2014-Sayı 1
ÇERKEZKÖY’E 200 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
Sağlık Bakanımız Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU 06/03/2014 tarihinde Çerkezköy
Devlet hastanemizin temel atma törenine katılmıştır.. 47.200.000 TL'ye (47,2
trilyon) mal olacak olan 200 yataklı hastanemiz 7.017 M² oturma alanı, 31.700
M² kapalı alan üzerine inşaa edilecektir. Eylül 2015 tarihinde bitirilmesi
planlanan hastanenin açılış tarihi Sayın Bakanımız Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU’
nun isteğiyle yüklenici firma tarafından 23 Nisan 2015 tarihine çekilmiştir.
Temeli atılan hastanemiz 127 Nitelikli oda (202 nitelikli yatak), 8 ameliyathane
salonu, 21 yoğun bakım yatağı (14 Erişkin yb, 7 Çocuk yb), 10 diyaliz yatağı, 4
mahkum yatağı, 33 poliklinik odası ile hizmet vermesi planlanmaktadır. Yeni
hastanemizin tüm ilçe halkına hayırlı olmasını dileriz.
MALKARA’YA 75 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
Sağlık Bakanımız Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU 10/03/2014 tarihinde Malkara
Devlet hastanemizin temel atma törenine katılmıştır.. 20.250.000 TL'ye (20,250
trilyon) mal olacak olan 75 yataklı hastanemiz 3.108M² oturma alanı, 12.706 M²
kapalı alan üzerine inşaa edilecektir.Kasım 2015 yılında hizmete girecektir.
Toplam 75 yataklı hastanemizin 72 ‘si Nitelikli
yatak olmak üzere, 4 ameliyat salonu, 10
diyaliz yatağı, 4 mahkum yatağı, 4 yeni doğan
yoğun bakım ve 7 genel yoğun bakım yatağı ,
28 Poliklinik Odası ile hizmet vermesi
planlanmaktadır.
YENİ AMBULANSLARIMIZIN TESLİM TÖRENİ
Bakanlığımız tarafından İlimize tahsis edilen 9 (dokuz) adet tam donanımlı
ambulansların hizmete açılış töreni Sayın Bakanımız Dr. Mehmet
MÜEZZİNOĞLU’nun katılımıyla 06/03/2014 tarihinde gerçekleşmiştir. 38 (otuz
sekiz) adet olan Ambulans sayımız 47’ye (kırk yedi) ulaşmış olup; 47
ambulansın 6 tanesi kamu hastanelerine 41 tanesi ise İl Ambulans Servisi
Başhekimliğine ait olup bu araçların 1 tanesi yoğun bakım/obez ambulansı 2
adet kar paletli 1 özel donanımlı (UMKE) araç olarak tahsis edilmiştir. 15 olan
istasyon sayımız 21+3’e(yaz dönemi) ulaşmış olup, bu sayede daha hızlı ve
kaliteli hizmet verilmeye başlanmıştır.
EDİTÖR:
Dr. Yavuz AKBULUT
Danışma Kurulu:
Dr. Erhan HATİPOĞLU
Uz. Dr. Yakup ÇAĞ
Dr. Mahmut AKDAĞ
A L O 1 7 1 ( S İ G A R AY I B I R A K M A K İ S T İ Y O R U M H AT T I ) A N A D O L U
ÇAĞRI MERKEZİ AÇILIŞ TÖRENİ
Alo 171 “Sigarayı Bırakmak İstiyorum” hattı 27 Ekim 2010 tarihinde ilk olarak
Ankara’da
hizmet
vermeye
başlamıştır.
Sayın
Bakanımızın
isteğiyle
ikincisinin
Tekirdağ İlimizde kurulmasına karar verilmiş
olup; Merkezimiz 27 Şubat 2014 tarihinde çağrı almaya başlamıştır.
Bakanımız Sayın Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun katılımıyla 06/03/2014
tarihinde resmi açılış töreni yapılmıştır. Çağrı Merkezimiz 5 (beş) vardiya da
175 ‘i operatör olmak üzere toplam 197 çalışanı ile 7 gün 24 saat tüm
Türkiye’mize hizmet vermektedir.
T E K İ R D A Ğ S A Ğ L I K YAT I R I M L A R I
İnşaatı Devam Eden Yatırımlar
1.
Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (50 ünit 5 yatak)
2.
Çerkezköy Devlet Hastanesi (200 yatak)
3.
Malkara Devlet Hastanesi (75 yatak)
İhale Aşamasındaki Yatırımlar
4.
Tekirdağ Devlet Hastanesi (480 yatak)
5.
Saray Devlet Hastanesi (75 yatak)
6.
Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (60 ünit)
TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ
TEKİRDAĞ ADSH
SARAY DEVLET HASTANESİ
ÇORLU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Proje Aşamasındaki Yatırımlar
7.
Şarköy Devlet Hastanesi (30 yatak)
8.
Hayrabolu Devlet Hastanesi (30 yatak)
9.
