VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
1.
Bakteriyolojik
Antibiyogram
Örnek bakteri kolonisi
API ve Vitek II
sistemle
Antibiyogram
2.
Bakteriyolojik
Antibiyogram
Örnek bakteri kolonisi
Disk diffuzyon
metodu
3.
Bakteriyolojik
B.burgdorferi
Kan serumu (insan)
4.
Bakteriyolojik
B.burgdorferi
5.
Bakteriyolojik
6.
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
~ 3-4 gün 35,00
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
Maks 3
gün
16,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
ELISA
1 gün
38,50
Etlik VKMAE
Kan serumu (insan)
Western Blot
4 gün
66,00
Etlik VKMAE
B.burgdorferi
BOS, Eklem sıvısı (insan)
Karanlık saha
inceleme
1 gün
7,00
Etlik VKMAE
Bakteriyolojik
B.burgdorferi
Kan, BOS, Eklem sıvısı, Deri biopsisi
(insan)
Kültür
21-45 gün 37,00
Etlik VKMAE
7.
Bakteriyolojik
Bakteri izolasyonu ve identifikasyonu
Muhtelif organ ve doku, su, süt, petek
Klasik metod
3 – 5 gün 56,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
8.
Bakteriyolojik
Bakteri izolasyonu ve identifikasyonu
Muhtelif organ ve doku, su, süt, petek
API ve Vitek II
Sistemle
İdentifikasyon
9.
Bakteriyolojik
Brucella'nın teşhisi
Kan serumu
10.
Bakteriyolojik
Brucella'nın teşhisi
11.
Bakteriyolojik
12.
13.
2 gün
74,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
CFT (Komplement
Fikzasyon Testi)
1-3 gün
27,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
Süt
Ring test
1-3 saat
9,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
Brucella'nın teşhisi
Kan Serumu
Rivanol
Aglütinasyon Testi
2 gün
14,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
Bakteriyolojik
Brucella'nın teşhisi
Kan Serumu
Rose Bengal Test
1 gün
8,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
Bakteriyolojik
Brucella'nın teşhisi
Kan Serumu
Tüp Aglütinasyon
Testi
2 gün
14,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
14.
Bakteriyolojik
Atlarda Pseudomonas aeroginosanın izlasyon ve
identifikasyonu
Genital sıvab
Klasik metod
3-7 gün
68,00
Etlik VKMAE
15.
Bakteriyolojik
Koyunlarda Campylobacteriosis teşhisi
Kan serumu
CFT (Komplement
Fikzasyon Testi)
1-3 gün
26,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
16.
Bakteriyolojik
Chlamydia teşhisi
Kan serumu
CFT (Komplement
Fikzasyon Testi)
1-3 gün
21,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
17.
Bakteriyolojik
Chlamydophila abortus teşhisi
Kan serumu
ELISA
5 gün
21,00
Tüm VKE
18.
Bakteriyolojik
Contagious agalactia (CA)
Kan serumu (keçi)
ELISA
1-2 hafta
21,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
19.
Bakteriyolojik
Contagious Bovine Pleuro Pneumonia (CBPP)
Kan serumu
CFT (Komplement
Fikzasyon Testi)
1-2 hafta
16,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
20.
Bakteriyolojik
Contagious Bovine Pleuro Pneumonia (CBPP)
Kan serumu
Western Blot
1-2 hafta
86,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
21.
Bakteriyolojik
Contagious caprine pleuropneumonia (CCPP)
Kan serumu (keçi)
CFT (Komplement
Fikzasyon Testi)
1-2 hafta
16,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
22.
Bakteriyolojik
Contagious caprine pleuropneumonia (CCPP)
Kan serumu (keçi)
Latex
Aglütinasyon Test
1-2 gün
17,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
23.
Bakteriyolojik
Contagious Equine Metritis (CEM)
Genital sıvab
Kültür
5-25 gün
73,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
24.
Bakteriyolojik
Enterobactericeae serotiplendirilmesi
Kültür
Serotiplendirme
2-5 gün
135,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
25.
Bakteriyolojik
Klebsiella.pneumonia.Etken.İzolasyon.ve
identifikasyonu
Genital swap, doku ve organ
Klasik metod
7-14 gün
96,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
26.
Bakteriyolojik
Leptospira spp
İdrar (insan)
IFAT
1 gün
16,00
Etlik VKMAE
27.
Bakteriyolojik
Leptospira spp
Kan serumu (insan)
MAT Mikroskobik
Aglütinasyon Testi
1 gün
17,00
Etlik VKMAE
28.
Bakteriyolojik
Leptospira spp
Kan Serumu (Sığır,at,koyun,köpek)
MAT Mikroskobik
Aglütinasyon Testi
2 gün
43,00
Etlik VKMAE
29.
Bakteriyolojik
Leptospira hardjo
Serum
ELISA
5 gün
21,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
30.
Bakteriyolojik
Leptospira İzolasyonu ve İdendifikasyonu
Karaciğer, böbrek
Kültür
31.
Bakteriyolojik
M. meleagridis /Antikor
Kan serumu
ELISA
32.
Bakteriyolojik
Mastitis'in tanısı
Süt
Somatik Hücre
Sayımı
33.
Bakteriyolojik
Mastitis'in tanısı
Süt
Total Germ Sayımı
21-60 gün 19,00
Etlik VKMAE
Maks. 5
gün
16,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
1 gün
8,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
3-7 gün
48,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
~1-5
gün
16,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
SPD (Serum Plak
Dilüsyon testi)
max. 2
gün
16,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
Kan serumu
RPA (Çabuk Lam
Aglutinasyon)
Maks. 3
gün
2,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
Kan serumu
ELISA
Maks. 5
gün
12,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
Kan serumu
HI
Maks. 5
gün
14,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
Mycoplasma meleagridis
Kan serumu
HI
Maks. 5
gün
14,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
Bakteriyolojik
Mycoplasma synoviae
Kan serumu
RPA (Çabuk Lam
Aglutinasyon)
Maks. 3
gün
2,80
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
41.
Bakteriyolojik
Mycoplasma synoviae / Antikor
Kan serumu
ELISA
Maks. 5
gün
16,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
42.
Bakteriyolojik
Mycoplasma.synoviae./ Haemaglütinasyon Inhibisyon
Kan serumu
HI
Maks. 5
gün
13,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
43.
Bakteriyolojik
Mycoplasma izolasyonu
İç organ, vücut sıvıları, süt, Swap örnekleri
Kültür
5-10 gün
78,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
44.
Bakteriyolojik
Mycoplasma bovis teşhisi
Kan serumu
ELISA
5 gün
28,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
45.
Bakteriyolojik
Ornitho.Bacterium.Rhinotrachale (ORT) Antikor
Kan serumu
ELISA
Maks. 5
gün
12,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
34.
Bakteriyolojik
Mikolojik Muayene
Arı, Petek
Kültür
35.
Bakteriyolojik
Mikoplazma (Kanatlı)
Kan serumu
36.
Bakteriyolojik
Mikoplazma galliseptikum
37.
Bakteriyolojik
Mikoplazma galliseptikum / Antikor
38.
Bakteriyolojik
Mikoplazma.galliseptikum/
Inhibisyon
39.
Bakteriyolojik
40.
Haemaglütinasyon
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
46.
Bakteriyolojik
Paratüberküloz*
Kan serumu
ELISA
7 gün
35,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
47.
Bakteriyolojik
Pasteurella multocida / Antikor
Kan serumu
ELISA
Maks. 5
gün
7,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
48.
Bakteriyolojik
Rodococcus Equi
Kan serumu
ELISA
1 hafta
74,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
49.
Bakteriyolojik
Ruam
Kan serumu
CFT (Komplement
Fikzasyon Testi)
7 gün
38,50
Etlik VKMAE
50.
Bakteriyolojik
S. enteritidis / Antikor
Kan serumu
ELISA
Maks. 5
gün
14,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
51.
Bakteriyolojik
S. gallinarum / Antikor
Kan serumu
ELISA
Maks. 5
gün
21,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
52.
Bakteriyolojik
S. typhmurium / S.enteritidis
Kan serumu
ELISA
~ 1-4 gün 16,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
53.
Bakteriyolojik
S.typhimurium
Kan serumu
ELISA
~ 1-4 gün 14,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
54.
Bakteriyolojik
Salmonella
Kan serumu
RPA (Çabuk Lam
Aglutinasyon)
Maks. 3
gün
2,80
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
55.
Bakteriyolojik
Salmonella (Kanatlı)
Kan serumu
Tüp Aglütinasyon
Testi
Maks. 5
gün
6,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
56.
Bakteriyolojik
Salmonella-E.Coli (At)
Kan serumu
Abortus equi
Aglutinasyon Testi
2 gün
12,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
57.
