BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN
İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 04.03.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uygulanacaktır.
Yönetmelik için tıklayınız.
Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.
Öğretim elemanı kadrosuna başvuran adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri başvurdukları birime verecekleri
dilekçelerine (ilan numarasını belirterek) eklemeleri gerekmektedir;
1- T.C.Kimlik No gösterir beyanı,
2- Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgeleri,
3- Transkript,
4- Üç adet fotoğraf,
5- Özgeçmiş,
6- Merkezi Sınav Belgesi (ALES),
7- Başvuru formu,(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
ile müracaat etmeleri ilan olunur.
- Başvurular şahsen veya posta ile ilan edilen birime yapılmalıdır.
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
Öğr.Gör.
ANABİLİM DALI
İlan No
- Sonuçların duyurulacağı internet adresi : http://w3.beun.edu.tr
AÇIKLAMA
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Tefsir
26963
1
İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak.
26965
1
Harita Müh.,Geomatik Müh.,Jeodezi ve Fotogrametri Müh. lisans mezunu olmak.
ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU
Harita ve Kadastro
Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi
Giriş Sınav Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi
: 19.12.2014
: 02.01.2015
: 08.01.2015
: 12.01.2015
: 19.01.2015
Download

ANABİLİM DALI Ö ğ r.G ö r. AÇIKLAMA İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tefsir