Drugs (2/3)
343082
14.4.2015 14:30
Insulin and Oral Antidiabetic Drugs (3/3)
343083
14.4.2015 15:30
Principals of nutrition
343084
15.4.2015 12:30
Introduction to inherited metabolic disorders
343085
15.4.2015 13:30
343086
15.4.2015 14:30
343087
15.4.2015 15:30
343088
16.4.2015 12:30
343089
16.4.2015 13:30
343090
16.4.2015 14:30
343091
16.4.2015 15:30
343092
16.4.2015 16:30
Prof. Dr. Haluk
Burçak Sayman
Prof. Dr. Volkan
Yumuk
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Prof. Dr. Sibel
Erdamar Çetin
Prof. Dr. Uğur
Görpe
Prof. Dr. Hasan
İlkova
Prof. Dr. Zeynep
Siva
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Prof. Dr. Zeynep
Siva
Prof. Dr. Zeynep
Siva
Prof. Dr. Uğur
Görpe
Prof. Dr. A. Sibel
Erdamar Çetin
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Prof. Dr. Ahmet
Aydın
Prof. Dr. Ahmet
Aydın
Prof. Dr. Hasan
İlkova
Prof. Dr. Zeynep
Siva
Prof. Dr. Pınar
Kadıoğlu
Prof. Dr. Uğur
Görpe
Prof. Dr. Hasan
İlkova
Doç. Dr. Fatih
Gülşen
Prof. Dr. M.
Aydın Barlas
Prof. Dr. Volkan
Yumuk
Parathyroid Diseases
Male reproductive system disorders
Type 1 diabetes mellitus
Female reproductive system disorders
Insulin and Oral Antidiabetic Drugs (1/3)
Acute complications of diabetes
Diabetic neuropathy and retinopathy
Type 2 diabetes mellitus
Diabetic nephropathy
Macrovascular complications of diabetes
GI hormones and endocrine tumors
Hypoglycemias
Lipoprotein metabolism disorders
Endocrine System Radiology
Drugs used in the treatment of obesity
Obesity
İç Hastalıkları
Farmakoloji
Patoloji
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Farmakoloji
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Patoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Pediatri
Pediatri
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Radyoloji
Farmakoloji
İç Hastalıkları
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 77/96
Ders programı / Curriculum
17 Mart 2015 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
18 Mart 2015 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:20-13:30
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
19 Mart 2015 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
20 Mart 2015 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
Türkçe Program (EKU)
(Gün: 1)
Uygulamalar
Ders kurulu amaç ve hedefleri (Ders
kurulu başkanlığı)
Endokrin Sistem (1/2) (Prof. Dr. Mehmet
Yıldırım; Anatomi)
Endokrin Sistem (2/2) (Prof. Dr. Mehmet
Yıldırım; Anatomi)
Hormonların Genel Özellikleri (1/2)
(Prof. Dr. Dildar Konukoğlu; Biyokimya)
(Gün: 2)
Uygulamalar
Hormonların Genel Özellikleri (2/2)
(Prof. Dr. Dildar Konukoğlu; Biyokimya)
"Topografik Anatomi - Biyoistatistik Deontoloji" Ders Kurulu Değerlendirme
Anketi
Hormonların Etki Mekanizmaları (1/2)
(Prof. Dr. Dildar Konukoğlu; Biyokimya)
Hormonların Etki Mekanizmaları (2/2)
(Prof. Dr. Dildar Konukoğlu; Biyokimya)
Endokrin Sistem; Hipofiz (Prof. Dr. Meral
Koyutürk; Histoloji)
(Gün: 3)
Uygulamalar
Hipotalamus - Hipofiz Hormonları (Prof.
Dr. Dildar Konukoğlu; Biyokimya)
Hipofiz hormonları ve hipotalamik kontrol
(1/2) (Prof. Dr. Nuran Darıyerli Toktamış;
Fizyoloji)
Hipofiz hormonları ve hipotalamik kontrol
(2/2) (Prof. Dr. Nuran Darıyerli Toktamış;
Fizyoloji)
Endokrin Sistem; Suprarenal Bez, Pineal
Bez (Prof. Dr. Meral Koyutürk; Histoloji)
(Gün: 4)
Uygulamalar
Adrenal Korteks Hormonları:
glukokortikoidler (Prof. Dr. Arzu Seven;
Biyokimya)
Adrenal Korteks Hormonları:
mineralokortikoidler (Prof. Dr. Arzu
Seven; Biyokimya)
Adrenal Medulla Hormonları (Prof. Dr.
Arzu Seven; Biyokimya)
15:30-16:20
Adrenal gland; Glukokortikoidler (Prof.
Dr. Nuran Darıyerli Toktamış; Fizyoloji)
23 Mart 2015 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
(Gün: 5)
Uygulamalar
Adrenal gland; Renin - Angiotensin
Sistemi ve Aldosteron (Prof. Dr. Nuran
Darıyerli Toktamış; Fizyoloji)
Adrenal gland; Medüller Hormonlar
(Prof. Dr. Nuran Darıyerli Toktamış;
Fizyoloji)
Tiroid glandı: Regülasyon
mekanizmaları (Prof. Dr. Nuran
Darıyerli Toktamış; Fizyoloji)
Tiroid Hormonları (Prof. Dr. Arzu Seven;
Biyokimya)
(Gün: 6)
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
24 Mart 2015 Salı
English Program (İNG3)
Practices
Course aims and learning outcomes
(Course chair / vice chair)
Endocrine system (1/2) (Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem; Anatomi)
Endocrine system (2/2) (Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem; Anatomi)
General Features of Hormones (1/2)
(Prof. Dr. Arzu Seven; Biyokimya)
Practices
General Features of Hormones (2/2)
(Prof. Dr. Arzu Seven; Biyokimya)
"Topographic Anatomy - Biostatistics Deontology" Course Questionnaire
Endocrine System: Pituitary (Prof. Dr.
Meral Koyutürk; Histoloji)
Mechanisms of Hormone Action (1/2)
(Prof. Dr. Arzu Seven; Biyokimya)
Mechanisms of Hormone Action (2/2)
(Prof. Dr. Arzu Seven; Biyokimya)
Practices
Pituitary and Hypothalamic Hormones
(Prof. Dr. Arzu Seven; Biyokimya)
Endocrine System: Adrenal and pineal
gland (Prof. Dr. Meral Koyutürk;
Histoloji)
Adrenal cortex hormones:
Glucocorticoids (Prof. Dr. Arzu Seven;
Biyokimya)
Pituitary Hormones and The
Hypotahalamic Control(1/2) (Prof. Dr.
Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
Practices
Pituitary Hormones and The
Hypotahalamic Control(2/2) (Prof. Dr.
Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
The Adrenal Gland: Glucocorticoids
(Prof. Dr. Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
The Adrenal Medulla and The Renin
Angiotensin System (Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş; Fizyoloji)
Adrenal cortex hormones:
Mineralocorticoids (Prof. Dr. Arzu
Seven; Biyokimya)
Practices
Endocrine System: Thyroid and
parathyroid glands (Prof. Dr. Meral
Koyutürk; Histoloji)
Hormones of the Adrenal Medulla (Prof.
Dr. Arzu Seven; Biyokimya)
Hormonal Regulation of The Bone
Formation (Prof. Dr. Ertan Yurdakoş;
Fizyoloji)
Adrenal gland: Medullary hormones
(Prof. Dr. Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 78/96
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
25 Mart 2015 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
26 Mart 2015 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
27 Mart 2015 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
30 Mart 2015 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Uygulamalar
Paratiroid Hormonları (Prof. Dr. Arzu
Seven; Biyokimya)
Endokrin Sistem; Tiroid Bezi, Paratiroid
Bezi Histolojisi (Prof. Dr. Meral Koyutürk;
Histoloji)
Endokrin Sistem; DNS Sistem,
Langerhans Adacıkları (Prof. Dr. Meral
Koyutürk; Histoloji)
Kemik Fizyolojisinde Hormonal
Düzenleme (Prof. Dr. Nuran Darıyerli
Toktamış; Fizyoloji)
(Gün: 7)
Uygulamalar
Pankreasın endokrin fonksiyonları (Prof.
Dr. Nuran Darıyerli Toktamış; Fizyoloji)
Hipogilisemi ve hiperglisemide hormonal
regülasyon mekanizmaları (Prof. Dr.
Nuran Darıyerli Toktamış; Fizyoloji)
Besin alımını etkileyen nörotransmiterler
ve hormonlar (Prof. Dr. Halil Tunalı;
Fizyoloji)
Pankreas Hormonları (Prof. Dr. Arzu
Seven; Biyokimya)
Practices
The Thyroid Gland (Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş; Fizyoloji)
Hormonal regulatıon mechanisms of
hypo and hyperglycemia (Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş; Fizyoloji)
Thyroid Hormones (Prof. Dr. Arzu
Seven; Biyokimya)
Parathyroid Hormones (Prof. Dr. Arzu
Seven; Biyokimya)
Practices
Pancreas hormones (Prof. Dr. Arzu
Seven; Biyokimya)
Fuel metabolism in diabetes (Doç. Dr.
Zeynep Güngör Öztürk ; Biyokimya)
Biochemistry of acute and chronic
diabetic complications (Prof. Dr. Arzu
Seven; Biyokimya)
The Endocrine Functions of The
Pancreas (Prof. Dr. Ertan Yurdakoş;
Fizyoloji)
(Gün: 8)
Uygulamalar
Practices
Diyabetes mellitusta yakıt metabolizması Endocrine System: DNS system, islets
(Prof. Dr. Arzu Seven; Biyokimya)
of Langerhans (Prof. Dr. Meral Koyutürk;
Histoloji)
Diyabetin akut ve kronik
Neurotransmitters and hormones that
komplikasyonlarının biyokimyası (Prof.
influence food intake (Prof. Dr. Gülderen
Dr. Arzu Seven; Biyokimya)
Şahin; Fizyoloji)
Metabolik homeostaz: yağ dokusu,kas
Short and long term regulation of food
ve karaciğer arasındaki ilişkiler (Prof. Dr. intake (Prof. Dr. Gülderen Şahin;
Yıldız Dinçer; Biyokimya)
Fizyoloji)
Besin alımının kısa ve uzun süreli
Metabolism and factors that affect basal
regülasyonu (Prof. Dr. Halil Tunalı;
metabolic rate (Prof. Dr. Gülderen
Fizyoloji)
Şahin; Fizyoloji)
(Gün: 9)
Uygulamalar
Practices
Metabolizma ve bazal metabolik hızı
Metabolic homeostasis: Metabolic
etkileyen faktörler (Prof. Dr. Halil Tunalı; relationship among adipose tissue,
Fizyoloji)
muscle and liver (Prof. Dr. Arzu Seven;
Biyokimya)
Adiposit hormonları (Prof. Dr. Gülnur
Hormones of the Adipocyte (Prof. Dr.
Andican; Biyokimya)
Orkide Donma; Biyokimya)
Kalıtsal Metabolizma Hastalıklarında
Biochemical Evaluation of Inborn Errors
biyokimyasal değerlendirme (Prof. Dr.
of Metabolism (Prof. Dr. M. Koray
Gülnur Andican; Biyokimya)
Gümüştaş; Biyokimya)
Vitamin metabolizması ve bozuklukları
Biochemical Evaluation of Vitamin
(Prof. Dr. Hafize Uzun; Biyokimya)
Metabolism Disorders (Prof. Dr. Orkide
Donma; Biyokimya)
(Gün: 10)
Uygulamalar
Practices
Lipoprotein Metabolizması (Prof. Dr.
Biochemical Evaluation of Trace
Ufuk Çakatay; Biyokimya)
Element Metabolism Disorders (Prof.
Dr. Orkide Donma; Biyokimya)
Endokrin Farmakolojiye Giriş (Prof. Dr.
Lipoprotein Metabolism (Doç. Dr. Mine
Ahmet Gökhan Akkan; Farmakoloji)
Kucur; Biyokimya)
Hipotalamus ve Hipofiz Hormonları ve
Surgery of the Endocrine system:
İnhibitörleri (1/2) (Prof. Dr. Ahmet
Adrenal (Prof. Dr. Yusuf Bükey; Genel
Gökhan Akkan; Farmakoloji)
Cerrahi)
Eser element metabolizması ve
Introduction to endocrine pharmacology
bozuklukları (Prof. Dr. Gülnur Andican;
(Prof. Dr. M. Aydın Barlas; Farmakoloji)
Biyokimya)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 79/96
31 Mart 2015 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
01 Nisan 2015 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
02 Nisan 2015 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
03 Nisan 2015 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
06 Nisan 2015 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
07 Nisan 2015 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
Türkçe Program (EKU)
(Gün: 11)
Uygulamalar
Endokrin Sistem Cerrahisi : Tiroid (Prof.
Dr. Ateş Özyeğin; Genel Cerrahi)
Endokrin Sistem Semiyolojisi (Prof. Dr.
Mücahit Özyazar; İç Hastalıkları)
Hipotalamus ve Hipofiz Hormonları ve
İnhibitörleri (2/2) (Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan; Farmakoloji)
Endokrin Sistem Gelişimi (Prof. Dr.
Saadet Olcay Evliyaoğlu; Pediatri)
(Gün: 12)
Uygulamalar
Yenidoğan endokrinolojisi (Prof. Dr.
Saadet Olcay Evliyaoğlu; Pediatri)
Büyüme (Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu;
Pediatri)
Puberte gelişimi (Prof. Dr. Saadet Olcay
Evliyaoğlu; Pediatri)
Hipofiz Tümörleri (Prof. Dr. Ayşe Figen
Aksoy; Patoloji)
(Gün: 13)
Uygulamalar
Adölesan (Prof. Dr. Oya Ercan; Pediatri)
Boy Kısalığı (Prof. Dr. Oya Ercan;
Pediatri)
Hipotalamus ve Arka Hipofiz Hastalıkları
(Prof. Dr. Sadi Gündoğdu; İç
Hastalıkları)
Ön Hipofiz Hastalıkları (Prof. Dr. Sadi
Gündoğdu; İç Hastalıkları)
(Gün: 14)
Uygulamalar
Adrenal Hastalıklar (Prof. Dr. Ayşe Figen
Aksoy; Patoloji)
Adrenal Korteks Hormonları ve
İnhibitörleri (1/2) (Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan; Farmakoloji)
Adrenal Korteks Hormonları ve
İnhibitörleri (2/2) (Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan; Farmakoloji)
Hipokortisizm (Prof. Dr. Özer Açbay; İç
Hastalıkları)
(Gün: 15)
Uygulamalar
Tiroid Hormonları ve Antitiroid İlaçlar
(1/2) (Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan;
Farmakoloji)
Tiroid Hormonları ve Antitiroid İlaçlar
(2/2) (Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan;
Farmakoloji)
Hiperkortisizm (Prof. Dr. Özer Açbay; İç
Hastalıkları)
Endokrin Hipertansiyon (Prof. Dr. Sadi
Gündoğdu; İç Hastalıkları)
(Gün: 16)
Uygulamalar
Endokrin Sistem Cerrahisi: Paratiroid
(Prof. Dr. Murat Özcan; Genel Cerrahi)
English Program (İNG3)
Practices
Hypothalamus and pituitary Hormones
and inhibitors (1/2) (Prof. Dr. M. Aydın
Barlas; Farmakoloji)
Endocrine System Development (Prof.
Dr. Saadet Olcay Evliyaoğlu; Pediatri)
Symptomatology of endocrinology (Prof.
Dr. Uğur Görpe; İç Hastalıkları)
Hypothalamus and pituitary Hormones
and inhibitors (2/2) (Prof. Dr. M. Aydın
Barlas; Farmakoloji)
Practices
Growth - Puberty (Prof. Dr. Müjgan
Alikaşifoğlu; Pediatri)
Pituitary Tumors (Prof. Dr. A. Sibel
Erdamar Çetin; Patoloji)
Adolescent (Prof. Dr. Oya Ercan;
Pediatri)
Neonatal endocrinology (Prof. Dr.
Saadet Olcay Evliyaoğlu; Pediatri)
Practices
Puberty (Prof. Dr. Saadet Olcay
Evliyaoğlu; Pediatri)
Anterior pituitary disorders (Prof. Dr.
Pınar Kadıoğlu; İç Hastalıkları)
Adrenal Diseases (Prof. Dr. A. Sibel
Erdamar Çetin; Patoloji)
Short Stature (Prof. Dr. Oya Ercan;
Pediatri)
Practices
Hypothalamus and posterior pituitary
disorders (Prof. Dr. Pınar Kadıoğlu; İç
Hastalıkları)
Hypocorticism (Prof. Dr. Uğur Görpe; İç
Hastalıkları)
Thyroid Hormones and Antithyroid drugs
(1/2) (Prof. Dr. M. Aydın Barlas;
Farmakoloji)
Adrenal cortex Hormones and inhibitors
(1/2) (Prof. Dr. M. Aydın Barlas;
Farmakoloji)
Practices
Adrenal cortex Hormones and inhibitors
(2/2) (Prof. Dr. M. Aydın Barlas;
Farmakoloji)
Thyroid Hormones and Antithyroid drugs
(2/2) (Prof. Dr. M. Aydın Barlas;
Farmakoloji)
Surgery of the endocrine system:
Thyroid (Prof. Dr. Yusuf Bükey; Genel
Cerrahi)
Hypercorticism (Prof. Dr. Volkan Yumuk;
İç Hastalıkları)
Practices
Endocrine hypertension (Prof. Dr. Hasan
İlkova; İç Hastalıkları)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 80/96
13:30-14:20
14:30-15:20
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Toksik olmayan diffüz ve nodüler guatr
ve tiroid kanserleri (Prof. Dr. Sadi
Gündoğdu; İç Hastalıkları)
Tirotoksikoz (Prof. Dr. Mücahit Özyazar;
İç Hastalıkları)
Hyperplastic Lesions of thyroid gland
(Prof. Dr. A. Sibel Erdamar Çetin;
Patoloji)
Basedow Disease, thyroiditis, thyroid
tumors (Prof. Dr. A. Sibel Erdamar
Çetin; Patoloji)
Nontoxic diffuse and nodular goiterthyroid cancer (Prof. Dr. Pınar Kadıoğlu;
İç Hastalıkları)
15:30-16:20
Tiroid Bezinin Hiperplastik Hastalıklari
(Prof. Dr. Ayşe Figen Aksoy; Patoloji)
08 Nisan 2015 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
(Gün: 17)
Uygulamalar
Basedow Hst., Tiroiditler, Tiroid
Tümörleri (Prof. Dr. Ayşe Figen Aksoy;
Patoloji)
Endokrin Sistemde Nükleer Tıp (Prof.
Dr. Haluk Burçak Sayman; Nükleer Tıp)
Kemik Mineral Homeostazını Etkileyen
İlaçlar (1/2) (Prof. Dr. Öner Süzer;
Farmakoloji)
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
09 Nisan 2015 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
(Gün: 18)
Uygulamalar
Hipotiroidi ve Tiroiditler (Prof. Dr. Özer
Açbay; İç Hastalıkları)
13:30-14:20
Kalsiyum Homeostazı ve Metabolik
Kemik Hastalıkları (Prof. Dr. Özer
Açbay; İç Hastalıkları)
Paratiroid hastalıkları (Prof. Dr. Ayşe
Figen Aksoy; Patoloji)
14:30-15:20
15:30-16:20
10 Nisan 2015 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
13 Nisan 2015 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
14 Nisan 2015 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
Kemik Mineral Homeostazını Etkileyen
İlaçlar (2/2) (Prof. Dr. Öner Süzer;
Farmakoloji)
(Gün: 19)
Uygulamalar
Kadın reprodüktif sistem hastalıkları
(Prof. Dr. Özer Açbay; İç Hastalıkları)
Erkek reprodüktif sistem hastalıkları
(Prof. Dr. Özer Açbay; İç Hastalıkları)
Endokrin Sistem Cerrahisi: Sürrenal
(Prof. Dr. Recep Özgültekin; Genel
Cerrahi)
İnsülin ve Oral Antidiyabetik İlaçlar (1/3)
(Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan;
Farmakoloji)
(Gün: 20)
Uygulamalar
Tip -I Diabetes Mellitus (Prof. Dr.
Mücahit Özyazar; İç Hastalıkları)
Tip -II Diabetes Mellitus (Prof. Dr. Uğur
Görpe; İç Hastalıkları)
Endokrin Pankreas Patolojisi (Prof. Dr.
A. Sibel Erdamar Çetin; Patoloji)
Diabetes Mellitusun Akut
Komplikasyonları (Prof. Dr. Mücahit
Özyazar; İç Hastalıkları)
(Gün: 21)
Uygulamalar
Diyabetik nefropati (Prof. Dr. Hasan
İlkova; İç Hastalıkları)
Diyabetik nöropati ve retinopati (Prof. Dr.
Zeynep Siva; İç Hastalıkları)
Practices
Thyrotoxicosis (Prof. Dr. Volkan Yumuk;
İç Hastalıkları)
Hypothyroidism and thyroidites (Prof. Dr.
Pınar Kadıoğlu; İç Hastalıkları)
Drugs affecting bone and mineral
homeostasis (1/2) (Prof. Dr. M. Aydın
Barlas; Farmakoloji)
Surgery of the endocrine system:
Parathyroid (Doç. Dr. Adem Karataş;
Genel Cerrahi)
Practices
Nucleer Medicine in Endocrine System
(Prof. Dr. Haluk Burçak Sayman;
Nükleer Tıp)
Calcium homeostasis and metabolic
bone diseases (Prof. Dr. Volkan Yumuk;
İç Hastalıkları)
Drugs affecting bone and mineral
homeostasis (1/2) (Prof. Dr. M. Aydın
Barlas; Farmakoloji)
Practices
Parathyroid Diseases (Prof. Dr. Sibel
Erdamar Çetin; Patoloji)
Male reproductive system disorders
(Prof. Dr. Uğur Görpe; İç Hastalıkları)
Type 1 diabetes mellitus (Prof. Dr.
Hasan İlkova; İç Hastalıkları)
Female reproductive system disorders
(Prof. Dr. Zeynep Siva; İç Hastalıkları)
Practices
Insulin and Oral Antidiabetic Drugs (1/3)
(Prof. Dr. M. Aydın Barlas; Farmakoloji)
Acute complications of diabetes (Prof.
Dr. Zeynep Siva; İç Hastalıkları)
Diabetic neuropathy and retinopathy
(Prof. Dr. Zeynep Siva; İç Hastalıkları)
Type 2 diabetes mellitus (Prof. Dr. Uğur
Görpe; İç Hastalıkları)
Practices
Endocrine Pancrease Pathology (Prof.
Dr. A. Sibel Erdamar Çetin; Patoloji)
Insulin and Oral Antidiabetic Drugs (2/3)
(Prof. Dr. M. Aydın Barlas; Farmakoloji)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 81/96
14:30-15:20
15:30-16:20
15 Nisan 2015 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16 Nisan 2015 Perşembe
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
20 Nisan 2015 Pazartesi
09:30
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Diabetes Mellitusun makrovasküler
komplikasyonları (Prof. Dr. Mücahit
Özyazar; İç Hastalıkları)
Hipoglisemiler (Prof. Dr. Mücahit
Özyazar; İç Hastalıkları)
(Gün: 22)
Uygulamalar
İnsülin ve Oral Antidiyabetik İlaçlar (2/3)
(Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan;
Farmakoloji)
İnsülin ve Oral Antidiyabetik İlaçlar (3/3)
(Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan;
Farmakoloji)
Gİ Hormonlar ve Nöroendokrin Tümörler
(Prof. Dr. Pınar Kadıoğlu; İç Hastalıkları)
Kalıtsal metabolizma hastalıklarına giriş
(Prof. Dr. Ahmet Aydın; Pediatri)
(Gün: 23)
İnsülin ve Oral Antidiyabetik İlaçlar (3/3)
(Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan;
Farmakoloji)
Lipoprotein Metabolizması Bozuklukları
(Doç. Dr. Gökmen Kalkan; İç
Hastalıkları)
Obezite (Prof. Dr. Volkan Yumuk; İç
Hastalıkları)
Obezite tedavisinde kullanılan ilaçlar
(Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan;
Farmakoloji)
Endokrin Sistem Radyolojisi (Doç. Dr.
Fatih Gülşen; Radyoloji)
(Gün: 24)
Ara Sınav
Insulin and Oral Antidiabetic Drugs (3/3)
(Prof. Dr. M. Aydın Barlas; Farmakoloji)
Principals of nutrition (Prof. Dr. Ahmet
Aydın; Pediatri)
Practices
Introduction to inherited metabolic
disorders (Prof. Dr. Ahmet Aydın;
Pediatri)
Diabetic nephropathy (Prof. Dr. Hasan
İlkova; İç Hastalıkları)
Macrovascular complications of diabetes
(Prof. Dr. Zeynep Siva; İç Hastalıkları)
GI hormones and endocrine tumors
(Prof. Dr. Pınar Kadıoğlu; İç Hastalıkları)
Hypoglycemias (Prof. Dr. Uğur Görpe; İç
Hastalıkları)
Lipoprotein metabolism disorders (Prof.
Dr. Hasan İlkova; İç Hastalıkları)
Endocrine System Radiology (Doç. Dr.
Fatih Gülşen; Radyoloji)
Drugs used in the treatment of obesity
(Prof. Dr. M. Aydın Barlas; Farmakoloji)
Obesity (Prof. Dr. Volkan Yumuk; İç
Hastalıkları)
Intermediate Examination
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 82/96
Ders Kurulu 3.5: Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon
Hastalıkları / Course 3.5: Clinical Microbiology and
Infectious Diseases
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Neşe Saltoğlu, Enfeksiyon Hastalıkları (Infectious Diseases)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Nevriye Gönüllü, Mikrobiyoloji (Microbiology)
Prof. Dr. Sibel Özyazgan, Farmakoloji (Pharmacology)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Ayşe Eroğlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatrics)
Doç. Dr. Kağan Zengin, Genel Cerrahi (General Surgery)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT3005
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI3005
Dersin Kredisi / Credit of Course:
10
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
10
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
21.04.2015
Kurul Bitişi / End of Course:
27.05.2015
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
11.05.2015 09:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
28.05.2015 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
22.06.2015 09:30
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Enfeksiyon Hastalıkları /
Infectious Diseases
19
0
19
Farmakoloji / Pharmacology
18
0
17
Genel Cerrahi / General Surgery
1
0
1
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji /
Microbiology and Clinical Microbiology
52
12
54
Nükleer Tıp / Nuclear Medicine
1
0
1
Pediatri / Pediatrics
3
0
3
Klinik Uygulamalar / Clinical Practices
0
18
5
Toplam / Total
94
30
100
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 83/96
3.5: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
Tarih / Date
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
21.04.2015
22.04.2015
24.04.2015
27.04.2015
28.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
04.05.2015
05.05.2015
06.05.2015
07.05.2015
08.05.2015
12.05.2015
13.05.2015
14.05.2015
15.05.2015
18.05.2015
20.05.2015
21.05.2015
22.05.2015
25.05.2015
26.05.2015
27.05.2015
Anatomi /Anatomy
Mikrobiyoloji /
Microbiology
Klinik Uygulamalar
/ Clinical Practices
1 (sınav)
1 (sınav)
3 (sınav)
3 (sınav)
4 (sınav)
4 (sınav)
2 (sınav)
2 (sınav)
3
4
2
1
2
3
4
1
3
4
2
1
3
4
2
1
3
4
2
1
-
2
3
4
1
4
2
3
1
2
3
4
3
1
4
2
3
1
4
2
3
1
4
2
-
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30.
Klinik uygulama dönüşümü Topografik Anatomi - Biyoistatistik – Deontoloji ders kurulunda ilan
edilmiştir / Clinical practice rotation is announced at Topographic Anatomy – Biostatistics - Deontology
course.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 84/96
Ders Kurulunun Amaçları ve Öğrenim Hedefleri
Course aims and learning outcomes
Ders kurulunun
içeriği / course
content
Ders kurulunun
amaçları / course
aims
Ders kurulunun
öğrenme çıktıları
(hedefleri) /
learning outcomes
Dersin işleniş
yöntemi
(kullanılan eğitim
yöntemleri)/
teaching methods
and strategies
Türkçe
English
Mikroorganizmalar, parazitler, bakteriler, Includes the basic informations about
viruslar, hakkında temel bilgileri, sık
microorganisms, parasites, bacteria and
görülen enfeksiyon hastalıkları hakkında fungi, clinical and laboratory properties
klinik , laboratuvar bilgi, enfeksiyon
of common infectious diseases and
hastalıklarının tedavisinde yer alan
properties of drugs used for infectious
kemoterapötikler hakkında temel bilgileri diseases.
içerir.
Bu kurul sonunda öğrencilerin
It is aimed to teach basic informations
mikroorganizmalar ve bunkların yapmış about microorganisms and caused
oldukları hastalıklar hakkında temel
diseases, tools for diagnosis, treatment
bilgiler edinmeleri, tanıya varmak için
modalities for future use.
kullanılan temel tanı yöntemleri hakkında
bilgi kazanmaları, bu hastalıkların
tedavilerinde kullanılan ilaçlar hakkında
bilgi kazanmaları sonraki yıllarda staj
dönemlerinde
bu bilgileri kullanmaları amaçlanmıştır.
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
At the end of Clinical Microbiology and
Hastalıkları Ders Kurulu sonunda
Infectious Diseases Course, the studens
öğrenciler;
should be able to:
1. Hastalık etkeni mikroorganizmaları ve 1. Describe pathogenic microorganisms
özelliklerini açıklayabilmelidir.
and their characteristics
2. Enfeksiyon Hastalıklarının belirtilerini, 2. Describe symptoms of infectious
klinik, laboratuvar, histopatolojik
diseases, clinical, laboratory and,
temel bulgularını sayabilmelidir.
histopathological basic findings
3. Enfeksiyon hastalıklarının tanısında 3. Describe the procedures for
kullanılan yöntemleri sayabilmelidir.
diagnosis of infectious diseases
4. Enfeksiyon hastalıklarında ayırıcı
4. Describe the differential diagnosis
tanıyı ve tedavi yöntemlerini
and management of infectious
tanımlayabilmelidir.
diseases
5. İnfeksiyon hastalıklarının tedavisinde 5. Describe the effects, mechanisms of
kullanılan kemoterapötiklerin
action and pharmacokinetics of
etkilerini, etki mekanizmasını,
chemotherapeutics used for
farmakokinetiğini açıklayabilmelidir.
infectious disease.
Amfi dersi, uygulama, demonstrasyon
Lectures, clinical and laboratory
practices, demonstrations.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 85/96
Kuruldaki Dersler (TR)
Ders no
Tarih/saat
352001
21.4.2015 13:30
Konu
Bakteri genel yapısı ve tıbbi önemi olan bakteriler
352002
21.4.2015 14:30
Bakterilerde genetik değişimler ve sonuçları
352003
21.4.2015 15:30
Bakteriyel infeksiyonların immünolojisi 1/2
352004
22.4.2015 12:30
Bakteriyel infeksiyonların immünolojisi 2/2
352005
22.4.2015 13:30
Çocuklarda Aşılama
352006
22.4.2015 14:30
Erişkinde Aşılama Prensipleri ve Özel Gruplarda
Aşılama
352007
22.4.2015 15:30
Sepsise Yaklaşım
352008
24.4.2015 12:30
Mikrobiyolojik tanı-1
352009
24.4.2015 13:30
Mikrobiyolojik tanı-2
352010
24.4.2015 14:30
Antibiyotiklere Giriş
352011
24.4.2015 15:30
Antibiyotik direnci ve önemi
352012
27.4.2015 12:30
Antibiyotiklerin etki spektrumları
352013
27.4.2015 13:30
Enfeksiyon Hastalıklarında Anamnez ve Fizik
Muayene
352014
27.4.2015 14:30
Enfeksiyon Hastalıklarının Laboratuar bulguları
352015
27.4.2015 15:30
352016
28.4.2015 12:30
352017
28.4.2015 13:30
352018
28.4.2015 14:30
352019
28.4.2015 15:30
352020
29.4.2015 12:30
352021
29.4.2015 13:30
Ateş
352022
29.4.2015 14:30
Ateş patogenezi ve klinik ateş tipleri
352023
29.4.2015 15:30
Enfeksiyon Hastalıkları Acilleri
352024
30.4.2015 12:30
Ateş ve Döküntülü Hastaya Yaklaşım
352025
30.4.2015 13:30
Çocukluk çağı ateş ve döküntü
352026
30.4.2015 14:30
352027
30.4.2015 15:30
352028
4.5.2015 12:30
Antistafilokokal antibiyotikler ve üriner sistem
enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar
352029
4.5.2015 13:30
Diğer Duvar Sentez İnhibitörleri
352030
4.5.2015 14:30
Protein sentez inhibitörleri: MakrolitlerLinkozamidler
352031
4.5.2015 15:30
352032
5.5.2015 12:30
352033
5.5.2015 13:30
Beta laktam Antibiyotikler (1/3)
Antimikrobiyallerin Klinikte Uygulamaları
Stafilokoklar
Streptokoklar 1 / 2
Streptokoklar 2/2
Basillus cinsi bakteriler
Beta laktam Antibiyotikler (2/3)
Beta laktam Antibiyotikler (3/3)
Corynebacterium ve Listeria cinsi bakteriler
Nocardia ve Actinomycetes cinsi bakteriler diğer
Fakültatif Anaerob gram pozitif çomaklar
Antimikrobiyal Kemoprofilaksi Uygulamaları
Öğretim üyesi
Doç. Dr. Fatma
Köksal Çakırlar
Prof. Dr. Nuri
Kiraz
Prof. Dr. Bekir
Kocazeybek
Prof. Dr. Bekir
Kocazeybek
Prof. Dr. Necla
Akçakaya
Prof. Dr. Recep
Öztürk
Prof. Dr. Fehmi
Tabak
Prof. Dr. Nuri
Kiraz
Prof. Dr. Nuri
Kiraz
Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan
Prof. Dr. Gökhan
Aygün
Prof. Dr. Gökhan
Aygün
Prof. Dr. Fehmi
Tabak
Prof. Dr. Neşe
Saltoğlu
Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan
Prof. Dr. Fehmi
Tabak
Doç. Dr. Fatma
Köksal Çakırlar
Doç. Dr. Fatma
Köksal Çakırlar
Doç. Dr. Fatma
Köksal Çakırlar
Yrd. Doç. Dr.
Erdal Polat
Prof. Dr. Yücel
Taştan
Prof. Dr. Fehmi
Tabak
Prof. Dr. Reşat
Özaras
Prof. Dr. Fehmi
Tabak
Prof. Dr. Yıldız
Camcıoğlu
Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan
Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan
Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan
Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan
Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan
Yrd. Doç. Dr.
Erdal Polat
Prof. Dr. Murat
Günaydın
Prof. Dr. Neşe
Saltoğlu
AbD
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Pediatri
Enfeksiyon
Hastalıkları
Enfeksiyon
Hastalıkları
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Farmakoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
Enfeksiyon
Hastalıkları
Farmakoloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Pediatri
Enfeksiyon
Hastalıkları
Enfeksiyon
Hastalıkları
Enfeksiyon
Hastalıkları
Pediatri
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 86/96
Ders no
Tarih/saat
Konu
Öğretim üyesi
352034
5.5.2015 14:30
Protein sentez inhibitörleri: Amfenikoller
352035
5.5.2015 15:30
Protein sentez inhibitörleri: Tetrasiklinler
352036
6.5.2015 12:30
Enfeksiyon Hastalıklarında Ayırıcı Tanı
352037
6.5.2015 13:30
Mycobacterium tuberculosis-1
352038
6.5.2015 14:30
352039
6.5.2015 15:30
Akciğer Dışı Tüberküloz Hastalıkları
352040
7.5.2015 12:30
Protein sentez inhibitörleri: Aminoglikozidler
352041
7.5.2015 13:30
352042
7.5.2015 14:30
352043
7.5.2015 15:30
352044
8.5.2015 12:30
352045
8.5.2015 13:30
Mycobacterium leprae; Mycobacterium
tüberculosis dışı mycobacterium
Neisseria cinsi gram negatif koklar Diğer gram
negatif koklar
Enterik bakteriler ( E.coli ve diğer fırsatçı
patojenler)
Salmonella, ve Shigella cinsi bakteriler
352046
8.5.2015 14:30
Salmonella Enfeksiyonları
352047
8.5.2015 15:30
352048
11.5.2015 12:30
Vibrio cinsi ve ilişkili diğer mikroorganizmalar
352049
11.5.2015 13:30
Nonfermantatif Gram (-) çomaklar
352050
11.5.2015 14:30
352051
11.5.2015 15:30
352052
12.5.2015 12:30
Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan
Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan
Prof. Dr. Reşat
Özaras
Prof. Dr. Nuri
Kiraz
Prof. Dr. Nuri
Kiraz
Prof. Dr. Reşat
Özaras
Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan
Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan
Prof. Dr. Nuri
Kiraz
Prof. Dr. Murat
Günaydın
Prof. Dr. Gökhan
Aygün
Prof. Dr. Gökhan
Aygün
Prof. Dr. Neşe
Saltoğlu
Prof. Dr. Bekir
Kocazeybek
Prof. Dr. Gökhan
Aygün
Prof. Dr. Gökhan
Aygün
Doç. Dr. Fatma
Köksal Çakırlar
Doç. Dr. Fatma
Köksal Çakırlar
Prof. Dr. Sibel
Özmen
Özyazgan
Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan
Doç. Dr. Fatma
Köksal Çakırlar
Doç. Dr. Yavuz
Uyar
Doç. Dr. Fatma
Köksal Çakırlar
Doç. Dr. Fatma
Köksal Çakırlar
Prof. Dr. Nuri
Kiraz
Prof. Dr. Recep
Öztürk
Prof. Dr. Dündar
Okan Yıllar
Doç. Dr. Yavuz
Uyar
Prof. Dr. Bekir
Kocazeybek
Prof. Dr. Bekir
Kocazeybek
Prof. Dr. Neşe
Saltoğlu
Prof. Dr. Neşe
Saltoğlu
Prof. Dr. Recep
Öztürk
Mycobacterium tuberculosis-2
Kinolonlar
Campylobacter ve Helicobacter cinsi bakteriler
Haemophilus cinsi bakteriler
Bordetella ve Legionella cinsi bakteriler
Antianaerop ilaçlar
352053
12.5.2015 13:30
352054
12.5.2015 14:30
352055
12.5.2015 15:30
352056
13.5.2015 12:30
Anerobik Gram pozitif çomaklar
352057
13.5.2015 13:30
Anerobik Gram pozitif koklar ve Gram negatif
çomaklar
352058
13.5.2015 14:30
Spiroket infeksiyonları
352059
13.5.2015 15:30
Sağlık Hizmetiyle İlişkili Enfeksiyonlar
352060
14.5.2015 12:30
Antiiprotozoal İlaçlar (1/2)
352061
14.5.2015 13:30
Rickettsia, Ehrlichia, Coxiella, Bartonella cinsi
bakteriler
352062
14.5.2015 14:30
352063
14.5.2015 15:30
352064
15.5.2015 12:30
352065
15.5.2015 13:30
352066
15.5.2015 14:30
Sülfonamidler
Francisella,Pasteurella, Eikenella cinsi bakteriler
Brucella cinsi bakteriler
Mikoplasma ve Ureaplasma cinsi bakteriler
Chlamydia ve Chlamydophila cinsi bakteriler
Hastane Enfeksiyonlarının Kontrolünde
Dezenfeksiyon ve Sterilizasyonun Önemi
Bruselloz
Özel konakta infeksiyonlar
AbD
Farmakoloji
Farmakoloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
Farmakoloji
Farmakoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
Farmakoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
Enfeksiyon
Hastalıkları
Enfeksiyon
Hastalıkları
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 87/96
Ders no
Tarih/saat
Konu
Öğretim üyesi
AbD
352067
15.5.2015 15:30
HIV ve AIDS: Klinik Tablo, Laboratuvar Tanı
Enfeksiyon
Hastalıkları
352068
18.5.2015 12:30
Parazitolojiye giriş ve sınıflama
352069
18.5.2015 13:30
Sindirim kanalı protozoonları-1 / 2
352070
18.5.2015 14:30
Sindirim kanalı protozoonları 2/2
Prof. Dr. Recep
Öztürk
Yrd. Doç. Dr.
Erdal Polat
Yrd. Doç. Dr.
Erdal Polat
Yrd. Doç. Dr.
