DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAMSUN DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Genel Müdürlüğümüz Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacını
karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Çalışma Grubunda Temsil/Gün Başına pozisyonunda
sözleşmeli 5 adet Orkestra Sanatçısı alınacaktır.
ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
1- Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel
şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.
2- Yükseköğretim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi
ve konservatuarlardan lisans düzeyinde mezun olmak
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Türk Uyruklu Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda
Orkestra Sanatçısı Uygulama Müfredatı
Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Orkestra Sanatçısı olarak
çalıştırılacak sanatçılar, Müdürlük tarafından belirlenecek değerlendirme yapılan branşla ilgili en az 3
kişilik komisyon tarafından dinleme ve denemeye tabi tutularak başarılı olanlar ile sözleşme
yapılacaktır.
SINAV ŞEKLİ
KEMAN:
a) W. A. Mozart Keman Konçertosu No.3, No.4 veya No.5’ ten biri, sadece 1ve 2 nci
bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden
seçmeler.
VİYOLA:
a) C.Stamitz veya F.A.Hoffmesiter Viyola Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm,
kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden
seçmeler.
FLÜT:
a) W. A. Mozart Re Majör Flüt Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla
(Piyano eşlikli).
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden
seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar
Piccolo çalmayı da içerebilecektir.)
KLARİNET:
a) W. A. Mozart Klarinet Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano
eşlikli).
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden
seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar
Basklarinet çalmayı da içerebilecektir.)
KORNO:
a) W. A. Mozart Korno Konçertosu No.2, No.3 veya No.4’ ten biri, sadece 1 ve 2 nci
bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden
seçmeler. (Çalgının her tür transpozesi dahil!)
BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular, en geç 16 Eylül 2014 Salı günü mesai saati bitimine kadar ilgili Müdürlüğe;
1234-
Başvuruda bulunacağı enstrüman/enstrümanları belirten dilekçe,
Diploma Örneği,
2 adet Fotoğraf,
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
ile şahsen ya da posta yolu ile aşağıdaki adrese yapılabilir.
SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ
Yer
: Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü
Atatürk Bulvarı Kale Mah. No:167 Atatürk Kültür Merkezi
İlkadım/Samsun
Tarih : 17 Eylül 2014 Çarşamba
Saat
: 18.00
İRTİBAT TELEFONLARI: (0362) 431 50 00-02
Download

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