Bakteriyolojik
Salmonella-E.Coli (Sığır, koyun, keçi)
Kan serumu
Tüp Aglütinasyon
Testi
2 gün
4,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
58.
Bakteriyolojik
Toksin identifikasyonu
Muhtelif Organ ve Doku veya Kültür
Toksin
Nötralizasyon
Testi
59.
Bakteriyolojik
Enterotoksemi Toksin tespiti
Muhtelif Organ ve Doku veya Kültür
ELISA
60.
Bakteriyolojik
Tüberküloz
Lityum heparinli kan
Gamma İnterferon
Testi
61.
Bakteriyolojik
Sığırlarda
Campylobacter
identifikasyonu
Prepusyum, vajinal yıkantı
62.
Bakteriyolojik
Q Fever Teşhisi
63.
Bakteriyolojik
64.
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
1 – 7 gün 100,00
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
1-5 gün
95,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
7 gün
50,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
Kültür
7-14 gün
84,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
Kan Serumu
ELISA
5 gün
23,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
Botilusmus Muayenesi
Doku, organ, bağırsak içeriği, yem
Kültür
1-5 gün
56,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
Bakteriyolojik
Antibiyotik Duyarlılık
Saf mycoplasma kültürü (her bir antibiyotik
MIC
için)
2-4 hafta
56,00
Pendik VKE
65.
Bakteriyolojik
Mycoplasma İzolasyon İdentifikasyon
Muhtemif organ ve doku, süt, eklem sıvısı,
organ swabları, kültür
Kültür
1-3 hafta
84,00
Pendik VKE
66.
Bakteriyolojik
Botilusmus Muayenesi
Doku, organ, bağırsak içeriği, yem
Toksin
Nötralizasyon
Testi
1-5 gün
120,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
67.
Bakteriyolojik
Listeria spp. aranması
Organ, yem
Kültür
5-7 gün
90,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
fetus
izolasyon
ve
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
68.
Bakteriyolojik
Arıların Amerikan Yavru Çürüklüğü
Etken İzplasyon ve İdentifikasyonu
Arı ve petek
Klasik
Bakteriyolojik
Metot
7 gün
80,00
BVKE
69.
Biyokimyasal
Ca, P, Mg tayini
Kan Serumu
Spectrofotometrik
metod
1 gün
68,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
70.
Biyokimyasal
Toksik ve eseri miktar ağır metal ve iz element tayini Kan serumu, doku, yem, hayvansal gıda ve
(Pb, Cd, Mn, Cr, Se, Co, Ni vb.)
su
GF-AAS, ICP /MS
5-7 gün
185,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
71.
Biyokimyasal
Makro Elementler (Ca, Mg, P, Na, K vb.)
Kan serumu, doku, yem
Atomik
Absorbsiyon FLAAS
1 gün
135,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
72.
Biyokimyasal
Makro ve iz element tayini (Ca, Mg, Na, K, Cu, Zn, Fe)
Kan serumu, doku, yem ve hayvansal gıda
FL-AAS
4-5 gün
135,00
Etlik VKMAE
73.
Biyokimyasal
UV-VIS.Spektrofotometre ile Enzim ve biyokimyasal
parametre tayini (AST, ALT, GGT, ALP, Kolesterol,
Glikoz, Total Protein)
Kan serumu
Spectrofotometrik
metod
4-5 gün
50,00
Etlik VKMAE
74.
Biyokimyasal
UV-VIS.Spektrofotometre İle Makro Element Tayini
(Ca, P, Mg)
Kan serumu
Spectrofotometrik
metod
4-5 gün
68,00
Etlik VKMAE
Biyokimyasal
Analizör ile enzim ve biyokimyasal parametre tayini
(Parametreler: CK, LDH, AST, ALT, GGT, ALKP,
Kolesterol, Glikoz, Total protein, ALB, URIC, BUN,
Total bilirubin,
Ca,P,Mg,NH3,LIPA,TRIG,AMYL,CREA) *Fiyat bir
parametre içindir.
Kan serumu veya Lityum Heparinli Kan
Spektrofotometrik
metot
4-5 gün
21,00
Etlik VKMAE,
Adana VKE
75.
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
76.
Biyokimyasal
Analizör ile enzim ve biyokimyasal parametre tayini;
Genel Sağlık Grubu (ALB, ALKP, ALT, AMYL, BUN,
Ca, CHOL, CREA, GLU, PHOS, TBIL, TP)
Kan serumu veya Lityum Heparinli Kan
Spektrofotometrik
metot
4-5 gün
94,00
Adana VKE
77.
Biyokimyasal
Analizör ile enzim ve biyokimyasal parametre tayini;
Diagnostik Sağlık Grubu (ALB, ALKP, ALT, AMYL,
BUN, Ca, CREA, GGT, GLU, LIPA, TBIL, TP)
Kan serumu veya Lityum Heparinli Kan
Spektrofotometrik
metot
4-5 gün
94,00
Adana VKE
78.
Biyokimyasal
Analizör ile enzim ve biyokimyasal parametre tayini;
At Sağlık Grubu (ALB, ALKP, AST, BUN, Ca, CK,
CREA, GGT, GLU, LDH, TBIL, TP)
Kan serumu veya Lityum Heparinli Kan
Spektrofotometrik
metot
4-5 gün
115,00
Adana VKE
79.
Biyokimyasal
Analizör ile enzim ve biyokimyasal parametre tayini;
Kanatlı Sağlık Grubu (ALB,AST,Ca,GLU,TP,URIC)
Kan serumu veya Lityum Heparinli Kan
Spektrofotometrik
metot
4-5 gün
57,50
Adana VKE
80.
Biyokimyasal
Analizör ile enzim ve biyokimyasal parametre tayini;
Anestezi Öncesi Grubu (ALKP, ALT, BUN, CREA,
GLU, TP)
Kan serumu veya Lityum Heparinli Kan
Spektrofotometrik
metot
4-5 gün
57,50
Adana VKE
81.
Biyokimyasal
Analizör ile enzim ve biyokimyasal parametre tayini;
Kan serumu veya Lityum Heparinli Kan
NSAID Takip Grubu (ALKP, ALT, AST, BUN, CREA)
Spektrofotometrik
metot
4-5 gün
57,50
Adana VKE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
Biyokimyasal
Analizör ile enzim ve biyokimyasal parametre tayini;
Böbrek Hastalığı Tanı Grubu (Üre Protein:Kreatin
Oranı)
Kan serumu veya Lityum Heparinli Kan
Spektrofotometrik
metot
4-5 gün
78,00
Adana VKE
83.
Biyokimyasal
Hematoloji Analizi (HCT,Hgb,MCHC,WBC,Total
Gran.Sayısı,%Granülosit,EOS,NEUT,Total
Lenfosit/Monosit,%Lenfosit/Monosit,Trombosit
Sayısı,%Reticulosit,Fib)
EDTA'lı Kan
Spektrofotometrik
metot
4-5 gün
31,50
Adana VKE
84.
Biyokimyasal
İdrar Analizi (PH, LEU, PRO, GLU, KET, UBG, BIL,
BLD)
İdrar
Spektrofotometrik
metot
4-5 gün
21,00
Adana VKE
85.
Gıda Kimyasal
Tuz Tayini
Gıda numunesi
1 gün
27,00
Etlik VKMAE
86.
Gıda Kimyasal
Alevli Sistem (Cu, Zn, Fe)
Kan Serumu
Atomik
Absorbsiyon
1 gün
205,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
87.
Genel muayene
Damızlık Yumurta Kontrolü (Adet)
Yumurta
Fertilite ve Sterilite
5 gün
26,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
88.
Genel muayene
Yumurta (bir inokulasyon için)
Antikoagulanlı kan, iç organ örnekleri,
kloakal/tracheal sıvab
Deneme
Hayvanlarına
İnokulasyon
5-15 gün
4,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
89.
Genel muayene
Fare inokulasyonu
4,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
90.
Genetik
Atlarda DNA Analizi*
82.
Deneme
Hayvanlarına
İnokulasyon
Lityum heparinli kan
DNA
mikrosatellite
analizi
2-3 Hafta 390,00
Etlik VKMAE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
91.
Gıda Fiziksel
Böcek Kalıntı Analizi
Gıda numunesi
Makroskobik ve
mikroskobik bakı
3 gün
25,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
92.
Gıda Fiziksel
Bulanıklık tayini
Su
TS 266
1 gün
26,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
93.
Gıda Fiziksel
Duyusal analiz
Gıda Numunesi
Organoleptik
1 gün
19,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
94.
Gıda Fiziksel
Fiziksel analiz
Gıda Numunesi
1 gün
19,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
95.
Gıda Fiziksel
İletkenlik
Su
1 gün
31,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
96.
Gıda Fiziksel
Kokuşma testi
Gıda Numunesi
1 gün
19,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
97.
Gıda Fiziksel
Rutubet tayini
Bal
1-3 gün
23,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
98.
Gıda Fiziksel
Rutubet tayini
Gıda ve Yem Numunesi
1 gün
11,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
99.
Gıda Fiziksel
Su Salma Miktarı
3 gün
25,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
~ 1- gün 11,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
100. Gıda Fiziksel
Suyun Turbiditesinin Tesbiti
Su
101. Gıda Fiziksel
Yabancı madde tayini
Gıda Numunesi
102. Gıda Fiziksel
Lop Etlerde Morfolojik Muayene
Gıda Numunesi
103. Gıda Kimyasal
Amonyak analizi Kalitatif
104. Gıda Kimyasal
105. Gıda Kimyasal
Organoleptik
1 gün
19,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
Fiziksel
2 gün
40,00
Etlik VKMAE
Gıda Numunesi
Nessler Metodu
1 gün
45,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
Amonyak analizi Kantitatif
Gıda Numunesi
Spectrofotometrik
metod
1 gün
45,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
Amonyum
Su
Fotometrik Metod
1 gün
38,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
28,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
16,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
1 gün
205,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
3 gün
130,00
Etlik VKMAE
1 gün
37,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
Su
14,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
Karbonat
Su
14,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
113. Gıda Kimyasal
Klorür
Su
14,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
114. Gıda Kimyasal
Magnezyum
Su
14,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
115. Gıda Kimyasal
Mangan
Su
14,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
116. Gıda Kimyasal
Nitrat
Su
Fotometrik Metod
1 gün
14,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
117. Gıda Kimyasal
Nitrit
Su
Fotometrik Metod
1 gün
14,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
118. Gıda Kimyasal
pH tayini
Su, Gıda
1 gün
7,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
119. Gıda Kimyasal
Salinite (Tuzluluk) tayini
Su
1 gün
30,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
120. Gıda Kimyasal
Suda Oksijen Tayini
Su
~ 1- gün 17,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
121. Gıda Kimyasal
Sülfat
Su
14,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
106. Gıda Kimyasal
Asitlik
Bal
107. Gıda Kimyasal
Demir
Su
108. Gıda Kimyasal
Grafit Sistem (Mn, Pb, Cd, Cr, Se, Co)
Kan Serumu
109. Gıda Kimyasal
Hidroksiprolin Analizi
Gıda Numunesi
110. Gıda Kimyasal
İnvert şeker analizi
Bal
111. Gıda Kimyasal
Kalsiyum
112. Gıda Kimyasal
TS 3036
Atomik
Absorbsiyon
TS 3036
1 gün
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
122. Gıda Kimyasal
TBA analizi
Gıda Numunesi
Spectrofotometrik
metod
1 gün
45,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
123. Gıda Kimyasal
Ticari glukoz tayini
Bal
TS 3036
1 gün
30,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
124. Gıda Kimyasal
Toplam çözünmüş madde (TDS)
Su
1 gün
21,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
125. Gıda Kimyasal
Toplam sertlik
Su
1 gün
17,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
126. Gıda Kimyasal
Yağ miktarı
Süt ve Et Ürünleri
Gerber,
Ektraksiyon
Metodu
1-2 gün
23,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
127. Gıda Kimyasal
Reichert-Meissi sayısı
Tereyağı
Reichert-Meissi
metodu
1-2 gün
42,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
128. Gıda Kimyasal
Karboksi Metil Selüloz Aranması
Gıda Numunesi
Kimyasal
2 gün
100,00
Etlik VKMAE
129. Gıda Mikrobiyolojik
Bacillus cereus tayini
Gıda Numunesi
Kültür
2-4 gün
68,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
130. Gıda Mikrobiyolojik
Bacillus spp.
Gıda Numunesi
Kültür
7 gün
60,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
131. Gıda Mikrobiyolojik
Botilunum Toksini
Gıda Numunesi
Kültür
15 gün
120,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
132. Gıda Mikrobiyolojik
Clostridium perfringens (n=1)
Gıda Numunesi, Su Ürünleri
Kültür
2-3 gün
145,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
133. Gıda Mikrobiyolojik
Clostridium perfringens (n=5)
Gıda Numunesi, Su Ürünleri
Kültür
7 gün
245,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
134. Gıda Mikrobiyolojik
Clostridium spp. Aranması (n=1)
Gıda Numunesi
Kültür
2-3 gün
90,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
135. Gıda Mikrobiyolojik
Clostridium spp. Aranması (n=5)
Su Ürünleri
Kültür
7 gün
168,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
136. Gıda Mikrobiyolojik
Coliform sayımı (katı vasat) (n=1)
Gıda Numunesi, Su Ürünleri
Kültür
7 gün
50,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
137. Gıda Mikrobiyolojik
Coliform sayımı (katı vasat) (n=5)
Gıda Numunesi, Su Ürünleri
Kültür
2-3 gün
168,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
138. Gıda Mikrobiyolojik
Coliform sayımı -EMS- (n=1)
Gıda Numunesi
Kültür
2-3 gün
84,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
139. Gıda Mikrobiyolojik
Coliform sayımı -EMS- (n=5)
Gıda Numunesi
Kültür
7 gün
168,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
140. Gıda Mikrobiyolojik
E.coli O157:H7 aranması (n=1)
Gıda Numunesi
Kültür
3-4 gün
84,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
141. Gıda Mikrobiyolojik
E.coli O157:H7 aranması (n=5)
Gıda Numunesi
Kültür
3-4 gün
168,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
142. Gıda Mikrobiyolojik
E.coli sayımı (EMS) (n=1)
Gıda Numunesi
Kültür
4-5 gün
100,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
143. Gıda Mikrobiyolojik
E.coli sayımı (EMS) (n=5)
Gıda Numunesi
Kültür
4-5 gün
205,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
144. Gıda Mikrobiyolojik
E.coli sayımı (Katı ortam) (n=1)
Gıda Numunesi
Kültür
2-3 gün
100,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
145. Gıda Mikrobiyolojik
E.coli sayımı (Katı ortam) (n=5)
Gıda Numunesi, Su Ürünleri
Kültür
7 gün
168,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
146. Gıda Mikrobiyolojik
Enterobacteriaceae sayımı
Gıda Numunesi
Kültür
2-3 gün
70,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
147. Gıda Mikrobiyolojik
Mikrobiyal Analiz (Enterekok, E coli, koliform)
İçme-kullanım suyu
Kültür
3-5 gün
168,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
148. Gıda Mikrobiyolojik
Et türü tayini (AGİD)
Gıda Numunesi
AGID
2 gün
68,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
149. Gıda Mikrobiyolojik
Et türü tayini (ELISA)
Gıda Numunesi
ELISA
1 gün
225,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
150. Gıda Mikrobiyolojik
Fekal koliform sayımı
Gıda Numunesi
Kültür
3-4 gün
74,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
151. Gıda Mikrobiyolojik
Fekal streptococ (EMS) (n=5)
Gıda Numunesi, Su Ürünleri
Kültür
7 gün
195,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
152. Gıda Mikrobiyolojik
Fekal streptokok (EMS) (n=1)
Gıda Numunesi
Kültür
7 gün
115,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
153. Gıda Mikrobiyolojik
Histolojik muayene
Gıda Numunesi
Histolojik
3 gün
60,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
154. Gıda Mikrobiyolojik
İnkubasyon testi
Gıda Numunesi
İnkubasyon testi
3 gün
55,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
155. Gıda Mikrobiyolojik
Küf-Maya sayımı (n=1)
Gıda Numunesi
Kültür
4-5 gün
70,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
156. Gıda Mikrobiyolojik
Küf-Maya sayımı (n=5)
Gıda Numunesi
Kültür
6 gün
168,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
157. Gıda Mikrobiyolojik
Lipolitik bakteri sayımı
Gıda Numunesi
Kültür
2-3 gün
56,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
158. Gıda Mikrobiyolojik
Listeria monocytogenes (n=1)
Gıda Numunesi
Kültür
5-7 gün
105,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
159. Gıda Mikrobiyolojik
Listeria monocytogenes (n=5)
Gıda Numunesi, Su Ürünleri
Kültür
7 gün
168,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
160. Gıda Mikrobiyolojik
Listeria spp. aranması
Gıda Numunesi, Su Ürünleri
Kültür
5-7 gün
90,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
161. Gıda Mikrobiyolojik
Mezofilik (Aerobik/Anaerobik) Bakteri Sayımı TMAB
(n=1)
Gıda Numunesi, Su Ürünleri
Kültür
2 gün
72,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
162. Gıda Mikrobiyolojik
Mezofilik (Aerobik/Anaerobik) Bakteri Sayımı TMAB
(n=5)
Gıda Numunesi, Su Ürünleri
Kültür
7 gün
205,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
163. Gıda Mikrobiyolojik
Mikrobiyal toksin aranması (TS 1069)***
Gıda Numunesi
Mikrobiyal toksin
aranması (TS
1069)
4-5 gün
63,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
164. Gıda Mikrobiyolojik
Proteolitik bakteri sayımı
Gıda Numunesi
Kültür
2-3 gün
56,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
165. Gıda Mikrobiyolojik
Pseudomonas aeruginosa (n=1)
Gıda Numunesi
Kültür
2-3 gün
86,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
166. Gıda Mikrobiyolojik
Pseudomonas aeruginosa (n=5)
Gıda Numunesi
Kültür
2-3 gün
168,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
167. Gıda Mikrobiyolojik
Psikrofil Bakteri
Gıda Numunesi
Kültür
168. Gıda Mikrobiyolojik
Rope Sporu
Gıda Numunesi
Kültür
7 gün
62,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
169. Gıda Mikrobiyolojik
Salmonella spp aranması (n=1)
Gıda Numunesi, Su Ürünleri
Kültür
7 gün
100,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
170. Gıda Mikrobiyolojik
Salmonella spp aranması (n=10)
Gıda Numunesi, Su Ürünleri
Kültür
7 gün
295,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
171. Gıda Mikrobiyolojik
Salmonella spp aranması (n=5)
Gıda Numunesi, Su Ürünleri
Kültür
7 gün
255,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
172. Gıda Mikrobiyolojik
Salmonella spp.(Hızlı metot)
Gıda Numunesi
Kültür
3-4 gün
130,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
173. Gıda Mikrobiyolojik
Shigella spp.