Erdal Polat
352071
18.5.2015 15:30
Epidemiyoloji-infeksiyon kaynakları, bulaşma ve
giriş yolları toplumda infeksiyonların yayılış ve
sıklığını etkileyen faktörler
352072
20.5.2015 12:30
Epidemiyolojik verilerin değerlendirilmesi - 1
352073
20.5.2015 13:30
Epidemiyolojik verilerin değerlendirilmesi - 2
352074
20.5.2015 14:30
Kan ve doku protozoonları 1/ 2
352075
20.5.2015 15:30
Kan ve doku protozoonları 2/ 2
352076
21.5.2015 12:30
Antiiprotozoal İlaçlar (2/2)
352077
21.5.2015 13:30
Antihelmintik İlaçlar
352078
21.5.2015 14:30
Sıtma
352079
21.5.2015 15:30
Trichomanos vaginalis ve özgür amipler
352080
22.5.2015 12:30
352081
22.5.2015 13:30
Yumuşak Doku İnfeksiyonları
352082
22.5.2015 14:30
Helmintolojiye giriş, sınıflandırma ve genel
özellikleri
352083
22.5.2015 15:30
352084
25.5.2015 12:30
352085
25.5.2015 13:30
352086
25.5.2015 14:30
352087
25.5.2015 15:30
352088
26.5.2015 12:30
352089
26.5.2015 13:30
352090
26.5.2015 15:30
352091
27.5.2015 12:30
Enfeksiyon ve inflamasyon sintigrafisi
Nematodlar 1 / 2
Nematodlar 2 / 2
Trematodlar-1
Trematodlar-2
Ektoparazitlere Karşı İlaçlar
Sestodlar 1 / 2
Sestodlar 2/2 Kistik ekinokok
Artropotların sınıflandırılması, genel
özellikleri,vektörlük ve artroptalarla savaş
Artropoda Insecto sınıfı 1/2 ( sivrisinekler,
tatarcıklar, miyz sinekleri, tahta kurusu, bitler ve
pireler )
352092
27.5.2015 13:30
Artropoda, Arachnida sınıfı (Keneler ve akarlar)
352093
27.5.2015 14:30
Antimikrobiyallerin Klinik Kullanımı
Prof. Dr. Bekir
Kocazeybek
Prof. Dr. Bekir
Kocazeybek
Prof. Dr. Bekir
Kocazeybek
Prof. Dr. Murat
Hökelek
Prof. Dr. Murat
Hökelek
Prof. Dr. Dündar
Okan Yıllar
Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan
Prof. Dr. Recep
Öztürk
Yrd. Doç. Dr.
Erdal Polat
Prof. Dr. Kerim
Sönmezoğlu
Doç. Dr. Adem
Karataş
Prof. Dr. Murat
Hökelek
Prof. Dr. Murat
Hökelek
Prof. Dr. Murat
Hökelek
Prof. Dr. Murat
Hökelek
Prof. Dr. Murat
Hökelek
Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan
Prof. Dr. Murat
Hökelek
Prof. Dr. Murat
Hökelek
Yrd. Doç. Dr.
Erdal Polat
Yrd. Doç. Dr.
Erdal Polat
Yrd. Doç. Dr.
Erdal Polat
Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
Mikrobiyoloji
Nükleer Tıp
Genel Cerrahi
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Farmakoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Farmakoloji
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 88/96
Lectures of the Course (EN)
Lesson no Date/time
Title
Lecturer
Department
353001
21.4.2015 13:30
21.4.2015 14:30
353003
21.4.2015 15:30
Immunology of bacterial infections 1
353004
22.4.2015 12:30
Immunology of bacterial infections 2
353005
22.4.2015 13:30
Vaccination Principles
353006
22.4.2015 14:30
353007
22.4.2015 15:30
Vaccination in adults and immunosuppressive
patients
Septic shock
353008
24.4.2015 12:30
Principles of Diagnostic Medical Microbiology 1
353009
24.4.2015 13:30
Principles of Diagnostic Medical Microbiology 2
353010
24.4.2015 14:30
Basic principles of chemotherapy
353011
24.4.2015 15:30
Spectra of antibiotics
353012
27.4.2015 12:30
Antibiotic resistance in bacteria
353013
27.4.2015 13:30
353014
27.4.2015 14:30
Anamnesis and Physical Examination in Infectious
Diseases
Laboratory findings in Infectious Diseases
353015
27.4.2015 15:30
Clinical uses of antimicrobials
353016
28.4.2015 12:30
Beta lactam Antibiotics (1/3)
353017
28.4.2015 13:30
The streptococci 1
353018
28.4.2015 14:30
The streptococci 2
353019
28.4.2015 15:30
The staphylococci
353020
29.4.2015 12:30
Bacillus species
353021
29.4.2015 13:30
Fever
353022
29.4.2015 14:30
Fever pathogenesis and clinical fever features
353023
29.4.2015 15:30
353024
30.4.2015 12:30
Rash
353025
30.4.2015 13:30
Emergency in Infectious diseases
353026
30.4.2015 14:30
Beta lactam Antibiotics (2/3)
353027
30.4.2015 15:30
Beta lactam Antibiotics (3/3)
353028
4.5.2015 12:30
353029
4.5.2015 13:30
Antistaphylococcal antibiotics and drugs used
against urinary system infections
Other cell wall synthesis inhibitors
353030
4.5.2015 14:30
Protein synthesis inhibitors: Amphenicols
353031
4.5.2015 15:30
Corynebacterium and Listeria species
353032
5.5.2015 12:30
353033
5.5.2015 13:30
Nocardia and actinomycetes species and other
facultative anaerob gram positive rods
Antimicrobial chemoprophylaxis in clinical practice
Prof. Dr. Ömer
Küçükbasmacı
Doç. Dr. Kenan
Midilli
Doç. Dr. Kenan
Midilli
Doç. Dr. Kenan
Midilli
Prof. Dr. Yıldız
Camcıoğlu
Prof. Dr. Reşat
Özaras
Prof. Dr. Reşat
Özaras
Prof. Dr. Ömer
Küçükbasmacı
Prof. Dr. Ömer
Küçükbasmacı
Prof. Dr. Öner
Süzer
Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü
Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü
Prof. Dr. Reşat
Özaras
Prof. Dr. Reşat
Özaras
Prof. Dr. Reşat
Özaras
Prof. Dr. Öner
Süzer
Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü
Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü
Prof. Dr. Ömer
Küçükbasmacı
Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü
Prof. Dr. Ayşe
Güler Eroğlu
Prof. Dr. Reşat
Özaras
Prof. Dr. Fehmi
Tabak
Prof. Dr. Yıldız
Camcıoğlu
Prof. Dr. Reşat
Özaras
Prof. Dr. Öner
Süzer
Prof. Dr. Öner
Süzer
Prof. Dr. Öner
Süzer
Prof. Dr. Öner
Süzer
Prof. Dr. Öner
Süzer
Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü
Doç. Dr. Hrisi
Bahar
Prof. Dr. Reşat
Özaras
Mikrobiyoloji
353002
Cell structure of bacteria and medically important
bacterial pathogens
Genetic exchanges in bacteria and its outcomes
Approach to the patients with fever and rash
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Pediatri
Enfeksiyon
Hastalıkları
Enfeksiyon
Hastalıkları
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Farmakoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
Enfeksiyon
Hastalıkları
Enfeksiyon
Hastalıkları
Farmakoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Pediatri
Enfeksiyon
Hastalıkları
Enfeksiyon
Hastalıkları
Pediatri
Enfeksiyon
Hastalıkları
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 89/96
Lesson no Date/time
Title
Lecturer
Department
353034
5.5.2015 14:30
Differential Diagnosis in Infectious Diseases
353035
5.5.2015 15:30
Enfeksiyon
Hastalıkları
Farmakoloji
353036
6.5.2015 12:30
Protein synthesis inhibitors: MacrolidesLincosamides
Protein synthesis inhibitors: Tetracyclines
353037
6.5.2015 13:30
353038
6.5.2015 14:30
Mycobacterium tuberculosis 1
353039
6.5.2015 15:30
Mycobacterium tuberculosis 2
353040
7.5.2015 12:30
Protein synthesis inhibitors: Aminoglycosides
353041
7.5.2015 13:30
Quinolones
353042
7.5.2015 14:30
Mycobacterium leprae and other mycobacteria
353043
7.5.2015 15:30
The Neisseriae
353044
8.5.2015 12:30
Enteric Gram negative rods 1
353045
8.5.2015 13:30
Enteric Gram negative rods 2
353046
8.5.2015 14:30
Salmonellosis
353047
8.5.2015 15:30
Vibrios and other associated bacteria
353048
11.5.2015 12:30
Campylobacter and Helicobacter
353049
11.5.2015 13:30
The Brucellae
353050
11.5.2015 14:30
Brucellosis
353051
11.5.2015 15:30
Nonfermentative Gram negative bacteria
353052
12.5.2015 12:30
The Haemophilus species
353053
12.5.2015 13:30
Bordatella and Legionella species
353054
12.5.2015 14:30
Sulphonamides
353055
12.5.2015 15:30
Francisella,Pasteurella, and Eikenella
353056
13.5.2015 12:30
Antianaerob drugs
353057
13.5.2015 13:30
Spirochets and other spiral microorganisms
353058
13.5.2015 14:30
Anaerobic gram positive rods
353059
13.5.2015 15:30
Anaerobic gram negative rods and cocci
353060
14.5.2015 12:30
Antiprotozoals (1/2)
353061
14.5.2015 13:30
Nosocomial Infections
353062
14.5.2015 14:30
Importance of Dysinfection and sterilization in
Hospital infection control
353063
14.5.2015 15:30
353064
15.5.2015 12:30
Chlamydia and Chlamydophila species
353065
15.5.2015 13:30
Rickettsia, Ehrlichia, Coxiella, Bartonella
353066
15.5.2015 14:30
Infections in special hosts
353067
15.5.2015 15:30
HIV, AIDS: Clinical features, laboratory diagnosis
Prof. Dr. Reşat
Özaras
Prof. Dr. Öner
Süzer
Prof. Dr. Öner
Süzer
Prof. Dr. Reşat
Özaras
Prof. Dr. Ömer
Küçükbasmacı
Prof. Dr. Ömer
Küçükbasmacı
Prof. Dr. Öner
Süzer
Prof. Dr. Öner
Süzer
Prof. Dr. Ömer
Küçükbasmacı
Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü
Prof. Dr. Ömer
Küçükbasmacı
Prof. Dr. Ömer
Küçükbasmacı
Prof. Dr. Reşat
Özaras
Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü
Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü
Prof. Dr. Ömer
Küçükbasmacı
Prof. Dr. Reşat
Özaras
Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü
Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü
Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü
Prof. Dr. Öner
Süzer
Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü
Prof. Dr. Öner
Süzer
Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü
Doç. Dr. Hrisi
Bahar
Doç. Dr. Hrisi
Bahar
Prof. Dr. Öner
Süzer
Doç. Dr. Birgül
Mete
Doç. Dr. Birgül
Mete
Prof. Dr. Reşat
Özaras
Prof. Dr. Ömer
Küçükbasmacı
Prof. Dr. Ömer
Küçükbasmacı
Prof. Dr. Reşat
Özaras
Doç. Dr. Birgül
Mete
Extrapulmonary tuberculosis
Transfusion related infections
Farmakoloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Farmakoloji
Mikrobiyoloji
Farmakoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Farmakoloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
Enfeksiyon
Hastalıkları
Enfeksiyon
Hastalıkları
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
Enfeksiyon
Hastalıkları
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 90/96
Lesson no Date/time
Title
353068
18.5.2015 12:30
353069
18.5.2015 13:30
353070
18.5.2015 14:30
353071
18.5.2015 15:30
353072
20.5.2015 12:30
353073
20.5.2015 13:30
353074
20.5.2015 14:30
353075
20.5.2015 15:30
Antiprotozoals (2/2)
353076
21.5.2015 12:30
Antihelmintic drugs
353077
21.5.2015 13:30
Malaria
353078
21.5.2015 14:30
Blood and Tissue protozoa 2
353079
21.5.2015 15:30
Trichomanos vaginalis and other amebas
353080
22.5.2015 12:30
Soft tissue infections
353081
22.5.2015 13:30
353082
22.5.2015 14:30
353083
22.5.2015 15:30
Scintigraphic imaging of Infection and
Inflammation
Introduction to Helminthology and general
characteristics of helminths
Nematodes 1
353084
25.5.2015 12:30
Nematodes 2
353085
25.5.2015 13:30
Trematodes 1
353086
25.5.2015 14:30
Trematodes 2
353087
25.5.2015 15:30
Drugs against ectoparasides
353088
26.5.2015 12:30
Cestodes 1
353089
26.5.2015 13:30
Cestodes 2
353090
26.5.2015 15:30
353091
27.5.2015 12:30
353092
27.5.2015 13:30
The classification and general characteristics of
arthropods
Arthropoda Class Insecta mosquitoes, sandflies,
bedbugs, fleas and louses
Arachnida class of arthropods ticks and mites
353093
27.5.2015 14:30
Clinical use of antimicrobials
Introduction to parasitology
Intestinal protozoa 1
Intestinal protozoa 2
Epidemiology of infections
Interpretation of epidemiological data 1
Interpretation of epidemiological data 2
Blood and Tissue protozoa 1
Lecturer
Doç. Dr. Hrisi
Bahar
Doç. Dr. Hrisi
Bahar
Doç. Dr. Hrisi
Bahar
Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü
Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü
Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü
Doç. Dr. Hrisi
Bahar
Prof. Dr. Öner
Süzer
Prof. Dr. Öner
Süzer
Doç. Dr. Birgül
Mete
Doç. Dr. Hrisi
Bahar
Doç. Dr. Hrisi
Bahar
Prof. Dr. Kağan
Zengin
Prof. Dr. Kerim
Sönmezoğlu
Doç. Dr. Hrisi
Bahar
Doç. Dr. Hrisi
Bahar
Doç. Dr. Hrisi
Bahar
Doç. Dr. Hrisi
Bahar
Doç. Dr. Hrisi
Bahar
Prof. Dr. Öner
Süzer
Doç. Dr. Hrisi
Bahar
Doç. Dr. Hrisi
Bahar
Doç. Dr. Hrisi
Bahar
Doç. Dr. Hrisi
Bahar
Doç. Dr. Hrisi
Bahar
Prof. Dr. Öner
Süzer
Department
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Genel Cerrahi
Nükleer Tıp
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Farmakoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Farmakoloji
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 91/96
Ders programı / Curriculum
21 Nisan 2015 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
22 Nisan 2015 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:20-13:30
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
24 Nisan 2015 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
Türkçe Program (EKU)
(Gün: 1)
Uygulamalar
Ders kurulu amaç ve hedefleri (Ders
kurulu başkanlığı)
Bakteri genel yapısı ve tıbbi önemi olan
bakteriler (Doç. Dr. Fatma Köksal
Çakırlar; Mikrobiyoloji)
Bakterilerde genetik değişimler ve
sonuçları (Prof. Dr. Nuri Kiraz;
Mikrobiyoloji)
Bakteriyel infeksiyonların immünolojisi
1/2 (Prof. Dr. Bekir Kocazeybek;
Mikrobiyoloji)
(Gün: 2)
Uygulamalar
Bakteriyel infeksiyonların immünolojisi
2/2 (Prof. Dr. Bekir Kocazeybek;
Mikrobiyoloji)
"Endokrin Sistem ve Metabolizma" Ders
Kurulu Değerlendirme Anketi
Çocuklarda Aşılama (Prof. Dr. Necla
Akçakaya; Pediatri)
Erişkinde Aşılama Prensipleri ve Özel
Gruplarda Aşılama (Prof. Dr. Recep
Öztürk; Enfeksiyon Hastalıkları)
Sepsise Yaklaşım (Prof. Dr. Fehmi
Tabak; Enfeksiyon Hastalıkları)
(Gün: 3)
Uygulamalar
Mikrobiyolojik tanı-1 (Prof. Dr. Nuri
Kiraz; Mikrobiyoloji)
13:30-14:20
Mikrobiyolojik tanı-2 (Prof. Dr. Nuri
Kiraz; Mikrobiyoloji)
14:30-15:20
Antibiyotiklere Giriş (Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan; Farmakoloji)
Antibiyotik direnci ve önemi (Prof. Dr.
Gökhan Aygün; Mikrobiyoloji)
(Gün: 4)
Uygulamalar
Antibiyotiklerin etki spektrumları (Prof.
Dr. Gökhan Aygün; Mikrobiyoloji)
Enfeksiyon Hastalıklarında Anamnez ve
Fizik Muayene (Prof. Dr. Fehmi Tabak;
Enfeksiyon Hastalıkları)
Enfeksiyon Hastalıklarının Laboratuar
bulguları (Prof. Dr. Neşe Saltoğlu;
Enfeksiyon Hastalıkları)
Beta laktam Antibiyotikler (1/3) (Prof. Dr.
Ahmet Gökhan Akkan; Farmakoloji)
(Gün: 5)
Uygulamalar
Antimikrobiyallerin Klinikte Uygulamaları
(Prof. Dr. Fehmi Tabak; Enfeksiyon
Hastalıkları)
Stafilokoklar (Doç. Dr. Fatma Köksal
Çakırlar; Mikrobiyoloji)
Streptokoklar 1 / 2 (Doç. Dr. Fatma
Köksal Çakırlar; Mikrobiyoloji)
Streptokoklar 2/2 (Doç. Dr. Fatma
Köksal Çakırlar; Mikrobiyoloji)
(Gün: 6)
Uygulamalar
15:30-16:20
27 Nisan 2015 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
28 Nisan 2015 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
29 Nisan 2015 Çarşamba
08:30-11:30
English Program (İNG3)
Practices
Course aims and learning outcomes
(Course chair / vice chair)
Cell structure of bacteria and medically
important bacterial pathogens (Prof. Dr.
Ömer Küçükbasmacı; Mikrobiyoloji)
Genetic exchanges in bacteria and its
outcomes (Doç. Dr. Kenan Midilli;
Mikrobiyoloji)
Immunology of bacterial infections 1
(Doç. Dr. Kenan Midilli; Mikrobiyoloji)
Practices
Immunology of bacterial infections 2
(Doç. Dr. Kenan Midilli; Mikrobiyoloji)
"Endocrine System and Metabolism"
Course Questionnaire
Vaccination Principles (Prof. Dr. Yıldız
Camcıoğlu; Pediatri)
Vaccination in adults and
immunosuppressive patients (Prof. Dr.
Reşat Özaras; Enfeksiyon Hastalıkları)
Septic shock (Prof. Dr. Reşat Özaras;
Enfeksiyon Hastalıkları)
Practices
Principles of Diagnostic Medical
Microbiology 1 (Prof. Dr. Ömer
Küçükbasmacı; Mikrobiyoloji)
Principles of Diagnostic Medical
Microbiology 2 (Prof. Dr. Ömer
Küçükbasmacı; Mikrobiyoloji)
Basic principles of chemotherapy (Prof.
Dr. Öner Süzer; Farmakoloji)
Spectra of antibiotics (Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü; Mikrobiyoloji)
Practices
Antibiotic resistance in bacteria (Prof.
Dr. Nevriye Gönüllü; Mikrobiyoloji)
Anamnesis and Physical Examination in
Infectious Diseases (Prof. Dr. Reşat
Özaras; Enfeksiyon Hastalıkları)
Laboratory findings in Infectious
Diseases (Prof. Dr. Reşat Özaras;
Enfeksiyon Hastalıkları)
Clinical uses of antimicrobials (Prof. Dr.
Reşat Özaras; Enfeksiyon Hastalıkları)
Practices
Beta lactam Antibiotics (1/3) (Prof. Dr.
Öner Süzer; Farmakoloji)
The streptococci 1 (Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü; Mikrobiyoloji)
The streptococci 2 (Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü; Mikrobiyoloji)
The staphylococci (Prof. Dr. Ömer
Küçükbasmacı; Mikrobiyoloji)
Practices
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 92/96
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
30 Nisan 2015 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
04 Mayıs 2015 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
05 Mayıs 2015 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
06 Mayıs 2015 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
07 Mayıs 2015 Perşembe
08:30-11:30
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Basillus cinsi bakteriler (Yrd. Doç. Dr.
