SANATIN HALLERİ
VE İNSAN “OL!” DEDİ: SANAT
8 MAYIS, Perşembe
AÇILIŞ
Saat: 13:00
Emmanuelle Houlès, FKM Müdürü
Prof. Dr. Kubilay Aysevener, DEÜ Felsefe Bölümü Başkanı
Prof Dr. Abbas Türnüklü, DEÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı
I. OTURUM: POETİK BİR ETKİNLİK OLARAK SANAT
Saat: 13:15-15:00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kubilay Aysevener
Prof. Dr. Ömer Naci Soykan: Sanat ve Yaşam
Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan: Edebiyat ve Felsefe İlişkisi Sorunu
Prof. Dr. Sevgi İyi: Sanat ve Şiir Sanatı
15:00-15:15: Çay/Kahve Arası
II. OTURUM: SANATÇI VE SANAT YAPITINA İLİŞKİN FELSEFİ SORUNLAR
15:15-17:15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. R. Levent Aysever
Doç. Dr. Oğuz Haşlakoğlu: Arafta Barınan: “Özdeşlik” ve “Değil Özdeşlik” arasında
Sanatçının Hupokrites olarak Portresi
Doç. Dr. Metin Bal: Nietzsche Dünyayı Neden Bir Sanat Yapıtı Olarak Değerlendirir?
Yrd. Doç. Dr. Özge Ejder Johnson: Olay Olarak Sanat Kavramsallaştırmaları Bakımından
Sanat Fenomenolojisi
9 MAYIS, Cuma
III. OTURUM: ÇAĞDAŞ SORUNLAR KARŞISINDA SANAT FELSEFESİ
10:30-12:30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevgi İyi
Prof. Dr. Oğuz Adanır: Sanat Felsefesi
Doç. Dr. Nami Başer: Hegel Sonrası Estetiğin Sorunları
Prof. Dr. Kubilay Aysevener: İmgelem Olarak Sanat
Download

DEÜ Sanatın Halleri Etkinlik Programı (PDF)