Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Yüksek Lisans Programı Başvuruları
Başvuru tarihleri:
02-27 Haziran 2014
Giriş Sınav tarihleri:
07-11 Temmuz 2014
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Kontenjanları ve ALES Puanı
Yüksek Lisans
Programlar
TC Uyruklu
Uluslararası
Asıl
Yedek
20
10
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
12
6
4
Eğitim Programları ve Öğretim
20
10
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
10
Eğitim Yön Tef. Plan. ve Ekonomisi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Asıl
YDS/ÜDS Ales
/KPDS
Puanı
ALES
Yedek
60
60
EA/SAY
2
60
55
EA
4
2
60
55
EA
5
2
1
60
55
EA
15
8
2
1
60
55
EA
İlköğretim
6
3
60
55
EA
Okulöncesi Eğitimi
2
1
60
55
EA
İilköğretm Fen Bilgisi Eğitimi
20
10
60
55
SA
Alman Dil Eğitimi
6
3
4
2
70
55
SO
Fransız Dil Eğitimi
8
4
2
1
70
55
SO
İngiliz Dil Eğitimi
16
8
6
3
70
55
SO
30
15
2
1
60
60
SA
Eğitim Bilimleri
İlköğretim
Yabancı Diller Eğitimim
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları
Eğitimi
Not: Yabancı uyruklu adayların müracaat ettiği program için ALES’e veya Senato tarafından belirlenen
uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören (GRE, GMAT vb.) sınavlardan herhangi birine girmeleri ve
gerekli minimum standart puana sahip olmaları gerekmektedir.
Yüksek Lisans Genel Başvuru Koşulları
1- Lisansüstü programlara başvuru koşulları "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği" ile her anabilim dalının kendi yönergesi hükümlerince belirlenmektedir. Adaylar
birden fazla lisansüstü programa başvuru koşullarını yerine getirdikleri takdirde ve mülakat tarih
ve saatlerinin birbiri ile çakışmaması durumunda başvuru yapabilirler.
2- Başvurularda herhangi bir ücret alınmamaktadır.
3- Ön başvurular elektronik ortamda yapılmakta olup adaylar beyanda bulundukları bilgilerin resmi
belgelerinin teslimi ve sınava kabul işlemini şahsen; şahsen başvuru yapamayanlar dilekçe
ve/veya resmi vekâlet verdikleri bir yakınları vasıtasıyla yaptırabilirler. Bu durumda ortaya
çıkabilecek olan sorunlardan Enstitümüz sorumlu değildir.
4- Eksik belge ile başvuran adayların başvuru kayıt işlemleri kesinlikle yapılmayacaktır.
5- Adayların başvuru için beyan ettikleri diploma veya mezuniyet belgesi ile transkriptlerini ilgili
kurumlardan “aslı gibidir” yaptırmaları, yaptıramayacak durumda olanların belgelerin asılları ve
fotokopileri ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.
6- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgesi veya diploma ile mezuniyet transkriptinin noterden
onaylı tercüme edilerek teslim edilmesi gerekmektedir.
7- Başvuruların ilan edilen toplam kontenjanın üç katından fazla olması halinde, yapılacak giriş
sınavına çağrılacak adayların belirlenmesi için tüm adaylar ön değerlendirmeye tabi tutulur. ALES
puanının % 60’ı ve mezuniyet not ortalamasının % 40’ı dikkate alınarak elde edilecek puan
sırasına göre kontenjanın üç katına kadar aday giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya göre son sırada
aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.
8- Adayların başvurularında yanlış beyanda bulunmaları halinde sınav sonuçları geçersiz sayılacak,
yanlış beyanda bulunanlar hakkında ilgili kurumlara bildirimde bulunulacaktır.
Başvuruda İzlenecek Adımlar
Başvurular "çevrim-içi" ortamda doldurulacak olan Başvuru Formu ile yapılmaktadır.
Başvuru için öncelikle "http://enstitu.hacettepe.edu.tr/" adresinde yer alan "Aday Öğrenci"
girişinden sisteme üye olunması gerekmektedir.
İşlemler:
1. "http://enstitu.hacettepe.edu.tr" adresinden Aday Öğrenci Girişi'ni tıklayınız.
2. Açılan enstitü listesinden Eğitim Bilimler Enstitüsü'nün yanındaki seç butonunu tıklayınız.
3. Başvurmayı istediğiniz anabilim dalının ilgili programını, adı ve düzeyi ile seçerek belirtiniz.
Örnek: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi / Yüksek Lisans Programı
4. Bu aşamada açılan pencerede istenen bilgileri doldurunuz. İstenen bilgileri girdikten sonra,
ileri butonunu tıklayınız ve açılan "Aday Kayıt ve Mülakat Giriş Formu"nun çıktısını alıp,
fotoğraf kutusuna vesikalık fotoğrafınızı yapıştırınız.
5. Çevrim-içi başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, doldurulması gerekli bir diğer form da
"Aday Kayıt Belgesi" (mülakat giriş belgesi) formudur. Eğitim Bilimleri Enstitüsünün
“Belgeler/Formlar”sayfasındaki
(http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html) "Mülakat Sınav
Giriş Kimlik Belgesi" isimli belgeyi doldurup, çıktısını almanız ve vesikalık fotoğrafınızı
yapıştırmanız gerekmektedir.
6. Bu iki belgeyi, aşağıda listelenen belgelerle birlikte, ilan edilen başvuru tarihleri arasında
Eğitim Bilimler Enstitüsü Öğrenci İsleri Birimi'ne teslim ediniz.
Not: Başvurular şahsen yapılmalıdır. Şahsen başvuru yapamayanlar dilekçe veya resmi vekâlet
verdikleri bir yakınları vasıtasıyla yaptırabilirler. Başvuruda sunulan belgelerin iadesi
yapılmamaktadır. Eksik belge ile başvuru kabul edilmemektedir.
Gerekli Belgeler
1. Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin Onaylı Fotokopisi (1 Adet)
Adayların başvuru için beyan ettikleri diploma veya mezuniyet belgesi ile transkriptlerini ilgili
kurumlardan “aslı gibidir” yaptırmaları, yaptıramayacak durumda olanların belgelerin asılları
ve fotokopileri ile birlikte gelmeleri gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet
belgesi veya diploma ile mezuniyet transkriptinin noterden onaylı tercüme edilerek teslim
edilmesi gerekmektedir.
2. Mezuniyet Derecesini Gösterir Not Çizelgesi (Transkript) (1 Adet)
Bütünleşik Doktora ve Yüksek Lisans başvuruları için Lisans; Doktora başvuruları için Lisans ve
Yüksek Lisans derecesi için alınan derslerin notlarını ve mezuniyet derecesini gösteren
transkript.(Diploma eki belgeleri transkript yerine kabul edilmemektedir.)
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)
4. Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
5. ALES Belgesi
Yabancı Dil Belgesi

