Dinler Tarihi Anabilim Dalı 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı
Güz Dönemi Ders Programı
YÜKSEK LİSANS
Dersin Kodu
26045041
Dersin Adı
Hristiyan Mezhepleri Tarihi I
Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu
Prof.Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu
26001800
Türk Halk İnanışları I (UAD)
26045039
Yahudiliğe Giriş I
Prof.Dr. Baki Adam
26001800
Yahudiliğin Temel Kaynakları I (UAD)
Prof.Dr. Baki Adam
26045045
Hristiyanlığa Giriş I
Prof.Dr. Mehmet Katar
26001800
Kitabı Mukaddes ve Kuran Karşılaştırmaları I
Günümüz Dünyasındaki Dinler Tarihi
Çalışmaları I (UAD)
Prof.Dr. Mehmet Katar
26045025
Doğu Dinleri I
26001800
Hristiyan Genel Konsilleri I (UAD)
Prof.Dr. Ali İsra Güngör
Prof.Dr. Ali İsra Güngör
26045053
26045047
Türk Dini Tarihi I
26045051
Din Fenomenolojisine Giriş I
26001800
İslam Öncesi Türk ve Arap İnançları I (UAD)
Kredisi
Günü
Saati
2
Perşembe
10.30-12.20
4
Salı
08.30-12.20
2
Perşembe
13.30-15.20
4
Cuma
08.30-12.20
2
Perşembe
13.30-15.20
2
Perşembe
15.30-17.20
4
Perşembe
08.30-12.20
2
Cuma
10.30-12.20
4
Pazartesi
08.30-12.20
2
Pazartesi
08.30-10.20
2
Pazartesi
10.30-12.20
4
Pazartesi
13.30-15.20
Prof.Dr. Mehmet Katar
Prof.Dr. Durmuş Arık
Prof.Dr. Durmuş Arık
Prof.Dr. Durmuş Arık
Dinler Tarihi Anabilim Dalı 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı
Güz Dönemi Ders Programı
DOKTORA
Dersin Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu
26046015
Gayrimüslim Cemaatlerle ilgili Osmanlıca
Metin İncelemeleri I
Protestan Hıristiyanlık I
Osmanlı Devletinde Gayrimüslim Cemaatler
I (UAD)
Prof.Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu
26046007
Yahudiliğin Esasları I
Prof.Dr. Baki Adam
26001900
Ortaçağ Yahudi Düşüncesi I (UAD)
Prof.Dr. Baki Adam
26046021
İlk Dönem Hıristiyanlığı I
Prof.Dr. Mehmet Katar
26046039
Ortodoks Hıristiyanlık I
26001900
Kredisi Günü
Saati
3
Çarşamba
09.30-12.20
2
Salı
13.30-15.20
4
Cuma
08.30-12.20
2
Perşembe
10.30-12.20
4
Çarşamba
08.30-12.20
2
Çarşamba
13.30-15.20
Prof.Dr. Mehmet Katar
2
Çarşamba
15.30-17.20
Hristiyanlığın Ortaya Çıkışı I (UAD)
Prof.Dr. Mehmet Katar
4
Çarşamba
08.30-12.20
26046041
Katolik Hıristiyanlık I
Prof.Dr. Ali İsra Güngör
2
Cuma
15.30-17.20
26001900
Hristiyan Temel Kaynakları II (UAD)
4
Pazartesi
13.30-17.20
26046037
26041900
Prof.Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu
Prof.Dr. Ali İsra Güngör
26046045
26046049
Müslüman Olmayan Türklerde Din I
Din Fenomenolojisi I
Prof.Dr. Durmuş Arık
Prof.Dr. Durmuş Arık
2
2
Cuma
Cuma
08.30-10.20
10.30-12.20
26001900
Orta Asya'da Hıristiyanlık I (UAD)
Prof.Dr. Durmuş Arık
4
Çarşamba
13.30-17.20
Download

Kişisel PDF Dosyası