Bu haritada siz de
yerinizi almak istemez misiniz ?
Türk Kardiyoloji Derneği
Pulmoner Vasküler Hastalıklar Proje Grubu
SİMURG Ulusal PH Kayıt Çalışması
RegiStry on clInical outcoMe and sUrvival
in pulmonaRy hypertension Groups
İlk Anket
Verileri
18 merkez
Ankete Cevap Veren Merkezler
Dr. C Kaymaz
Dr. MS Küçükoğlu
Dr. B Mutlu
Dr. S. Güllülü
Dr. Y Çavuşoglu
Dr. S Nalbantgil
Dr. M. Kayıkçıoğlu
Dr. B Akdeniz
Dr. G Taçoy
Dr. O Tüfekçioğlu
Dr. B Kaya
Dr. MG Kaya
Dr. M Demir
Dr. C Örem
Dr. M Akbulut
Dr. E Aksakal
Dr. N. Ermiş
Dr .Z. Arıtürk
Dr. M. Yüce
1. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bahri Akdeniz
2. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Cihan Örem
3. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Cihangir Kaymaz
4. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bülent Mutlu
5. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Gülten Taçoy
6. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Mehmet Akbulut
7. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Zuhal Arıtürk
8. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Lale Tokgözoğlu / Barış Kaya
İ9. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Necip Ermiş
10. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Enbiya Aksakal
11. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Mesut Demir
12. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Yüksel Çavuşoğlu / Alparslan
Birdane
13. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Sümeyye Güllülü
14. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Sanem Nalbantgil / Meral
Kayıkçıoğlu
15. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Mehmet Güngör Kaya
16. Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Omaç Tüfekçioğlu
17. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü
18. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Serdar Küçükoğlu
Murat Yüce
Bulunduğunuz Kurumda Kaç Yıldır PH
Takip ve Spesifik Tedavisi Uyguluyorsunuz ?
25
Ort.: 8.7+ 3.9 yıl
20
20
15
15
12
9
10
7
6
9
10
8
8
6
5
5
8
8
9
7
6
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hastaların multidisipliner
olarak değerlendirildiği
"Pulmoner Hipertansiyon"
merkezi/polikliniğiniz mevcut
mu?
Tümü : Evet
PH Takibi altında Kaç
Hastanız Var ?
350
309
300
1326 hasta
250
200
132
150
100
125
114
104
92
45
50
40
54
63
56
42
16
35
21
9
46
23
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
PH Takibi altında Kaç
Erkek Hastanız Var ?
140
128
120
467 hasta
100
80
64
60
45
35
40
22
20
32 31
13 15
9
15
4
2
21
18
4
2
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PH Takibi Altında Kaç
Kadın Hastanız Var ?
200
181
180
859 hasta
160
140
120
100
80
90
70
72
69
68
60
36
40
36
41
42
38
27
14
20
20
17
7
16
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
PH Takibi altındaki
Kadın ve Erkek Hasta Dağılımları Nedir ?
350
300
 Kadın
 Erkek
250
181
200
150
100
50
0
68
128
70
64
36
22 9
1
90
2
3
4
69
41 27
36
35 14 20 17
4 13 15
2 15 4
5
6
7
8
7
2
72
42
15
38
45 16
32 31
18
7 21
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PH Takibi altındaki
Kadın ve Erkek Hasta Oranları Nedir ?
N
Kadın
Erkek
467; 35%
859; 65%
PH Hastalarınızın Ortalama Yaşı Nedir ?
Ortalama yaşların ortalaması 45 + 5.75 yıl
60
52
50
55 56
49
46
45
47
41
40
40
48
47
40 40 40
41
43
40
35
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
En Genç PH Hastanızın Yaşı Nedir ?
En genç yaşların ortalaması 19.8 + 5.85 yıl
35
33
30
28
25 25
25
20
18
20
19
18
21
21 21
18
17
17
18
19
14
15
10
5
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
En Yaşlı PH Hastanızın Yaşı Nedir ?
