2014-2015 ÖĞRETĠM YILI BAHAR DÖNEMĠ
ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMLARINA
ÖN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLAR
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları
Sıralama
Adı Soyadı
1
Orhan Sabri ÖNGÜL
Anabilim Dalı
Kamu Hukuku (Ġ.Ö./Tezsiz)
Programı
Yüksek Lisans
Liste
Asıl
2
Utku YILDIZ
Kamu Hukuku (Ġ.Ö./Tezsiz)
Yüksek Lisans
Asıl
3
Abdulkadir AKÇAKOCA
Kamu Hukuku (Ġ.Ö./Tezsiz)
Yüksek Lisans
Asıl
4
Feyzullah ERTAN
Kamu Hukuku (Ġ.Ö./Tezsiz)
Yüksek Lisans
Asıl
5
Sümeyra GÜNGÖR
Kamu Hukuku (Ġ.Ö./Tezsiz)
Yüksek Lisans
Asıl
6
Mustafa AYAZ
Kamu Hukuku (Ġ.Ö./Tezsiz)
Yüksek Lisans
Asıl
7
Ertuğrul TURAN
Kamu Hukuku (Ġ.Ö./Tezsiz)
Yüksek Lisans
Asıl
8
Bilal ÖZCAN
Kamu Hukuku (Ġ.Ö./Tezsiz)
Yüksek Lisans
Asıl
9
Abdullah GÜNER
Kamu Hukuku (Ġ.Ö./Tezsiz)
Yüksek Lisans
Asıl
10
Erdi ORMAN
Kamu Hukuku (Ġ.Ö./Tezsiz)
Yüksek Lisans
Asıl
11
Hüseyin ÇELĠKKOL
Kamu Hukuku (Ġ.Ö./Tezsiz)
Yüksek Lisans
Asıl
12
Yasir BĠROL
Kamu Hukuku (Ġ.Ö./Tezsiz)
Yüksek Lisans
Asıl
13
Bekir KARADAĞ
Kamu Hukuku (Ġ.Ö./Tezsiz)
Yüksek Lisans
Asıl
14
Ramazan BELLĠ
Kamu Hukuku (Ġ.Ö./Tezsiz)
Yüksek Lisans
Asıl
15
Mehmet IġIK
Kamu Hukuku (Ġ.Ö./Tezsiz)
Yüksek Lisans
Asıl
16
Yücel KIRIM
Kamu Hukuku (Ġ.Ö./Tezsiz)
Yüksek Lisans
Asıl
17
Kemal BABAOĞLU
Kamu Hukuku (Ġ.Ö./Tezsiz)
Yüksek Lisans
Asıl
18
Abdullah ÖZDEMĠR
Kamu Hukuku (Ġ.Ö./Tezsiz)
Yüksek Lisans
19
Pınar Ceren SARIYILDIZ
Kamu Hukuku (Ġ.Ö./Tezsiz)
Yüksek Lisans
Asıl
Asıl
20
Ertuğrul ġAHĠN
Kamu Hukuku (Ġ.Ö./Tezsiz)
Yüksek Lisans
Asıl
● ÖDEME ve ÖNKAYIT TARĠHLERĠ
23-27 Mart 2015 (Mesai saatleri içinde)
● ÖDENECEK ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM ÜCRETĠ MĠKTARI (1.taksit)
1.000.-TL
● ÖDEME YAPILACAK BANKA VE IBAN NO
AKBANK KIRIKALE ŞB. IBAN NO: TR280004600011888000141288
● KAYIT ĠÇĠN ĠSTENECEK BELGELER
1- Mezuniyet belgesinin onaylı sureti
2- Not durum (transkript) belgesinin onaylı sureti
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi ,
4-Askerlik durum belgesi (Erkek adaylardan)
5- Altı (6) adet fotograf
6- Banka Dekontu (Ödeme yapıldığına ilişkin)
● AÇIKLAMA
1- Özel Hukuk Anabilim Dalı (İ.Ö.) tezsiz yüksek lisans için yeterli sayıda başvuru olmaması
nedeniyle program açılmayacaktır.
2- Kayıtlar şahsen veya (noterden) vekil yolu ile kabul edilecek, posta veya bir başka şekilde kayıt
kabul edilmeyecektir.
3- Adres: Merkez Yerleşke, Güzel Sanatlar Fakültesi Binası, 71450, Yahşihan, KIRIKKLAE
Download

ÖDEME ve ÖNKAYIT TARĠHLERĠ 23-27 Mart 2015 (Mesai saatleri