2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
KODU :
DERSİN ADI
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
Dini nanç ve Dü üncenin Geli imi
Temel Psikolojik Kavramlar
Dini Danı ma ve Rehberlik
Cumhuriyet Döneminde Din E itimi
Din Bilimleri için SPSS Uyg. statistik T.
slam’da E itim ve Ö retim Tarihi
Çocukluk Dönemi Din E itimi
Sosyal Hizmetler Kurumunda Din E itimi
Temel Sosyolojik Kavramlar
Din ve Toplumsal Kurumlar
Kur’an’da Sosyal De i me
Türkiye’de Kadın Ara tırmaları
slam Felsefesinin Temel Problemleri
Felsefi Hermenöti e Giri
Din Felsefesi Tarihi
Etik ve Estetik De erler
Sistematik Felsefe
Ölümsüzlük Problemi
Tanrı- Evren li kisi
Din Fenomenolojisi
Hıristiyanlık Tarihi
Hint Kökenli Diller
Klasik Dinler Tarihi Metinleri
Din Bilimleri Alanında Ara tırma Yöntemleri
603
605
609
616
618
619
621
626
627
628
629
632
638
641
643
645
646
647
649
651
654
657
659
660
:
T.P.K.
202
303
202
303
303
303
202
303
303
303
202
202
303
303
202
303
303
303
202
303
303
303
303
303
Ders Öğretim üyesi
Ders Saati
Prof.Dr.Hüseyin PEKER
Prof.Dr.Ali Rıza AYDIN
Prof.Dr.Mevlüt KAYA
Yrd.Doç.Dr. brahim TURAN
Yrd.Doç.Dr.Hasan DAM
Prof.Dr.Mustafa KÖYLÜ
Yrd.Doç.Dr. brahim TURAN
Yrd.Doç.Dr.Hasan DAM
Prof.Dr.Erkan PER EMBE
Doç.Dr.Osman EYÜPO LU
Doç.Dr.Osman EYÜPO LU
Prof.Dr.Erkan PER EMBE
Prof.Dr.Burhanettin TATAR
Prof.Dr.Burhanettin TATAR
Prof.Dr.Metin YASA
Prof.Dr.Cafer Sadık YARAN
Yrd.Doç.Dr.Hasan ATSIZ
Prof.Dr.Metin YASA
Yrd.Doç.Dr.Hasan ATSIZ
Prof.Dr.Mahmut AYDIN
Prof.Dr.Mahmut AYDIN
Doç.Dr.Cengiz BATUK
Doç.Dr.Cengiz BATUK
Prof.Dr. Mevlüt KAYA
Cuma 10.15/12.00
Cuma 13.15/14.45
Cuma 10.15/12.00
Cuma 1015/12.00
Cuma 10.15/12.00
Per embe 10.15/12.00
Cuma 13.00/14.45
Cuma 13.15/14.45
Per embe 08.15/10.00
Per embe 15.00/16.45
Cuma 10.15/12.00
Cuma 13.00/14.45
Per embe 10.15/12.00
Per embe 13.00/14.45
Cuma 15.00/16.45
Per embe 08.15/10.00
Cuma 13.15/14.45
Per embe 10.15/12.00
Cuma 15.00/16.45
Per embe 08.15/00
Per embe 10.15/12.00
Cuma 08.15/10.00
Cuma 10.15/12.00
Cuma 15.00/16.45
Prof.Dr. Erkan PERŞEMBE
Anabilim Dalı Başkan
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA DERSLERİ
KODU
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
:
702
707
715
718
721
722
727
736
737
741
742
750
753
DERSİN ADI
:
Psikolojik Ekoller
Ki ilik Kuramları
Din E itiminde Ça da Akımlar
Avrupa Birli i Ülkelerinde Din E itimi
Ku aklararası Din E itimi
Dini Ço ulculuk ve Din E itimi
Sosyo-Kültürel De i imin Dini Yorumlara Etkisi
Klasik Sosyoloji Kuramları
Ça da slam Dü üncesinin Sorunları
Din Dili
Din Bilim li kisi
Kutsal Kitap Ara tırmaları
Dünya Dinlerinde Kurtulu ve Eskatolojik nançlar
T.P.K.
202
303
202
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
Ders Öğretim üyesi
Ders Saati
Prof.Dr. Hüseyin PEKER
Prof.Dr.Ali Rıza AYDIN
Prof.Dr. Mevlüt KAYA
Prof.Dr.Mustafa KÖYLÜ
Yrd.Doç.Dr.Hasan DAM
Prof.Dr. Mustafa KÖYLÜ
Doç.Dr.Osman EYÜPO LU
Prof.Dr.Erkan PER EMBE
Prof.Dr.Burhanettin TATAR
Prof.Dr. Metin YASA
Yrd.Doç.Dr. Hasan ATSIZ
Prof.Dr.Mahmut AYDIN
Doç.Dr.Cengiz BATUK
Cuma 08.15/10.00
Cuma 15.00/16.45
Cuma 08.15/10.00
Cuma 13.00/14.45
Cuma 08.15/10.00
Cuma 10.15/12.00
Per embe 10.15/12.00
Per embe 15.00/16.45
Per embe 15.00/16.45
Cuma 13.00/14.45
Cuma 10.15/12.00
Cuma 15.00/16.45
Per embe 13.00/14.45
Prof.Dr. Erkan PERŞEMBE
Anabilim Dalı Başkan
Download

Felsefe ve Din Bilimleri Lisansüstü Ders Programı