KULLANMA KILAVUZU
SUPER™440 SERİSİ
S4-VS modeli
RIC/RITE
Kanal-içi-hoparlör/
Kulak-içi-hoparlör
İŞİTME CİHAZINIZ
(Yetkili satıcınız tarafından doldurulacaktır)
Tarih: _____________________________________
Pil tipi: ___________________________________
2
İÇİNDEKİLER
SİMGELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
İŞİTME CİHAZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sağ/sol işitme cihazının belirlenmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Sesli uyarılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pilin yerleştirilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Zayıf pil uyarısı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
İşitme cihazının açılması ve kapatılması . . . . . . . . . . . . .12
İşitme cihazının kulağa yerleştirilmesi . . . . . . . . . . . . . .13
İşitme cihazının çıkarılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Ses ayarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Kayıp ortak uyarısı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Işitme programları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
İşitme programları arasında geçiş. . . . . . . . . . . . . . . . .23
Zen+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Telefon+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Telefon kullanırken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
TEMİZLİK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
AKSESUARLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
ARIZA DURUMUNDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
İŞİTME CİHAZINIZI KULLANIRKEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
UYARILAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ÖNERİLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
REGULATORY İNFORMATİON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
TEKNİK ÖZELLİKLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3
SİMGELER
Kullanma kılavuzunda aşağıdaki simgeler kullanılmıştır:
UYARI
Bu başlık altındaki mesajlar ciddi istenmeyen olaylar, olası tehlikeler ve cihazın düzgün çalışmaması gibi sorunlara işaret eder.
DİKKAT
Bu başlık altındaki mesajlar uygulanması gereken özel işlemleri
içerir ve işaret eder.
Genel atıklar ile atılamaz.
4
İŞİTME CİHAZI
Aşağıdaki şekilde kulak-seti bulunmayan bir işitme
cihazı gösterilmektedir. Kulak-seti bir kulakteli ve içine
hoparlörün yerleştirildiği bir kulak-ucu veya kulak kalıbından oluşur.
1.
2.
3.
4.
5.
Program tuşu
LED
Açma/kapama anahtaru
Pil yuvası ve tırnak çıkıntısı
Ses kontrolü
5
1/2
3/4
5
NOT
Bu kullanma kılavuzu yanında, işitme cihazının ile kullanabileceğiniz çeşitli kulak-setlerine ait ayrı bir kullanma kılavuzu da
bulunmaktadır: “Widex BTE işitme cihazları için kulak setleri”.
UYARI
Bu kitapçık ve “Widex BTE işitme cihazları için kulak setleri” kılavuzu önemli bilgi ve uyarılar içermektedir. İşitme cihazını kullanmaya başlamadan önce bu kitapçıkları dikkatle okumanız
önerilir.
NOT
İşitme cihazınız, kulak-seti ve aksesuarları bu kitapçıkta gösterilenler ile aynı olmayabilir. Ayrıca gerekli görüldüğünde değişiklik yapma hakkı da saklıdır.
Öngörülen Kullanım
SUPER işitme cihazları günlük işitme ortamlarında
hava iletimini güçlendirme cihazları olarak kullanılmak
üzere üretilmiştir. Bazı SUPER işitme cihazlarında bulunan Zen programı, sessiz ortamda dinlemek isteyen
yetişkinler için arka planda rahatlatıcı bir ses (örneğin
müzik/gürültü kaynağı) üretir.
Kullanma Endikasyonu
Bu işitme cihazları orta dereceden (40 dB HL) ağır/çok
ağıra (120 dB HL) kadar işitme kaybı olan kişilerde, her
tip işitme kaybı konfigürasyonunda kullanılabilir.
6
Bu cihazlar işitme rehabilitasyonu yanında tinnitus
tedavisi konusunda eğitim almış yetkin işitme sağlığı
uzmanları (odyologlar, işitme cihazı uzmanları, otolaryngologlar) tarafından reçete edilebilir.
Cihazın tanımı
SUPER™ işitme cihazınız kulak-teli ve kulak-ucu veya
kulak kalıbından oluşan ve içinde hoparlör bulunan
kulak-seti ile kullanılır. Bu işitme cihazında, sağ ve sol
cihazın birbiriyle iletişimi yanında işitme cihazlarının
birbiriyle ve DEX aksesuarları arasında iletişimi sağlayan WidexLink adlı tescilli bir kablosuz teknoloji kullanılmaktadır. İşitme cihazınızda 675 tipi pil kullanılmaktadır
İşitme cihazınıza isteğe bağlı olarak Zen adı verilen bir
işitme programı yüklenebilir. Bu program arka planda
müzik tonu (veya bazen hışırtılı bir gürültü) üretir. Bu
sesler işitme kaybınıza göre şekillendirilir.
UYARI
Özel kulak kalıbı ile bu işitme cihazı 132 dB SPLyi. aşan ses basınç düzeyi üretebilir.
Kalan işitmenize zarar verme riski bulunmaktadır.
7
Sağ/sol işitme cihazının
belirlenmesi
Ok, belirleyici işaretin yerini göstermektedir. (kırmızı işaret= sağ ve mavi
işaret= sol).
Sesli uyarılar
İşitme cihazı, belirli işlevler etkinleştirildiğinde sinyal
verecek şekilde ayarlanabilir. Sinyal olarak işitme sağlığı uzmanı isteğinize göre konuşma sesi veya bir ton
seçebilir. İstenirse sinyaller kapatılabilir.
İşlevler
Varsayılan
Diğer ayarlar
ayar
Sesin ayarlanması
(uzaktan kumanda ile)
Ton*
Kapalı
Program tuşunun kullanılması
Klik sesi
Konuşma/Kapalı
Programın değiştirilmesi
Tonlar
Konuşma/Kapalı
İşitme cihazının açılması
Ton
Konuşma/Kapalı
Zayıf pil uyarısı
4 ton
Konuşma
Kayıp ortak uyarısı
Konuşma
8
Pil
Çinko-hava pili kullanılması önerilir. İşitme cihazınız için
675 tipi pi kullanılabilir.
Yedek piller için yetkili satıcınız ile görüşün. Pil paketi
üzerindeki pilin son kullanım tarihi ve atılması konusundaki önerilere dikkat edin. Aksi taktirde pil ömrünün
kısalması söz konusudur.
Pilin yerleştirilmesi
Yeni pili yerleştirmeden önce üzerindeki
yapışkan etiketi çıkarmayı unutmayın. Pil
yapışkan bant çıkarıldıktan birkaç saniye
sonra çalışmaya başlar.
DİKKAT
Üzerinde etikete ait yapışkan artık veya benzeri kirler bulunan
pilleri kullanmayın, işitme cihazının arızalanmasına neden olabilir.
Tırnak çıkıntısından tutarak pil yuvasını
tamamen açın. Pil yuvasını açık konumundan daha geriye doğru zorlamayın.
9
Pili yuvasına pilin (+) işareti yukarıya gelecek şekilde
yerleştirin. Pili yerine daha kolay yerleştirmek için birlikte verilen pil mıknatısını kullanabilirsiniz.
Pil yuvası kolayca kapanmıyorsa, pil yanlış yerleştirilmiş demektir.
Pil değişim işlemini bir masa üzerinde yapmanızı öneririz.
Bazı işitme cihazlarının pil yuvasında
tırnak çıkıntısı bulunmamaktadır, bu
durumda pil yuvasının açılması için özel
bir alet kullanılması gerekir. Bu tip pil
yuvası işitme cihazı bir çocuk tarafından kullanılacaksa tercih edilir. Bu tip
pil yuvasıyla birlikte açmak için özel bir
alet de sağlanmaktadır.
10
Pil yuvası aşağıda gösterildiği şekilde
açılır.
Zayıf pil uyarısı
Pil bitmek üzere olduğunda, işlev kapatılmamış ise
sesli bir uyarı işitilir (bkz sayfa 8). Her zaman yanınızda
yedek bir pil bulundurmanızı öneririz.
UYARI
Bitmiş pilleri asla işitme cihazı içinde bırakmayın. Bitmiş piller
akabilir ve işitme cihazına zarar verebilir.
UYARI
İşitme cihazınız örneğin pil bittiğinde kendiliğinden kapanabilir.
Bu olasılığı her zaman, özellikle de trafikte ve güvenliğiniz uyarı sinyallerine bağlıyken akılda tutmanız gerekir.
11
İşitme cihazının açılması ve kapatılması
İşitme cihazının pil yuvası aynı zamanda açma/kapama
anahtarı olarak çalışır.
İşitme cihazını açmak için pil yuvasını
kapatın. Eğer devre dışı bırakılmamışsa,
işitme cihazının açıldığını belirten bir
sesli uyarı işitilir.
İşitme cihazını kapatmak için yuvayı klik
sesinin ilk işitildiği konuma kadar açın.
Kullanmadığınız zamanlarda işitme cihazını kapatmayı unutmayın. Eğer birkaç gün kullanmayacaksanız pili işitme cihazından çıkarmanızı öneririz.
12
İşitme cihazının kulağa yerleştirilmesi
Kulak kalıbını başparmağınız ve işaret parmağınız arasında tutarken direnç hissedene dek kulak kanalınızın
içinde yavaşça ilerletin. Sonrasında kulak kalıbını bırakıp işaret parmağınızın ucu ile kulak kanalı içine rahatça
yerleşene dek itin.
Kulak kalıbının doğru oturması için diğer elinizle kulağınızı arkaya ve yukarı doğru çekmek yararlı olabilir.
İşitme cihazınızı kulağınızın arkasına, kulak-teli başınıza
yakın konumda kulağınızın üzerine rahatça oturacak
şekilde yerleştirin.
Şekilde kulak kalıbı gösterilmektedir. Kulak-ucu/kulak
kalıbı tipleri ve kullanımları konusunda ayrıntılı bilgi için
her kulak-setinin kullanma kılavuzuna bakınız.
13
İşitme cihazının çıkarılması
İşitme cihazını kulağınızın arkasındaki konumdan alın.
Kulak kalıbını başparmağınız ve işaret parmağınız arasında tutarak dikkatlice çıkarın.
UYARI
Kulak kalıbını çıkarmak için kulak-telinden çekmeyin, kulak-teline zarar verebilirsiniz.
Eğer çıkarmakta zorlanırsanız, kulak kalıbını hafifçe
sağa sola hareket ettirmeyi deneyin. Diğer elinizle kulağınızı yukarı ve arkaya doğru hareket ettirmeniz de
yararlı olabilir.
14
Ses ayarı
İşitme cihazının sesi bulunduğunuz ses ortamına göre
otomatik olarak ayarlanır.
İşitme cihazınızda (işitme sağlığı uzmanınız tarafından çıkarılmamışsa) küçük kol şeklinde bir ses kontrolü
bulunur.
Sesi bir adım arttırmak için kolu
yukarı doğru itin.
Sesi bir adım azaltmak için kolu aşağı
doğru itin.
Varsayılan olarak ses ayarında yaptığınız tüm değişiklikler iki işitme cihazını da etkiler.
Sesin azaltma ve arttırma adımlarını değiştirmek için
yetkili satıcınıza danışın.
Ses kontrolünü her kullandığınızda devre dışı bırakılmamışsa bir sesli uyarı işitilir. En yüksek veya en düşük ses
düzeyine ulaşıldığında sabit bir ses işitilir.
15
DİKKAT
İşitme cihazının sesi çok fazla veya çok düşük ise veya üretilen
seste bozulma varsa, ya da daha fazla bilgi almak isterseniz yetkili satıcınıza danışın.
Sesi tamamen kapatmak için:
Sabit uyarı tonunu duyduktan sonra ses kontrol kolunu
aşağı doğru itmeye devam edin.
Sesi tekrar açmak için
• Kolu yukarı doğru itin veya
• İşitme programını değiştirin veya
• İşitme cihazını kapatıp tekrar açın.
İşitme cihazı kapatıldığında ya da program değişikliği
yapıldığında ses ayarında yapılan tüm değişiklikler iptal
olur.
Ses kontrolü devre dışı bırakmak isterseniz yetkili satıcınız ile görüşün.
16
Kayıp ortak uyarısı
(Not: Bu işlev yetkili satıcınız tarafından etkinleştirilmiş ise kullanılabilir.)
İşitme cihazlarınızdan biri kulağınızdan düşer ve/veya
pili bitmek üzere ise diğer işitme cihazında iki kez ton
sinyali sonrasında sesli bir mesaj duyulur, ayrıca her iki
işitme cihazındaki ışıklar yanıp söner.
Kayıp işitme cihazı yerine geldiğinde ve/veya pil değiştirildiğinde ışıkların yanıp sönmesi sonlanır.
Işitme programları
İşitme cihazınızda aşağıdaki beş program yanında Zen+
adı verilen özel Zen programını veya Telefon+ programını da kullanabilirsiniz.
 Ana
Standart
 Müzik
Müzik dinlemek için
 TV
TV dinlemek için
 Rahat
Ortam gürültüsünü azaltır
 Ters odak
Arkadan gelen seslere odaklanır
 İşitilebilirlik
Arttırıcı
Yüksek frekanslı sesleri işitilir hale getirir
 Telefon
Telefonda sesleri dinlemek için
T
Bu programda ses işitme cihazı mikrofonlarından (M) değil telekoil (T) yoluyla işitilir. Telekoil kapalı devre sistemi olan yerlerde kullanılabilir. Telekoil programı etkinleştirildiğinde belirlenen ses kaynağı işitilir
çevredeki sesler kapatılır.
17
 M+T
Bu programda sesler hem işitme cihazı
mikrofonları (M) hem de telekoil (T)
yoluyla işitilir.
 Zen
Farklı tonlar üretir. Bir stil bulunur.
 Klasik
Süper güçlü işitme cihazlarını uzun süredir
kullananlar için tasarlanmıştır. Geleneksel
süper güçlü işitme cihazının ses kalitesini
taklit eder.
Bileşik programlar Bir kulakta Ana program diğer kulakta
Zen, Ters odak, İşitilebilirlik Arttırıcı, T, MT

veya Telefon kullanılır.



 Zen+
3 farklı Zen stili içeren özel Zen programı
 Telefon+
Yalnızca telefonla kullanılır. Bir işitme
cihazına gelen telefon sesini diğer işitme
cihazına aktarır. Sesin aktarıldığı işitme
cihazında mikrofonların kapalı olduğuna
dikkat edilmelidir.
Zaman içinde ihtiyaçlarınız değişirse, işitme programlarının kombinasyonları değiştirilebilir.
DİKKAT
Telefon+ işitme programını seçerken, çevredeki sesleri işitebilmenin özellikle önemli olduğu durumlar olabileceği akılda tutulmalıdır.
18
Zen programı
İşitme cihazınıza isteğe bağlı olarak Zen adı verilen
benzersiz bir işitme programı yüklenebilir. Bu program fraktal teknolojiyi kullanarak arka planda müzik
tonu (veya bazen hışırtılı bir gürültü) üretir. Bu sesler
işitme kaybınıza göre şekillendirilir, dolayısıyla istediğiniz zaman istediğiniz yerde program tuşuna basarak dinlemeye başlayabilirsiniz. Zen programı çevredeki sesleri işitme ihtiyacınız olmayan sessiz ortamlarda tek başına (güçlendirme olmaksızın) kullanılabilir. Ya da başka bir programla birlikte kullanılarak hem
ortam seslerinin hem de üretilen sesler (fraktal tonlar
ve gürültü) bir arada işitilebilir.
Zen çalma süresi isteğinize göre işitme sağlığı uzmanınız tarafından ayarlanabilir
Yararları
Zen programı bazı kişiler için rahatlatıcı arka plan sesleri üretir. Zen programı tinnitus tedavi programı dahilinde kullanıldığında, kullanıcı tinnitusta azalma yaşayabilir.
19
Kullanım endikasyonları
Zen program, sessiz ortamda dinlemek isteyen yetişkinler için arka planda rahatlatıcı bir ses (örneğin müzik/
gürültü kaynağı) üretir. Tinnitus tedavisi konusunda
eğitim almış yetkin işitme sağlığı uzmanları (odyologlar, işitme cihazı uzmanları, otolaringologlar) tarafından
reçete edilmiş tinnitus tedavi programında sesle tedavi
aracı olarak kullanılabilir.
Kullanma talimatı
Zen programı işitme cihazının (ya da uzaktan kumandanın) üzerindeki program tuşuna basılarak başlatılır. Yetkili satıcınızın program ayarlarına bağlı olarak,
Zen programı program tuşuna “kısa süreli” veya “uzun
süreli” basılarak başlatılabilir.
• “Kısa-süreli” seçenek – program tuşuna bir saniyeden daha kısa süreli basılır. Zen için en fazla iki işitme
program kullanılabilir.
• “Uzun-süreli” seçenek – program tuşuna basılır ve 1
saniyeden uzun süre basılı tutulur. Üç farklı Zen stili
kullanılabilir. Uzun süreli modda program tuşuna
“kısa süreli” basılması ile Zen stilleri arasında geçiş
yapılabilir. Uzun süreli moddan program tuşuna basılarak ve 1 saniyeden uzun süre basılı tutularak çıkılabilir.
20
İşitme cihazınızın Zen programı kendine özgü olduğu
için, işitme sağlığı uzmanınızın programı nasıl, ne
zaman ve/veya ne kadar süreyle kullanacağınız konusundaki önerilerine uymanız gerekir.
Önlemler
Tinnitus için ses tedavisi aracı olarak kullanıldığında Zen
programının etkinliği ve güvenilirliği açısından tinnitus tedavi programı tinnitus tedavisi konusunda eğitim
almış yetkin işitme sağlığı uzmanları tarafından hazırlanmalıdır. Tinnitus tedavi programı tam bir odyolojik değerlendirme, tinnitus tanısı, bilgilendirme, uygun
güçlendirme ve/veya ses tedavi araçlarının kullanımını
içermelidir.
Herhangi bir tinnitus tedavi programına başlamadan
önce, doktor muayenesi ile tıbbi veya cerrahi tedavi
seçenekleri gözden geçirilmelidir.
İşitme cihazınızı ve Zen programını işitme sağlığı uzmanınız tarafından belirtildiği şekilde kullanın.
21
Riskler
Zen programının bilinen bir riski ya da yan etkisi yoktur. Ancak, geleneksel işitme cihazlarının kullanımında
olduğu gibi, aşağıdaki belirtilerden biri oluştuğu taktirde işitme cihazı (ve Zen programını) kullanmayı bırakın ve işitme sağlığı uzmanınıza başvurun:
• Cilt tahrişi
• Ses şiddetinde ve ses toleransında hissedilir azalma,
konuşmaların berrak işitilmemesi, ya da tinnitusun
kötüleşmesi
DİKKAT
Farklı Zen programlarının kullanılması konuşma da dahil olmak
üzere çevredeki seslerin işitilmesini etkileyebilir. Bu programlar belirli seslerin işitilmesinin önemli olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Bu durumlarda işitme cihazında Zen dışında bir
program seçiniz.
DİKKAT
Seslerin şiddetinde veya ses toleransında azalma olursa, konuşmalar bulanıklaşırsa veya tinnitus kötüleşirse işitme sağlığı uzmanınıza başvurun
22
İşitme programları arasında
geçiş
Başka bir programa geçtiğinizde,
eğer kapatılmamışsa sesli bir
uyarı işitilir.
Program 1:
Program 2:
Program 3:
Program 4:
Program 5:
Zen+:
Telefon +:
Bir kısa bip veya konuşma
İki kısa bip veya konuşma
Üç kısa bip veya konuşma
Bir uzun ve bir kısa bip veya konuşma
Bir uzun ve iki kısa bip veya konuşma
Ton veya konuşma veya
Ton veya konuşma
Varsayılan konumda, program değişikliğinden her iki
işitme cihazı da etkilenir.
23
Zen+
Bu programa ulaşmak için program tuşuna uzun süreli
(1 sn.den uzun) basılması gerekir. Sonrasında kısa süreli
basılarak Zen stilleri arasında geçiş yapılabilir.
Zen+’ programından çıkmak için program tuşuna bir
saniyeden daha uzun süre basılmalıdır.
Telefon+
Bu programa ulaşmak için de program tuşuna uzun
süreli (1 sn.den uzun) basılması gerekir.
Telefon+ programından çıkmak için aynı program
tuşuna 1 sn.den daha uzun süre basılmalıdır.
Program tuşunun devre dışı bırakılması için yetkili satıcınıza başvurun.
24
Telefon kullanırken
Telefonu kullanırken doğrudan kulağınızın karşısında tutmak yerine kulağınızın üzerinde
belli bir açıda tutmanız önerilir. Ses iyi değilse telefon ahizesini hafifçe farklı bir konumda
tutun.
25
TEMİZLİK
İşitme cihazı ve kulak-setiniz* için aşağıdaki temizlik aletlerini kullanabilirsiniz. Kulak-seti temizliği için
“Widex BTE işitme cihazları için kulak setleri” kullanma
kılavuzuna bakınız.
1. Temizlik bezi
2. Fırça
3. Kulak kiri temizleme aleti
1
2
3
Bu temizlik aletlerine ihtiyacınız olduğunda yetkili satıcınız ile görüşün.
* Seçim kulak-setine göre yapılmalıdır.
26
Her kullanımdan sonra işitme
cihazınızı yumuşak bez ile
temizleyin.
UYARI
İşitme cihazınızı temizlemek için asla su veya sıvı temizlik ürünleri kullanmayın, cihazınız arızalanabilir.
Kullanılmadığında kuru yerde saklayınız, pil kapağını pil
haznesinin kuru kalabilmesi için açık bırakınız.
27
AKSESUARLAR
İşitme cihazınızla birlikte kullanabileceğiniz bazı yardımcı cihazlar bulunmaktadır
• RC-DEX
• TV-DEX
• M-DEX
Bir uzaktan kumanda ya da diğer aksesuarların sizin
için yararlı olup olmayacağını belirlemek için yetkili
satıcınıza başvurun.
28
ARIZA DURUMUNDA
Aşağıdaki sayfalarda işitme cihazınız kapandığı veya
düzgün çalışmadığı durumlarda neler yapabileceğinize
dair bazı öneriler bulunmaktadır. Sorunu çözemezseniz
yardım için yetkili satıcınıza başvurun.
Öneriler yalnızca işitme cihazı için geçerlidir. Ayrıca
“Widex BTE işitme cihazları için kulak setleri” kullanma
kılavuzuna bakınız.
Sorun
Olası neden
Çözüm
İşitme cihazı
tamamen
sessiz
İşitme cihazı açık
değildir
Pil yuvasının tamamen
kapalı olduğundan emin
olun
Pil bitmiştir veya
arızalıdır
İşitme cihazına yeni bir
pil yerleştirin
Pil bitmek üzeredir
İşitme cihazına yeni bir
pil yerleştirin
İşitme
cihazının sesi
yeterince
güçlü değil
İşitme
cihazından
sürekli ıslık
sesi geliyor
Kulağınız tıkanmıştır KBB uzmanı ile görüşün
İşitmeniz değişmiş
olabilir
İşitme sağlığı
uzmanınıza danışın
Kulak-teli işitme
cihazına düzgün
bağlanmamıştır
Kulak-teli bağlantısının
işitme cihazına tamamen yerleştirildiğinden
emin olun.
Kulağınız tıkanmıştır KBB uzmanı ile görüşün
29
Sorun
Olası neden
Çözüm
İki işitme
cihazınız
senkronize
çalışmıyor
İşitme cihazları
arasındaki bağlantı
kopmuştur
İşitme cihazlarını
kapatın ve tekrar açın
İşitme cihaza. DEX kapsama
a. DEX’i SUPER işitme
ları DEX taraalanı dışındadır (>
cihazlarının yakınına
fından yapılan
1 m)
getirin.
ses ve progb. Yakında güçlü bir b. EM girişim kaynağınram değişiklikelektro-manyetik
dan uzaklaşın.
lerine yanıt
alan girişimi vardır
vermiyor
c. DEX ve SUPER
c. Yetkili satıcınızda DEX
işitme cihazları
ile SUPER işitme
eşleştirilmemiştir
cihazlarının eşleşmelerini kontrol edin
Kullanıcı akta- a. İşitme cihazların- a. Bir ya da her iki
ran kulaktan
dan birinin pili bitişitme cihazının pilini
“kesik kesik”
miştir
değiştirin
konuşma
b. Yakında güçlü bir b. EM girişimin kaynaduyar ya da
elektromanyetik
ğından uzaklaşın
hiç duymaz
alan girişimi vardır
(sessiz)
30
İŞİTME CİHAZINIZI KULLANIRKEN
İşitme cihazınız hassas bir cihazdır ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıda işitme cihazınızın ömrünü uzatmak için
bazı öneriler verilmiştir:
DİKKAT
• Cihazı kullanmadığınızda kapatın. Eğer birkaç gün kullanmayacaksanız, akmasını önlemek için pili çıkarın.
