DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAMSUN DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Genel Müdürlüğümüz Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacını
karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Çalışma Grubunda Temsil/Gün Başına pozisyonunda
sözleşmeli 1 adet Orkestra Sanatçısı (Piyano) alınacaktır.
ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
1- Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel
şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.
2- Yükseköğretim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi
ve konservatuarlardan lisans düzeyinde mezun olmak
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Türk Uyruklu Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda
Orkestra Sanatçısı Uygulama Müfredatı
Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Orkestra Sanatçısı olarak
çalıştırılacak sanatçılar, Müdürlük tarafından belirlenecek değerlendirme yapılan branşla ilgili en az 3
kişilik komisyon tarafından dinleme ve denemeye tabi tutularak başarılı olanlar ile sözleşme
yapılacaktır.
SINAV ŞEKLİ
PİYANO:
a) W. A. Mozart veya J. S. Bach Piyano Konçertolarından birisi, sadece 1 ve 2 nci
bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra, opera, piyano
eserlerinden seçmeler. (Önemli Opera eserlerinin piyano-şan indirgemelerinden
komisyon tarafından belirlenecek seçmeler. Adaydan piyano partisini çalarken şan
partisini söylemesi, komisyon tarafından belirlenecek bir eseri başka bir tona
transpoze ederek çalması ve bir orkestra partisyonundan eseri deşifre etmesi
beklenecektir.)
BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular, en geç 28 Kasım 2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar ilgili Müdürlüğe;
1- Diploma Örneği,
2- 2 adet Fotoğraf,
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
ile şahsen ya da posta yolu ile aşağıdaki adrese yapılabilir.
SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ
: Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü
Atatürk Bulvarı Kale Mah. No:167 Atatürk Kültür Merkezi
İlkadım/Samsun
Tarih : 01 Aralık 2014 Pazartesi
Saat : 15.00
Yer
İRTİBAT TELEFONLARI: (0362) 431 50 00-02
Download

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