Základní umělecká škola, Bajkalská 11, Praha 10
pořádá
KONCERT ABSOLVENTŮ
11. června 2012 v 18 hodin
Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20
Program:
1. H. Purcell
A. Parent
Trumpet tune
Historie
Ondřej Kříž, trubka 4.ročník
2. G. F. Händel
K. Stamitz
G. Hille
Preludium
Duo
Czardas
Tadeáš Vašina, housle 7.ročník
3. A. Vandini
Sonata F dur
Anna Poláková, violoncello 7.r.
4. A. Dvořák
Romantický kus č.2
Zdeněk Žďánský, housle 7.roč.
5. A. Skrjabin
Tři preludia
Andantino, Lento, Allegretto
If I Could See You Again
Petra Aschermannová, klavír 7.r.
Yiruma
6. A. Komarovský
Koncert A dur
1.věta Allegro giocoso
Zdeněk Žďánský, housle 7.roč.
7. J. S. Bach
Koncert a moll
3. věta Allegro
Kristýna Doležalová, housle IV.r.
8. A. Dvořák
Tři Slovanské tance
(arr. J. Blahník)
Flétny na prázdninách
Flétnové Kvarteto 1990
Karolína Kripnerová
Renáta Chourová
Ondřej Pešice
Barbora Prokopová
J. Casterede
Klavírní doprovod: Veronika Ptáčková, Michal Hanzal
Program připravili pedagogové:
Ctibor Mestek, Eva Franců, Petr Houdek, Jan Marek, Simona Znamenáčková, Helena Hubená
Download

Základní umělecká škola, Bajkalská 11, Praha 10