Gıda Numunesi
Kültür
92,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
174. Gıda Mikrobiyolojik
Staphylococcus aureus
Gıda Numunesi, Su Ürünleri
Kültür
2 gün
92,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
175. Gıda Mikrobiyolojik
Tri buturik asit TBA
Gıda Numunesi
Kültür
3 gün
86,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
176. Gıda Mikrobiyolojik
Toplam psikrofil bakteri sayımı
Gıda Numunesi
Kültür
10-14 gün 56,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
177. Gıda Mikrobiyolojik
Toplam termofil bakteri sayımı
Gıda Numunesi
Kültür
2-3 gün
56,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
178. Gıda Mikrobiyolojik
Total Koliform, Fekal Koliform ve E. coli (n=5)
Su Ürünleri
Kültür
7 gün
205,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
179. Gıda Mikrobiyolojik
V.choleria (n=1)
Gıda Numunesi, Su Ürünleri
Kültür
4-5 gün
96,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
180. Gıda Mikrobiyolojik
V.choleria (n=5)
Gıda Numunesi, Su Ürünleri
Kültür
4-5 gün
175,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
181. Gıda Mikrobiyolojik
V.choleria(n=10)
Gıda Numunesi, Su Ürünleri
Kültür
4-5 gün
245,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
182. Gıda Mikrobiyolojik
V.parahaemolyticus (n=1)
Gıda Numunesi, Su Ürünleri
Kültür
4-5 gün
96,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
10-15 gün 50,00
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
183. Gıda Mikrobiyolojik
V.parahaemolyticus (n=10)
Gıda Numunesi, Su Ürünleri
Kültür
4-5 gün
245,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
184. Gıda Mikrobiyolojik
V.parahaemolyticus (n=5)
Gıda Numunesi, Su Ürünleri
Kültür
4-5 gün
168,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
185. Gıda Mikrobiyolojik
Antibiyotik Kalıntı Analizi
Gıda Numunesi
3 plate test
2-3 gün
68,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
186. Gıda Mikrobiyolojik
Stafilococcal Enterotoksin Aranması
Gıda numunesi
ELISA
2-3 gün
70,00
Etlik VKMAE
187. Moleküler Teknik
Polimerase Chain Reaction (PCR) (Listede
tanımlanmamış hastalıklar için)
Sıvab / Organ / Kan / Semen / Fötüs,
PCR/ RT-PCR /
Real Time RTPCR
1 hafta
177,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
Avian İnfluenzanın H tiplendirilmesi
Kloakal/Tracheal sıvab
RT-PCR
1 hafta
297,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
Avian İnfluenzanın N tiplendirilmesi
Kloakal/Tracheal sıvab, iç organ örnekleri,
izolat
RT-PCR
1 hafta
297,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
189. Moleküler Teknik
Avian İnfluenza virusu matriks proteinin tanımlanması
Kloakal/Tracheal sıvab, iç organ örnekleri,
izolat
Real Time RTPCR
1-5 gün
270,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
190. Moleküler Teknik
Keçi Ciğer Ağrısı'nın (CCPP) teşhisi
Akciğer, Lenf Yumrusu, Plöral Eksudat,
Nasal Swab, Kültür
PCR
1 Hafta
297,00
Pendik VKE
191. Moleküler Teknik
Bulaşıcı Agalaksi'nin PCR ile Teşhisi
Süt, Eklem Sıvısı, Gözyaşı, Kültür
PCR
1 Hafta
297,00
Pendik VKE
188.
Moleküler Teknik
Moleküler Teknik
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
192. Moleküler Teknik
CRD'nin PCR ile teşhisi
Trachea, Göz, Kloaka, Fallus, Burun
Boşluğu, Sinus, Hava Kesesi Swabları,
Eklem Sıvısı ve Kültür
PCR
1 Hafta
297,00
Pendik VKE, Etlik
VKMAE
193. Moleküler Teknik
İnfeksiyöz Sinovitis'in (Mycoplasma Synoviae) PCR ile
Teşhisi
Trachea, Göz, Kloaka, Fallus, Burun
Boşluğu, Sinus, Hava Kesesi Swabları,
Eklem Sıvısı ve Kültür
PCR
1 Hafta
297,00
Pendik VKE, Etlik
VKMAE
194. Moleküler Teknik
Mycoplasma Meleagridis'in PCR ile tehhisi
Trachea, Göz, Kloaka, Fallus, Burun
Boşluğu, Sinus, Hava Kesesi Swabları,
Eklem Sıvısı ve Kültür
PCR
1 Hafta
297,00
Pendik VKE
195. Moleküler Teknik
Viral balık hastalıklarının moleküler teşhisi
Balık hücre kültürü izolatı
RT-PCR
4 gün
161,00
Bornova VKE
196. Moleküler Teknik
Epizootic haemoorhagic disease (antijen)
Memeli hücre kültürü izolatı
RT-PCR
4 gün
161,00
Bornova VKE
197. Moleküler Teknik
M.bovis'in PCR ile Teşhisi
Tracheal swab, akciğer dokusu, süt, eklem
sıvısı, kültür
PCR
1 hafta
270,00
Pendik VKE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
198. Moleküler Teknik
Kuduz tanısı
İnsan ve hayvan orijinli doku veya vücut
sıvılarından (beyin, salya, çapak, beyin
omurilik sıvısı, ense bölgesinden biyopsi
materyali)
199. Moleküler Teknik
İnfeksiyöz Korizanın (Avibacterium paragallinarum)
izolasyonu ve PCR ile teşhisi
Sinus içeriği, Trachea, Burun Boşluğu,
Hava Kesesi Swabları, Bakteri Kültürü
PCR
1 hafta
161,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
200. Moleküler Teknik
Mavi Dil Teşhisi
Kan Serumu
RT-PCR
1 hafta
161,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
201. Moleküler Teknik
Bovine ephemeral Fever
Kan, svab
RT-PCR
1 hafta
161,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
202. Moleküler Teknik
Sazan Balıklarında Koi herpes Virusun teşhisi
Balık iç organ, mukus ve solungaç
NESTED PCR
5-7 gün
161,00
Bornova VKE
203. Moleküler Teknik
İnfeksiyoz Salmon Anemia
Balık iç organ
RT-PCR
5-7 gün
161,00
Bornova VKE
204. Moleküler Teknik
Epizootic hematopoietic necrosis
Balık iç organ
PCR-REA
20 gün
200,00
Bornova VKE
RT-PCR, Real
Time RT-PCR
1 gün
297,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
205. Moleküler Teknik
Keçi Ciğer Ağrısı'nın (CCPP) teşhisi
Akciğer, Lenf Yumrusu, Plöral Eksudat,
Nasal Swab, Kültür
Real Time PCR
1 gün
200,00
Adana VKE
206. Moleküler Teknik
Mycobacterium spp.
Tracheal sıvap, akciğer dokusu, kültür, süt,
eklem sıvısı
Real Time PCR
1 gün
200,00
Adana VKE
207. Moleküler Teknik
Letospira spp.
