26.09.2014
Dokuz Eylül Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
2014-2015 GÜZ Yarıyılı
Jeofizik Prospeksiyon
Jeolojik Problemler ve Jeofizik Çözümleri
( MTSMTS-3024 )
MANYETİK
Jeofizik Arama Yöntemi
Ölçülen parametre
Hesaplanan parametre
Tür
: Manyetik (M)
: Yerin jeomanyetik alanı
: Manyetik duyarlılık
: Doğal arama yöntemi
Doç.Dr. Orhan POLAT
Jeofizik Müh. Bölümü, Sunu 2
Jeofizik Prospeksiyon - Manyetik
Jeofizik Prospeksiyon - Manyetik
1
26.09.2014
Jeofizik Prospeksiyon - Manyetik
Jeofizik Prospeksiyon
Tuz Domu
ELEKTROMANYETİK
Jeofizik Arama Yöntemi
Ölçülen parametre
Hesaplanan parametre
Tür
: Elektromanyetik (EM)
: Elektromanyetik yayınımın tepkisi
: Elektrik iletkenlik ve uçlaşma
: Doğal-Yapay arama yöntemi
Ateş, 2007
Jeofizik Prospeksiyon – ElektroManyetik
Jeofizik Prospeksiyon – ElektroManyetik
Doğan (2007)
2
26.09.2014
Jeofizik Prospeksiyon – ElektroManyetik
Tuz
Domu
Jeofizik Prospeksiyon
Manyeto-Tellürik
YAPAY UÇLAŞMA
Jeofizik Arama Yöntemi
Ölçülen parametre
Hesaplanan parametre
Tür
: Yapay Uçlaşma (IP)
: Polarizasyon voltajı (mV) veya frekans (Hz)
: Elektrik kapasitans
: Yapay arama yöntemi
Ateş, 2007
Jeofizik Prospeksiyon – Yapay Uçlaşma
Jeofizik Prospeksiyon
DOĞAL POTANSİYEL
Verilen Akım
Araştırma Bölgesi
Jeofizik Arama Yöntemi
Ölçülen parametre
Hesaplanan parametre
Tür
Polarizasyon (yansıma)
: Doğal Potansiyel (SP)
: Elektrik potansiyel
: Elektrik iletkenlik
: Doğal arama yöntemi
Değerlendirme tekniği
Elektrik Prospeksiyon
yöntemine benzerdir
http://seisweb.usask.ca
3
26.09.2014
Jeofizik Prospeksiyon – Doğal Potansiyel
Jeofizik Prospeksiyon
YER RADARI
Jeofizik Arama Yöntemi
Ölçülen parametre
Hesaplanan parametre
Tür
Jeofizik Prospeksiyon – Yer Radarı, Radyometrik
: Yer Radarı, Radyometrik (YR)
: Yansıyan radar atışlarının seyahat zamanları
: Dielektrik sabit
: Yapay arama yöntemi
Jeofizik Prospeksiyon
Ölçüm Yapan Vatandaş
Ekran
Kontrol Ünitesi
İletilen Sinyal
Değerlerdirme tekniği
Sismik Prospeksiyon
yöntemine benzerdir
Giden-Gelen seyahat
zamanları ölçülür
Gelen Sinyal
MİKROTREMOR
Jeofizik Arama Yöntemi
Ölçülen parametre
Hesaplanan parametre
Tür
: Mikrotremor (Mi)
: Yerin doğal gürültüsü, deprem dalgası
: Zemin hakim frekansı, baskın periyot, büyütme
: Doğal arama yöntemi
Dönüştürücü
Anten
Teker
Nesne
4
26.09.2014
Jeofizik Prospeksiyon - Mikrotremor
Jeofizik Prospeksiyon - Mikrotremor
Jeofizik Prospeksiyon - Mikrotremor
Jeofizik Prospeksiyon - Mikrotremor
Yeryüzü
Yeryüzü
?
?
5
26.09.2014
Jeofizik Prospeksiyon - Mikrotremor
Yeryüzü
?
6
Download

MANYETİK - Dokuz Eylül Üniversitesi