®
TRACOM Sneak Peek
Excerpts from
Öz-Algı Rehberi
öz-algı
rehberi
İçindekiler
Giriş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
SOSYAL STİLLER MODELİTM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Stiliniz Nereden Geliyor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
SOSYAL STİLLER ve Çok Yönlülük Etkilidir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
SOSYAL STİLLERsm’in Temel Unsurları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Davranış ve Kişilik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
“Söylenen ve Yapılan” Standardı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Davranışları Tahmin Etmek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Davranışın Boyutları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Dört SOSYAL STİL Pozisyonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sizin SOSYAL STİL Profiliniz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sizin SOSYAL STİLLERsm Öz-Algı Profiliniz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sonuç Odaklı Stil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Coşkulu Stil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Arkadaş Canlısı Stil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Doğruluk Odaklı Stil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Temel Hatırlatmalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Diğerleriyle Etkililiğinizi Artırmak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Dört Temel Adım. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Çok Yönlülüğün Dört Kaynağı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
İmaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Sunum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Yeterlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Geribildirim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Sıkça Sorulan Sorular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
© The TRACOM Corporation, Tüm
All Rights
Hakları
Reserved.
Saklıdır.
i
öz-algı
rehberi
Giriş
sosyal stİller modelİ
B
u rehber, SOSYAL STİLLER kavramlarını
ve bu kavramların iş yerinde daha etkili
hale gelmenizi sağlayacak becerileri
geliştirmenize nasıl yardımcı olacağını öğretmek
üzere tasarlanmıştır. Peki, bu ne anlama geliyor ve
neden önemseyesiniz ki? Bu rehberde öğreneceğiniz
stİlİniz nereden geliyor?
Bazı dostlarınız ya da iş arkadaşlarınız bir kaç gün
boyunca sizi takip etse ve davranışlarınızı kaydetse,
ilginç sonuçlarla karşılaşırdınız. İlk olarak, size geniş
bir yelpazeye yayılan farklı davranışlar sergilediğinizi
söylerlerdi. Sonra, bazı davranışları diğerlerinden
daha çok, bazılarını ise çok daha fazla kullandığınızı
SOSYAL STİLLER kavramlarıyla daha fazlasını,
farkederlerdi. Neden dersiniz?
daha az çabayla, daha hızlı gerçekleştirebileceksiniz.
Basitçe ifade edersek, bazı davranışları diğerlerinden
TRACOM’un SOSYAL STİLLER Modeli,
davranışsal tercihlerinizi öğrenmek için kolaylıkla
kullanabileceğiniz bir araçtır. Bazı ilişkileri neden
diğerlerinden daha verimli bulduğunuzu anlamanıza
yardımcı olacaktır. Kendi davranışlarınızın güçlü
ve zayıf yönlerine ilişkin içgörü kazanmanızı
sağlayacaktır. Davranışsal stillerin iyi ya da kötü değil,
daha çok kullanırsınız, çünkü bunlar başkalarıyla
ilişkilerinizde kendinizi en rahat hissetmenizi sağlayan
davranışlardır. Bu davranışlar sizin için yaşamınızın
erken dönemlerinde rahat hale gelmiştir. Bunları daha
sık kullandıkça, sizin davranışsal alışkanlıklarınız
haline geldiler. Diğerlerine davranış biçiminizi
dramatik bir biçimde değiştirmeniz pek olası değildir.
yanızca farklı olduğunu öğreterek, diğerleriyle bir
iletişim yolu geliştirmenize yardımcı olacaktır. Sosyal
Stiller Modeli, kendi güçlü yönlerinizle diğerlerinin
güçlü yönlerini kullanarak daha verimli ilişkiler
geliştirme yolu olarak, farklılığın değerine vurgu
yapar.
Kendinizi nasıl gördüğünüze ilişkin bir refereans
olarak kullanacağınız SOSYAL STİLLER Modeli,
halen dünyada en yaygın kullanılan ve kabul
gören davranışsal modellerden birisidir. İlk olarak
1960’larda bir endüstriyel psikolog ve TRACOM’un
kurucusu olan Dr. David W. Merrill tarafından
geliştirilen SOSYAL STİLLER Modeli, yalnızca
ABD’de değil tüm dünyada kurumlar, hükümetler,
okul sistemleri ve bireyler tarafından incelenmekte ve
kullanılmaktadır. Milyonlarca insan ya Sosyal Stiller
eğitimi almış, ya da bir şekilde bilgisine ulaşmıştır.
Sosyal Stiller kavramlarını az bir çabayla her türden
ilişkiye kolayca uygulayabileceksiniz. Sonuçlar son
derece memnuniyet verici olacaktır.