Yüksek Lisans programlarında Yabancı Dil Puanı ön koşul değildir. Sınavlarda başarılı olan ve
Yabancı Dil Puanı öngörülen puanın altında olan öğrencilere H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğinin 14. maddesinin 5. fıkrası uyarınca uygulama yapılacaktır.

Yüksek Lisans programına başvuru yapacak yabancı dil puanı yeterli olmayan adaylar;
başvuru sırasında öğrenci işleri veri tabanı otomasyonuna, girmiş oldukları yabancı dil sınav
türünü (KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL vb.), sınav tarihini ve sınav puanını girerek başvurularını
yapmaları gerekmektedir.

Yüksek Lisans programına başvuru yapacak yabancı dil puanı olmayan adaylar; başvuru
sırasında öğrenci işleri veri tabanı otomasyonuna girerken herhangi bir yabancı dil sınav
türünü (KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL vb.) seçerek, sınav tarihi kısmına 29.05.2013 tarihini yazarak
ve sınav puanı olarak da “sıfır” ( 0 ) puanını yazarak başvurularını yapmaları gerekmektedir.
Önemli Hatırlatmalar:
1. Anabilim Dalı Türkçe dilde eğitim verdiği için Yüksek Lisans programına müracaat edecek
Yabancı uyruklu adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi (TÖMER) istenecektir.
2. Yabancı uyruklu adayların müracaat ettiği program için ALES’e veya Senato tarafından
belirlenen uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören (GRE, GMAT vb.) sınavlardan herhangi
birinden gerekli puanı almaları gereklidir.
3. Başvurduğu yüksek lisans programının yabancı dil koşulunu sağlamayan adayların
başvuruları kabul edilir. Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre yapılacak genel başarı
değerlendirmesi sonucu yabancı dil koşulu dışında enstitüye kayıt koşullarını sağlayan
adayların enstitüye kayıt hakları saklı kalmak koşuluyla ilgili programın giriş koşullarında
belirlenen yabancı dil koşulunu sağlamaları için en fazla bir yıl yabancı dil geliştirme süresi
verilir. Tanınan süre sonunda ilgili programın giriş koşullarında belirlenen yabancı dil
koşulunu sağlayamayan aday enstitüye kayıt hakkını kaybeder.”
Sınav Tarihi ve Saatleri
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS
2014/2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SINAV BİLGİLERİ
Eğitimde Ölçme ve Değerlerdirme
Statü
Tezli Yüksek
Lisans
Tezli Yüksek
Lisans
Tezli Yüksek
Lisans
Sınav
Türü
Sınav Yeri
Tarih
Saat
Yazılı
07.07.2014
13.00-14.00
Mülakat
07.07.2014
14:00-17:00
Mülakat
08.07.2014
09:30-12:00
Not
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yazılı
Mülakat
08.07.2014
09.07.2014
10:00-12:00
10.00-12.00 ve 13:00-17:00
Eğitim Programları ve Öğretim
Tezli Yüksek
Lisans
Tezli Yüksek
Lisans
Tezli Yüksek
Lisans
Yazılı
B-202/203
07.07.2014
10:00
Mülakat
Seminer-3
08.07.2014
10:00
Mülakat
Seminer-3
07.07.2014
15.30
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Tezli Yüksek
Lisans
Yazılı
07.07.2014
14:00
Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Tezli Yüksek
Lisans
Tezli Yüksek
Lisans
Yazılı
Mülakat
Bölüm Toplantı
Salonu
Bölüm Toplantı
Salonu
07.07.2014
13:00
08.07.2014
09:00
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Yüksek Lisans
Seminer odası
07.07.2014
09:30
Yabancı Diller Eğitimi
Alman Dili Eğitimi
Yüksek Lisans
Toplantı Odası
07.07.2014
10:00
Yüksek Lisans
Toplantı Odası
07.07.2014
10:00
Toplantı Odası
Toplantı Odası
07.07.2014
07.07.2014
09:30
14:00
Fransız Dili Eğitimi
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yazılı
Mülakat
T.C.
Uluslararası
öğrenci
İngiliz Dili Eğitimi
Yüksek Lisans
Mülakat
Toplantı Salonu
08.07.2014 ve 09.07.2014 09:00
Yüksek Lisans
Mülakat
Toplantı Salonu
08.07.2014 ve 09.07.2014 09:00
T.C.
Uluslararası
öğrenci
İlköğretim
İlköğretim
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Mülakat
Yazılı
Toplantı Odası
Toplantı Odası
11.07.2014
11.07.2014
14:00
10:00
Lisansüstü dersliği
08.07.2014
10:00
Lisansüstü dersliği
Lisansüstü dersliği
08.07.2014
08.07.2014
09:00
13:00
Fen Bilgisi Eğitimi
Yüksek Lisans
Mülakat
Okul Öncesi Eğitimi
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yazılı
Sözlü
GİRİŞ(YAZILI ve SÖZLÜ) SINAVLARI İLGİLİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARINDA YAPILACAKTIR.
Giriş Sınavı ve Sınav Sonuçları
Giriş sınavları, ilgili Anabilim dallarında ilan edilen tarihte ve saatlerde yapılmaktadır. Giriş sınavı
aşamasında başarılı sayılmak için tam notun, yüksek lisans programları için en az %50'sinin, doktora
programları için en az %60'inin alınması gerekmektedir. Adayların Genel Başarı Notu'nun
hesaplanmasında ALES' ten alınan puanın %50’si, akademik ortalamanın %20'si, mülakat notunun da
%30'u dikkate alınmaktadır. Genel Başarı Notunun 100 üzerinden, yüksek lisans programları için en az
60, doktora programları için ise en az 70 olması gerekir.
Giriş Sınav Sonuçları sonucunda mevcut kontenjanlar doğrultusunda kesin kayıt yaptırma hakkını elde
edenler ile varsa yedek kayıt yaptırma hakkını elde edenlerin listesi 18.07. 2014 tarihinde Enstitü web
sayfamızdan ilan edilecek olup ayrı bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

Yabancı Dil Eşdeğerlikleri ve Puan dönüşümleri:
http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/esdegerlikler.html
Download

HU-EBE 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı