2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
YANDAL BAŞVURU İŞLEMLERİ
BAŞVURU TARİHLERİ : 2-6 Şubat 2015
YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI
TARİHİ
: 10.02.2015 Saat :09:30
BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM EDİLECEĞİ
KURUM
: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Başvuru belgeleri öğrencinin bizzat kendisi veya noter aracılığıyla vekil olarak tayin edeceği
kişi tarafından teslim edilecektir.
BAŞVURU KOŞULLARI :










Öğrenci duyurulmuş olan yan dal programına, ana dal lisans programının en erken 3.
ve en geç 6. döneminin başında başvurabilir.
Genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 olması gerekir.
Başvuru yapacak öğrencilerin alttan derslerinin olmaması gerekir.
Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyıl/yıl kaybı olmamalıdır.
Zorunlu hazırlık sınıfı olan yan dal programlarına yeterlilik sınavını başaramamış
öğrenciler kabul edilmezler.
Öğrenci başka bir yandal programına kayıtlı olmamalıdır.
Aynı yandal programına daha önce kayıtlanmış olanlar tekrardan başvuru
yapamayacaktır.
Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye
alınmayanlar ile başvurusu değerlendirilen ve kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim
yapılmaz, sonuçlar ilgili internet adresinde duyurulur.
Öğrencilerimizin programlara başvuru yapmadan önce başvuru duyurularını, ilgili
yönergeleri, başvurmak istedikleri programın katalog bilgilerini (programda yer alan
dersler, ön koşullar nedeni ile alınması gereken toplam ders sayısı vb.) ilgili Bölüm
Başkanlığının web adresinden incelemeleri önerilir.
Sonuçlar hakkında adaylara yazılı bildirim yapılmaz.
Başvuru koşullarını sağlamadığı anlaşılan adayların başvuruları ilgili akademik
birimlere iletilmeyecek ve bu durumda olan adaylara yazılı bildirim yapılmayacaktır.
BAŞVURU FORMU
Başvuru formu, öğrenci bilgi sistemi üzerinden kendi sayfalarından doldurulacaktır.
Başvurunun çıktısı ve okuldan onaylı transkript Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim
edilecektir.
SONUÇLAR :
23.02.2015 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilecektir.
KAYITLAR :
23-27 Şubat 2015
(Yan Dal Programına kabul edilen öğrenciler, kayıt formlarını ilgili Fakülte
Dekanlığına teslim edecektir.)
BİLGİ ALINABİLECEK YER :
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
http://oidb.ege.edu.tr & http://ogrenci.ege.edu.tr
2014-2015 BAHAR YARIYILI YANDAL PROGRAM KONTENJANLARI
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
YARIYIL
KONTENJAN
GÜZ
BAHAR
Öğrenci Alacak Bölüm
Başvurabilecek Bölümler
Biyomühendislik
Gıda Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
3-6
3-6
3
3
3
3
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Makine Mühendisliği
3-6
3-6
2
2
2
2
Gıda Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Biyomühendislik
Biyokimya (Fen Fak.Ö.Ö)
Biyoloji (Fen Fak.Ö.Ö.-End Mikrobiyoloji Ops)
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Kimya (Fen Fak.Ö.Ö.)
Gıda Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Biyomühendislik
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Makine Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Deri Mühendisliği
3-6
3-6
3-6
1
1
1
1
1
1
FEN FAKÜLTESİ
KONTENJAN
GÜZ
BAHAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Öğrenci Alacak Bölüm
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Başvurabilecek Bölümler
Biyokimya (Ö.Ö.)
Biyoloji
Kimya
5.
5.
2
1
2
1
Biyoloji (Ö.Ö.)
Biyokimya
Kimya
Gıda Mühendisliği
3.
3.
3.
2
2
2
2
2
2
Biyoloji (İ.Ö.)
Kimya (İ.Ö.)
3.
1
1
Fizik (Ö.Ö.)
Kimya
Matematik
Biyoloji
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Biyokimya
Elektrik Elektronik Müh.
Bilgisayar Müh.
Makine Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Fizik (İ.Ö.)
Kimya (İ.Ö.)
Matematik (İ.Ö.)
Biyoloji (İ.Ö.)
Biyokimya (İ.Ö.)
3.
3.
3.
3.
3
3
3
3
3
3
3
3
Matematik
Fizik
Biyokimya
Biyoloji
İstatistik
Kimya
YARIYIL
3. ve 5.
3. ve 5.
3. ve 5.
3. ve 5.
3. ve 5.
3. ve 5.
Kimya (Ö.Ö.)
Biyokimya
Biyoloji
Fizik
3.
3.
3.
2
2
2
2
2
2
Kimya (İ.Ö.)
Biyoloji (İ.Ö.)
Fizik (İ.Ö.)
3.
3.
2
2
2
2
İLETİŞİM FAK.
KONTENJAN
GÜZ
BAHAR
2
2
2
2
2
2
Öğrenci Alacak Bölüm
Gazetecilik
Başvurabilecek Bölümler
Gazetecilik (İ.Ö.)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.)
Radyo-TV ve Sinema (İ.Ö.)
5. ve 6.
5. ve 6.
2
2
2
2
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Reklamcılık
Radyo-TV ve Sinema
Gazetecilik
5. ve 6.
5. ve 6.
5. ve 6.
3
1
2
3
1
2
Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo-TV ve Sinema
Gazetecilik
5. ve 6.
5. ve 6.
5. ve 6.
3
2
1
3
2
1
Radyo-TV ve Sinema
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Reklamcılık
Gazetecilik
5. ve 6.
5. ve 6.
5. ve 6.
2
2
2
2
2
2
Radyo-TV ve Sinema (İ.Ö.)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.)
Gazetecilik (İ.Ö.)
5. ve 6.
5. ve 6.
2
2
2
2
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Reklamcılık
Radyo-TV ve Sinema
YARIYIL
5. ve 6.
5. ve 6.
5. ve 6.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
KONTENJAN
GÜZ
BAHAR
Başvurabilecek Bölümler
YARIYIL
Bitki Koruma
Tarım Ekonomisi
Tarla Bitkileri
Tarım Makineleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Zootekni
3-6
5
5
Bahçe Bitkileri
Tarla Bitkileri
Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme
3-6
3-6
3-6
3
1
1
3
1
1
Tarım Ekonomisi
Bahçe Bitkileri
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Tarımasl Yapılar ve Sulama
Süt Teknolojisi
Zootekni
Peyzaj Mimarlığı
Tarım Makinaları
Bitki Koruma
Mühendislik Fak./Gıda Müh
İktisadi ve İdari Bil.Fak./İşletme
Mühendislik Fak./Deri Mühendisliği
İktisadi ve İdari Bil.Fak./İktisat
Mühendislik Fak./Tekstil Mühendisliği
Su Ürünleri Fak.
3-6
5
5
Zootekni
Ziraat Fakültesi Tüm Bölümleri
3-6
3
3
Öğrenci Alacak Bölüm
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Download

Devamı için tıkalayınız - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı