03.11.2014
Dokuz Eylül Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
2014-2015 GÜZ Yarıyılı
Jeolojik Problemler ve Jeofizik Çözümleri
( MTSMTS-3024 )
Doç.Dr. Orhan POLAT
Sunu 3
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Mikrotremor Veri
Değerlendirme
HVSR 
KG 2  DB 2
Z
Nakamura Yöntemi
GEOPSY Programı
1
03.11.2014
File  Import Signals  File
yaparak, uzantısı *.gcf olan mikrotremor verilerinin olduğu klasöre gidin
Uzantısı *.gcf olan ilk dosyanın üzerine bir kere mouse ile tıklayın
Son *.gcf dosyasının üzerine mouse ile gelin, “Ctrl” tuşuna basarak sol mouse ile
tıklayarak hepsini seçin ve “Open” tuşuna basın.
2
03.11.2014
Uzantısı *.gcf olan dosyaların sol panele geldiğini gözleyin
Değerlendirmek istediğiniz lokasyona ait 3-bileşen verisini, Ctrl tuşuna basarak
seçin. Üç dosyayı sürükle-bırak yaparak, H/V ikonunun üzerine getirip bırakın.
Görüntünün ekrana çizdirilmesi
3
03.11.2014
Pencere boyu
20 sn
olabilir
Yuvarlatma sabiti
40
olabilir
Yatay eksen değerlendirme aralığı : 0.1 - 10 Hz
Düşey eksen (spektral büyütme) değerlendirme aralığı: 0 - 15
olabilir
4
03.11.2014
1
2
Önce Auto, sonra Start yapın
Sonucun grafik olarak ekrana getirilmesi.
Grafikte istenirse bazı düzenlemeler yapılabilir. Bunun için;
Grafiğin üzerinde sağ-mouse tıklanır ve Properties seçilir
5
03.11.2014
Örneğin küçük olan grafik boyutları %100 büyütülebilir. Bunun için
Object sekmesindeki genişlik (width) ve yükseklik (height) boyutları sırasıyla
30 ve 12 cm olarak değiştirilir.
Y axis sekmesine tıklanarak, eksen boyutları da sabitlenebilir. Bunun için Range
penceresi altında Minimum ve Maximum değerler 0 ile 20 olarak değiştirilir.
Grafiğin sağ üst köşesinde görünmekte olan, ölçüm alınan lokasyona ait isim de
değiştirilebilir. Bunun için yazı üzerinde mouse çift tıklanır ve ekrana gelen
penceredeki change ikonuna basılır.
6
03.11.2014
Change ikonuna basldığında ekrana gelen görüntü.
İstenen font ve büyüklük seçildiğinde OK tuşuna basılır.
Ölçüm alınan lokasyon isminin değiştirilmiş görüntüsü
İstenirse grafik üzerindeki eğrilerde de düzenlemeler yapılabilir. Bunun için sırasıyla
Format  Options
tuşlarına basılır.
7
03.11.2014
Ekrana gelen pencerede görünen işaretlerden (  ) istenenler kaldırılabilir. Örneğin
Average dışındaki diğerleri kaldırıldığında;
Mikrotremor ölçümü yapılan noktaya ait HVSR grafiği, lin-log ekseni olarak bir
mühendislik raporuna girebilecek şekilde elde edilmiş olur.
Yorum:
Grafik istenirse daha sonra;
• Zemin hakim frekansı
= 4.1 Hz
File  Export image
• Spektral Oran (zemin büyütmesi) = 6
yapılarak, uzantısı *.jpg olacak
şekilde kaydedilebilir.
HATIRLATMA
8
03.11.2014
NOT: Verinin çok gürültü olması ve sinyalin ekranda görünmemesi durumunda, 3bileşen veri çağrıldıktan sonra
Waveform  Suppress DC
yapılır
ve Mean value seçeneği işaretlenerek
OK tuşuna basılır
9
Download

Mikrotremor Veri Değerlendirme