Muratlı Devlet Hastanesi (25 yatak)
10. Muratlı Toplum Sağlığı Merkezi+ASM (4 Hekimlik)
11. Çorlu Toplum Sağlığı Merkezi+Halk Sağ. Lab.+ASM
T E K İ R D A Ğ 1 4 M A R T T I P B AY R A M I E T K İ N L İ K L E R İ
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İlimizde düzenlenen kutlama etkinlikleri Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Mehmet
MÜEZZİNOĞLU katılımıyla gerçekleşmiştir.
HASTA VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARTTIRMA PROJELERİMİZ
Çorlu Devlet Hastanesinde “CAN DOSTU GÖNÜLLÜLÜK” projesi
kapsamında gönüllü çalışanlar ile hastalara manevi ve psikolojik açıdan
destek sağlamış,toplumda sosyal paylaşım ile hastalarla çalışanlar
arasında iletişim arttırılmıştır.
GEBE OKULU
Çorlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğine başvuran anne
adaylarının gebeliğin ilk haftalarından itibaren doğum öncesi, doğum
sonrası , bebek bakımı , aile planlaması içerikli eğitim programı bir
K.Doğum Uzmanı ve 3 (üç) Ebe, diyetisyen ve psikolog desteği ile
yürütülmektedir. Projenin tüm hastanelerimizde uygulama çalışmaları
devam etmekte olup; Tekirdağ ve Çorlu Devlet Hastanesi'nde 'Misafir
Anne' uygulaması başlamıştır.
ERİŞKİN -YENİDOĞAN –ÇOCUK YOĞUN BAKIM ve SERVİS
HİZMETLERİMİZ
Yeni Doğan Yoğun Bakım
İlimizde toplamda 21 yatak kapasiteli Yeni Doğan Yoğun
Bakım ünitelerimizde özel kuvözler, solunum cihazı açık
yataklar , monitör, kan gazı, infüzyon pompası, fototerapi
cihazı gibi özel cihazlarla 24 saat pediatri ve yenidoğan
uzmanları ve deneyimli yoğun bakım hemşireleri ile yeni
doğan hastalarımıza temel ve ileri yaşam destek hizmetleri
verilmektedir.
77 adet Erişkin Yoğun Bakım Yatağı, 6 adet Çocuk
Yoğun Bakım Yatağı ile ; yakın izlem ve üst düzey
bakıma ihtiyaç gösteren hastalara temel ve ileri yaşam
destek hizmetleri verilmektedir. Çalışmaları bitme
aşamasına gelen 30 adet yoğun bakım yatak ilavesi ile
ildeki Y.B. yatak sayımız 128 ‘ e ulaşacaktır.
Erişkin Yoğun Bakım
Çocuk Servisi
Çocuk Yoğun Bakım Servisi
Çocuk servislerimiz; renkli ve eğlenceli
bir
dekorasyon
ile
yeniden
yapılandırılmıştır .
ÇOCUK KARDİYOLOJİ
branşı
ile
doğumsal , sonradan edinilmiş kalp
hastalıklı çocukların tanı, tedavisi
gerçekleştirilmektedir.
K A R D İ Y O VA S K Ü L E R C E R R A H İ v e Y O Ğ U N B A K I M Ü N İ T E S İ i l e
A M AT E M Ü N İ T E S İ Ç O R L U D E V L E T H A S TA N E S İ ’ N D E H İ Z M E T E
GİRECEK
Çorlu Devlet Hastanesinde 2014 Yılında faaliyete geçecek olan
kalpdamar cerrahisi ve yoğun bakım ile, ilgili bu alanda tüm
hastalıkların tanı ve tedavi işlemleri gerçekleştirilecektir.
AMATEM
Kuruluş çalışmaları hızla devam eden
AMATEM
Ünitemizde ; madde
bağımlılarına ayaktan veya yatarak tıbbi
psiko-sosyal tedavileri ile rehabilitasyon
hizmeti verilecektir.
DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ
Hastanelerimizde
görüntü arşivleme ve iletişim
sistemine(PACS) geçilmiştir. Röntgen cihazlarımız
dijital hale getirilmiştir.
İlimize ikinci MR ,mevcutlara ek olarak 2 adet Tomografi
cihazı ile birlikte yaklaşık 10 Milyon TL tutarında tıbbi cihaz
kazandırılmıştır.
ÜNİTELERİMİZDEN KESİTLER
Tekirdağ Devlet Hastanemizde bulunan donanımlı
onkoloji kliniğinde kanser radyoterapisi için kullanılan
lineer hızlandırıcılar (LINAC) eşliğinde radyasyon onkoloji
ve medikal onkoloji branşında hizmet vermekteyiz.
Kemoterapi kliniğimizde
konusunda deneyimli
hemşirelerimiz ile
doktor kontrolünde tedavi
sağlanmaktadır.
Çorlu Devlet Hastanesi bünyesinde
faaliyete
giren Yanık Tedavi Ünitesi ile tüm Trakya Bölge
halkına ; yanık vakalarında medikal ve cerrahi
tedavi hizmeti verilmektedir .
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
Başlangıçtan bu güne kadar 3.596 hastaya
ulaşılarak toplam 12.507 ev ziyareti yapılmıştır.
Mevcut kayıtlı aktif hasta sayımız 1.587’ dir.
Download

Slayt 1 - Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü