Kullanım Klavuzu
dream™ Serisi
D-FA modeli
Kulak Arkası
Widex™ işitme cihazınız
(İşitme sağlığı uzmanı tarafından doldurulacaktır)
…… DREAM440
…… DREAM330
…… DREAM220
…… DREAM110
Programlar:
…… Ana
…… Odibilite Genişletici
…… Müzik
…… Odibilite Genişletici
…… TV
…… Odibilite Genişletici
…… Rahat
…… Odibilite Genişletici
…… Ters odak
…… Odibilite Genişletici
…… Telefon
…… Odibilite Genişletici
…… T
…… Odibilite Genişletici
…… M+T
…… Odibilite Genişletici
…… Zen
…… Odibilite Genişletici
…… Ana + Zen
…… Odibilite Genişletici
…… Ana + Ters odak
…… Odibilite Genişletici
…… Ana + T
…… Odibilite Genişletici
…… Ana + M+T
…… Odibilite Genişletici
…… Ana + Telefon
…… Odibilite Genişletici
…… Zen+
…… Odibilite Genişletici
…… Telefon+
…… Odibilite Genişletici
Tarih
İşitme sağlığı uzmanınız
2
İçindekiler
İşitme cihazı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sesli uyarılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pilin takılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zayıf pil uyarısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
İşitme cihazını açma ve kapama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sağ/sol belirleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
İşitme cihazının yerleştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
İşitme cihazının çıkarılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ses ayarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kayıp ortak uyarısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Programlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Dinleme programları arasında geçiş . . . . . . . . . . . . . . . 21
Zen+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Telefon+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Telefon kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Temizlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
İşitme cihazı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Aksesuarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Arıza durumunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
İşitme cihazınızın bakımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Uyarılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Tavsiye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
İşitme cihazınıza alışma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
REGULATORY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
EK PROGRAM FORMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Semboller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3
İşitme cihazı
Aşağıdaki resim işitme cihazını kulak seti olmadan göstermektedir. Kulak seti çözümüne ilişkin seçim sizin özel
ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Lütfen kulak setinin ayrı kullanım
kılavuzuna bakınız.
1. Mikrofon açıklıkları
2.Ses kontrolü
3. Program düğmesi
4.Açma/Kapama düğmesi
5. Tırnak çıkıntılı pil yuvası
6.LED
1
2
6
4&5
3
Ürün seri numarasını tanımlamak için yardıma ihtiyaç duyarsanız,
lütfen işitme sağlığı uzmanınıza danışın.
4
NOT
Bu kullanım bilgilerine ilaveten, işitme cihazınız için mevcut olan
değişik kulak setlerinin açıklandığı ayrı bir kullanım kılavuzu mevcuttur: “Widex Kulak Arkası işitme cihazları için kulak setleri”.
UYARI
Bu kitapçık ve “Widex Kulak Arkası İşitme Cihazları için Kulak
Setleri” el kitabı önemli bilgi ve talimatlar içermektedir. İşitme
cihazını kullanmadan önce bu kitapçıkları dikkatlice okuyun.
NOT
İşitme cihazınız, kulak seti ve aksesuarlar bu kitapçıkta yer alan
görsellerle tamamen aynı olmayabilir. Bunun yanı sıra gerekli
görülen her türlü değişikliği yapma hakkımızı saklı tutmaktayız.
Kullanım amacı
İşitme cihazları günlük dinleme ortamlarında kullanılmak
üzere tasarlanmış hava iletimi güçlendirme cihazlarıdır.
İşitme cihazları, sessiz bir arka plan dinlemek isteyen yetişkinler için rahatlatıcı bir ses arka planı (örn: müzik/gürültü kaynağı) sunmak üzere Zen programı ile birlikte sunulabilir.
Kullanım alanları
Cihazlar, minimalden (10 dB HL) ileri dereceye-çok derin
dereceye (100 db HL) kadar tüm işitme kaybı derecelerinde ve tüm işitme kaybı konfigürasyonlarında kullanılabilir.
5
Cihazlar, işitme rehabilitasyonu konusunda eğitim almış
yetkili işitme sağlığı uzmanları (odyologlar, işitme cihazı
uzmanları, otolaringolojistler) tarafından programlanmalıdır.
Cihazın tanımı
İşitme cihazınız, içerisinde bir tüp ve bir kulak ucun veya
kulak kalıbından oluşan bir kulak seti ile birlikte kullanılır.
İşitme cihazı, sol ve sağ işitme cihazları arasındaki iletişimin sağlanmasının yanı sıra işitme cihazları ve DEX aksesuarları arasındaki iletişim için özel olarak geliştirilmiş kablosuz WidexLink teknolojisini kullanır.
İşitme cihazınız Zen adı verilen işitme programı ile
sunulabilir. Bu program arka planda müzik tonları (bazen
uğuldama tipi gürültü) yapmaktadır. Bu sesler işitme
kaybınıza göre şekillendirilebilir.
UYARI
Bu işitme cihazı 132 dB’in üzerinde ses basınç seviyesi üretme
kapasitesine sahiptir. Bu da mevcut olan işitme yetinizde hasara
yol açabilir.
6
Sesli uyarılar
İşitme cihazı, bazı işlevler kullanıldığında bir uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Bu uyarılar bir sesli mesaj veya
tonlar şeklinde olabilir. Uyarılar devre dışı da bırakılabilir.
İşlevler
Varsayılan Diğer ayarlar
ayarlar
Sesin ayarlanması
Ton
Kapama
Program düğmesi kullanımını teyit
etme
Klik sesi
Kapama
Program değiştirme
Mesaj
Ton/kapama
İşitme cihazını açma
Mesaj
Ton/kapama
Zayıf pil uyarısı
Mesaj
4 ton/kapama
Ortak kayıp uyarısı
Kapama
Mesaj
Servis hatırlatıcı
Kapama
Mesaj
Not: “Ortak kayıp uyarısı” sadece DREAM440 modelinde
mevcuttur.
7
Pil
Çinko hava pillerini kullanmanızı öneririz. İşitme cihazı
ile bir boy 312 pil kullanın.
Yedek pil temin etmek için, lütfen işitme sağlığı uzmanınıza başvurun. Kullanılmış pillerin imhası için pilin
ambalajı üzerindeki önerilerin ve pillerin son kullanma
tarihinin dikkate alınması önemlidir.
Pilin takılması
İşitme cihazına yeni bir pil takmadan önce
üzerindeki yapışkanlı etiketi çıkarmayı
unutmayın. Etiket çıkarıldıktan birkaç saniye
sonra pil çalışmaya başlayacaktır.
DİKKAT
Üzerinde yapışkan artığı veya istenmeyen diğer maddeler bulunan pilleri, işitme cihazında işlev bozukluğuna neden olabileceği
için kullanmayın.
Pil yuvasını nazikçe kaldırarak açmak
için tırnak çıkıntısını kullanın.
8
Pilin üzerindeki artı (+) yönü üste gelecek şekilde
yuvasına yerleştirin. Pili yuvasına yerleştirmede kolaylık
sağlayan pil mıknatısını kullanabilirsiniz.
Pil yuvası rahatça kapanmıyorsa pil yuvaya yanlış yerleştirilmiştir.
Pil değiştirirken işitme cihazını bir masa üzerinde tutulması iyi bir fikirdir.
9
Zayıf pil uyarısı
Bu özellik devre dışı bırakılmadığı sürece (bakınız sayfa
7), cihaz pilin bitmesine yakın sesli bir uyarı verecektir. Her zaman yanınızda yedek bir pil bulundurmanızı
tavsiye ederiz.
UYARI
Asla bitmiş bir pili işitme cihazı içerisinde bırakmayın. Bitmiş
piller akabilir, bu da işitme cihazına zarar verir.
UYARI
Pilin bittiği durumda işitme cihazınızın çalışması durabilir. Bu ihtimali, özellikle trafikte veya uyarı sinyallerine gereksinim duyulan
yerlerde, göz önünde bulundurun.
10
İşitme cihazını açma ve kapama
İşitme cihazının pil yuvası aynı zamanda açma/kapama
düğmesi olarak da işlev görür.
İşitme cihazını açmak için pil yuvasının
kapağını kapatın. Bu fonksiyon devre dışı
bırakılmadıkça, işitme cihazı açıldığında
sesli bir uyarı işareti verecektir.
İşitme cihazını kapatmak için pil yuvası
kapağını bir çıt sesi duyana kadar yavaşça
ilk konumuna doğru açın.
Not: İşitme cihazının açık olduğunu anlamanın bir diğer
yolu da cihazı avucunuzun içine almaktır. Cihaz açıksa, ıslık
sesine benzer bir ses çıkartacaktır.
Lütfen kullanmadığınız zamanlarda cihazı kapatmayı
unutmayın. Birkaç gün işitme cihazını kullanmayacaksanız pilini çıkarın.
11
Sağ/sol belirleme
Her iki kulağınız için de işitme cihazı
kullanıyorsanız, işitme cihazları renkli
işaretler ile sunulabilir (kırmızı işaret =
sağ ve mavi işaret = sol).
Ok işareti tanımlama işaretinin pozisyonunu gösterir.
12
İşitme cihazının yerleştirilmesi
Tüpün alt kısmından tutarak kulak ucunu kulak kanalı
içerisine yerleştirin. Ters elinizle dış kulağı arkaya ve
yukarı doğru hareket ettirmek yardımcı olabilir.
İşitme cihazını, cihaz ve tüp kulak üzerinde ve başınıza
yakın bir yerde rahatça duracak şekilde kulağın arkasına
yerleştirin.
Şekillerde açık kulak ucu gösterilmiştir. Kulak ucu/kulak
kalıbı tipleri, çapalar ve işlemlerle ilgili ek bilgi için ayrı
olarak sunulan kulak seti kullanım kılavuzuna bakın.
Kulak seti rahatsızlık, tahribat, kızarıklık veya bu gibi
olumsuz etkilere sebep olarak, kulağınıza tam bir şekilde
uyum sağlamazsa, işitme sağlığı uzmanınıza danışın.
13
İşitme cihazının çıkarılması
İşitme cihazını kulak arkasındaki yerinden alın.
Kulak tüpünün alt kısmından tutarak kulak ucunu kulak
kanalı içerisinden dikkatlice çekerek çıkartın. Kulak
ucunda özel bir çıkarma ipi mevcutsa bu ipi tutarak
kulak ucunu dikkatlice kulak kanalından çekerek çıkartın.
14
Ses ayarı
İşitme cihazının sesi bulunduğunuz ses ortamına göre
otomatik olarak ayarlanır.
Ayrıca, işitme cihazınız bir ses kontrolü ile beraber sunulur.
+
-
Sesi dereceli olarak artırmak için ses
kontrolünün üst bölümüne basın.
Sesi dereceli olarak azaltmak için alt
bölümüne basın.
İşitme cihazının özellik ve ayarlarına bağlı olarak, yaptığınız her değişiklik her iki işitme cihazı için de geçerli
olacaktır.
Ses artırma ve azaltma basamaklarını değiştirmek için
işitme sağlığı uzmanına danışın.
Bu işlev devre dışı bırakılmamışsa, ses kontrolünü her
kullandığınızda, bir bip sesi duyacaksınız. Azami veya
asgari ayar düzeyine ulaşıldığında sabit bir ton duyulacaktır.
15
Uyarı
İşitme cihazının sesi çok yüksek veya çok zayıfsa ya da üretilmiş
sesler bozuluyorsa ya da konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız işitme sağlığı uzmanınıza danışın.
Sesi tamamen kapatmak için
• Sabit ton sesi duyulana kadar ses kontrolünün alt
bölümüne basmaya devam edin
Sesi tekrar açmak için
• Ses kontrolünün üst bölümüne basın veya
• Dinleme programını değiştirin
Ses ayarında yapılan her türlü değişiklik işitme cihazı
kapatıldığında veya program değiştirildiğinde iptal edilir.
NOT: İşitme cihazınız, cihaz vasıtasıyla duyduğunuz
seslere alışmanıza olanak sağlamak için sunulan güçlendirme giderek artırılacak şekilde ayarlanabilir. Bu
nedenle belirli bir süre sonra ses seviyesinde bir artış
fark edebilirsiniz.
16
Kayıp ortak uyarısı
(Not: Kullanım için bu özelliğin cihazınızda bulunması ve
işitme sağlığı uzmanınız tarafından etkinleştirilmiş olması gerekmektedir.)
İşitme cihazlarınızdan birisinin kulağınızdan düşmesi ve/
veya pilinin bitmesi halinde diğer kulağınızdaki işitme cihazınızda iki kez ton sesi veya sesli bir mesaj duyulur ve
her iki cihazdaki bir diyot (LED) yanıp sönmeye başlar.
Bağlantısı kopan işitme cihazı tekrar yerleştirildiğinde ve/
veya pil değiştirildiğinde diyotların yanıp sönmesi kesilir.
Programlar
İşitme cihazınız Zen+ olarak adlandırılan özel Zen programı dahil olmak üzere aşağıda belirtilen programların
bazılarını içerecek şekilde sunulur. DREAM serisi bazı
işitme cihazlarında Zen+ programı yerine Telefon+ programı yer alabilir.
Ana
Standart
Müzik
Müzik dinlemek için
TV
TV seslerini dinlemek için
Rahat
Arka plan gürültüsünü azaltır
Ters odak
Arkadaki seslere odaklanır
Telefon
Telefonda konuşmaları duymak için
17
T
Bu programda dinleme, işitme cihazı mikrofonları
(M) ile değil telekoil (T) vasıtasıyla gerçekleştirilir.
Telekoil, kapalı devre sistemi mevcut ise kullanılır.
Telekoil programını etkinleştirdiğinizde belirli bir
ses kaynağı duyulur ve diğer çevre sesleri engellenir.
M+T
Bu programda dinleme, işitme cihazı mikrofonları
(M) ve telekoil (T) vasıtasıyla gerçekleştirilir.
Zen
Farklı tür tonlar veya gürültü oluşturur.
Birleşik prog- Bir kulakta Ana program ve diğerinde Zen, Geriye
ramlar
Odaklanma, T, MT veya Telefon programı.
Zen+
Üç farklı Zen stili içeren özel Zen programı
Telefon+*
Sadece telefon kullanımı içindir. Bir işitme cihazından alınan telefon sesini diğer işitme cihazına
iletir. İşitme cihazı üzerinde sesin iletildiği mikrofonların kapatıldığına dikkat edin.
* sadece bazı DREAM serisi işitme cihazlarında mevcuttur
İşitme cihazınızın Odibilite Genişletici adında bir işlevi
vardır. Bu özellik yüksek frekanslı sesleri duyulabilir hale
getirir ve bir ya da daha fazla programla veya mevcut
tüm programlarla çalışacak şekilde ayarlanabilir.
İhtiyaçlarınızın zamanla değişmesi halinde dinleme
programlarının kombinasyonu değiştirilebilir.
Dikkat
Dinleme programı olarak Telefon+ seçildiğinde çevre seslerinin
duyulabilmesinin özellikle önem taşıdığı durumlar olabileceği
hatırda tutulmalıdır.
18
Zen programı
İşitme cihazınız Zen adı verilen özel isteğe bağlı işitme
programı ile sunulabilir. Bu program arka planda müzik
tonları (bazen uğuldama tipi gürültü) yapmaktadır. Zen
programı çevre seslerinin işitilmesine gerek olmayan
durumlarda sessiz şekilde tek başına (güçlendirme
olmadan) kullanılabilir. Veya hem çevre seslerinin hem
de üretilen seslerin (fraktal tonlar ve gürültü) birlikte
işitilebilmesi için güçlendirmeyle birlikte kullanılabilir.
dikkat
Farklı Zen programlarının kullanılması konuşma dahil çevredeki
seslerde karışmalara neden olabilir. Bu türden seslerin işitilmesinin önemli olduğu durumlarda bu programların kullanılmaması
gerekir. Böyle durumlarda işitme cihazını Zen harici programlara
ayarlayın.
