T.C.
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ
………………………….…… BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI’NA
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesinde ……….no ile ilan edilen kadro için başvurmak istiyorum.
Başvurumun kabulünü arz ederim.
Başvuru Tarihi: ……/……../……….
Başvurduğu Birim
Fakülte
Bölümü
Anabilim Dalı
Kadro Unvanı
Kimlik Bilgileri
Tebligat Adresi
T.C. Kimlik No
Adı ve Soyadı
Baba /Ana Adı
Cinsiyeti
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
e-mail
Ev Tel:
Cep Tel:
Eğitim Durumu
Mezun Olduğu Üniversite
Fakültesi
Bölümü
Mezuniyet Tarihi
Varsa lisansüstü eğitim durumu
Lisans Mezuniyet Not Ortalaması
Yük.Lisans
Doktora
Yıl
Yıl
Diğer Bilgiler
ALES Sınavın Yapıldığı Tarih
Yabancı Dil Sınavının Tarihi
İlgili ALES Puanı
Y.Dil Puanı (KPDS-ÜDS - YDS veya Muadili)
Çalıştığı Kurum
(Halen kamu kurum ve kuruluşlarında görevde olanlar ya da daha
önce çalışıp ayrılanlar için doldurulması zorunludur)
Ask. Hiz.Yap. Baş. Tar. :
……/……/……
Terhis Tar.:
Yapmayanların Tecil Bitiş Tar
……/……/……
Muaf Olanlar
ÖNEMLİ NOT:
İlan edilen Öğretim elemanı kadrosu sınavlarına başvuru için
belirtmiş olduğum yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu, eksik ve
yanlış beyanımın tespit edilmesi durumunda, sınavı kazanıp
atamam yapılsa dahi tüm haklarımdan feragat edeceğimi, şimdiden
kabul ediyorum.
……/……/……
Başvuru Sahibinin Adı Soyadı
İmzası
Açıklamalar (Lütfen dikkatli okuyunuz)
1. Bu form eksiksiz doldurulup, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesindeki ilgili ilan metnindeki
istenen belgeler ile birlikte eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
2. Başvuru yeri açık adresi ilan metninde belirtilmiş olup başvuruların (şahsen ya da posta ile) mutlaka belirtilen
adrese yapılması gerekmektedir. İlan bitiş tarihinden sonra belirtilen adrese ulaşan başvurular işleme
alınmayacaktır.
NOT: Başvuru esnasında istenen belgeler onaylı olmalıdır.(Şahsen başvurularda belgelerin aslı görülmek
kaydıyla Kurumumuzda aslı gibidir onayı yapılabilir)
Download

Kadro Başvuru Formu