DUYURU
Genel Müdürlüğümüz personel ihtiyacını karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir
Sanatçı Çalışma Grubunda Temsil/Gün Başına pozisyonunda 2 adet Sanatsal Yardımcı Eleman
ve 1 adet Atölye Elemanı alınacaktır.
İlgililere duyurulur.
HUSUSİ ŞARTLAR
1-
A) Sanatla ilgili büro ve sahne hizmetlerinde Sanatsal Yardımcı Eleman olarak
çalıştırılacak personel seçiminde;
a) Yüksekokul mezunu olması,
b) Bir yabancı dili (tercihen İngilizce) iyi derecede bilmesi veya bilgisayar programlarını
yeterli düzeyde kullanabiliyor olmasının yanı sıra Opera, Bale ve Tiyatro konularında
iyi derecede genel kültür ve bilgi sahibi olması nitelikleri aranır.
Sanatla ilgili alanda bilgi işlem sistemlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Sanatsal
Yardımcı Elemanların seçiminde ise;
a) En az lise mezunu olması,
b) Bilgisayar donanımı, yazılımı veya işletimi konularında belge sahibi olması ve iş
deneyimi şartı aranır.
B) Her türlü Atölye Elemanı olarak görevlendirilecek personel seçiminde;
a) Lise mezunu olmak,
b) İlgili meslek örgütlerinden alınmış en az üç yıl deneyim sahibi olduğuna dair belge veya
eğitim veya meslek kursları gibi yerlerden alınmış belge veya iş tecrübesini gösteren
önceki işyerinden alınmış deneyim belgesi olması şartları aranır.
2-
1 adet Sanatsal Yardımcı Eleman: Genel Müdürlükte
1 adet Sanatsal Yardımcı Eleman: Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde
1 adet Atölye Elemanı
: Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde
çalıştırılmak üzere alınacaktır.
3-
Başvuru adresleri aşağıda belirtilmiştir.



Ankara / Genel Müdürlük: Hanımeli Sokak No:11/11 Sıhhiye Çankaya/Ankara
Mersin / Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü: Cumhuriyet Alanı Mersin
Samsun / Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü: Kale Mh. Atatürk Bulvarı
No: 167 İlkadım/Samsun
Not: Başvurular; Genel Müdürlüğe en geç 26.08.2014 günü, Mersin ve Samsun Devlet Opera
ve Balesi Müdürlüklerine ise 27.08.2014 günü mesai saati sonuna kadar ilgili
Müdürlüklere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Değerlendirme tarihi, yeri ve saati;
Ankara / Genel Müdürlük :27/08/2014 saat: 11.00
Mersin / Mersin DOB. Md. :28/08/2014 saat: 11.00
Samsun / Samsun DOB Md. :28/08/2014 saat: 11.00
Download

DUYURU