• Cihazınızı kullanmadığınızda, kuru bir yerde saklayınız.
Çocuklar ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
• Cihazınızı yüksek ısı ve nemden koruyun. Örneğin spor gibi
yüksek aktivite nedeniyle aşırı terleme olmuşsa işitme cihazının tamamen kurumasını sağlayın.
• İşitme cihazınızı düşürmeyin, temizlik ve pil değiştirme işlemlerini yumuşak bir zemin üzerinde yapın.
• İşitme cihazınızı yüzerken, duş alırken, saç kurutma makinesi,
parfüm, vücut veya saç spreyi ya da bronzlaştırıcı losyon ve
kremleri kullanırken çıkarın.
• Yüksek nemli ortamlarda işitme cihazı içindeki nemi azaltmak için Widex kurulama kiti kullanılabilir. Widex kurulama
kiti içindeki kılavuza bakınız.
31
UYARILAR
UYARI
İşitme cihazı ve piller yutulduğunda veya yanlış kullanıldığında tehlikeli olabilir. Yutma veya yanlış kullanım, ciddi yaralanmalara ve hatta ölümlere neden olabilir. Yutma durumunda
doktora başvurun.
• İşitme cihazları ve parçaları yutmalarını önlemek amacıyla
çocukların ve yutma ve kendilerine zarar verme olasılığı olan
kişilerin ulaşamayacağı yerlerde tutulmalıdır. Pil değiştirme
işlemi çocukların önünde yapılmamalı ve pillerin saklandığı
yer çocuklara gösterilmemelidir. Biten piller uygun bir şekilde
atılmalıdır.
• Piller çok küçük olup kolaylıkla ilaç ile karıştırılabilir. Yanlışlıkla
yutma riski nedeniyle pilleri hiçbir şekilde ağzınıza almayın.
UYARI
• Yanlış pil yerleştirildiğinde ya da şarj edildiğinde patlama riski
bulunmaktadır. Bitmiş piller uygun şekilde atılmalıdır
• İşitmelerine kalıcı zarar verme riski olduğu için başkalarının
işitme cihazınızı kullanmasına asla izin vermeyin.
• İşitme programı seçerken, çevredeki sesleri işitmenin özellikle
önemli olduğu bazı durumları aklınızdan çıkarmayın (örneğin
trafik, uyarı sesleri).
• İşitme cihazınız modern alerjik olmayan maddelerden yapılmıştır. Ancak nadiren de olsa deri tahrişine neden olabilir.
Eğer kulağınızda veya kulak kanalınızda deri tahrişi fark ederseniz doktorunuza başvurun.
32
UYARI
• Lütfen not edin, her hangi bir işitme cihazı kullanıldığında
kulağın normal havalandırmaya ihtiyacı vardır. Kulak yeterince havalandırlmaz ise kulak kanalındaki enfeksiyon riski
artabilir. Bu nedenden, kulağın havalanması açısından gece
yatığınızda kulaklığı çıkarmanızı tavsiye ederiz. Eğer mümkünse, gün içerisinde kullanım ihtiyacı duymadığınız zamanlarda da bu işlemi uygulayabilirsiniz. Kulaklığınızın temizliğine
ve kullanım talimatlarına uyun. Kulak intihalbı veya rahatsızlık
oluşur ise mutlaka bir hekime danışın ve işitme cihazı uzmanınızdan mikroplardan arındırma işlemi için tavsiye alın. Temizleme amaçlı alkol, klor veya benzeri maddeleri kullanmayın.
• Kulaklığın düzgün çalışması ve bozulmaması için nem alıcı
kullanmanızı tavsiye ederiz.
• Widex işitme cihazları maden veya patlayıcı gazların bulunduğu diğer alanlarda kullanılmak üzere üretilmemiştir.
UYARI
• İşitme cihazınızı ışınlama, röntgen, MR, BT ve benzeri tıbbi
tedavi ve incelemeler sırasında kullanmayın. Bu işlemlerden
veya mikrodalga fırın gibi diğer cihazlardan yayılan ışınlar işitme cihazına zarar verebilir. Hırsız alarmı, oda gözetleme sistemleri, cep telefonları gibi diğer radyasyon kaynakları daha zayıftır, işitme cihazına zarar vermezler, ancak işitilebilir girişime neden olabilirler.
