Adı Soyadı:
İlyas Kutlu
Unvanı:
Uzman Kimyager
Bölümü
Su Ürünleri Sağlığı
E-Posta:
[email protected]
[email protected]
Telefon
0462 341 10 53 / 323
Mezun Olunan Üniversite
Karadeniz Teknik Üniversitesi-1997
Lisansüstü Eğitim
Yüksek Lisans:
Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Ana
Bilim Dalı/ 2010
İngilizce
YABANCI DİL BİLGİSİ
YDS
KPDS
ÜDS
67,5
İŞ DENEYİMİ
Kurum
İMÇ KİMYA İÇ VE DIŞ TİÇ. A.Ş.-Kemalpaşa/Hopa-ARTVİN
Unvan
Üretim Müdürü
Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü –TRABZON
Kimyager
Yıl
1999-1999
1999-
YAYINLAR
Uluslararası Makaleler
Nilgün AKSUNGUR, Muharrem AKSUNGUR, Bilal AKBULUT, İlyas KUTLU. Effects Of Stocking
Density On Growth Performance, Survival And Food Conversion Ratio Of Turbot (Psetta maxima)
İn The Net Cages On The Southeastern Coast Of The Black Sea, , Turkish Journal Of Fisheries
And Aquatic Sciences 7: 147-152 (2007)
Diğer Yayınlar
Balık Yetiştiriciliğinde Kimyasal Kullanımı, Hakan IŞIDAN, İlyas KUTLU, SUMAE Yunus Araştırma
Bülteni, 7:3, Eylül 2007
Balıklarda Sindirim ve Sindirim Enzimleri, İlyas KUTLU, SUMAE Yunus Araştırma Bülteni, 10:3,
Eylül 2010
Hipoksi ve Balıkların Hipoksiye Yanıtı, İlyas Kutlu, SUMAE Yunus Araştırma Bülteni, 11:3, Eylül
2011
Türe M., H. Işıdan, H. Savaş ve İ. Kutlu, 2012. PFGE Metodu Kullanılarak Lactococcus
garvieae’nin Genetik Çeşitliliğinin ve Yayılımının Belirlenmesi. TAGEM/HS/10/09/02/179. Proje
sonuç raporu
Viral Hemorajik Septisemi Virüs Genotip 1e Suşlarının Çipura (Sparus Aurata) ve Levrek
(Dicentrarchus Labrax) Balıkları Üzerinde Patojenitelerinin Belirlenmesi, Hakan IŞIDAN, İlyas
KUTLU, SUMAE Yunus Araştırma Bülteni, 14:2, Haziran 2014
PROJELER
Devam Eden Projeler
DİĞER
Sonuçlanan Projeler
Karadeniz ve Büyükdere Çevresel Ölçme ve İzleme Programı (Araştırmacı)
Karadeniz’de Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi Projesi
Karadeniz’de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Araştırılması Projesi
Ordu İli Perşembe İlçesi’nde Bulunan Ağ Kafeslerde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapmakta Olan
İşletmelerin İzlenmesi Projesi
Karadeniz Bölgesinde Kültürü Yapılan ve Doğal Balıklardan Viral Hemorajik Septisemi Virus
(VHSV) İzolasyon Çalışmaları ve Elde Edilecek İzolatların Patojenitesini Belirleyen Genetik Yapı
Üzerine Çalışmalar
Pulsed-Field Jel Elektroforesis ( PFGE ) Tekniği Kullanılarak Lactococcosis
olan Lactococcus garvieae’nin Genetik Çeşitliliğinin ve Yayılımının Belirlenmesi Projesi
Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax)'nın Besin Madde İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Etkeni
Download

Adı Soyadı: İlyas Kutlu Unvanı: Uzman Kimyager Bölümü Su