DİKKAT
Ses şiddetinde ve ses toleransında bir düşüş veya konuşma
seslerinin anlaşılamaması ya da giderek artan kulak çınlaması gibi
sorunları fark ederseniz işitme sağlığı uzmanınıza başvurun.
19
Faydaları
Zen programı bazı kişiler için rahatlatıcı bir dinleme arka
planı imkânı sunar. Kulak çınlaması tedavisinde kullanıcının kulak çınlamasında kısmi rahatlama sağlayabilir.
Kullanım alanları
Zen programının amacı sessiz bir arka plan dinlemek
isteyen yetişkinler için rahatlatıcı bir ses arka planı (örn:
müzik/gürültü kaynağı) sunmaktır. Kulak çınlaması yönetimi konusunda eğitimli işitme sağlığı uzmanı (odyolog,
işitme cihazı uzmanı, otolaringolojist) tarafından önerilen kulak çınlaması tedavi programı kapsamında ses
terapisi aracı olarak kullanılabilir.
Kullanım talimatları
Zen programının işitme cihazınıza özgün yapısı nedeniyle programı nasıl, ne zaman ve/veya ne kadar süreyle
kullanacağınız hakkında işitme sağlığı uzmanınızın
tavsiyelerini dikkate alın.
20
Dinleme programları arasında geçiş
Programları değiştirmek için program
düğmesine hafifçe basın. Bu işlev devre
dışı bırakılmamışsa, başka bir programa
geçiş yaptığınız her seferde sesli bir
uyarı duyulacaktır.
Program 1: Mesaj veya bir kısa bip sesi
Program 2: Mesaj veya iki kısa bip sesi
Program 3: Mesaj veya üç kısa bip sesi
Program 4: Mesaj veya bir uzun ve bir kısa bip sesi
Program 5: Mesaj veya bir uzun ve iki kısa bip sesi
Zen+ veya Telefon+: Mesaj veya ton
İşitme cihazının özellik ve ayarlarına bağlı olarak, yaptığınız her değişiklik her iki işitme cihazı için de geçerli
olacaktır.
21
Zen+
Bu programa işitme cihazının veya RC-DEX’in üzerindeki
program düğmesine uzunca basılı tutularak (1 saniyeden
fazla) erişilebilir. Sonrasında tuşa kısa süreli basılması
mevcut olan Zen stilleri arasında gezinmeyi sağlar.
Program düğmesine basıp 1 saniyeden fazla basılı tutarak
Zen+ programından çıkabilirsiniz.
Telefon+
İşitme cihazınız Zen+ yerine Telefon+ ile programlanmış ise bu programa işitme cihazı üzerindeki program
düğmesine uzunca basılı tutarak (1 saniyeden fazla) erişebilirsiniz. Lütfen programa RC-DEX üzerinden erişim
olmadığına dikkat edin.
Aynı program düğmesine basıp 1 saniyeden fazla basılı
tutarak Zen+ programından çıkabilirsiniz.
Program düğmesini devre dışı bırakmak istiyorsanız,
işitme sağlığı uzmanınıza danışın.
22
Telefon kullanma
Telefonla konuşurken ahizeyi doğrudan kulağınıza dayamak yerine
başınıza paralel şekilde biraz açı
vererek tutmanızı öneririz. Ses en
uygun düzeyde değilse, telefon
kulaklığını hafifçe farklı bir pozisyona çevirmeyi deneyin.
23
Temizlik
Aşağıdaki temizlik aksesuarları işitme cihazı ve kulak
seti* için sunulmaktadır. Kulak seti temizliği için “Widex
Kulak Arkası İşitme Cihazları için Kulak Setleri” kullanım
kılavuzuna bakın.
1.Bez
2.Kulak kiri temizleme aracı
3. Temizleme lifi
Ek temizleme aksesuarlarına ihtiyacınız varsa işitme
sağlığı uzmanınızla iletişime geçebilirsiniz.
* Seçim kulak seti tipine bağlıdır.
24
İşitme cihazı
Kullandıktan sonra işitme cihazını yumuşak bez ile temizleyin.
Mikrofon çıkışları hala tıkalıysa, işitme sağlığı uzmanınıza danışın.
UYARI
Asla işitme cihazını temizlemek için su veya temizleme solüsyonları kullanmayın, zira bu cihazın arızalanmasına neden olabilir.
İşitme cihazı kullanılmadığında,
havalandırılması ve kuru kalması için
pil yuvası açık şekilde ılık ve kuru bir
yerde muhafaza edin.
25
Aksesuarlar
İşitme cihazınız için çeşitli yardımcı dinleme cihazları
mevcuttur.
