ULUSAL
7.
GENÇ SOLİSTLER YARIŞMASI
Ülkemİzİn zor koşullarda yetİştİrdİğİ değerlİ genç sanatçıların
sanatseverlere tanıtılmasını sağlamak ve onlara karİyer olanakları
yaratarak sanatlarını daha İlerİ düzeylere taşımaları İçİn katkıda
bulunmak amacıyla gerçekleştİrİlen 7. Ulusal Genç Solİstler Yarışması,
21-26 Şubat 2014 tarİhİnde İzmİr’de gerçekleşecektİr.
Büyük ve köklü bir sanat kurumu olan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile halkımızın beğeni
düzeyini yükseltme görevini üstlenmiş sanat kurumlarının ve sanatseverlerimizin çabaları ile kurumsallaşan bu yarışma, ülkemizin kültür birikiminin değerlendirilmesine, uluslararası boyuta taşınmasına,
sanatımızın ve sanatçımızın dünya ölçeğinde tanıtılmasına olumlu katkılar sağlamaya devam etmektedir.
Her yıl olduğu gibi ulusal ve uluslararası sanatçı ve sanat kurumlarından oluşan bir jüri karşısında gerçekleştirilen, genç profesyoneller ile üniversite kategorilerinden oluşan Ulusal Genç Solistler
Yarışması, her iki kategorinin seçmelerinin seyirciye açık olarak yapıldığı Final ve Gala Gecesiyle sona
erecektir.
Ülkemizde şan alanında eğitim veren tüm yüksek öğretim kurumları ile ilişki kurularak tüm yetenekli ve
istekli gençlerin katılabilmesi için gerekli duyurular yapılmaktadır. Yarışmaya katılan sanatçı adaylarının
sayısının her geçen yıl artması, ülkemizdeki opera sanatının geleceği adına Devlet Opera ve Balesi’ni
umutlandırmaktadır.
Ayrıntılı bilgi için; www.gencsolist.com
PROGRAM
21 Şubat 2014
1.Elemeİzmir Devlet Konservatuarı Salonu
Tam Gün
Narlıdere
22 Şubat 2014 2.Eleme İzmir Devlet Konservatuarı Salonu
Tam GünNarlıdere
23 Şubat 2014 3.Eleme İzmir Devlet Konservatuarı Salonu
Tam Gün Narlıdere
24 Şubat 2014 Final Dinletisi
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon
Üçkuyular
25 Şubat 2014
Üniversite Kategorisi piyano Elhamra Salonu
eşlikli final konseriKonak
26 Şubat 2014
Genç Profesyonel Kategorisi Elhamra Salonu
orkestra eşlikli Gala Konseri Konak
Download

Ulusal Genç Solistler Yarışması