İdrar, organ, kan (EDTA)
Real Time PCR
1 gün
200,00
Adana VKE
208. Moleküler Teknik
CRD`nin Real Time PCR ile teşhisi
Trachea, göz, kloka, fallus, sinus, hava
kesesi sıvapları, eklem sıvısı ve kültür
Real Time PCR
1 gün
200,00
Adana VKE
209. Moleküler Teknik
İnfeksiyöz Sinovitis`in (Mycoplasma Synoviae) PCR ile Trachea, göz, kloka, fallus, sinus, hava
teşhisi
kesesi sıvapları, eklem sıvısı ve kültür
Real Time PCR
1 gün
200,00
Adana VKE
210. Moleküler Teknik
Kuduz tanısı
İnsan ve hayvan orijinli doku veya vücut
sıvıları (beyin, salya, çapak, beyin omurilik
sıvısı, ense bölgesinden biyopsi materyali)
Real Time RTPCR
1 gün
180,00
Adana VKE
211. Moleküler Teknik
Bovine Ephemeral Fever virusunun saptanması
Kan, sıvap
Real Time RTPCR
1 gün
200,00
Adana VKE
212. Moleküler Teknik
Mavi Dil teşhisi
Kan
Real Time RTPCR
1 gün
200,00
Adana VKE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
--
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
213. Moleküler Teknik
Lumpy Skin Disease (LSD)
Kan, Deri Kazıntısı
Real Time RTPCR
1 gün
214. Moleküler Teknik
Koyun-Keçi Vebası virusunun saptanması
Kan, İç Organ
Real Time RT
PCR
1 gün
200,00
Adana VKE
215. Moleküler Teknik
Koyun-Keçi vebası
EDTA'lı Kan, swap, iç organ
Real Time RTPCR
1 hafta
250,00
Pendik VKE
216. Moleküler Teknik
Corona virus virusunun saptanması
Lenf yumrusu, iç organ, swap
RT-PCR
1 hafta
200,00
Pendik VKE
217. Moleküler Teknik
Rota virusun saptanması
Gaita
RT-PCR
1 hafta
200,00
Pendik VKE
218. Moleküler Teknik
Pestivirusların saptanması
İç organ, EDTA'lı kan
RT-PCR
1 hafta
200,00
Pendik VKE
219. Moleküler Teknik
IBR/BHV-1 virusunun saptanması
Lenf yumrusu, iç organ, swap, kan
PCR
1 hafta
150,00
Pendik VKE
220. Moleküler Teknik
IBR/BHV-1 virusunun saptanması
Lenf yumrusu, iç organ, swap, kan
Real Time PCR
1 hafta
250,00
Pendik VKE
221. Moleküler Teknik
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin saptanması
Kene, EDTA'lı kan
RT-PCR
1 hafta
200,00
Pendik VKE
222. Moleküler Teknik
Malignant Catarrhal Fever virusunun saptanması
İç organ, EDTA'lı kan
Heminested PCR
1 hafta
200,00
Pendik VKE
223. Moleküler Teknik
Schmallenberg Virusunun saptanması
EDTA'lı kan, kan serumu aborte fötüs
Real-Time RTPCR
1 hafta
250,00
Pendik VKE
Adana VKE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
224. Moleküler Teknik
Polimerase Chain Reaction (PCR) (Listede
tanımlanmamış hastalıklar için)
Sıvab/Organ/Kan/Semen/Fötüs,
RT-PCR
1 hafta
200,00
Pendik VKE
225. Moleküler Teknik
Polimerase Chain Reaction (PCR) (Listede
tanımlanmamış hastalıklar için)
Sıvab/Organ/Kan/Semen/Fötüs,
Real Time RTPCR
1 hafta
250,00
Pendik VKE
226. Moleküler Teknik
Polimerase Chain Reaction (PCR) (Listede
tanımlanmamış hastalıklar için)
Sıvab/Organ/Kan/Semen/Fötüs,
NESTED PCR
1 hafta
200,00
Pendik VKE
227.
Organik Molekül Türev İdrar Analizi (idrar Test sitripleriyle-Her bir Parametre
Tayinleri
İçin)
İdrar
Spectrofotometrik
metod
2-3 gün
15,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
228.
Organik Molekül Türev
UV-VIS.Spektrofotometre Glikoz
Tayinleri
Kan serumu
Spectrofotometrik
metod
4-5 gün
34,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
229.
Organik Molekül Türev
UV-VIS.Spektrofotometre Total Biluribin
Tayinleri
Kan serumu
Spectrofotometrik
metod
4-5 gün
42,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
230.
Organik Molekül Türev
UV-VIS.Spektrofotometre kolesterol
Tayinleri
Kan serumu
Spectrofotometrik
metod
4-5 gün
47,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
231.
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
Kan serumu
Spectrofotometrik
metod
4-5 gün
50,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
Organik Molekül Türev
UV-VIS.Spektrofotometre Total Protein
Tayinleri
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
232. Parazitolojik
Artropod Cins/Tür Tanımlaması
Teşhis.edilecek artropod
Mikroskopik
muayene
1 gün
14,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
233. Parazitolojik
Babasia equi, B.caballi tanısı
Kan serumu
c-ELISA
3 gün
78,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
234. Parazitolojik
Babesia equi, B.caballi tanısı
Kan serumu
IFAT
3 gün
78,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
235. Parazitolojik
Gaita ve Organda Natif Muayene
İç.organ.örnekleri, gaita
Natif Muayene
1 gün
14,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
236. Parazitolojik
Gaitada helmint yumurtası / protozoon oocyst'i aranması İçerikli bağırsak veya gaita
Gaitada Flotasyon
Metodu
2 gün
14,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
237. Parazitolojik
Gaitada helmint yumurtası aranması
İçerikli bağırsak veya gaita
Telemann Metodu
2 gün
11,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
238. Parazitolojik
Gaitada parazit kültürü
İçerikli bağırsak veya gaita
Gaita kültürü
7-10 gün
21,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
239. Parazitolojik
Gaitada Trematod Yumurtaları aranması
İçerikli bağırsak veya gaita
Sedimentasyon
Metodu
2 gün
10,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
240. Parazitolojik
Helmintlerin Boyanması ve İdentifikasyonu
Parazit örnekleri
Boyama metodu
7 gün
11,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
241. Parazitolojik
Makroskopik Parazitolojik Muayene
İç organ örnekleri, gaita
Makroskobik
Muayene
1 gün
17,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
242. Parazitolojik
Metastrongylidae larva teşhisi
İçerikli bağırsak veya gaita
Baermann-Wetsel
Tekniği
2 gün
10,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
243. Parazitolojik
Neospora caninum tanısı
Kan serumu
c-ELISA
2-3 gün
21,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
244. Parazitolojik
Oocyste sporlandırılması ve identifikasyonu
İçerikli bağırsak veya gaita
mikroskobik
7-15 gün
21,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
245. Parazitolojik
Organ.Muayenesi ve helmintlerin identifikasyonu
İç organ örnekleri, gaita
Helmint
İdentifikasyonu
3 gün
11,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
246. Parazitolojik
Organ.Muayenesi.ve
İdentifikasyonu
İç organ örnekleri, gaita
Protozoon
İdentifikasyonu
3 gün
12,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
247. Parazitolojik
Paraziter muayene (Sistemik)
Arı, Petek
Tarama
3 gün
16,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
248. Parazitolojik
Paraziter muayene (Sistemik)
Balık
Tarama
3 gün
16,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
249. Parazitolojik
Paraziter muayene (Sistemik)
Büyükbaş
Tarama
3 gün
21,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
250. Parazitolojik
Paraziter muayene (Sistemik)
Kanatlı
Tarama
3 gün
16,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
251. Parazitolojik
Paraziter muayene (Sistemik)
Kedi-Köpek
Tarama
3 gün
16,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
252. Parazitolojik
Paraziter muayene (Sistemik)
Küçükbaş
Tarama
3 gün
16,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
253. Parazitolojik
Tricomonosis yönünden preputium/ vaginal yıkantısını
Muayenesi
Preputium /vaginal yıkantı
Mikroskobik
muayene
2 gün
21,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
254. Parazitolojik
Protozoonların fikzasyonu, boyanması ve
İdentifikasyonu
Antikoagülanlı.kan veya kan frotisi veya
organ frotisi
Mikroskobik
muayene
3 gün
14,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
255. Parazitolojik
Trichinella teşhisi
Kas dokusu
Digestion Metodu
3 gün
63,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
256. Parazitolojik
Trichinella Teşhisi
Kas dokusu
Trichineskopi
Metodu
2 gün
31,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
257. Parazitolojik
Trypanasoma equiperdum
Kan serumu
CFT (Komplement
Fikzasyon Testi)
5 gün
78,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
258. Parazitolojik
Uyuz muayenesi
Deri kazıntısı
Mikroskobik
muayene
2 gün
14,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
Protozoonların
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
3 gün
21,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
259. Parazitolojik
Yumurta ve oocyste sayımı*
İçerikli bağırsak veya gaita
Mc Master Sayma
Tekniği
260. Parazitolojik
Toksoplazma teşhisi
Kan serumu
IFAT
1-2 gün
28,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
261. Parazitolojik
Trichomonosis yönünden preputium/vaginal yıkantı
muayenesi
Preputium/vaginal yıkantı
Kültür
8 gün
52,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
262. Patolojik
Mikroskobik Muayene Bir materyal için (Histolojik
Muayene)
Organ/doku örnekleri
İmmunolojik
Boyamalar
10 gün
27,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
263. Patolojik
Mikroskobik Muayene Bir materyal için (Histolojik
Muayene)
Organ/doku örnekleri
Özel Boyamalar
4-10 gün
27,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
4-10 gün
21,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
264. Patolojik
Mikroskopik Muayene (Histolojik muayene)
Organ /doku örnekleri
Dokuların tesbiti
parafın
kesiti
preparat
hazılanması
ve
boyanması
265. Patolojik
Mikroskopik Muayene (Histolojik muayene)
Çift kabuklu yumuşakca (en az 30 numune)
Doku tesbiti, kesit
alma
ve
HE 15-30 gün 538,00
boyama
266. Patolojik
Nekropsi (Balık)
Tüm hayvan
Sistemik nekropsi
1 gün
6,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
267. Patolojik
Nekropsi (Büyükbaş)
Organ/doku örnekleri
Kısmi nekropsi
1 gün
34,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
268. Patolojik
Nekropsi (Büyükbaş)
Tüm hayvan
Sistemik nekropsi
1 gün
56,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
269. Patolojik
Nekropsi (Diğer hayvanlar)
Organ/doku örnekleri
Kısmi nekropsi
1 gün
6,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
Bornova VKE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
270. Patolojik
Nekropsi (Kanatlı hayvan)
Tüm hayvan
Sistemik nekropsi
1 gün
6,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
271. Patolojik
Nekropsi (Kedi-Köpek)
Tüm hayvan
Sistemik nekropsi
1 gün
23,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
272. Patolojik
Nekropsi (Küçükbaş)
Organ/doku örnekleri
Kısmi nekropsi
1 gün
23,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
273. Patolojik
Nekropsi (Küçükbaş)
Tüm hayvan
Sistemik nekropsi
1 gün
34,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
274. Patolojik
Nekropsi (Lab. Hayvanı)
Tüm hayvan
Sistemik nekropsi
1 gün
6,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
275. Şap antijeni aranması
146 S antijeninin ölçümü
virus/ antijen numunesi
SDG (Sucrose
dansity gradient)
~ 1 hafta
94,00
Şap Enstitüsü
276. Şap antijeni aranması
Antijenik titre ölçümü
virus numunesi
CFT (Komplement
Fikzasyon Testi)
~ 1 hafta
11,50
Şap Enstitüsü
277. Şap antijeni aranması
Antijenik titre ölçümü
virus numunesi
ELİSA
2 gün
34,00
Şap Enstitüsü
278. Şap antijeni aranması
Hayvansal maddelerde şap virusu tespiti
Organ / doku örnekleri
ELİSA
1 hafta
225,00
Şap Enstitüsü
279. Şap antijeni aranması
Hayvansal maddelerde şap virusu tespiti
Organ / doku/ kan / probang örnekleri
Real Time RTPCR
1 hafta
100,00
Şap Enstitüsü
280. Şap antijeni aranması
İnfektif titre belirlenmesi
Virus numunesi
Plak test
~ 1 hafta
56,00
Şap Enstitüsü
281. Şap antijeni aranması
Şap virusunun genetik dizi analizi
Virus numunesi
Nukleotid
seqeuncing
~ 1 hafta
148,00
Şap Enstitüsü
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
282.
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
Şap aşı suşunun genetik
Şap aşı suşunun genetik dizi analizi
karekterizasyonu
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
Aşı suşu
Nukleotid
seqeuncing
~ 1 hafta
500,00
Şap Enstitüsü
Sürüde şap
enfeksiyonundan
283.
ariliğin belirlenmesi
KOYUN
Şap virüsü yapısal olmayan proteinlerine karşı antikor
tayini
Kan serumu
NSP-ELISA
3-5 gün
20,00
Şap Enstitüsü
Sürüde şap
enfeksiyonundan
284.
ariliğin belirlenmesi
SIĞIR
Şap virüsü yapısal olmayan proteinlerine karşı antikor
tayini
Kan serumu
NSP-ELISA
3-5 gün
30,00
Şap Enstitüsü
285. Su kontrolü
Suda pirojen kontrolü
Su
LAL
1-2 gün
80,00
Şap Enstitüsü
286. Su kontrolü
Toplam organik karbon ölçümü
Su
UV-persulfat
oksidaz
1-2 gün
105,00
Şap Enstitüsü
Şap virüsü yapısal proteinlerine karşı antikor titresi
tayini
Kan serumu
ELISA
2-3 gün
30,00
Şap Enstitüsü
288. Şap antikoru aranması
Virus Nötralizasyon Testi (tek tipe karşı)
Kan serumu
VNT Serum
Neutralizasyon
Test
~ 1 hafta
56,00
Şap Enstitüsü
289. Hücre kontrol testi
Viral kontaminant aranması
Hücre kültürü
Acridin orange
boyama
~ 2 hafta
190,00
Şap Enstitüsü
290. Hücre kontrol testi
Viral kontaminant aranması
Hücre kültürü
Hemadsorbsiyon
testi
~ 2 hafta
204,00
Şap Enstitüsü
291. Hücre Kontrol Testi
Hücre ve Virüs Kültürlerinde Mikoplazma Ajanlarının
Kontrolü
Hücre Kültürü, Virüs Kültürü
Multiplex PCR
2 gün
52,00
Şap Enstitüsü
287.
Aşı sonrası bağışıklık
kontrolü
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
292. Hücre Kontrol Testi
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
Hücre ve Virüs Kültürlerinde Minute Virus Of Mice
(MVM) Kontrolü
Hücre Kültürü, Virüs Kültürü
PCR
2 gün
185,00
Şap Enstitüsü
Şap Enstitüsü
293.
Kimyasal madde
kontrolü
Kimyasal maddenin
özelliklerinin tesbiti
sterilite
testleri
ve
üretme
Kimyasal madde
hücre kültürü
~ 4-6
hafta
680,00
294.
Kimyasal madde
kontrolü
Kimyasal maddenin üretme özelliğinin 30 lt. lik biyo
Kimyasal madde
reaktörde tesbiti
hücre kültürü
~ 4-6
hafta
2.960,00 Şap Enstitüsü
295.
Kimyasal madde
kontrolü
Kimyasal maddenin ve suyun sitotoksisite testi
Kimyasal madde ve su
~ 4-6
hafta
405,00
Şap Enstitüsü
296.
Sığır kan serumu
kontrolü
Serumun sterilite testleri ve üretme özelliklerinin tesbiti
Sığır kan serumu
hücre kültürü
~ 4-6
hafta
865,00
Şap Enstitüsü
297.