En ileri yaşların ortalaması 75.6 + 6.92 yıl
100
90
80
89
84
78 77
84
81
78 77
78
72
72
65
70
65
77 75
76
70
63
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Genel PH Grubu içindeki Dağılım
Grup 4
20%
Grup 3
9%
Orantısız
PH
3%
Grup 1
68%
PAH Grubu İçinde Dağılım
BDH-APAH
17%
DKH-APAH
48%
Ailesel PAH
0%
IPAH
35%
IPAH’ lı Hasta Dağılımları
70
60
60
53
311 hasta
50
41
40
27
30
26
23
18
20
13
8
10
8
3
6
8
4
5
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3
5
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Doğumsal KH- APAH’ lı Hasta Dağılımları
140
131
120
431 hasta
100
80
64
60
40
29
24
15
20
0
21
14
13
11
0
1
2
3
4
5
6
7
27
25
8
9
16
15
6
5
15
0
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Bağ Dokusu Hastalığı-APAH
Hasta Dağılımları
60
50
50
151 hasta
40
30
20
16
14
10
10
3
16
12
7
7
2
1
2
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
0
0
Grup 1 PH içinde alt grup dağılımları
250
IPAH
DKH-APAH
BDH-APAH
200
16
150
131
100
9
50
14
0
50
60
3
24
53
13
0
1
2
3
10
15
7
21
3
8
4
5
12
13
27
6
64
14
29
41
8
7
1
11
2
15
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4
8
0
27
1
15
16
2
5
7
6
6
25
35
8
23
1
16
0
26
50
18
Orantısız PAH ( DPG > 7 mm Hg) olan Hasta
Dağılımı
30
25
25
20
15
12
10
5
0
0
1
0
2
3
4
5
0
6
7
8
9
0
0
1
2
0
0
0
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Grup 3 PH’ lı Hasta Dağılımları
80
116 hasta
70
68
60
50
39
40
30
20
10
0
0 2
0
0 0 0
5
0 2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Grup IV PH (KTEPH) Hasta Dağılımı
120
104
273 hasta
100
80
58
60
40
20
20
18
13
3
4
2
3
5
6
7
0
0
1
2
3
4
8
9
2
7
16
13
3
6
1
10 11 12 13 14 15 16 17 18
PH Olgularının Başvuru Sırasındaki FS Dağılımları
FS 4
FS 3
100%
90%
19
10
20
5
5
2
1
15
2
44
75
30
173
9
50
13
16
26
42
38
4
30%
12
35
5
2
1
6
20
31
10%
0%
615
23
86
40%
20%
10
3
29
203
17
19
70%
1
7
5
50%
FS 1
1
1
82
80%
60%
3
FS 2
2
49
3
3
4
21
310
6
20
5
30
5
4
12
0
5
6
7
0
8
5
1
2
0
0
32
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tüm PH Olgularının Başvuru sırasındaki FS
Dağılımları
FS 4
17%
FS 1
3%
FS 2
27%
FS 3
53%
PAH Olgularının Başvuru sırasındaki FS Dağılımı
PAH - FS 4
100%
90%
2
14
10
52
PAH- FS 3
4
2
2
2
PAH- FS 2
PAH- FS 1
1
1
15
2
7
9
2
3
80%
10
10
70%
8
60%
10
30
30
22
24
50%
106
60
12
23
25
38
40%
4
30%
20%
15
18
27
6
40
10%
5
0%
2
1
10
5
3
4
5
20
1
0
5
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5
4
2
2
10
6
7
5
1
0
PAH Grubunda Başvuru sırasındaki
FS Dağılımları
FS 4
16%
FS 3
50%
FS 1
2%
FS 2
32%
KTEPH Olgularında FS Dağılımı
GRUP 4- FS 4
GRUP 4 - FS 3
GRUP 4- FS 2
GRUP 4- FS 1
100%
90%
3
3
18
1
3
2
1
16
25
1
80%
1
70%
1
60%
50%
60
12
1
1
15
19
37
40%
6
45
2
2
30%
2
1
20%
10%
0%
30
15
3
5
1
0
1
2
3
2
5
4
3
0
5
6
7
8
0
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
KTEPH Olgularında Başvuru
Sırasındaki FS Dağılımları
FS 1
2%
FS 2
19%
FS 4
21%
FS 3
58%
Ayda Yaklaşık Kaç Kez Kalp
kateterizasyonu uyguluyorsunuz ?
50
Ortalama 12.2 + 11.6 kateter /
ay
45
45
40
36
35
30
25
20
20
20
15
13
12
9
8
10
5
5
4
4
5
7
8
8
10
5
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Vazoreaktif ajan olarak ilk tercihiniz nedir ?
Inh
Iloprost; 5
Inh NO; 2
IV
Adenozin;
11
Vazoreaktivite cevabı pozitif olan hasta
sayınız nedir ?
16
15
14
12
10
8
7
6
6
4
4
2
3
3
3
2
2
1
0
1
2
0
0
3
4
1
0
5
6
7
1
1
1
0
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Bosentan ve Ambrisentan Kullanımı
ERA_BOSENTAN
ERA_AMBRISENTAN
200
172
180
Bosentan 773
Ambrisentan 23
160
140
120
100
87
80
60
50
43
40
33
27
0
47
47
36
20
3
59
34
15
14
2
1 52
2
0
5
6
8
9
0
0
6
0
44
41
3
13
2
3
5
0
1
2
3
4
7
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
İnhale Iloprost, SC Treprostinil
ve IV Epoprostenol Kullanımı
PRO_INHALE_ILOPROST
PRO_SC_TREPROSTINIL
PRO_IV_EPOPROSTENOL
60
51
İnh İloprost 259
SC Treprostinil 27
IV Epoprostenol 3
50
40
31
29
28
30
24
20
16
16
12
10
7
6
4
2
01
12
10
0
7
5
3
21
00
00
0
6
6
00
00
00
10
11
12
32
10
10
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
14
15
16
17
18
Sildenafil ve Riociguat Kullanımı
FOS_SILDENAFIL
SG_RIOCIGUAT
80
68
70
Sildenafil 256
Riociguat 13
60
50
40
35
32
27
30
20
15
4
3
0
12
10
10
0
1
2
14
0
1
0
3
4
5
6
7
10
7
4
0
8
9
0
10
10
2
17
12
3
0
0
0
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hastanız PAH-spesifik tedavi
altında kötüleşince tercihiniz
nasıldır ?
İlacı / ilaçları koruyarak, ikinci
/üçüncüyü ekleme tüm merkezlerin
ortak tercihi.
Tekli, İkili ve Üçlü Tedavilerde Tercihler
SC Treprostinil
Sildenafil
İnh İloprost
Bosentan
1
2
8
18
18
18
10
16
15
2
Tekli tedavi İkili tedavi İkili tedavi
Üçlü
Üçlü
tercihi
ilk ilaç
ikinci ilaç tedavi ilk
tedavi
tercihi
tercihi
ilaç tercihi ikinci ilaç
tercihi
Üçlü
tedavi
üçüncü
ilaç tercihi
Bir yıl içerisinde, yaklaşık kaç PH hastasını akut
kötüleşme nedeniyle yatırıyorsunuz ve nasıl tedavi
ediyorsunuz?
100
90
Ort. 14.9 + 20.9 yatış / yıl
90
80
70
IV Iloprost 14 merkezde akut
kötüleşmede kullanılıyor.
60
50
40
30
30
20
24
12 10
15
10
10
4
5
5
6
2
4
8
9
7
15
12
4
3
20
1
0
1
2
3
4
7
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Genel Yaklaşımlardaki Tercihler
Hastalara influenza profilaksisi yapıyor musunuz ?
Evet 17 merkez, Hayır 1 merkez
Hastalara pnömoni profilaksisi yapıyor musunuz ?
Evet 16 merkez, Hayır 2 merkez
Hastalara rutin anti-agregan tedavi veriyor
musunuz ? Evet 6 merkez, Hayır 12 merkez
PAH hastalarına rutin anti-koagulan tedavi veriyor
musunuz ?
Evet 3 merkez, Hayır 15 merkez
Bir hastanın ilk kateterinden sonraki
takibinde kateter yapma tercihi nasıldır ?
Sadece Klinik kötüleşme halinde: 14 merkez
Düzenli olarak 2 yılda bir : 2 merkez
Düzenli olarak yılda bir : 2 merkez
BNP veya NT-proBNP kullanımı : 16 merkez
Merkezinizde aşağıdaki imkanlar
mevcut mudur?
•
•
•
•
ECMO 11 merkez
Pulmoner endarterektomi 4 merkez
AC Transplantasyonu 3 merkez
Kompleks Doğumsal kalp Hastalığı Cerrahisi
17 merkez
Ulusal ve Uluslararası bir
PH çalışmasına katıldınızmı?
Ulusal : 14 merkez ( THALES, OPTION)
Uluslar arası : 6 merkez ( PROPEL,
CHEST,PATENT,GRIPHON,
Pulmoner hipertansiyon tedavisi sırasında en çok
karşılaştığınız zorluklar hangileridir?
•Ayrı bir servis olmayışı
•Yoğun bakım ve uzmanlaşmış hemşire desteğinin yetersizliği
•Mültidisipliner yaklaşımda sorunlar
•Endikasyon dışı başvurularda onay gecikmeleri
Mültidisipliner yaklaşımda en çok eksikliği
duyulan noktalar
•
•
•
•
•
PH için uzmanlaşmış yoğun bakım desteği
Romatolojik konsültasyon,
MSCT Yorumlanmasında uzmanlaşmış radyoloji desteği
Pulmoner vasküler cerrahi
Kompleks doğumsal kalp cerrahisinin ileri uygulamaları
Olağanüstü gayretleriyle, SIMURG adında
saklı olan kaynaşma ruhunu en güzel biçimde
ortaya koyan PG üyesi arkadaşlarıma ,
TKD Başkanları Sayın Prof. Dr. Kozan ve
Sayın Prof. Dr. Tokgözoğlu’na ve
Sayın Prof. Dr. Mahmut Şahin ve
tüm TKD YK üyelerine ,
Sayın Ahmet Ünver’ in şahsında, emeği geçen
tüm TKD sekreteryasına şükranlarımı sunarım.
Download

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18