Ç EVR E V E ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI
^
A *L.
AKSARAY VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik D Müdürlüğü
Karar Tarihi : 16.12.2014
Karar No
: 2014/02
MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI
Î1 Mahalli Çevre Kurulu 16.12.2014 tarihinde saat: 10:30’ da Valilik Toplantı Salonu’nda
Vali Yardımcısı Kubilay ANT Başkanlığında gündem konusunu görüşmek üzere toplanmıştır.
Madde 1:
14.11.2012 tarihinde görüşülüp karara bağlanan 2012/02 sayılı ilimiz Mahalli Çevre
Kurulu Karan Madde 4 ‘te belirtilen Ulusal Temiz Hava Eylem Planı hazırlanması ve
ilimizdeki hava kirliliğini azaltmaya yönelik uygulamalarım gerçekleştirmek amacıyla
09.12.2014 tarihinde saat: 09:00’ da alt komisyon tarafından hazırlanan Temiz Haya Eylem
Planı’mn uygulamaya konulmasına;
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Tervv.J.
S'-orAfy*
V ./îl'e r /c » .k b o r a a
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI
T.C.
AKSARAY VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Karar Tarihi : 16.12.2014
Karar No
: 2014/02
K^jsmaiı BEŞEK ]
JYboAsyş. Şube Mücf. V.
İl Jandarma Komutanlığı
Sait ÇAVUŞOGLU
MÜflÜ V.
iı/Müftüiüsa^
Çevre ve Şehircilik İl Müd.
s^Ali/AYKAŞ
Defterdar
İl Defterdarlığı
İl Müdürlüğü
Serdar FİLİZ A
Em. Müd/İfrdj/. V
İl Emniyet Müdmlüğü
Cemil BEKTi
Temizlik İşlanjj
Aksaray BelecHvİl
/
'
İsmail OZTABAK
İl Müdürü
Afet ve Acil Durum İl Müd.
Refik TE;
V İl Müd
Musjafa ÖZATEŞ
yflMüdüfV.
Gıda/farım ve Hayv. İl Müd.
Şube Müdürü
İl Milli Eğitim Müd.
KOÇOĞLU
Şube Şefi
38. Şube Şefliği
Şube Müdürü'
İl Kültür ve Turizm Müd.
Orman
Murat KOYUNCU
Yön. Kur. Bşk. Yrd
Bşk.
4
c
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI
T.C.
AKSARAY VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Karar Tarihi : 16.12.2014
Karar No
: 2014/02
AKSARAY İLİ MAHALLİ ÇEVRE KURULUNUN 16.12.2014 SALI GÜNÜ
SAAT: 10:30 DA YAPILAN 2014/02 NO’LU TOPLANTISINA KATILIM LİSTESİ
Kurum Adı:
Katılımcı Adı:
İl Jandarma Komutanlığı
.I
İmzası:
S ¿li-VJölt
'’J.J&Ç.
Aksaray Belediye Başkanlığı
Ünvanı:
J
/
}
KfcAcl
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Müftülüğü
%
w « ıd U ,..A j afi&fi*
Afet ve Acil Durum İl Müd.
ru
Bilim, San. ve Tek. İl Müd.
/^ .a/. 2 *yt/ . ..
Çevre ve Şehircilik İl Müd.
Gıda,Tanm ve Hayv. İl Müd.
İl Kültür ve Turizm Müd.
:\j-..usito4ed
... fliîAT
\j.Q.
^
—
İl Defterdarlığı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Orman Su İşleri 5. Şube Müd.
.. •i.'C?
W İ % l ş L m j <J>
Halk Sağlığı İl Müdürlüğü
Karayolları 38. Şube Şefliği
1k.\.M5iİ*k3
.. l.i$.tf.T... &.(Q6CV
c
Download

mahalli çevre kurulu kararı 2014-2