EK 4
…./……./2013
BEYAN VE TAAHHÜTNAME
TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Adayı olarak, adli sicil ve arşiv
kaydımın bulunmadığını beyan eder, aksi tespit edilmesi halinde verilecek her türlü
cezayı kabul ve Genel Kurul kararları ile elde etmiş olduğum tüm haklarımdan feragat
edeceğimi taahhüt ederim.
Saygılarımla
Adayın;
Adı Soyadı
: ……………………………..
İmza
: ……………………………..
Download

EK – 3 Adli Sicil Kaydı Beyan Formu