Erdal Polat; Mikrobiyoloji)
Ateş (Prof. Dr. Yücel Taştan; Pediatri)
Bacillus species (Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü; Mikrobiyoloji)
Fever (Prof. Dr. Ayşe Güler Eroğlu;
Pediatri)
Fever pathogenesis and clinical fever
features (Prof. Dr. Reşat Özaras;
Enfeksiyon Hastalıkları)
Approach to the patients with fever and
rash (Prof. Dr. Fehmi Tabak; Enfeksiyon
Hastalıkları)
Ateş patogenezi ve klinik ateş tipleri
(Prof. Dr. Fehmi Tabak ; Enfeksiyon
Hastalıkları)
Enfeksiyon Hastalıkları Acilleri (Prof. Dr.
Reşat Özaras; Enfeksiyon Hastalıkları)
(Gün: 7)
Uygulamalar
Ateş ve Döküntülü Hastaya Yaklaşım
(Prof. Dr. Fehmi Tabak; Enfeksiyon
Hastalıkları)
Çocukluk çağı ateş ve döküntü (Prof. Dr.
Yıldız Camcıoğlu; Pediatri)
Practices
Rash (Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu;
Pediatri)
Emergency in Infectious diseases (Prof.
Dr. Reşat Özaras; Enfeksiyon
Hastalıkları)
Beta laktam Antibiyotikler (2/3) (Prof. Dr. Beta lactam Antibiotics (2/3) (Prof. Dr.
Ahmet Gökhan Akkan; Farmakoloji)
Öner Süzer; Farmakoloji)
Beta laktam Antibiyotikler (3/3) (Prof. Dr. Beta lactam Antibiotics (3/3) (Prof. Dr.
Ahmet Gökhan Akkan; Farmakoloji)
Öner Süzer; Farmakoloji)
(Gün: 8)
Uygulamalar
Practices
Antistafilokokal antibiyotikler ve üriner
Antistaphylococcal antibiotics and drugs
sistem enfeksiyonlarında kullanılan
used against urinary system infections
ilaçlar (Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan;
(Prof. Dr. Öner Süzer; Farmakoloji)
Farmakoloji)
Diğer Duvar Sentez İnhibitörleri (Prof.
Other cell wall synthesis inhibitors (Prof.
Dr. Ahmet Gökhan Akkan; Farmakoloji) Dr. Öner Süzer; Farmakoloji)
Protein sentez inhibitörleri: MakrolitlerProtein synthesis inhibitors:
Linkozamidler (Prof. Dr. Ahmet Gökhan Amphenicols (Prof. Dr. Öner Süzer;
Akkan; Farmakoloji)
Farmakoloji)
Corynebacterium ve Listeria cinsi
Corynebacterium and Listeria species
bakteriler (Yrd. Doç. Dr. Erdal Polat;
(Prof. Dr. Nevriye Gönüllü; Mikrobiyoloji)
Mikrobiyoloji)
(Gün: 9)
Uygulamalar
Practices
Nocardia ve Actinomycetes cinsi
Nocardia and actinomycetes species
bakteriler diğer Fakültatif Anaerob gram and other facultative anaerob gram
pozitif çomaklar (Prof. Dr. Murat
positive rods (Doç. Dr. Hrisi Bahar;
Günaydın; Mikrobiyoloji)
Mikrobiyoloji)
Antimikrobiyal Kemoprofilaksi
Antimicrobial chemoprophylaxis in
Uygulamaları (Prof. Dr. Neşe Saltoğlu;
clinical practice (Prof. Dr. Reşat Özaras;
Enfeksiyon Hastalıkları)
Enfeksiyon Hastalıkları)
Protein sentez inhibitörleri: Amfenikoller Differential Diagnosis in Infectious
(Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan;
Diseases (Prof. Dr. Reşat Özaras;
Farmakoloji)
Enfeksiyon Hastalıkları)
Protein sentez inhibitörleri: Tetrasiklinler Protein synthesis inhibitors: Macrolides(Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan;
Lincosamides (Prof. Dr. Öner Süzer;
Farmakoloji)
Farmakoloji)
(Gün: 10)
Uygulamalar
Practices
Enfeksiyon Hastalıklarında Ayırıcı Tanı
Protein synthesis inhibitors:
(Prof. Dr. Reşat Özaras; Enfeksiyon
Tetracyclines (Prof. Dr. Öner Süzer;
Hastalıkları)
Farmakoloji)
Mycobacterium tuberculosis-1 (Prof. Dr. Extrapulmonary tuberculosis (Prof. Dr.
Nuri Kiraz; Mikrobiyoloji)
Reşat Özaras; Enfeksiyon Hastalıkları)
Mycobacterium tuberculosis-2 (Prof. Dr. Mycobacterium tuberculosis 1 (Prof. Dr.
Nuri Kiraz; Mikrobiyoloji)
Ömer Küçükbasmacı; Mikrobiyoloji)
Akciğer Dışı Tüberküloz Hastalıkları
Mycobacterium tuberculosis 2 (Prof. Dr.
(Prof. Dr. Reşat Özaras; Enfeksiyon
Ömer Küçükbasmacı; Mikrobiyoloji)
Hastalıkları)
(Gün: 11)
Uygulamalar
Practices
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 93/96
Türkçe Program (EKU)
Protein sentez inhibitörleri:
Aminoglikozidler (Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan; Farmakoloji)
13:30-14:20
Kinolonlar (Prof. Dr. Ahmet Gökhan
Akkan; Farmakoloji)
14:30-15:20
Mycobacterium leprae; Mycobacterium
tüberculosis dışı mycobacterium (Prof.
Dr. Nuri Kiraz; Mikrobiyoloji)
15:30-16:20
Neisseria cinsi gram negatif koklar Diğer
gram negatif koklar (Prof. Dr. Murat
Günaydın; Mikrobiyoloji)
08 Mayıs 2015 Cuma
(Gün: 12)
08:30-11:30
Uygulamalar
12:30-13:20
Enterik bakteriler ( E.coli ve diğer fırsatçı
patojenler) (Prof. Dr. Gökhan Aygün;
Mikrobiyoloji)
13:30-14:20
Salmonella, ve Shigella cinsi bakteriler
(Prof. Dr. Gökhan Aygün; Mikrobiyoloji)
14:30-15:20
Salmonella Enfeksiyonları (Prof. Dr.
Neşe Saltoğlu; Enfeksiyon Hastalıkları)
15:30-16:20
Campylobacter ve Helicobacter cinsi
bakteriler (Prof. Dr. Bekir Kocazeybek;
Mikrobiyoloji)
11 Mayıs 2015 Pazartesi
(Gün: 13)
09:30 Ara Sınav
12:30-13:20
Vibrio cinsi ve ilişkili diğer
mikroorganizmalar (Prof. Dr. Gökhan
Aygün; Mikrobiyoloji)
13:30-14:20
Nonfermantatif Gram (-) çomaklar (Prof.
Dr. Gökhan Aygün; Mikrobiyoloji)
14:30-15:20
Haemophilus cinsi bakteriler (Doç. Dr.
Fatma Köksal Çakırlar; Mikrobiyoloji)
15:30-16:20
Bordetella ve Legionella cinsi bakteriler
(Doç. Dr. Fatma Köksal Çakırlar;
Mikrobiyoloji)
12 Mayıs 2015 Salı
(Gün: 14)
08:30-11:30
Uygulamalar
12:30-13:20
Antianaerop ilaçlar (Prof. Dr. Sibel
Özmen Özyazgan; Farmakoloji)
13:30-14:20
Sülfonamidler (Prof. Dr. Ahmet Gökhan
Akkan; Farmakoloji)
14:30-15:20
Francisella,Pasteurella, Eikenella cinsi
bakteriler (Doç. Dr. Fatma Köksal
Çakırlar; Mikrobiyoloji)
15:30-16:20
Brucella cinsi bakteriler (Doç. Dr. Yavuz
Uyar; Mikrobiyoloji)
13 Mayıs 2015 Çarşamba
(Gün: 15)
08:30-11:30
Uygulamalar
12:30-13:20
Anerobik Gram pozitif çomaklar (Doç.
Dr. Fatma Köksal Çakırlar; Mikrobiyoloji)
13:30-14:20
Anerobik Gram pozitif koklar ve Gram
negatif çomaklar (Doç. Dr. Fatma Köksal
Çakırlar; Mikrobiyoloji)
14:30-15:20
Spiroket infeksiyonları (Prof. Dr. Nuri
Kiraz; Mikrobiyoloji)
15:30-16:20
Sağlık Hizmetiyle İlişkili Enfeksiyonlar
(Prof. Dr. Recep Öztürk; Enfeksiyon
Hastalıkları)
14 Mayıs 2015 Perşembe
(Gün: 16)
08:30-11:30
Uygulamalar
12:30-13:20
Antiiprotozoal İlaçlar (1/2) (Prof. Dr.
Dündar Okan Yıllar; Farmakoloji)
13:30-14:20
Rickettsia, Ehrlichia, Coxiella, Bartonella
cinsi bakteriler (Doç. Dr. Yavuz Uyar;
Mikrobiyoloji)
12:30-13:20
English Program (İNG3)
Protein synthesis inhibitors:
Aminoglycosides (Prof. Dr. Öner Süzer;
Farmakoloji)
Quinolones (Prof. Dr. Öner Süzer;
Farmakoloji)
Mycobacterium leprae and other
mycobacteria (Prof. Dr. Ömer
Küçükbasmacı; Mikrobiyoloji)
The Neisseriae (Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü; Mikrobiyoloji)
Practices
Enteric Gram negative rods 1 (Prof. Dr.
Ömer Küçükbasmacı; Mikrobiyoloji)
Enteric Gram negative rods 2 (Prof. Dr.
Ömer Küçükbasmacı; Mikrobiyoloji)
Salmonellosis (Prof. Dr. Reşat Özaras;
Enfeksiyon Hastalıkları)
Vibrios and other associated bacteria
(Prof. Dr. Nevriye Gönüllü; Mikrobiyoloji)
Intermediate examination
Campylobacter and Helicobacter (Prof.
Dr. Nevriye Gönüllü; Mikrobiyoloji)
The Brucellae (Prof. Dr. Ömer
Küçükbasmacı; Mikrobiyoloji)
Brucellosis (Prof. Dr. Reşat Özaras;
Enfeksiyon Hastalıkları)
Nonfermentative Gram negative bacteria
(Prof. Dr. Nevriye Gönüllü; Mikrobiyoloji)
Practices
The Haemophilus species (Prof. Dr.