Sığır kan serumu
kontrolü
Sığır kan serumunun üretme özelliğinin 30 lt lik
biyoreaktörde tespiti
Sığır kan serumu
hücre kültürü
~ 4-6
hafta
2.960,00 Şap Enstitüsü
298. Hücre Üreme Özell.
İkilenme zamanının tesbiti
Hücre kültürü
üreme eğrisi
yöntemi
~ 2-3
hafta
175,00
Şap Enstitüsü
299. Hücre Üreme Özell.
Transformasyon indeksi
Hücre kültürü
Yumuşak agar
tekniği
~ 2-3
hafta
175,00
Şap Enstitüsü
300. Hücre Üreme Özell.
Hücrenin koloni oluşturma yeteneği
Hücre kültürü
plak etkinliği
~ 3 hafta
162,00
Şap Enstitüsü
301. Hücre kontrol testi
Hücre kültürlerinde mikoplazma ajanlarının kontrolü
Hücre kültürü
DAPI ile DNA
boyama
~ 2 hafta
240,00
Şap Enstitüsü
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
302. Toksikolojik
Antibiyotik Kalıntı (A6-B1 Grubu) Analizleri Kalitatif
Hayvansal dokular, ürünler, yem ve su
ELISA
10 gün
40,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
303. Toksikolojik
Antibiyotik Kalıntı (A6-B1 Grubu) Analizleri Kalitatif
Hayvansal dokular, ürünler, yem ve su
CHARM II
10 gün
120,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
15 gün
335,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
304. Toksikolojik
Antibiyotik Kalıntı (A6-B1 Grubu) Analizleri Kantitatif
Hayvansal dokular ve ürünler
LC-MS, GC-MS,
HPLC-DAD,
HPLC-FLD, LCMS-MS
305. Toksikolojik
Antibiyotik Kalıntı (A6-B1 Grubu) Analizleri Kantitatif
Hayvansal dokular ve ürünler
-Her Grupta İlave bir etken madde için
LC-MS, GC-MS,
HPLC-DAD,
HPLC-FLD
15 gün
55,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
306. Toksikolojik
Kalitatif multirezidue analizi
Hayvansal dokular, ürünler, yem ve su
LC-MS-MS
15 gün
615,00
Bornova VKE
307. Toksikolojik
Kalıntı analizleri doğrulama testi
Hayvansal dokular ve ürünler
(LC-MS, LC-MSMS, GC-MS-MS)
15 gün
335,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
308. Toksikolojik
Tarama (screening) test kalıntı analizleri
Hayvansal dokular ve ürünler
LC-MS-MS
15 gün
240,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
309. Toksikolojik
Aflatoksin miktar tayini Tayini (Herbiri için)
Hayvansal dokular, ürünler ve yem
HPLC flouresens
dedector LC- MSMS
15 gün
108,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
310. Toksikolojik
Formaldehid Analizi Kalitatif
Aşı ve diğer
Head space GCMS
10 gün
225,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
311. Toksikolojik
DES Diethylstilbestrol Kalitatif
Et
ELISA
15 gün
68,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
312. Toksikolojik
Anabolik hormon (stilben ve anabolik steroid) kalıntı
İdrar, plazma, et
GC-MS
5-15 gün
470,00
Etlik VKMAE
313. Toksikolojik
Zeranol
Et, İdrar
ELISA
15 gün
96,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
314. Toksikolojik
Rezorsilik.asit.laktonlar, (RAL) (Zeranol) kalıntı
İdrar, plazma, et
GC-MS
5-15 gün
470,00
Etlik VKMAE
315. Toksikolojik
Beta agonist kalıntı
Plazma
GC-MS
5-15 gün
470,00
Etlik VKMAE
316. Toksikolojik
Clenbuterol
Et, Süt
ELISA
15 gün
96,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
317. Toksikolojik
Denetim numunelerinde anabolik hormon (stilben ve
İdrar, plazma, et
anabolik steroid) analizi
GC-MS
5-15 gün
140,00
Etlik VKMAE
318. Toksikolojik
Denetim numunelerinde rezorsilikasitlaktal (RAL)
kalıntı analizi
İdrar, plazma, et
GCMS
5-15 gün
140,00
Etlik VKMAE
319. Toksikolojik
Karbamat grubu İnsektisitler Kantitatif
Hayvansal dokular, yem,su
GC,GC-MS,
HPLC-PCD
5-15 gün
40,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
320. Toksikolojik
Karbamat grubu İnsektisitler Kalitatif
Hayvansal dokular, yem,su
GC-MS
Max 15
gün
40,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
321. Toksikolojik
Karbamat analizi Kantitatif
Hayvansal dokular, yem,su
GC, GC-MS,
HPLC-PCD
5-15 gün
55,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
322. Toksikolojik
Mikotoksin Tayinleri ochratoxin A
Hayvansal dokular, yem,su
GC, GC-MS,
HPLC-PCD
5-15 gün
55,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
323. Toksikolojik
Mikotoksin Tayini (okratoksin, aflatoksin, zeranol)
Hayvansal dokular, yem,su
TLC
1-2 gün
50,00
Konya VKE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
7-14 gün
335,00
Etlik VKMAE
324. Toksikolojik
Organik klorlu, organik fosforlu PCB, Pretroid ve
karbamat grubu pestisid analizi
Hayvansal Doku, Yem, Su, Bal,
Süt,Yumurta
GC/GC-MS
325. Toksikolojik
Organik fosforlu insektisitler (Kantitatif)
Hayvansal doku,yem
GC,GCMS,HPLC-PCD
15 gün
42,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
326. Toksikolojik
Organik fosforlu İnsektisitler Kalitatif
Hayvansal doku,yem
GC-MS
15 gün
40,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
327. Toksikolojik
Organik fosforlu,Organik klorlu, Predroidler, Karbamat,
Hayvansal doku,yem
Pestisitler
GC,GCMS,HPLC-PCD
15 gün
305,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
328. Toksikolojik
Organik Klorlu insektisitler (Kantitatif)
Hayvansal doku,yem
GC, GC-MS,
HPLC-PCD
15 gün
40,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
329. Toksikolojik
Organik klorlu İnsektisitler Kalitatif
Hayvansal doku,yem
GC-MS
15 gün
40,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
330. Toksikolojik
Organo Fosfat (Kantitatif)
Hayvansal doku,yem
GC, GC-MS,
HPLC-PCD
15 gün
55,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
331. Toksikolojik
Organoklorür (Kantitatif)
Hayvansal doku,yem
GC, GC-MS,
HPLC-PCD
15 gün
55,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
332. Toksikolojik
Östradiol Kalitatif
Et
ELISA
15 gün
105,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
333. Toksikolojik
Kantitatif Pestisit ve İnsektisit aranması (Tek bir etken
madde için)
Hayvansal doku, yem
GC-MS, GC-MSMS , LC-MS-MS
15 gün
40,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
334. Toksikolojik
Pestisit ve İnsektisit aranması Kantitatif -İlave herbir
etken madde için
Hayvansal dokular, yem,su
GC-MS
15 gün
40,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
335. Toksikolojik
Suyun Kimyasal Analizi (15 Test)
Su
Titrimetrik
spectrofotometrik
3-7 gün
225,00
336. Toksikolojik
pH
Su
Ph Metre
1-2 gün
14,00
Pendik VKE
337. Toksikolojik
İletkenlik (TDS)
Su
Ph Konduktometre
1-2 gün
14,00
Pendik VKE
338. Toksikolojik
Amonyum
Su
Spectrofotometrik
Metod
1-2 gün
14,00
Pendik VKE
339. Toksikolojik
Amonyak
Su
Spectrofotometrik
Metod
1-2 gün
14,00
Pendik VKE
340. Toksikolojik
Klorür
Su
Spectrofotometrik
Metod
1-2 gün
14,00
Pendik VKE
341. Toksikolojik
Serbest Klorür
Su
Spectrofotometrik
Metod
1-2 gün
14,00
Pendik VKE
342. Toksikolojik
Toplam Klorür
Su
Spectrofotometrik
Metod
1-2 gün
14,00
Pendik VKE
343. Toksikolojik
Klorit
Su
Spectrofotometrik
Metod
1-2 gün
14,00
Pendik VKE
344. Toksikolojik
Nitrat
Su
Spectrofotometrik
Metod
1-2 gün
14,00
Pendik VKE
345. Toksikolojik
Nitrit
Su
Spectrofotometrik
Metod
1-2 gün
14,00
Pendik VKE
346. Toksikolojik
Fosfat
Su
Spectrofotometrik
Metod
1-2 gün
14,00
Pendik VKE
347. Toksikolojik
Toplam Fosfor
Su
Spectrofotometrik
Metod
1-2 gün
14,00
Pendik VKE
348. Toksikolojik
Sülfür (Kükürt)
Su
Spectrofotometrik
Metod
1-2 gün
14,00
Pendik VKE
349. Toksikolojik
Ozon
Su
Spectrofotometrik
Metod
1-2 gün
27,00
Pendik VKE
Pendik VKE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
350. Toksikolojik
Florür
Su
Spectrofotometrik
Metod
1-2 gün
14,00
Pendik VKE
351. Toksikolojik
Sertlik
Su
Spectrofotometrik
Metod
1-2 gün
14,00
Pendik VKE
352. Toksikolojik
Kalsiyum (Ca)
Su
Spectrofotometrik
Metod
1-2 gün
14,00
Pendik VKE
353. Toksikolojik
Magnezyum (Mg)
Su
Spectrofotometrik
Metod
1-2 gün
14,00
Pendik VKE
354. Toksikolojik
Toplam Azot (N)
Su
Spectrofotometrik
Metod
1-2 gün
27,00
Pendik VKE
355. Toksikolojik
Oksijen 12
Su
Spectrofotometrik
Metod
1-2 gün
14,00
Pendik VKE
356. Toksikolojik
Sulfat 1000
Su