33
DİKKAT
• İşitme cihazınız girişim açısından uluslararası standartlara
göre test edilmiştir. Yine de alarm sistemleri, oda gözetleme
sistemleri ve cep telefonlarından yayılan elektromanyetik dalgalar nedeniyle işitme cihazında öngörülemeyen girişimler
oluşabilir.
• İşitme cihazınız en katı uluslararası elektromanyetik uyumluluk standartlarına göre tasarlanmış olmasına karşın, örneğin
tıbbi cihazlar gibi bazı diğer cihazlarla girişime neden olma
olasılığı bulunmaktadır.
• İşitme cihazınızı asla kendiniz açmaya ve tamir etmeye çalışmayın.
34
ÖNERİLER
NOT
• İşitme cihazınız işitmenizi normal hale getirmez ve organik
nedenlerle oluşan işitme kaybını önlemez veya düzeltemez.
İşitme cihazı ancak kalan işitme yeteneğinizden en uygun
şekilde yararlanabilmenizi sağlar. Ayrıca yeni bir işitme cihazına ve yeni seslere alışmanın da zaman alacağını unutmayınız.
• Seyrek kullanmanız durumunda işitme cihazından tam yarar
sağlamanız çoğunlukla mümkün olmaz.
• İşitme cihazı kullanımı işitme rehabilitasyonunun yalnızca bir
parçasıdır ve işitsel eğitim ve dudak okuma egzersizleri ile
desteklenmelidir.
• İşitme cihazı kullanımı kulak kiri birikimine neden olabilir. Bu
durumdan şüphelendiğinizde doktorunuza/KBB uzmanına
başvurun. Kulak kiri yalnızca işitmenizi azaltmakla kalmaz,
işitme cihazının etkinliğini de ciddi ölçüde azaltır. Yılda birkaç
kez kulaklarınızı temizletmek yararlı olabilir.
35
REGULATORY İNFORMATİON
FCC ID: TTY-S4VS
IC: 5676B-S4VS
Federal Communications Commission Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation.
NOTE:
This equipment has been tested and found to comply
with the limits for a Class B digital device, pursuant
to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment
generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If
this equipment does cause harmful interference to radio
or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged
to try to correct the interference by one or more of the
following measures:
36
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and
receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit
different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV
technician for help.
NOTE:
This equipment complies with FCC radiation exposure
limits set forth for an uncontrolled environment. This
transmitter must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter.
Changes or modifications to the equipment not expressly
approved by Widex could void the user’s authority to
operate the equipment.
Industry Canada Statement /
Déclaration d’industrie Canada
Under Industry Canada regulations, this radio transmitter
may only operate using an antenna of a type and
maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by
Industry Canada.
To reduce potential radio interference to other users, the
antenna type and its gain should be so chosen that the
equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not
more than that necessary for successful communication.
37
This device complies with Industry Canada licenceexempt RSS standard(s). Operation is subject to the
following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including
interference that may cause undesired operation of the
device.
Conformément à la réglementation d’Industrie Canada,
le présent émetteur radio peut fonctionner avec une
antenne d’un type et d’un gain maximal (ou inférieur)
approuvé pour l’émetteur par Industrie Canada.
Dans le but de réduire les risques de brouillage
radioélectrique à l’intention des autres utilisateurs, il
faut choisir le type d’antenne et son gain de sorte que
la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne
dépasse pas l’intensité nécessaire à l’établissement d’une
communication satisfaisante.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie
Canada applicables aux appareils radio exempts de
licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions
suivantes :
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage
radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
38
Widex AŞ. bu S4-VS cihazının 1999/5/EC Yönergesinin temel koşullarına ve diğer hükümlerine uygun olduğunu belirtir.
Uyum Bildirgesi’nin bir kopyası http://www.widex.com
adresinde görülebilir.
39
İşitme cihazları, aksesuarları ve pilleri normal ev atıkları birlikte atılmamalıdır. Bu
maddelerin uygun şekilde atılması konusunda Widex yetkili satıcınız ile görüşün
40
TEKNİK ÖZELLİKLER
41
42
43
Üretici
¡9 514 0157 0010¤ ¡#01v¤
Printed by HTO / 2012-07
9 514 0157 029 #02
Download

kullanma kılavuzu super™440 serisi