RC-DEX
uzaktan kumanda
TV-DEX
TV ve ses cihazlarını dinlemek için
M-DEX
c ep telefonu uygulamaları ve uzaktan kumanda
için
PHONE-DEX
sabit telefonları kolay kullanmak için*
T-DEX
elekoil vasıtasıyla işitme cihazını cep telefonlaT
rına bağlamak için
FM+DEX
FM+DEX, Widex işitme cihazları için özel olarak
tasarlanmış yüksek kaliteli ses akış cihazıdır
* Sadece bazı ülkelerde geçerlidir
26
Arıza durumunda
Sorun
Olası neden
Çözüm
İşitme cihazın- İşitme cihazı açık
dan hiç ses
değildir
gelmiyor
Pil çalışmıyordur
Pil yuvasının tamamen
kapalı olduğundan emin
olun
İşitme cihazının içine
yeni bir pil yerleştirin
İşitme cihazının ses ayarı
yeterli seviyede değildir
Kulağınız kir ile tıkan- KBB uzmanınıza başvumıştır
run
İşitme cihazı
sürekli ıslık
sesi çıkarıyor
Kulağınız kir ile tıkan- KBB uzmanınıza başvumıştır
run
İşitme seviyeniz
değişmiş olabilir
İşitme sağlığı uzmanınıza danışın
İki işitme ciha- İşitme cihazları araCihazları kapatıp tekrar
zınız eş
sındaki bağlantı kop- açın
zamanlı
muştur
şekilde çalışmıyor
27
Sorun
Olası neden
Çözüm
İşitme cihaza.DEX, kapsama
a.DEX’i işitme cihazlaları DEX’te
alanı dışında kullarına yaklaştırın
yapılan ilgili
nılmaktadır
ses veya prog- b.Civarda güçlü
b.Bilinen EM karışma
ram değişiklikelektromanyetik
kaynağından uzaklalerine cevap
karışma vardır
şın
vermiyor
c. DEX ve işitme
c. DEX’in işitme cihazları
cihazları eşleştirilile eşleştiğinden emin
memiştir
olmak için işitme sağlığı uzmanı ile birlikte
kontrol edin
İşitme cihazla- a.İşitme cihazlarının a.İşitme cihazının birisirından “kesinbirisinin pili bitmişnin veya her ikisinin
tili” ses (açık
tir
pilini değiştirin
ve kapalı)
b.Civarda güçlü
b.Bilinen karışma kayduyuyorsunuz
elektromanyetik
naklarından uzaklaşın
veya iletim
karışma vardır
kulağından hiç
ses duyulmuyor (sessiz).
Not: Bu bilgiler sadece işitme cihazını kapsar. Kulak
setinize özel bilgiler için “Widex Kulak Arkası İşitme
Cihazları için Kulak Setleri” kullanım kılavuzuna bakın.
Sorun devam ederse, destek almak için işitme sağlığı
uzmanınızla iletişim kurun.
28
İşitme cihazınızın bakımı
İşitme cihazları değerli eşyalar olup özenli bakım gerektirmektedir. Aşağıda işitme cihazınızın kullanım ömrünü
uzatmak için yapabilecekleriniz bulunmaktadır:
DİKKAT
•Kullanmadığınız zamanlarda cihazı kapatın. Birkaç gün işitme
cihazını kullanmayacaksanız pilini çıkarın.
•İşitme cihazınızı kullanmayacaksanız çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği kuru bir yerde kutusu içinde saklayın.
•İşitme cihazını aşırı sıcak ve yüksek neme maruz bırakmayın.
Spor yapmak gibi yoğun fiziksel aktiviteler neticesinde ortaya
çıkabilecek aşırı terleme durumlarının ardından cihazı kuruladığınızdan emin olun.
•Cihazın temizliğini ve pil değişimini yumuşak bir zemin üzerinde
gerçekleştirin ve cihazı düşürmemeye dikkat edin.
•Duş alırken veya yüzerken veya saçlarınızı kuruturken, parfüm,
güneş losyonu veya kremi gibi saç veya vücut sprey veya jelleri
kullanırken işitme cihazını takmayın.
29
Uyarılar
UYARI
İşitme cihazları ve pillerin yutulması veya yanlış kullanımı
tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Yutma veya yanlış kullanım ciddi
yaralanmalara veya ölüme bile sebebiyet verebilir. Yutulması
durumunda, hemen bir doktora başvurun.
•İşitme cihazlarını, parçalarını, aksesuarlarını ve pillerini çocukların ve bunları yutma ihtimali olan diğer kişilerin erişemeyeceği
yerlerde tutun; aksi durumda kendilerine zarar verebilirler.
Pilleri bu kişilerin önünde değiştirmeyin ve onların pilleri nerede
tuttuğunuzu görmelerine müsaade etmeyin. Kullanılmış pilleri
dikkatlice yok edin.
•Piller çok küçük oldukları için hap ve benzeri maddelerle kolayca
karıştırılabilir. Yutma riski mevcut olabileceği için her ne sebeple
olursa olsun asla pili veya işitme cihazını ağzınıza sokmayın.
•İşitme cihazını kullanımdan sonra temizleyin ve zarar görmüş
olup olmadığını kontrol edin. İşitme cihazı veya kulak seti, kulak
kanalındayken kırılırsa, derhal işitme sağlığı uzmanınıza danışın.
Parçaları kendi başınıza sökmeyin.
30
uyarı
•Yanlış tip veya şarj edilebilir pillerin kullanımı patlama riski taşır.
Kullanılmış pilleri talimatlara uygun şekilde imha edin.
•Başkalarının işitme cihazınızı kullanmalarına asla izin vermeyin,
zira bu kalıcı işitme hasarı yaşamalarına sebep olabilir.
•Bir dinleme programı seçerken lütfen çevre seslerinin (örn:
trafik, uyarı sinyalleri) duyulabilmesinin özellikle önem taşıdığı
durumlar olabileceğini unutmayın.
•İşitme cihazı gelişmiş alerji yapmayan malzemelerden üretilmiştir. Buna karşın, nadir durumlarda deri tahrişi oluşabilir.
Kulağınızın içinde veya çevresinde veya kulak kanalınızda deri
tahrişi hissederseniz işitme sağlığı uzmanınıza başvurun.
31
uyarı
•Herhangi bir tip işitme cihazı kullanırken kulağınızın düzenli
havalandırmasını sağlamalısınız. Kulak yeterli seviyede havalanmaz ise, kulak kanalında enfeksiyon veya hastalık oluşma
riski biraz artabilir. Bu nedenle kulak kanalının havalanması için
yatarken işitme cihazının ve kulak setinin çıkarılması önermekteyiz. Mümkünse, gün içerisinde ihtiyaç duymadığınız zaman
bölümlerinde de işitme cihazınızı ve kulak setini çıkarmalısınız.
İşitme cihazınızın ve kulak setinin temizlik ve bakımını gerektiği
gibi yaptığınızdan emin olun. Bir kulak enfeksiyonu veya hastalığı meydana geldiğinde tıbbi yardım almalı ve işitme cihazının
çeşitli parçalarının nasıl dezenfekte edileceğini öğrenmek için
işitme sağlığı uzmanına danışmalısınız. Bu amaçla hiç bir
koşulda alkol, klor veya benzeri maddeler kullanmayın.
•İşitme cihazının bozulmasını engellemeye yardımcı olması
açısından düzenli olarak bir nem giderici kullanımı önerilir.
•Widex işitme cihazlarını maden ocağı veya patlayıcı gaz ihtiva
eden ortamlarda kullanmayın.
•İşitme cihazınızı radyasyonlu ortamlarda, X-ışınına maruz
kalınan yerlerde, MR ve BT çekilirken veya diğer tıbbi tedavi
yöntemleri ve taramalarda kullanmayın. Bu süreçlerden ve
diğer tür radyasyonlardan gelen emisyonlar, bir mikrodalga
fırında aşırı ısınmasında olduğu gibi işitme cihazınıza zarar
verebilir. Örneğin oda izleme aletleri, hırsız alarmları ve cep
telefonlarından gelen radyasyon nispeten zayıftır ve işitme
cihazına zarar vermez ancak ses karışmalarına neden olabilir.
32
uyarı
Etkin implantlarla karışma
•Cep telefonlarının kullanımına ilişkin olarak defibrilatör (şok
cihazı) ve pacemaker (kalp pili) üreticilerinin dikkat çektiği
hususları burada bilginize sunarız:
•Vücudunuzda herhangi bir implant taşıyorsanız Kablosuz İşitme
Cihazınızı ve uzaktan kumanda veya komünikatör gibi aksesuarları implantın olduğu bölgeden 15 cm uzakta tutun.
•Herhangi bir karışma fark ederseniz işitme cihazını kullanmayın
ve implant üreticisi ile iletişime geçin. Lütfen karışmanın, elektrik hatları, elektrostatik deşarj, havaalanı vb. yerlerdeki metal
detektörlerden kaynaklanabileceğine dikkat edin.
•Beyin implantınız varsa olası riskleri öğrenmek için implant
üreticisine başvurun.
Vücudunuzda bir implant taşıyorsanız mıknatısları* implantın
olduğu yerden en az 15 cm uzakta tutmanızı tavsiye ederiz.
(*=Autophone mıknatısı, işitme cihazı dış kabı, bir cihaz içerisindeki mıknatıs vb.)
33
DİKKAT
•İşitme cihazınız uluslararası standartlara uygun olarak parazite
yönelik olarak test edilmiştir. Bununla birlikte alarm sistemleri,
oda izleme aletleri ve cep telefonlarından yayılan elektromanyetik radyasyon nedeniyle işitme cihazında beklenmedik
parazitler meydana gelebilir.
•İşitme cihazınız en katı uluslararası elektromanyetik uyumluluk
standartlarına uygun şekilde tasarlanmış olsa da, bu, tıbbi
cihazlar gibi diğer ekipmanlarla karışma olasılığını ortadan
kaldırmaz.
•İşitme cihazınızın içini açmayı veya tamir etmeyi kendiniz asla
denemeyin (Bu işlem sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır).
34
Tavsiye
NOT
•İşitme cihazları normal bir işitmeyi geri getirmez ve organlardan
kaynaklı oluşan işitme kayıplarını önlemez veya iyileştirmez.
Bununla birlikte işitme cihazları mevcut olan işitme yetinizden
mümkün olan azami verimi almanıza yardımcı olur. Yeni bir
işitme cihazına ve yeni seslere alışmanın zaman alabileceğini de
aklınızda bulundurmalısınız.
•Çoğu durumda, işitme cihazının seyrek kullanılması tam yarar
sağlamanıza engel olur.
•İşitme cihazı kullanımı işitmeye yardımcı olan unsurlardan bir
tanesidir ve işitme eğitimi alınması ile dudak okuma tekniğinin
öğrenilmesiyle desteklenmesi gerekebilir.
•İşitme cihazı kullanımı kulak kirinin birikme riskini artırır.
Kulağınızda kulak kiri tabakası olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza/KBB uzmanınıza danışın. Kulak kiri sadece sizin işitme
seviyenizi düşürmez aynı zamanda işitme cihazı üzerinde de
oldukça etkili olur. Doktorunuzdan kulaklarınızı senede birkaç
kez temizlemesini istemeniz iyi bir fikirdir.
35
İşitme cihazınıza alışma
Widex’in son teknoloji işitme cihazını satın alarak iletişim
becerilerinizi iyileştirmeye yönelik ilk adımı attığınız için
tebrik ederiz.
Şu an için duyabildiğiniz birçok sesin işitme cihazı olmadan tam olarak duyulması mümkün olmadığından aşağıda
sıralanan basit faaliyetleri gerçekleştirmek için birkaç dakikanızı ayırmanızı rica ederiz. Bu faaliyetleri öncelikle sessiz
ortamda ardından da gürültülü ortamlarda gerçekleştirin.
Faaliyet 1: İlk olarak bir arkadaşınızın ya da yakınınızın konuşmasını gözleriniz ve işitme cihazınız kapalıyken dinleyin. Şimdi işitme cihazını açın ve dinlemeye devam edin.
Aradaki farkı fark ettiniz mi? Bu faaliyetin amacı her sözcüğü duymak değildir, sadece bilinen kaynaktan gelen güçlendirilmiş konuşmanın farkını görebilmektir.
Faaliyet 2: Bir arkadaşınızı veya yakınınızı gözleriniz kapalı fakat işitme cihazları açıkken dinleyin. Şimdi gözleriniz
açık olarak dinlemeye devam edin. Bunun amacı gözlerinizden gelen bilginin kulaklarınıza nasıl yardımcı olacağını
göstermektir.
Faaliyet 3: Günlük gazetelerin birisinden iki tane satın alın.
Bir arkadaşınızdan ya da yakınınızdan siz de aynı haberi okurken onun da haberi yüksek sesle okumasını isteyin.
Alternatif olarak haberi yüksek sesle okuyun ve kendi sesinizi dinleyin. TV’de alt yazılı bir programı izlemek de yararlı olacaktır.
36
• Kulaklarımızda değil beynimizde duyarız. Duyduğunuz
yeni seslere beyninizin tam olarak uyum sağlaması
biraz zaman alacaktır. Kendi adımlarınızı, gazete sayfalarının hışırtısını ya da buzdolabının çıkardığı çalışma
sesi gibi belli sesleri duymanız son derece olağandır
çünkü işitme sorunu olmayan kişiler bu sesleri kanıksadıkları için farkında olmadan duyarlar. Sabırlı olun ve
adapte olmak için kendinize birkaç hafta süre tanıyın.
Beyniniz, önemli olmadıklarında onları göz ardı etmeyi
öğrenecektir. Tabi sesler çok yüksek seviyede ve sizin
için rahatsız edici ise işitme sağlığı uzmanınıza danışın.
• Karşılıklı konuşmalarda gereğinden fazla söz vardır.
Kaçırdığınız bir sözcüğe takılırsanız muhtemelen daha
fazla sözcüğü duyamayacaksınız. Konuşmanın ana fikrine odaklanın. Grup içerisindeyken kendinizi yanında
rahat hissettiğiniz birisinden konuşmanın geneline
ilişkin sizi arada uyarmasını istemeniz faydalı olabilir.
• Bir lokantaya gitmeden önce, telefonla arayarak
mutfak veya bar kısmından uzak bir masa talep edin.
Gürültülü yerlerde işitme sorunu olmayan kişilerin bile
işitmede sıkıntı yaşadıklarını unutmayın.
Daha fazla faaliyet, eğitim malzemesi ve yardımcı iletişim
ipuçları için lütfen www.widex.com sitesini ziyaret edin.
37
REGULATORY INFORMATION
FCC ID: TTY-DFA
IC: 5676B-DFA
Federal Communications Commission Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.
—C
onsult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
NOTE:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set
forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not
be co-located or operating in conjunction with any other antenna
or transmitter.
38
Changes or modifications to the equipment not expressly
approved by Widex could void the user’s authority to operate the
equipment.
Industry Canada Statement / Déclaration d’industrie Canada
Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may
only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser)
gain approved for the transmitter by Industry Canada.
To reduce potential radio interference to other users, the antenna
type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for
successful communication.
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS
standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Conformément à la réglementation d’Industrie Canada, le présent
émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d’un type et
d’un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l’émetteur par
Industrie Canada.
Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à
l’intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d’antenne
et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l’intensité nécessaire à
l’établissement d’une communication satisfaisante.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada
applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation
est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
39
İşburada, Widex A/S, D-FA modelinin 1999/5/EC sayılı
Yönergenin temel gerekliliklerini ve ilgili diğer tüm
hükümlerini karşılar nitelikte olduğunu beyan eder.
Uygunluk Beyanı’nın bir kopyasına
http://www.widex.com/doc adresinden erişilebilir.
40
Elektrikli ve elektronik ekipmanlar (EEE),
atık hale geldiğinde ve uygun şekilde kullanılmadığında (WEEE), tehlikeli olabilecek
ve insan sağlığı ve çevreye karşı risk taşıyabilecek malzemeler, bileşenler ve maddeler
içerebilir.
İşitme cihazlarını, aksesuarlarını ve pillerini sıradan ev
aletlerinin atıkları ile bertaraf etmeyin.
İşitme cihazları, pilleri ve aksesuarları atık elektrikli ve
elektronik ekipmanlar için uygun olan yerlerde bertaraf
edilmelidir veya güvenli bertarafı için işitme sağlığı
uzmanınıza verilmelidir. Uygun bertaraf işlemi, insan
sağlığı ve çevrenin korunmasına yardımcı olur.
41
EK PROGRAM FORMU
İşitme cihazınızda mevcut olan programlar:
Program 1:
Program 2:
Program 3:
Program 4:
Program 5:
Özel program:
42
sembOller
Semboller
Widex A/s tarafından tıbbi cihaz etiketleri üzerinde sıklıkla kullanılan semboller (etiketler/ıFu/etc .)
sembol başlık/Açıklama
Üretici
Bu ürün, adı ve adresi sembolün yanında yer alan üretici
tarafından imal edilmiştir . Uygun görüldüğü takdirde,
üretim tarihine de yer verilebilir .
Üretim tarihi
Ürünün üretildiği tarihtir .
son kullanma tarihi
Ürünün kullanılabilir olduğu son tarihtir .
Parti kodu
Ürünün parti kodu (lot veya parti tanımlaması) .
katalog numarası
Ürünün katalog (sıra) numarası .
seri numarası
Ürünün seri numarası .*
Güneş ışığından uzak tutun .
Ürün, ışık kaynaklarından ve/veya ısıdan uzak tutulmalı .
2
43
sembol başlık/Açıklama
kuru tutun
Ürün, nemden uzak tutulmalı ve/veya yağmurda bırakılmamalıdır .
Alt sıcaklık sınırı
Ürünün bir sorun yaşanmaksızın maruz kalabileceği en düşük sıcaklık .
Üst sıcaklık sınırı
Ürünün bir sorun yaşanmaksızın maruz kalabileceği en
yüksek sıcaklık .
sıcaklık sınırları
Ürünün bir sorun yaşanmaksızın maruz kalabileceği en
yüksek ve en düşük sıcaklıklar .
kullanım talimatları
Tedbir niteliğinde önemli bilgiler (uyarılar/önlemler) içeren
ve ürünü kullanmadan önce okunması gereken kullanıcı
talimatları .
Dikkat/uyarı
Ürünü kullanmadan önce okunması gereken ve dikkat/
uyarı simgesi ile işaretlenmiş metin .
WEEE işareti
"Genel atık değildir"
Ürün, bertaraf edileceği zaman, geri dönüştürülmesi ve
değerlendirilmesi için belirlenmiş bir toplama noktasına
gönderilmelidir .
3
44
sembol başlık/Açıklama
cE işareti
Ürünün, Avrupa CE işaretlemesi direktiflerine uygun olduğunu gösterir .
uyarı
1999/5/AT sayısı Radyo ve Telekomünikasyon Terminal
Cihazı (R&TTE) Direktifi uyarınca ürün, bazı CE üyesi ülkelerdeki kullanımına dair kısıtlamalar bulunan 2 . Sınıf bir
ekipman olarak tanımlanmıştır .
c-Tick işareti
Ürünün, Avustralya ve Yeni Zelanda pazarlarına sağlanan
ürünlere yönelik olan Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
ve radyo spektrum düzenleyici gerekliliklerine uyduğunu
gösterir .
Girişim
Ürünün çevresinde elektromanyetik parazit vardır .
Ürünün üzerindeki altı veya yedi haneli numara seri numarasıdır .
tarafından her zaman önceden belirlenmeyeSeri numaralar
bilir
4
45
46
47
Yetkili Servisler
DOGUŞ MEDİKAL TIC. VE SAN. LTD. ŞTİ
19 Mayıs Mah. 70. Sokak No:55 SAMSUN
Tel: 0362 431 57 58
DUYU İÇ ANADOLU IŞIT. CİH. TIC. VE SAN. LTD. ŞTI
Millet Cad. Karadeniz Çarşısı No:33 K:1 KAYSERI
Tel: 0352 222 06 29
WIDEX TIBBI VE TEKNIK CIHAZLAR SAN. VE TIC. A.S.
Gümüşsuyu, Ömer Avni Mah. İnönü Cad. No:12 Üçler Apt.
Daire 2 Giriş Kat / İstanbul Tel: 0212 243 62 18-19-20
ODİO TEK - MAHMUT GÜLDÜ
Merkez Mah. Koca Mansur Sok. No:105 Şişli-İSTANBUL
Tel: 0212 231 99 93
İthalatçı Firma
TIBBİ VE TEKNİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez: GÜMÜŞŞUYU, ÖMER AVNİ MAH. İNÖNÜ CAD. ÜÇLER APT.
NO:12 KAT:1 DAİRE:3 BEYOĞLU-İSTANBUL
TEL: +90 212 244 58 725 (PBX) FAX: +90 212 244 58 37
KADIKÖY ŞUBE: RIHTIM CAD. BAŞÇAVUŞ SK. BAYRAKTAR İŞHANI
NO:1 KAT:2 DAİRE:22 KADIKÖY-İSTANBUL
TEL: +90 216 349 6580-330 61 53 FAX: +90 216 349 51 77
İZMİR ŞUBE: ŞAİR EŞREF BULV. NO:98 ZEMİN B
KONAK - ALSANCAK-İZMİR
TEL: +90 232 422 55 56 FAX: +90 232 563 33 42
“işitme cihazının Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım Ömrü 10 yıldır.”
WIDEX A/S Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Danimarka
www.widex.com
Kılavuz no.:
9 514 0247 029 #02
É[5qr0w4|j;sl;j]
WIDEX, DREAM ve DEX, Widex A/S’nin tescilli markalarıdır
Download

Kullanım Klavuzu dream™ SeriSi