Nevriye Gönüllü; Mikrobiyoloji)
Bordatella and Legionella species (Prof.
Dr. Nevriye Gönüllü; Mikrobiyoloji)
Sulphonamides (Prof. Dr. Öner Süzer;
Farmakoloji)
Francisella,Pasteurella, and Eikenella
(Prof. Dr. Nevriye Gönüllü; Mikrobiyoloji)
Practices
Antianaerob drugs (Prof. Dr. Öner
Süzer; Farmakoloji)
Spirochets and other spiral
microorganisms (Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü; Mikrobiyoloji)
Anaerobic gram positive rods (Doç. Dr.
Hrisi Bahar; Mikrobiyoloji)
Anaerobic gram negative rods and cocci
(Doç. Dr. Hrisi Bahar; Mikrobiyoloji)
Practices
Antiprotozoals (1/2) (Prof. Dr. Öner
Süzer; Farmakoloji)
Nosocomial Infections (Doç. Dr. Birgül
Mete; Enfeksiyon Hastalıkları)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 94/96
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
14:30-15:20
Mikoplasma ve Ureaplasma cinsi
bakteriler (Prof. Dr. Bekir Kocazeybek;
Mikrobiyoloji)
15:30-16:20
Chlamydia ve Chlamydophila cinsi
bakteriler (Prof. Dr. Bekir Kocazeybek;
Mikrobiyoloji)
(Gün: 17)
Uygulamalar
Hastane Enfeksiyonlarının Kontrolünde
Dezenfeksiyon ve Sterilizasyonun
Önemi (Prof. Dr. Neşe Saltoğlu;
Enfeksiyon Hastalıkları)
Bruselloz (Prof. Dr. Neşe Saltoğlu;
Enfeksiyon Hastalıkları)
Importance of Dysinfection and
sterilization in Hospital infection control
(Doç. Dr. Birgül Mete; Enfeksiyon
Hastalıkları)
Transfusion related infections (Prof. Dr.
Reşat Özaras; Enfeksiyon Hastalıkları)
15 Mayıs 2015 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
18 Mayıs 2015 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
20 Mayıs 2015 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
21 Mayıs 2015 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
22 Mayıs 2015 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
Özel konakta infeksiyonlar (Prof. Dr.
Recep Öztürk; Enfeksiyon Hastalıkları)
HIV ve AIDS: Klinik Tablo, Laboratuvar
Tanı (Prof. Dr. Recep Öztürk;
Enfeksiyon Hastalıkları)
(Gün: 18)
Uygulamalar
Parazitolojiye giriş ve sınıflama (Yrd.
Doç. Dr. Erdal Polat; Mikrobiyoloji)
Sindirim kanalı protozoonları-1 / 2 (Yrd.
Doç. Dr. Erdal Polat; Mikrobiyoloji)
Sindirim kanalı protozoonları 2/2 (Yrd.
Doç. Dr. Erdal Polat; Mikrobiyoloji)
Epidemiyoloji-infeksiyon kaynakları,
bulaşma ve giriş yolları toplumda
infeksiyonların yayılış ve sıklığını
etkileyen faktörler (Prof. Dr. Bekir
Kocazeybek; Mikrobiyoloji)
(Gün: 19)
Uygulamalar
Epidemiyolojik verilerin değerlendirilmesi
- 1 (Prof. Dr. Bekir Kocazeybek;
Mikrobiyoloji)
Epidemiyolojik verilerin değerlendirilmesi
- 2 (Prof. Dr. Bekir Kocazeybek;
Mikrobiyoloji)
Kan ve doku protozoonları 1/ 2 (Prof. Dr.
Murat Hökelek; Mikrobiyoloji)
Kan ve doku protozoonları 2/ 2 (Prof. Dr.
Murat Hökelek; Mikrobiyoloji)
(Gün: 20)
Uygulamalar
Antiiprotozoal İlaçlar (2/2) (Prof. Dr.
Dündar Okan Yıllar; Farmakoloji)
Antihelmintik İlaçlar (Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan; Farmakoloji)
Sıtma (Prof. Dr. Recep Öztürk;
Enfeksiyon Hastalıkları)
Trichomanos vaginalis ve özgür amipler
(Yrd. Doç. Dr. Erdal Polat; Mikrobiyoloji)
(Gün: 21)
Uygulamalar
Enfeksiyon ve inflamasyon sintigrafisi
(Prof. Dr. Kerim Sönmezoğlu; Nükleer
Tıp)
Yumuşak Doku İnfeksiyonları (Doç. Dr.
Adem Karataş; Genel Cerrahi)
Practices
Chlamydia and Chlamydophila species
(Prof. Dr. Ömer Küçükbasmacı;
Mikrobiyoloji)
Rickettsia, Ehrlichia, Coxiella, Bartonella
(Prof. Dr. Ömer Küçükbasmacı;
Mikrobiyoloji)
Infections in special hosts (Prof. Dr.
Reşat Özaras; Enfeksiyon Hastalıkları)
HIV, AIDS: Clinical features, laboratory
diagnosis (Doç. Dr. Birgül Mete;
Enfeksiyon Hastalıkları)
Practices
Introduction to parasitology (Doç. Dr.
Hrisi Bahar; Mikrobiyoloji)
Intestinal protozoa 1 (Doç. Dr. Hrisi
Bahar; Mikrobiyoloji)
Intestinal protozoa 2 (Doç. Dr. Hrisi
Bahar; Mikrobiyoloji)
Epidemiology of infections (Prof. Dr.
Nevriye Gönüllü; Mikrobiyoloji)
Practices
Interpretation of epidemiological data 1
(Prof. Dr. Nevriye Gönüllü; Mikrobiyoloji)
Interpretation of epidemiological data 2
(Prof. Dr. Nevriye Gönüllü; Mikrobiyoloji)
Blood and Tissue protozoa 1 (Doç. Dr.
Hrisi Bahar; Mikrobiyoloji)
Antiprotozoals (2/2) (Prof. Dr. Öner
Süzer; Farmakoloji)
Practices
Antihelmintic drugs (Prof. Dr. Öner
Süzer; Farmakoloji)
Malaria (Doç. Dr. Birgül Mete;
Enfeksiyon Hastalıkları)
Blood and Tissue protozoa 2 (Doç. Dr.
Hrisi Bahar; Mikrobiyoloji)
Trichomanos vaginalis and other
amebas (Doç. Dr. Hrisi Bahar;
Mikrobiyoloji)
Practices
Soft tissue infections (Prof. Dr. Kağan
Zengin ; Genel Cerrahi)
Scintigraphic imaging of Infection and
Inflammation (Prof. Dr. Kerim
Sönmezoğlu; Nükleer Tıp)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 95/96
14:30-15:20
15:30-16:20
25 Mayıs 2015 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
26 Mayıs 2015 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
27 Mayıs 2015 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Helmintolojiye giriş, sınıflandırma ve
genel özellikleri (Prof. Dr. Murat
Hökelek; Mikrobiyoloji)
Nematodlar 1 / 2 (Prof. Dr. Murat
Hökelek; Mikrobiyoloji)
(Gün: 22)
Uygulamalar
Nematodlar 2 / 2 (Prof. Dr. Murat
Hökelek; Mikrobiyoloji)
Trematodlar-1 (Prof. Dr. Murat Hökelek;
Mikrobiyoloji)
Trematodlar-2 (Prof. Dr. Murat Hökelek;
Mikrobiyoloji)
Ektoparazitlere Karşı İlaçlar (Prof. Dr.
Ahmet Gökhan Akkan; Farmakoloji)
(Gün: 23)
Uygulamalar
Sestodlar 1 / 2 (Prof. Dr. Murat Hökelek;
Mikrobiyoloji)
Sestodlar 2/2 Kistik ekinokok (Prof. Dr.
Murat Hökelek; Mikrobiyoloji)
"Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon
Hastalıkları" Ders Kurulu Değerlendirme
Anketi
Artropotların sınıflandırılması, genel
özellikleri,vektörlük ve artroptalarla
savaş (Yrd. Doç. Dr. Erdal Polat;
Mikrobiyoloji)
(Gün: 24)
Uygulamalar
Artropoda Insecto sınıfı 1/2 (
sivrisinekler, tatarcıklar, miyz sinekleri,
tahta kurusu, bitler ve pireler ) (Yrd. Doç.
Dr. Erdal Polat; Mikrobiyoloji)
Artropoda, Arachnida sınıfı (Keneler ve
akarlar) (Yrd. Doç. Dr. Erdal Polat;
Mikrobiyoloji)
Antimikrobiyallerin Klinik Kullanımı (Prof.
Dr. Ahmet Gökhan Akkan; Farmakoloji)
Introduction to Helminthology and
general characteristics of helminths
(Doç. Dr. Hrisi Bahar; Mikrobiyoloji)
Nematodes 1 (Doç. Dr. Hrisi Bahar;
Mikrobiyoloji)
Practices
Nematodes 2 (Doç. Dr. Hrisi Bahar;
Mikrobiyoloji)
Trematodes 1 (Doç. Dr. Hrisi Bahar;
Mikrobiyoloji)
Trematodes 2 (Doç. Dr. Hrisi Bahar;
Mikrobiyoloji)
Drugs against ectoparasides (Prof. Dr.
Öner Süzer; Farmakoloji)
Practices
Cestodes 1 (Doç. Dr. Hrisi Bahar;
Mikrobiyoloji)
Cestodes 2 (Doç. Dr. Hrisi Bahar;
Mikrobiyoloji)
"Clinical Microbiology and Infectious
Diseases" Course Questionnaire
The classification and general
characteristics of arthropods (Doç. Dr.
Hrisi Bahar; Mikrobiyoloji)
Practices
Arthropoda Class Insecta mosquitoes,
sandflies, bedbugs, fleas and louses
(Doç. Dr. Hrisi Bahar; Mikrobiyoloji)
Arachnida class of arthropods ticks and
mites (Doç. Dr. Hrisi Bahar;
Mikrobiyoloji)
Clinical use of antimicrobials (Prof. Dr.
Öner Süzer; Farmakoloji)
15:30-16:20
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 30.12.2014; Sayfa 96/96
Download

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi