Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Bu programın temel amacı, öğrencilere hızla değişen bir ortamda çalışan sağlık kurumlarının
etkili ve verimli bir biçimde işletilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Bu amaç doğrultusunda, program içeriği hazırlanırken, öğrencilerin derslere aktif katılımını
esas almıştır. Sınıf içi tartışmalar güncel örneklere dayandırılmış olup, bu yolla öğrencilerin
yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. İki döneme yayılan
ve tez çalışması ile sonlandırılan program; güncellenmiş teorik bilgilerin yanı sıra, öğrencilere
uygulama bakış açısı kazandırmayı amaçlayan derslerden oluşmaktadır.
Mezunlarımız Sağlık Bakanlığı ve diğer sağlık ile ilgili kurumların merkez ve taşra örgütleri
yönetim birimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık yönetim birimleri, kamu ve özel sektör
kaynaklı sağlık sigortası kuruluşları, sağlık sorunlarıyla ilgili çalışma yapan sivil toplum
kuruluşlarının yönetim birimleri, kamu hastaneleri ve özel hastaneler, rehabilitasyon
merkezleri, hastane tedarik kuruluşları, ilaç şirketleri, medikal şirketler, uluslararası sağlık
kuruluşlarında bilim uzmanı olarak çalışabileceklerdir.
Kimler Başvurabilir?
Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programına sağlık ve hastane yönetimi alanında kariyer
yapmak isteyen, Tıp, Diş Hekimliği ve sağlık ile ilgili bölümlerden ya da işletme bölümünden
en az lisans diplomasına sahip kişiler katılabilir.
Sıkça Sorulan Sorular:
S: Program ne zaman başlıyor?
C: 7 Mart 2014’de ilk ders başlayacak.
S:Kayıtlar ne zaman başlıyor?
C: Kayıtlarımız başladı. 7 Mart 2014 tarihine kadar hafta içi 09:00 – 17:00 saatleri arasında
kayıt yaptırabilirsiniz.
S: Eğitim ne kadar sürecek?
C: Sağlık Yönetimi yüksek lisans programı, 10 adet ders ve tezsiz yüksek lisansta her iki
dönemde Bitirme Projesini tamamlamak suretiyle toplam 1,5 yıl sürmektedir.
S: Program kapsamında hangi dersler alınacak?
Dersler:
Birinci Dönem dersleri:
1. Sağlık Yönetimi organizasyonu
2. Sağlık Ekonomisi
3. Sağlık Pazarlaması
4. Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları
5. Sağlık Hukuku ve Mevzuat
İkinci Dönem dersleri:
1. Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
2. Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış
3. Sağlık Kurumlarında Atık Yönetimi
4. Epidemiyoloji
5. Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi
S: Eğitici kadrosu kimlerden oluşuyor?
C: Üniversitemiz akademisyenleri ve sektör uzmanlarından oluşuyor.
Akademik Kadro:
Prof. Dr. Resul İZMİRLİ
Prof. Dr. Rona TURANLI
Doç. Dr. Oğuz ÖZYARAL
Yrd. Doç. Dr. Bahattin TAYLAN
Yrd. Doç. Dr. Itır ERKAN
Yrd. Doç. Dr. Asuman KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Süleyman AKDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Yaşar DURAN
Müh. Menekşe KIZILDERE
Program Koordinatörü:
Yrd. Doç. Dr. Bahattin Taylan
Adres: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi Yılanlı Ayazma Cad. No:26
Topkapı- İstanbul
S: Dersler nerde yapılacak?
C: Üniversitemizin Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.
S: Ücretler Nedir?
C: Tezsiz Yüksek Lisans Toplam 8250 TL. Ücretin %20'si peşin, kalanı 9 taksit
yapılabilmektedir. Ödeme ile ilgili sorularınız için Muhasebe Bölümü ile irtibata
geçebilirsiniz.
S:Kayıt için ne gerekiyor?
C:
1. Başvuru Formu
2. Lisans/Yüksek Lisans Diplomasının Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi
3. Nüfus Cüzdan Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi
4. Mezun Olduğu Okul Transkripti, Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi
5. Resim (2 Adet)
6. Askerlik Durum Belgesi
S: Dersler hangi günlerde?
C: Bahar dönemi ders programı aşağıdaki gibi olup, dersler Cuma ve Cumartesi günleri
yapılmaktadır.
YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÖNETĠMĠ YÜKSEK LĠSANS
BAHAR DÖNEMĠ DERS PROGRAMI
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
Gün ve Saati*
Tarih aralığı
Saat / Gün
SYB514 Sağlık
Kurumlarında Örgütsel
Davranış
Yrd. Doç. Dr. Bahattin Taylan
Cuma 16:00-18:50
7 Mart- 6 Haziran 2014
3 saat
SYB516 Sağlık
Ekonomisi
Prof. Dr. Rona Turanlı
Cuma 19:00-22:00
7 Mart- 2 Mayıs 2014
3 saat
Yrd. Doç. Dr. Bahattin Taylan
Cumartesi 09:00 - 13:00
8 Mart- 17 Mayıs 2014
4 saat
Yrd. Doç. Dr. Itır Erkan
Cumartesi 14:00 - 18:00
8 Mart- 17 Mayıs 2014
4 saat
Müh. Menekşe Kızıldere
Cuma 15:00-21:50
9 Mayıs- 13 Haziran 2014
7 saat
SYB512 Sağlık
Kurumlarında Stratejik
Yönetim
SYB520 Sağlık
Kurumlarında Kalite
Yönetimi
SYB518 Sağlık
Kurumlarında Atık
Yönetimi
Download

Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı