Adı Soyadı
BURCU ÇELİK
Ünvan
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ
Telefon
2411085
E-mail
[email protected]
Doğum Tarihi - Yeri
1975-ELAZIĞ
Fotoğraf
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/1998
YABANCI DİL BİLGİSİ
Yabancı Dil / Derecesi
KPDS
ÜDS
TOEFL
IELTS
İngilizce
GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)
Edirnekapı İlköğretim Okulu İSTANBUL 1999-2000
Uzunyusuf İlköğretim Okulu İSTANBUL 2000-2001
Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 2001-
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Su Ürünleri Mühendisi
YAYINLARI
MAKALELER & BİLDİRİLER
1- Saler, S., Sönmez, F., Çelik, B., Örnekçi, N.G ve Yüce S, 2010. Keban Baraj Gölü (TÜRKİYE)’nde
Yaşayan Capoeta umbla (HECKEL, 1843) ve Capoeta trutta (HECKEL, 1843) Türlerinin Sindirim
Sistemi İçerikleri,e-Journal of New World Sciences Academy 5: 4, 307-318
2- Saler, S., Sönmez, F., Çelik, B., Örnekçi, N.G ve Yüce S,,2014 Keban ve Karakaya Baraj
Göllerinde Yaşayan Chondrostoma regium (HECKEL, 1843)’un Sindirim Sistemi İçeriği Doğu
Anadolu Bölgesi 5.Su ÜrünleriSempozyumu
3- Birici,N.,Şeker,T.,Balcı,M.,Çelik.B., Güneş,S., Kılıç,A.,2014 Elazığ İli Yetiştiricilik İşletmelerinde
Mekanizasyonun Kullanımı. Doğu Anadolu Bölgesi 5.Su Ürünleri Sempozyumu.
4- Birici, N., Şeker,T., Balcı, M., Çelik, B., Kılıç, A., 2014. Elazığ İlinde Gökkuşağı Alabalığı
(Oncorhynchus mykiss L.) Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Ekonomik Analizi. Yunus
Araştırma Bülteni (2): 23-48
5- Yüce ,S.,Aydın, R.,Çoban ,M.Z., Çelik, B., Örnekçi,G.M., Güneş,S.,Özbay,Ö.,2013
Baraj Gölü’nde yaşayan Carasobarbus luteus(Heckel,1843)’un Büyüme Özellikleri
Faba Özet Kitapçığı
Atatürk
Erzurum
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
1- Hazar Gölü Planktonunun Coğrafik Bilgi Sistemi ile Değerlendirilmesi (Proje Lideri)
2- Işıktepe Göleti (Maden-ELAZIĞ) Zooplanktonu (Rutin Çalışma) (Proje Lideri)
3- Karada Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Uygun Alanların Tespiti Projesi(TÜGEM)(Yardımcı
Araştırmacı)
4- Keban,Karakaya ve Atatürk Baraj Göllerinde Ekonomik Balık Türlerinin Bazı Populasyon
Parametrelerinin Araştırılması (TAGEM) (Yardımcı Araştırmacı)
5- Yukarı Fırat Havzası Yüzeysel
Sularının Kalite ve Yetiştiricilik Açısından
Araştırılması(TAGEM) (Yardımcı Araştırmacı)
6- Elazığ İlinde Su Ürünleri Ytiştiriciliği Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi(Rutin
Çalışma) (Yardımcı Araştırmacı)
YAYINLAR
Download

Burcu ÇELİK