© The TRACOM Corporation, All Rights Reserved.
1
öz-algı
rehberi
SOSYAL STİLLER’in Temel Unsurları
davranİş ve kİşİlİk
B
SOSYAL STİLLER, yalnızca kişiliğinizin nesnel
olarak gözlemlenebilen parçası olan davranışlarınızla
ir birey olarak duygusal örüntülerden,
ilgilenir. Kişilik sözcüğünün İngilizce’deki karşılığı
zihinsel süreçlerden, düşünce kalıplarından,
olan “personality”, Latince’de “maske” anlamına
değer ve davranış motiflerinden
gelen “persona” sözcüğünden gelmektedir. Bu son
oluşan ve tümü genetik özellikleriniz ve kişisel
derece uygundur, çünkü kişilik hem gözle görülebilen
deneyimlerinizden etkilenmiş olan özgün bir
hem de görülemeyen/gizli özelliklerden oluşur. Basit
kişiliğe sahipsinizdir. Kişiliğinizi doğru bir biçimde
bir benzetme ile kişilik, bir pastaya benzetilebilir.
tanımlamak ve açıklamak zor değil, tümüyle
Aynı kişiliğiniz gibi, pastanın iç kısmında gözlerden
imkansızdır.
uzak bir biçimde ona özgün lezzet ve kıvamını
Albert Einstein gibi büyük beyinlerin, evrendeki
madde ve enerjinin doğasını çözmek gibi küçük işlere
takılmasını hayretle karşılamamak gerek. SOSYAL
kazandıran bir malzemeler bütünü vardır. Davranış
ise pastanın dış kısmı gibidir, herkes gözlemleyebilir
ve aşağı yukarı aynı biçimde tanımlar.
STİLLER Modeli de bu bilge örneği izlediğinden,
Aynı Kişilik Pastasının dışı gibi, SOSYAL STİL
kişiliğinizi çözümleme uğraşısı içine girmez.
davranışları da insanların gözlemleyebildikleri ve
kişinin davranışını tanımlamakta üzerinde uzlaştıkları
belirli eylem örüntüleridir.
kişilik pastası
Gözlemlenebilir
Davranış
(Söylenen/Yapılan)
Stiller, kişilik pastasının dışı
gibidir. Görülebilen kısım
burasıdır - gözlemlenebilen
davranıştır.
© The TRACOM Corporation, All Rights Reserved.
Kişilik
Kişilik ise iç özellikleri,
tutumları, yetenekleri,
hayalleri, değerleri ve
becerileri kapsar.
3
öz-algı
rehberi
SOSYAL STİLLER’in Temel Unsurları
davranışın boyutları
SOSYAL STİLLER Öz-Algı Profiliniz, insan
davranışının çok güçlü iki boyutu üzerinde kendinizi
diğer insanlarla nasıl etkileşimde bulunuyor
gördüğünüzün bir özetidir. Bu iki boyut, İfade ve
Duygu boyutu olarak adlandırılmaktadır.
DUYGU boyutu, kendinizi ne derece kontrol ediyor
olarak gördüğünüzün (yani, duygularınızı içinizde
saklıyor olmanızın) bir ölçüsüdür. Veya, duygularınızı
dışa vurma (yani, diğerlerine karşı duygularınızı
açıkça sergiliyor olma) derecenizdir. Bu aynı zamanda
bir dereceye kadar da duygusal etkilere, çağrı ve
açılımlara ne derece tepki verdiğinizin bir ölçüsüdür.
İFADE* boyutu, diğerleriyle etkileşiminizde
Kendinizi duygularınızı kontrol eden birisi olarak
kendinizi ne derece dolaylı ya da direkt olarak ifade
görüyorsanız, bu duygusal çağrılara çabucak tepki
etme eğiliminde olduğunuzun ölçüsüdür. Kendinizi,
vermeme eğilimindesiniz demektir ve büyük olasılıkla
diğerlerini nasıl etkiliyor olarak gördüğünüzün
fikirler, nesneler, veriler ve görevlere daha fazla
bir yansımasıdır. Kendinizi daha direkt ifade eden
odaklanıyorsunuzdur. Aynı zamanda duygularınızı
birisi olarak görüyorsanız, görüşlerinizi inanarak,
açıkça paylaşma ihtimaliniz de oldukça düşüktür.
kendine güvenerek ve etkili bir biçimde ifade
Kendinizi duygularınızı daha dışa vuran birisi olarak
etme eğilimindesiniz demektir. Olumlu ifadeler ve
görüyorsanız, duygularınızı paylaşma ve kızgınlık,
beyanlarda bulunursunuz ve diğerlerinin hareketlerini
neşe, mutluluk veya incinmişlik gibi duygularınızı
yönlendirmeye çalışırsınız. Kendinizi daha dolaylı
hemen ifade etme eğilimindesiniz demektir. Aynı
ifade eden birisi olarak görüyorsanız, görüşlerinizi
zamanda, duygusal çağrı ve etkilere tepki verme
paylaşma konusunda daha dikkatli ve çekingen olma
ihtimaliniz de yüksektir.
eğilimindesiniz demektir. Diğerlerinin düşünce ve
hareketlerini daha sessiz, gösterişten uzak bir biçimde
ve sorular sorarak etkilemeye çalışırsınız.
*NOT: İFADE boyutunun İngilizce karşılığı
ASSERTIVENESS’tır. Buradaki sözcük tanımı,
girişkenlik eğitimindeki tanımdan farklıdır. Biz burada
kendinizi daha dolaylı ya da daha direkt ifade ediyor
olarak görmenizin derecesini ölçüyoruz.
© The TRACOM Corporation, All Rights Reserved.
5
Sizin SOSYAL STİLiniz — “Sonuç Odaklı Stil”
Sonuç Odaklı Stil: “Haydi yapalım, hemen
şimdi.”
Sonuç Odaklı Stildeki insanlar diğerlerince aktif,
etkili ve kararlı olarak görülür. Sonuç Odaklı stildeki
Sonuç Odaklı Stil - önemli noktalar
< Tez canlıdır
< Hızı ayarlama çabasındadır
insanlar direkttir. Sosyal etkileşimi başlatırlar ve
< İlişkilerin değerine ilgisi azdır
hem kendi hem de diğerlerinin çabalarını, şu anda
< Şimdiki zaman çerçevesinde çalışır
tamamlamayı arzuladıkları hedef ve amaçlara
odaklarlar. Sonuç Odaklı stildeki insanlar genellikle
< Lider olsa da olmasa da, diğerlerinin eylemlerini
yönlendirme eğilimindedir
duygularını dışa vurmadıklarından ve hislerinin
derinliğini ortaya koymadıklarından, diğer insanlarca
< Hareketsizlikten kaçınma eğilimindedir
soğuk, cana yakın olmayan, ihtiyatlı ve bazen de
uzak duran kişiler olarak görülürler.
Sonuç Odaklı Stile sahip insanlar:
v Dolaylı - Direkt İfade Davranışı
çok direkt ifade eden birisi olarak gördüğünüzü
gösteriyor. Bu, diğerleriyle çabucak ilişkiye
< Ne istediklerini bilen
geçmenizi, fikirlerinizi masaya taşıma arzunuzu
< Kendilerini ilgilendiren durumlarla ilgili
ve bunlarla ilgili harekete geçtiğinizde enerjik
düşüncelerini iletmekte pek zorluk çekmeyen
olmanızı içermektedir. Kendinizi diğerleriyle
< Geçmiş ya da gelecekten çok şimdiki zaman
ilişkilerinizde etkili, rekabete girişmeye
dilimine odaklanan
hazır ve aldığınız pozisyonda kararlı olarak
görmektesiniz.
< Hızlı, etkili ve konunun özünden ayrılmayan
< Gecikmelere karşı sabırsız
< Diğerlerinin duygularına ve kişisel ilişkilere
karşı az ilgi gösteren
< İlişkilere gösterdiği sınırlı dikkat nedeniyle sert,
katı ve eleştirel
< Etkili ve kararlı
< Güç kullanarak kontrol elde etmeye çalışan
< Zamanı disiplinli kullanan
Öz-algınız, kendinizi daha az dolaylı ve daha
v Duyguları Kontrol Etme - Dışa Vurma
Davranışı
Kendinizi daha az dışa vuran ve daha çok
kontrol eden birisi olarak tanımlıyorsunuz. Aynı
zamanda, kendinizi, diğerleriyle iş yaparken
zamanı disiplinli kullanan ve ilişkilerini
kasten iş ilişkileri düzeyinde tutan birisi olarak
görüyorsunuz. Bağımsız, kontrollü, ağzı sıkısınız
ve mecbur kalırsanız, sizin kadar zaman-vegörev-odaklı olmayan insanlarla uğraşmak
yerine, yalnız başınıza çalışmayı tercih edersiniz.
Kendinizi gerçekçi, müsamahasız ve açıksözlü
görüyorsunuz. Özellikle işyerinde, başkalarıyla
duygu içeren ilişkiler kurmaktan kaçınma
eğilimindesiniz.
8
© The TRACOM Corporation, All Rights Reserved.
öz-algı
rehberi
Sizin SOSYAL STİLiniz — “Sonuç Odaklı Stil”
v İşin Yapılması
en iyi tarzını seçin ve hızı ayarlayan siz olun.
Diğerleriyle birlikte bir işi tamamlamak için
Tarzınız, diğerlerinin enerjilerini hedefe
çalışırken kendinizi işlerin yönünü ve hızını
ulaşma yolunda kullanmaları yerine size direnç
belirlemek için başı çekmeye çalışan biri olarak
göstermelerine neden olacak biçimde kişiler arası
görürüsünüz. Göreve verdiğiniz dikkat, genellikle
gerilime yol açmamalı.
durumun kontrolünü sizin elinize verir. Karar
verme isteğinizin, yaklaşımınızla aynı doğrultuda
başkalarının görüşlerinin değerli olduğunu
olan kişilerce kabul edildiğini görürsünüz. İşi
kabul edin. Kişisel hisler üzerine inşa edilmiş
yapmak için başka birisinin sorumluluğu almasını
olsa bile diğerlerinin ifade ettiği fikirlere kulak
beklemek yerine “Kendim yaparım daha iyi”
verin. Ne söylediklerini gerçekten dinleyin...
yaklaşımını tercih etmeye yatkınsınız.
Kişiler arası etkililiğinizi artırmak için
sözlerini ne zaman bitirdiklerini anlamak için
Diğerlerinin, tam vaktinde yapılması gereken bir
değil. Diğerlerinin verilerini karşılıklı sorun
şey olduğunu düşündüğünüz bir hedef ve buna
çözme sürecine dahil edin. Hızınızı daha yavaş
bağlı bir hareket biçimini belirleme kararını
olanlara uyumlu hale getirin. Onlara kendilerini
verememesi, size gerginlik yaşatabilir. Bir
rahat hissettirin ve gönüllü işbirliğine girmelerini
hareket tarzının sürekli tartışılıp detaylıca analiz
sağlayın.
edilmesini yılgınlık verici bulursunuz. İnsanlar,
koyduğunuz hedeflerin elde edilmesi için ciddi
v SOSYAL STİL Davranışınızla ilgili
Hatırlamanız Gerekenler
bir tavır içine girmezlerse rahatsız olursunuz.
Bazen insanlar sizi, başkalarının görüşlerini
dinlemeden onlara ne yapmaları gerektiğini
söylerken görebilirler. Bu da diğerlerinin
işbirliğini ve desteğini almanızı güçleştirebilir.
İnsanlar, sonuçlara derhal ulaşma dürtüsüyle
onları çiğneyip geçmeye hazır olduğunuz
izlenimini edinebilirler. Ayrıca keyfi davranışlı
ve eleştirel görülebilirsiniz.
Biraz önce raporunuzu okudunuz. Büyük
olasılıkla katıldıklarınızın yanı sıra, az sayıda olsa
da tam emin olmadıklarınız da var. Bir kaç dakika
düşünün ve aşağıdaki soruları yanıtlayın:
1. Raporumu düşünerek, diğer insanlarla
ilişkilerimde geliştirebileceğim ne gibi güçlü
yönlerim var?
_______________________________________
v Olumlu Niteliklerinizi Geliştirmek
_______________________________________
_______________________________________
Direkt ifade davranışınızı uygun biçimde
kullanarak diğerleriyle oldukça etkili hale
gelebilirsiniz. Diğerleri sizin kendinizi ifade
etmenizi bekleyebilir, böylece sizin açtığınız
yoldan ilerleyebilirler. Düşüncelerinizin toplu
2. Çevremdekilerle daha etkili olabilmek için,
insanlarla ilişkilerimde şunları değiştirmemin
yararı olacaktır:
olduğundan emin olun. Sonuç Odaklı Stiliniz
_______________________________________
diğerlerinin konudan sapmamalarına da yardımcı
_______________________________________
olacaktır. Dolayısıyla, kendinizi ifade etmenin
_______________________________________
© The TRACOM Corporation, All Rights Reserved.
9
öz-algı
rehberi
Çok Yönlülüğün Dört Kaynağı
P
eki, “diğerleri için yaptığınız” şeylerin onların
ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da sizin
amaçlarınıza ulaşmanızı sağladığını nereden
biliyorsunuz? İnsanlar etkileşimde bulunduklarında
birbirlerinin davranışlarını bilinçli ve bilinçaltından
gözlemler ve değerlendirirler. TRACOM’un
araştırması, diğerlerince sıklıkla değerlendirilen
davranışların dört geniş kategoriye ayrıldığını
göstermiştir: İmaj, Sunum, Yeterlilik, Geribildirim.
Davranışınızın diğerleri üzerinde bu dört alanda
bıraktığı etkiye “Çok Yönlülük” adı verilir.
başkaları için birşeyler yapmak
UYGUN KULLANIMI
İMAJ
SUNUM
YETERLİK GERİBİLDİRİM
OLMAK
YÜKSEK ÇOK YÖNLÜLÜK
© The TRACOM Corporation, All Rights Reserved.
19
®
TRACOM Sneak Peek
(303) 470-4900 — (800) 221-2321 (Yalnız ABD’de)
www.tracomcorp.com
Sipariş No: 9056
Excerpts from
SOSYAL STİLLER
Öz-Algı Envanteri
Puanlama Yönergesi
SOSYAL STİLLER Öz-Algı Envanteri
1. Her bir sayfadaki dört sütunun her birindeki “X” işaretlerini sayın ve toplamını sütunların altındaki “Ara Toplam” yazan boşluğa yazın.
GİRİŞ
YÖNERGE
Kendinizi nasıl görüyorsunuz?
Kendinizi her gün etrafınızda yer alan insanlarla - iş
arkadaşlarınız, amirleriniz, çalışanlarınız, öğretmenleriniz,
sınıf arkadaşlarınız, arkadaşlarınız ve aile bireyleriniz nasıl bir etkileşim içinde gördüğünüze dair bir dizi soru
yanıtlayacaksınız.
Envanter, ifade çiftlerinden oluşaktadır. Lütfen sizi daha iyi
tanımladığını düşündüğünüz ifadeyi seçin. Bazı durumlarda
her iki ifadenin de size uygun geldiğini, çünkü “duruma
bağlı” olduğunu düşüneceksiniz. Bu durumda en sık ve en
çok insana karşı uygulama eğiliminde olduğunuz tanımı
seçin.
Birazdan tamamlayacağınız envanter ve buradan elde
edeceğiniz bilgiler size, diğerleriyle iş yapma eğiliminizin
yanı sıra belli davranışlara verdiğiniz önem ve değerle ilgili
de bir resim verecektir.
“A” ifadesinin sizi daha iyi tanımladığını düşünüyorsanız,
bu ifadenin hemen yanında yer alan kutu içine “X”
işareti koyun. “B” ifadesinin sizi daha iyi tanımladığını
düşünüyorsanız, “B” ifadesinin hemen yanındaki kutunun
içine “X” işareti koyun. Unutmayın; ifade çiftlerinden
yalnızca bir tanesini seçeceksiniz. Ayrıca tüm soruları
yanıtlamanız gerekmektedir. Tüm soruları yanıtlamanız 1015 dakikadan fazla sürmemelidir.
2.“Di” için bulunan iki ara toplam puanı toplayarak bir sonraki sayfadaki boşluğa yazın. Aynı işlemi diğer üç ara toplam
puanı için tekrarlayın.
3.Aşağıdaki çizelge, örnek puanların nasıl işleneceğini göstermektedir. İlk olarak, Do ile Di arasındaki en yüksek
puanın harfini çizelge üzerinde daire içine alın. Sonra, K ve DV arasındaki en yüksek puan için de aynı işlemi yapın.
Daha sonra, daire içine alınmış harfler arasına bir çizgi çizin. Gördüğünüz gibi, örneğimizdeki puanlar Sonuç Odaklı
kutucuğunda birleşiyorlar.
Örnek Puanlar
Di
11
K
9
Do
4
Envanteri tamamlarken lütfen şu önemli bilgiyi aklınızdan
çıkarmayın: doğru ya da yanlış yanıtlar yoktur. Her bir
soruyu, çevrenizdeki insanlarla kurduğunuz iletişimi
düşünerek yanıtlayın.
DV
6
B
A
Position
1.
Fikirlerimi insanlarla paylaşma
eğilimindeyimdir.
X Fikirlerimi kendime saklama
eğilimindeyimdir.
K
Doğruluk Odaklı
(Analytical)
Sonuç Odaklı
(Driving)
Do
Di
Arkadaş Canlısı
(Amiable)
Coşkulu
(Expressive)
DV
© The TRACOM Corporation. Tüm Hakları Saklıdır.
© The TRACOM Corporation. Tüm Hakları Saklıdır.
SOSYAL STİLLER Öz-Algı Envanteri
SOSYAL STİLLER Öz-Algı Envanteri
A
1.
B
Fikirlerimi insanlarla paylaşma
eğilimindeyimdir.
B
A
Fikirlerimi kendime saklama
eğilimindeyimdir.
16.
Çatışma yaşadığımda anında yüzleşmeyi
tercih ederim.
Çatışma ve yüzleşmeden uzak durmaya
çalışırım.
İnsanlara karşı sabırsız olma
eğilimindeyimdir.
İnsanlara karşı sabırlıyımdır.
2.
İnsanlarla ilişkilerimde mesafeli ve temkin- liyimdir.
İnsanlarla ilişkilerimde sıcak ve arkadaş
canlısıyımdır.
17.
3.
Duygularımı “içimde” saklama
eğilimdeyimdir.
Duygularımı paylaşma eğilimindeyimdir.
18.
İnsanlarla sınırlı bir etkileşim
içerisindeyimdir.
İnsanlarla yoğun bir etkileşim
içerisindeyimdir.
4.
Kendimi hızlı ve tez canlı olarak
görürüm.
Tez canlı ve hızlı değilimdir.
19.
Daha fazla işe odaklanma
eğilimindeyimdir.
Daha fazla insan ilişkilerine odaklanma
eğilimindeyimdir.
5.
Birçok durumda risk almaktan çekinmem.
Birçok durumda riskten uzak durmayı, en
azından minimize etmeyi tercih ederim.
20.
İnsanlara karşı uzak ve mesafeli durma
eğilimindeyimdir.
İnsanlara karşı açık ve yakınımdır.
6.
Ciddi ve düşünceliyimdir.
İletişimi başlatan ben olurum.
7.
Neşeli ve eğlenceliyimdir.
21.
İlişkilerimde daha çok iş birlikçiyimdir.
Benimle etkileşimi karşı tarafın
başlatmasını beklerim.
İlişkilerimde rekabetçi ve
mücadeleciyimdir.
22.
Başkalarıyla ilişkilerimde etkili ve
güçlüyümdür.
Başkalarıyla ilişkilerimde çekingen ve
tedbirliyimdir.
8.
Gerçeklere dayalı konuşurum.
Fikirlere dayalı konuşurum.
9.
Yalnız başıma çalışmaktan hoşlanırım.
İnsanlarla birlikte çalışmayı tercih ederim.
10.
Durumun kontrolünü ele alırım.
Geri planda kalmayı tercih ederim.
11.
Dışa dönük ve açık sözlü biriyimdir.
Sessiz ve ılımlı biriyimdir.
12.
Sonuç odaklıyımdır.
Sürece ve yönteme odaklanırım.
Daha çok insanların ne düşündüğü ile
ilgilenirim.
14.
İnsanlarla ilişkilerimde resmi ve
ciddiyimdir.
15.
İnsanlarla kişisel yakınlaşmadan kaçınırım.
13.
23.
___ ___ Ara Toplam
DiK
Hızlı karar veririm.
24.
25.
Hem kendimden hem de başkalarından
yüksek beklenti içindeyimdir.
Daha çok insanların ne hissettiği ile
ilgilenirim.
27.
İnsanlarla ilişkilerimde doğal ve rahatımdır.
28.
Görüş ve düşüncelerimi kolayca
paylaşırım.
İnsanlarla kişisel yakınlaşmayı tercih
ederim.
29.
Başkalarıyla çalışırken işleri kendi isteğime göre ve kendi yöntemimle yaparım.
___ ___ Ara Toplam
DoDV
Dikkatli ve mesafeli iletişim kurarım.
Kişisel duygularımı kendime saklama
eğilimindeyimdir.
___ ___ Ara Toplam
DiK
Başkalarına karşı uyumlu ve
hoşgörülüyümdür.
Önderi izleme eğilimindeyimdir.
Başkalarının duyguları ile ilgilenirim.
Karar vermem uzun sürer.
Başkalarının davranışlarını yönetme
eğilimindeyimdir.
26.
30.
Başkalarının duyguları ile pek ilgilenmem.
İletişim kurarken heyecanlı ve atılganımdır.
Görüş ve düşüncelerimi kendime saklama
eğilimindeyimdir.
Başkalarıyla çalışırken daha çok onların
isteğine ve yöntemine uyarım.
Kişisel duygularımı çevremdekilerle
paylaşma eğilimindeyimdir.
___ ___ Ara Toplam
DoDV
devam ediniz…
© The TRACOM Corporation. Tüm Hakları Saklıdır.
© The TRACOM Corporation. Tüm Hakları Saklıdır.
®
TRACOM Sneak Peek
(303) 470-4900 — (800) 221-2321 (Yalnız ABD’de)
www.tracomcorp.com
Sipariş No: 9057
Excerpts from
Çok Yönlülük
Öz-Algı Envanteri
Puanlama Yönergesi
Çok Yönlülük Öz-Algı Envanteri
1.Her bir sayfadaki dört sütunun her birindeki “X” işaretlerini sayın ve toplamını sütunların altındaki “Ara Toplam” yazan boşluğa yazın.
GİRİŞ
YÖNERGE
Kendinizi nasıl görüyorsunuz?
Kendinizi her gün etrafınızda yer alan insanlarla - iş
arkadaşlarınız, amirleriniz, çalışanlarınız, öğretmenleriniz,
sınıf arkadaşlarınız, arkadaşlarınız ve aile bireyleriniz nasıl bir etkileşim içinde gördüğünüze dair bir dizi soru
yanıtlayacaksınız.
Envanter, ifade çiftlerinden oluşmaktadır. Lütfen sizi
daha iyi tanımladığını düşündüğünüz ifadeyi seçin. Bazı
durumlarda her iki ifadenin de size uygun geldiğini, çünkü
“duruma bağlı” olduğunu düşüneceksiniz. Bu durumda en
sık ve en çok insana karşı uygulama eğiliminde olduğunuz
tanımı seçin.
Birazdan tamamlayacağınız envanter ve buradan elde
edeceğiniz bilgiler size, diğerleriyle iş yapma eğiliminizin
yanı sıra belli davranışlara verdiğiniz önem ve değerle ilgili
de bir resim verecektir.
“A” ifadesinin sizi daha iyi tanımladığını düşünüyorsanız,
bu ifadenin hemen yanında yer alan kutu içine “X”
işareti koyun. “B” ifadesinin sizi daha iyi tanımladığını
düşünüyorsanız, “B” ifadesinin hemen yanındaki kutunun
içine “X” işareti koyun. Unutmayın; ifade çiftlerinden
yalnızca bir tanesini seçeceksiniz. Ayrıca tüm soruları
yanıtlamanız gerekmektedir. Tüm soruları yanıtlamanız
10-15 dakikadan fazla sürmemelidir.
2.“Z” için bulunan iki ara toplam puanı toplayın. “Z” puanlarınız:
7 veya daha az ise = Düşük (“D” harfini daire içine alın)
8-14 arası ise = Orta (“O” harfini daire içine alın)
15-21 arası ise = Yüksek (“Y” harfini daire içine alın)
Sizin Çok Yönlülük Puanınız ______
D
O
Y
Envanteri tamamlarken lütfen şu önemli bilgiyi aklınızdan
çıkarmayın: doğru ya da yanlış yanıtlar yoktur. Her bir
soruyu, çevrenizdeki insanlarla kurduğunuz iletişimi
düşünerek yanıtlayın.
Örnek Çok Yönlülük Puanı 11
A
Aşağıdaki şekilde, “11” puanlık Çok Yönlülüğün işaretlenmesi örneği gösterilmiştir.
Tek yapmanız gereken, Çok Yönlülük puanınıza denk gelen D, O veya Y harflerinden birini daire içine almaktır.
1.
D
O
Y
B
İşleri istikrarla zamanında bitiririm.
X İşleri zamanında bitirmek konusunda esnek
olabilirim.
Düşük Çok Yönlülük
Öz-algınız, kendinizi iş arkadaşlarınızın ihtiyaçları ve SOSYAL STİLlerinden çok kendi rahatınız ve ihtiyaçlarınıza odaklanma eğiliminde gördüğünüzü belirtiyor. Durum böyle olduğunda, davranışınızın diğer insanlar üzerindeki etkisini etkili
bir biçimde izleyemezsiniz. Dolayısıyla, diğerleri sizi yalnız kendi Stil ihtiyaçlarınıza odaklanıyor görebilirler.
Orta Çok Yönlülük
Öz-algınız, kendinizi iş arkadaşlarınızınkiyle kendi ihtiyaçlarınıza odaklanma arasında genellikle bir denge kuruyor
gördüğünüzü belirtiyor. Büyük ihtimalle, davranışınızın diğer insanlar üzerindeki etkisinin oldukça farkındasınız ve bu
da genellikle onların ihtiyaçlarına duyarlı olduğunuz izlenimi doğuruyor. Ancak, bazen kendi tercih ve ihtiyaçlarınızı
karşılama eğiliminde olabiliyorsunuz. Her ne kadar kendi ihtiyaçlarınızla diğerlerinin ihtiyaçlarını dengelemeye çalışıyor
olsanız da, her zaman başarılı olamayabilirsiniz.
Yüksek Çok Yönlülük
Öz-algınız, kendinizi kendi ihtiyaçlarınız ve iş arkadaşlarınızın ihtiyaçları arasında bir denge kurmakta başarılı
gördüğünüzü belirtiyor. Çoğu etkileşimde, büyük ihtimalle diğerlerinin ilgi ve rahatlıklarını becerikli bir biçimde gözetme
çabası içindesiniz. Davranışınızın diğer insanlar üzerindeki etkisini etkili bir biçimde izlediğinizi düşünüyorsunuz, bu da
diğerlerinin ihtiyaçlarının farkında olduğunuz izlenimi doğuruyor.
© The TRACOM Corporation. Tüm Hakları Saklıdır.
© The TRACOM Corporation. Tüm Hakları Saklıdır.
Çok Yönlülük Öz-Algı Envanteri
Çok Yönlülük Öz-Algı Envanteri
A
B
İşleri istikrarla zamanında bitiririm.
1.
2.
İşler karmaşıklaştığında sorunları ortaya
çıktıkça ele alırım.
4.
“Denenmiş ve doğru” olandan
uzaklaşmam.
6.
Sorun çözerken diğer insanların fikirlerine
güvenirim.
8.
İşler karmaşıklaştığında hemen bir hareket
planı oluştururum.
12.
13.
14.
İletişim kuracağım kişi ve şartları göz
Olayları kendi bakış açımdan görme
15.
16.
Yeni durumlara iyimser bakma
eğilimdeyimdir.
17.
10.
Yeni projelere hevesle atılırım.
Yeni projelere başlarken ağırdan alma
eğilimdeyimdir.
Genellikle başkalarının ilgi ve ihtiyaçlarını
Kendimi genellikle diğerleriyle uyumlu
eğilimindeyimdir.
Zaman zaman birlikte çalışması güç biri
olabildiğimi düşünüyorum.
Kendimi biraz mesafeli ve yaklaşılması zor Kendimi kolaylıkla yaklaşılabilen biri
En rahat ettiğim kıyafetleri giyinmeyi ter-
Kıyafet seçimimi şirketimin normları ve
Çalışma alanım dağınıktır.
Yeni veya tanımadığım topluluklarla
Bir gruba bilgi vermem gerektiğinde, ge-
WZ
21.
Bir gruba bilgi aktarırken dinleyicilerin
___ ___ Ara Toplam
ZW
Yeni veya tanımadığım topluluklarla
Bir gruba bilgi vermem gerektiğinde söylemek istediklerimi konuşurken düşünür,
gruba aktarırım.
katkısını almadan önce anlatmak istediğim
her şeyi bitiririm.
Çalışma alanım tertipli ve düzenlidir.
konuşurken pek rahat değilimdir.
rekli materyalleri ve ilgili başlıkları önceden toparlamış ve düzenlemiş olurum.
___ ___ Ara Toplam
olarak görürüm.
pozisyonuma uygun olarak belirlerim.
konuşurken rahatımdır.
20.
Kendi ihtiyaç ve ilgilerime odaklanma
cih ederim.
19.
Olayları genellikle başkalarının bakış
açısından görmeye çalışırım.
biri olarak görürüm.
18.
istediklerinden emin olmak için genellikle
sorular sorarım.
önüne alarak iletişim kuracağım yolu (e-mail, telefon, ziyaret) belirlerim.
görme eğilimindeyimdir.
Genellikle pek coşkulu görünmeme
eğilimdeyimdir.
Kendim ve yeteneklerim hakkında
endişelerim vardır.
ZW
Şartlara ya da iletişim kuracağım kişiye
eğilimindeyimdir.
Sorun çözerken kendi fikirlerimi öneririm.
Kendimden ve yeteneklerimden eminimdir. Başkalarıyla konuşurken, onların ne demek
çalışan biri olarak görürüm.
Yeni durumlara temkinli yaklaşırım.
___ ___ Ara Toplam
Başkalarıyla konuşurken, onların ne demek bakmaksızın en kolay ulaşılabilir
iletişim yolunu (e-mail, telefon,
ziyaret) seçerim.
İşleri yapmakla ilgili yeni yollar bulma
arayışındayımdır.
9. B
istediklerini genellikle soru sormadan anlarım.
Bana ne yapılacağının söylendiği işleri
tercih ederim.
Genellikle olumlu bir tutum sergilerim.
7.
11.
Karşılaştığım güç durumlar bende yılgınlık
yaratabilir.
Neyin yapılacağına benim karar verdiğim
işleri tercih ederim.
5.
İşleri zamanında bitirmek konusunda esnek
olabilirim.
Güç durumlar karşısında sakinliğimi
muhafaza ederim.
3.
A
Topluluklara bilgi sunarken, dinleyicilerin düzenli aralıklarla katılımını almaya
çalışırım.
___ ___ Ara Toplam
WZ
devam ediniz…
© The TRACOM Corporation. Tüm Hakları Saklıdır.
© The TRACOM Corporation. Tüm Hakları Saklıdır.
Download

Self-Perception Guide Sneak Peek for Turkish