HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
06800 Beytepe - Ankara
Telefon: 0(312) 297 6362-63-64 · Faks: 0(312) 297 6365
Web: www.sh.hacettepe.edu.tr
KOORDİNATÖRLÜK GÖREVLERİ LİSTESİ
(01.04.2014)
1. Lisansüstü Program Koordinatörlüğü (Ulusal
ve Uluslararası)
2. Ders ve Sınav Programı Hazırlama
Koordinatörlüğü ve Lisans Program
Koordinatörlüğü
3. Lisans Öğrenci Koordinatörlüğü (Lisans
Danışmanlık, Yandal Danışmanlık, Af Öğrencileri,
DGS, YGS)
4. Öğrenci Etkinlikleri Koordinatörlüğü (Burs,
Yıllık, Mezuniyet, Topluluklar, Balo, Makarna
Günü)
5. Uygulamalı Araştırma Koordinatörlüğü (SHO
315)
6.
Uygulama Koordinatörlüğü
7.
Bilişim Sistemleri Koordinatörlüğü
8.
Stratejik Plan Koordinatörlüğü
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Özlem Cankurtaran Öntaş, Doç. Dr.
İlkay Başak Adıgüzel, Arş.Gör.
Sinan Akçay, Arş. Gör.
Gamze Erükçü, Ar. Gör.
Melike Tekindal, Arş. Gör.
Melih Sever, Arş. Gör
Kasım Karataş, Prof. Dr.
Ercem Erkul, Arş. Gör.
Buğra Yıldırım, Arş. Gör.
Nurullah Çalış, Arş. Gör.
Engin Fırat Arş. Gör.
Hatice Nuhoğlu, Arş. Gör.
1. Kasım Karataş, Prof. Dr.
2. Aslıhan Aykara, Arş. Gör.
3. Oğuzhan Zengin, Arş.Gör.
4. Oktay Tatlıcıoğlu, Arş.Gör.
4. Kübra Düzyurt, Arş. Gör.
Burs:
1. Çağrı Sevin, Arş.Gör.
2. Aslıhan Aykara, Arş. Gör.
3. Kübra Düzyurt, Arş. Gör.
Yıllık ve Mezuniyet:
1. Aslıhan Burcu Öztürk, Arş.Gör. Dr.
2. Gamze Erükçü, Arş. Gör.
Makarna Günü:
1. Melike Tekindal, Arş. Gör.
1.
2.
3.
4.
Nilgün Küçükkaraca, Doç. Dr.
Oğuzhan Zengin, Arş.Gör.
Özgür Altındağ, Arş. Gör.
Ahmet Ege, Arş.Gör.
Lisans Uygulama Koordinatörlüğü:
1. Sema Buz, Doç.Dr.
?????
2. Özge Sanem Özateş Gelmez, Arş. Gör.
3. İlkay Başak Adıgüzel Arş.Gör.
4. Özgür Altındağ, Arş. Gör.
5. Oktay Tatlıcıoğlu Arş.Gör.
6. Eda Beydili, Arş.Gör.
7. Ferman Erim, Arş. Gör.
8. Hatice Nuhoğlu, Arş. Gör.
Lisansüstü Uygulama Koordinatörlüğü:
1. Çağrı Sevin, Arş. Gör.
2. Sinan Akçay, Arş. Gör.
3. Kübra Düzyurt, Arş. Gör.
1. Tarık Tuncay, Doç. Dr.
2. Ercem Erkul, Arş.Gör.
3. Buğra Yıldırım, Arş. Gör.
4. Çağıl Öngen, Arş. Gör.
1. Ercüment Erbay, Doç. Dr.
2. Aslıhan Burcu Öztürk, Arş. Gör. Dr.
3. Engin Fırat, Arş. Gör.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
06800 Beytepe - Ankara
Telefon: 0(312) 297 6362-63-64 · Faks: 0(312) 297 6365
Web: www.sh.hacettepe.edu.tr
9. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü (Erasmus,
Bachelor Plus)
1. Sunay İl, Prof.Dr.
2. Tarık Tuncay, Doç. Dr.
3. Reyhan Atasü Topçuoğlu, Yrd. Doç. Dr.
4. Burcu Hatipoğlu, Arş.Gör.
5. Sedat Yağcıoğlu, Arş.Gör.
6. Gökhan Topçu, Arş.Gör.
7. İlkay Basak Adıgüzel, Arş. Gör
8. Gamze Erükçü, Arş.Gör.
9. Sinan Akçay, Arş. Gör.
10. Ahmet Ege, Arş. Gör.
11. Kübra Düzyurt, Arş. Gör.
11. Farabi ve ÖYP Koordinatörlüğü
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
12. Bilimsel Toplantı ve Etkinlikler Düzenleme
Koordinatörlüğü
13. Sosyal Faaliyetler Koordinatörlüğü
14. Dergi Yayın Kurulu
15. Bologna Koordinatörlüğü (ECTS)
16. Taşınır-Kayıt ve Kontrol Sistemleri
17. Mevlana Koordinatörü
18. Tanıtım Koordinatörü
18. Risk Koordinatörü
Vedat Işıkhan, Prof. Dr.
Oktay Tatlıcıoğlu, Arş.Gör.
Ferman Erim, Arş. Gör.
Eda Beydili, Arş. Gör.
Sunay, İl, Prof. Dr.
Reyhan Atasü Topçuoğlu, Yrd. Doç. Dr.
Oğuzhan, Zengin, Arş.Gör.
Engin Fırat, Arş. Gör.
Burcu Hatiboğlu, Arş.Gör.
Filiz Demiröz, Yrd.Doç.Dr.
Nurullah Çalış, Arş. Gör.
Hatice Nuhoğlu, Arş. Gör.
Ferman Erim, Arş. Gör.
1. İlhan Tomanbay, Prof.Dr.
2. Özlem Cankurtaran Öntaş, Doç.Dr
3. Sema Buz, Doç.Dr.
4. Tarık Tuncay, Doç. Dr.
5. Ercüment Erbay, Doç. Dr.
6. Filiz Demiröz, Yrd. Doç. Dr.
7. Reyhan Atasü Topçuoğlu, Yrd. Doç. Dr.
8. Uğur Özdemir, Dr.
9. Buğra Yıldırım, Arş. Gör.
10. Çağıl Öngen, Arş. Gör.
1. Kasım Karataş, Prof. Dr.
2. Aslıhan Burcu Öztürk, Dr.
3. Sedat Yağcıoğlu, Arş. Gör.
4. Gökhan Topçu, Arş. Gör.
5. Çağıl Öngen, Arş. Gör.
6. Melih Sever, Arş. Gör
1. Nurullah Çalış, Arş. Gör.
2. Ferman Erim, Arş. Gör.
3. Melih Sever, Arş. Gör.
1. Özge Sanem Özateş Gelmez, Arş.Gör.
2. Özge Sanem Özateş Gelmez, Arş.Gör.
3. Burcu Hatiboğlu, Arş. Gör.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
06800 Beytepe - Ankara
Telefon: 0(312) 297 6362-63-64 · Faks: 0(312) 297 6365
Web: www.sh.hacettepe.edu.tr
ÖĞRETİM ELEMANLARININ KOORDİNATÖRLÜK YÜKLERİ
ÖĞRETİM ELEMANI
Prof. Dr. İlhan TOMANBAY
KOORDİNATÖRLÜKLERİ
Dergi Yayın Kurulu
Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN
Farabi ve ÖYP Koordinatörlüğü
Prof. Dr. İbrahim CILGA
-
Prof. Dr. Kasım KARATAŞ
Prof. Dr. Sunay İL
Doç. Dr. Nilgün KÜÇÜKKARACA
1. Ders ve Sınav Programı Hazırlama
Koordinatörlüğü ve Lisans Program
Koordinatörlüğü
2. Lisans Öğrenci Koordinatörlüğü
3. Bologna Koordinatörlüğü (ECTS)
1. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü (Erasmus )
2. Bilimsel Toplantı ve Etkinlikler Düzenleme
Koordinatörlüğü
1. Uygulamalı Araştırma Koordinatörlüğü
Doç. Dr. Özlem CANKURTARAN ÖNTAŞ
1. Lisansüstü Program Koordinatörlüğü
2. Dergi Yayın Kurulu
Doç. Dr. Sema BUZ
1.
2.
1.
2.
Doç. Dr. Tarık TUNCAY
Doç. Dr. Ercüment ERBAY
Yrd. Doç. Dr. Filiz DEMİRÖZ
Yrd. Doç. Dr. Reyhan ATASÜ TOPÇUOĞLU
Dr. Uğur ÖZDEMİR
Uygulama Koordinatörlüğü
Dergi Yayın Kurulu
Bilişim Sistemleri Koordinatörlüğü
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
3. Dergi Yayın Kurulu
1. Stratejik Plan Koordinatörlüğü
2. Tüm koordinatörlükler (Lisans, Bologna
ve Lisansüstü dışında)
Sosyal Faaliyetler Koordinatörlüğü
Dergi Yayın Kurulu
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
Bilimsel Toplantı ve Etkinlikler Düzenleme
Koordinatörlüğü
3. Dergi Yayın Kurulu
Dergi Yayın Kurulu
1.
2.
1.
2.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Çağrı Sevin, Arş. Gör.
Aslıhan Burcu Öztürk, Arş. Gör. Dr.
Burcu Hatiboğlu Eren, Arş. Gör.
Aslıhan Aykara, Arş. Gör.
Özge Sanem Özateş Gelmez, Arş. Gör.
Sedat Yağcıoğlu, Arş. Gör.
Gökhan Topçu, Arş. Gör.
Oğuzhan Zengin, Arş. Gör.
Ercem Erkul, Arş. Gör.
İlkay Başak Adıgüzel, Arş. Gör.
Özgür Altındağ, Arş. Gör.
Oktay Tatlıcıoğlu, Arş. Gör.
Gamze Erükçü Akbaş, Arş. Gör.
Sinan Akçay, Arş. Gör.
Eda Beydili, Arş. Gör.
06800 Beytepe - Ankara
Telefon: 0(312) 297 6362-63-64 · Faks: 0(312) 297 6365
Web: www.sh.hacettepe.edu.tr
1. Öğrenci Etkinlikleri Koordinatörlüğü
2. Lisansüstü Uygulama Koordinatörlüğü
1. Öğrenci Etkinlikleri Koordinatörlüğü
2. Stratejik Plan Koordinatörlüğü
3. Bologna Koordinatörlüğü
1. Bilimsel Toplantı ve Etkinlikler
Düzenleme Koordinatörlüğü
2. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
3. Risk Koordinatörü
1. Lisans Öğrenci Koordinatörlüğü
2. Öğrenci Etkinlikleri Koordinatörlüğü
1. Uygulama Koordinatörlüğü
2. Tanıtım Koordinatörü
3. Mevlana Koordinatörü
1. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
2. Bologna Koordinatörlüğü
Bologna Koordinatörlüğü
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
Lisans Öğrenci Koordinatörlüğü
Uygulamalı Araştırma
Koordinatörlüğü
3. Bilimsel Toplantı ve Etkinlikler
Düzenleme Koordinatörlüğü
1. Ders ve Sınav Programı Hazırlama
Koordinatörlüğü ve Lisans Program
Koordinatörlüğü
2. Bilişim Sistemleri Koordinatörlüğü
1. Lisansüstü Program Koordinatörlüğü
2. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
3. Uygulama Koordinatörlüğü
1. Uygulama Koordinatörlüğü
2. Uygulamalı Araştırma
Koordinatörlüğü
1. Uygulama Koordinatörlüğü
2. Farabi ve ÖYP Koordinatörlüğü
3. Lisans Öğrenci Koordinatörlüğü
1. Lisansüstü Program Koordinatörlüğü
2. Öğrenci Etkinlikleri
Koordinatörlüğü
3. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
1. Lisansüstü Program Koordinatörlüğü
2. Uygulama Koordinatörlüğü
3. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
1. Uygulama Koordinatörlüğü
2. Farabi ve ÖYP Koordinatörlüğü
1.
2.
1.
2.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Melike Tekindal, Arş. Gör.
Ahmet Ege, Arş. Gör.
06800 Beytepe - Ankara
Telefon: 0(312) 297 6362-63-64 · Faks: 0(312) 297 6365
Web: www.sh.hacettepe.edu.tr
1.
2.
1.
2.
Buğra Yıldırım, Arş. Gör.
1.
Nurullah Çalış, Arş. Gör.
2.
3.
1.
Hatice Nuhoğlu, Arş. Gör.
2.
3.
1.
Engin Fırat, Arş. Gör.
2.
3.
1.
2.
Kübra Düzyurt, Arş. Gör.
Çağıl Öngen, Arş. Gör.
Ferman Erim, Arş. Gör.
Melih Sever, Arş. Gör.
Makarna Günü
Lisansüstü Koordinatörlüğü
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
Uygulamalı Araştırma
Koordinatörlüğü
Ders ve Sınav Programı Hazırlama
Koordinatörlüğü ve Lisans Program
Koordinatörlüğü
Bilişim Sistemleri Koordinatörlüğü
Dergi Yayın Kurulu
Ders ve Sınav Programı Hazırlama
Koordinatörlüğü ve Lisans Program
Koordinatörlüğü
Sosyal Faaliyetler Koordinatörlüğü
Taşınır-Kayıt ve Kontrol Sistemleri
Ders ve Sınav Programı Hazırlama
Koordinatörlüğü ve Lisans Program
Koordinatörlüğü
Uygulama Koordinatörlüğü
Sosyal Faaliyetler Koordinatörlüğü
Ders ve Sınav Programı Hazırlama
Koordinatörlüğü ve Lisans Program
Koordinatörlüğü
Bilimsel Toplantı ve Etkinlikler
Düzenleme Koordinatörlüğü
3. Stratejik Plan Koordinatörlüğü
1. Öğrenci Etkinlikleri
Koordinatörlüğü
2. Uygulama Koordinatörlüğü
3. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
1. Bilişim Sistemleri Koordinatörlüğü
2. Bologna Koordinatörlüğü
3. Dergi Yayın Kurulu
1. Uygulama Koordinatörlüğü
2. Farabi ve ÖYP Koordinatörlüğü
3. Taşınır-Kayıt ve Kontrol Sistemleri
1. Lisansüstü Program Koordinatörlüğü
2. Bologna Koordinatörlüğü
3. Taşınır-Kayıt ve Kontrol Sistemleri
Download

PDF Belgesi - Hacettepe Üniversitesi