Spectrofotometrik
Metod
1-2 gün
14,00
Pendik VKE
357. Toksikolojik
Sülfit 10
Su
Spectrofotometrik
Metod
1-2 gün
14,00
Pendik VKE
358. Toksikolojik
Siyanür
Su
Spectrofotometrik
Metod
1-2 gün
27,00
Pendik VKE
359. Toksikolojik
Fenol
Su
Spectrofotometrik
Metod
1-2 gün
27,00
Pendik VKE
360. Toksikolojik
Sitriknin
Doku
TLC
1-2 gün
28,50
Konya VKE
361. Toksikolojik
BOD5 (Biyolojik Oksijen İhtiyacı)
Su
Spectrofotometrik
Metod
1-2 gün
27,00
Pendik VKE
362. Toksikolojik
KOI 40 (Kimyasal Oksijen İhtiyacı)
Su
Spectrofotometrik
Metod
1-2 gün
27,00
Pendik VKE
363. Toksikolojik
TOC (Toplam Organik Karbon)
Su
Spectrofotometrik
Metod
1-2 gün
42,00
Pendik VKE
364. Toksikolojik
Gıda Maddelerinin Deney Hayvanlarında Toksisite
Testleri Analizi
Gıda Maddeleri
5-10 gün
184,00
Pendik VKE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
365. Toksikolojik
Bal ve Bal Peteklerinde Yasaklı Bazı Toksikolojik
Maddelerin Analizi (8 test Amitraz, Aristolosia,
Kloroform, Kolşisin, Klopromazin, Koumafos, Dapson,
İmidocloprid)
Bal ve Bal Peteği
GC-MS/MS, LCMSMS
7-14 gün
615,00
Pendik VKE
366. Toksikolojik
Aflatoksin (B1, B2, G1, G2, M1 ve M2) ve
Ochratoksin-A Doğrulama Analizi
Hayvansal Doku, Ürün, Yem ve Yem
Katkıları
LC-MSMS
7-14 gün
315,00
Pendik VKE
367. Toksikolojik
Mikotoksinler Üzerine Anti Toksinlerin (Toksin
Bağlayıcı) Etli Analizi
Yem ve Yem Hammaddeleri
LC-MSMS
7-14 gün
1.250,00
Pendik VKE
368. Toksikolojik
Buz Çözücü, Buzlanmayı Önleyici Maddelerin Testleri
(8 Test, Donma Noktası, Buz Çözme, Delme ve
Kaldırma Kapasitesi, PH, Vizkozite, Parlama Notkatı,
Aktif veya Katı Madde ve Toksisite)
Çözeltiler, Sıvı Terkipler, vb. Ürünler
LC-MSMS, Derin
Dondurucu, PH
Metre
Vizkozimetre
10-20
Giün
2.500,00
Pendik VKE
369. Toksikolojik
Üre
Doku
TLC
1-2 gün
17,00
Tüm VKE
370. Toksikolojik
Malaşit Yeşili
Yem ve Yem Hammaddeleri
ELİSA
15 gün
240,00
Bornova VKE
371. Toksikolojik
Okratoksin A
Hububat, Yem, Kahve
ELİSA
15 gün
96,00
Bornova VKE
372. Toksikolojik
T-2 Toksin
Hububat ve Tane Yemler
ELİSA
15 gün
96,00
Bornova VKE
373. Toksikolojik
Deoksinivalenol (DON)
Hububat, Yem, Kahve
ELİSA
15 gün
96,00
Bornova VKE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
374. Toksikolojik
Zearalenone (ZON)
Hububat ve Tane Yemler
ELİSA
15 gün
96,00
Bornova VKE
375. Toksikolojik
Fumonisin
Hubulat, Yem, Kahve
ELİSA
15 gün
96,00
Bornova VKE
376. Virolojik
Abortion antikor
Kan serumu
ELISA
1-5 gün
50,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
377. Virolojik
Akabane antikor
Kan serumu
ELISA
1-5 gün
47,00
Etlik VKMAE,
Bornova VKE
378. Virolojik
At vebası Antikor
Kan serumu
ELISA
1-5 gün
38,50
Etlik VKMAE
379. Virolojik
Avian Encephalomyelitis (AE) / Antikor
Kan serumu
ELISA
5 gün
21,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
380. Virolojik
Avian İnfluenza / HI test
Kan serumu
HI
5 gün
7,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
381. Virolojik
Avian İnfluenza / AGP test
Kan serumu
AGP
5 gün
3,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
382. Virolojik
Avian İnfluenza -A / Hızlı Tespit Testi
Kloakal/Tracheal sıvab
Hızlı test
1 gün
56,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
383. Virolojik
Avian İnfluenza Virus / Antikor
Kan serumu
ELISA
5 gün
21,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
384. Virolojik
Avian İnfluenzanın H tiplendirilmesi
Kloakal/Tracheal sıvab
HI
1 hafta
84,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
385. Virolojik
Avian İnfluenzanın N tiplendirilmesi
İzolat
NI (Neuroaminidaz
Inhibisyon)
2 hafta
860,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
386. Virolojik
Avian İnfluenzanın Patojenite Tespiti/IVPI
Örnek / İnokulum
IVPI
8 hafta
880,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
387. Virolojik
Avian Leukosis Virus (AL) / Antikor
Kan serumu
ELISA
5 gün
21,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
388. Virolojik
Avian Pneumo V(APV)/Avian Rhinotracheitis (ART)
/Antikor
Kan serumu
ELISA
5 gün
14,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
389. Virolojik
Avian Reovirus / Antikor
Kan serumu
ELISA
5 gün
15,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
390. Virolojik
Border disease virus (BDV) - antijen
Kan serumu, antikoagulanlı kan
ELISA
1-5 gün
50,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
391. Virolojik
Border disease virus (BDV) - antikor
Kan serumu
ELISA
max.5 gün 27,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
392. Virolojik
Bovine adeno virus (BAV)- antijen
antikoagulanlı kan
ELISA
max.5 gün 125,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
393. Virolojik
Bovine adeno virus (BAV)- antikor
Kan serumu
ELISA
max.5 gün 31,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
394. Virolojik
Bovine corona virus (BCV) - antijen
Gaita
ELISA
max.5 gün 27,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
395. Virolojik
Bovine Herpes Virüs 4 (BHV-4) Antikor
Sığır Kan Serumu
ELISA
1-5 gün
31,50
Etlik VKMAE
396. Virolojik
Bovine Ephemeral Fever - antikor
Kan serumu
ELISA
max. 5
gün
34,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
397. Virolojik
Bovine malignant catarrhal fever (BMCF-Coryza)antikor
Kan serumu
ELISA
max. 5
gün
37,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
398. Virolojik
Bovine respiratoric disease (PI-3 +BVD+BRSV+BHV1)- antikor
kan serumu
ELISA
max.5 gün 118,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
399. Virolojik
Bovine Resprotoric Diseases Antijen(PI3+BVD+BRSV+BHV-1)
Antikoagulanlı kan, organ, sıvab, kan
seumu
ELISA
1-5 gün
108,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
400. Virolojik
Bovine Resprotoric Synctial virus (BRSV) antijen
Antikoagulanlı Kan, organ, sıvab
ELISA
1-5 gün
125,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
401. Virolojik
Bovine rota virus (BRV) - antijen
Gaita
ELISA
5 gün
27,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
402. Virolojik
Bovine viral diarrhoea (BVD)– antikor
Kan serumu
ELISA
5 gün
16,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
403. Virolojik
Bovine viral diarrhoea virus (BVDV)- Antijen
antikoagulanlı kan, kan serumu
ELISA
5 gün
34,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
404. Virolojik
Caprine Arthritis Encephalomyelitis / Ovine Progressive
Kan serumu
Pneumonia (CAEV/OPP)- antikor
ELISA
27,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
405. Virolojik
Chicken Anemia Agent (CAV) / Antikor
Kan serumu
ELISA
5 gün
12,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
406. Virolojik
Egg Drop Syndrome EDS-76 / HI Testi
Kan serumu
HI
5 gün
14,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
407. Virolojik
Embriyolu tavuk yumurtasında virus izolasyonu (ETY)
Kan, iç organ ve gübre örnekleri
VI
6 hafta
135,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
408. Virolojik
Enzootik bovine leukosis (EBL) – antikor,
Kan serumu
ELISA
5 gün
17,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
409. Virolojik
Equine herpes Virus (EHV)
Kan serumu
ELISA
1-5 gün
63,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
410. Virolojik
Equine Infectious Anemia (EIA)
Kan serumu
AGID
1-5 gün
31,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
411. Virolojik
Equine Infectious Anemia (EIA)
Kan serumu
ELISA
1-5 gün
42,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
412. Virolojik
Equine Viral Arteritis (EVA)
Kan serumu
SNT Serum
Neutralizasyon
Test
413. Virolojik
Batı Nil Virusu Antikor (West Nile Antibody)
Kan serumu
ELISA
414. Virolojik
Gumboro / Kalitatif AGP
Kan serumu
415. Virolojik
Gumboro / Kantitatif AGP
416. Virolojik
417. Virolojik
1-2 Hafta 100,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
2-3 gün
31,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
AGP
5 gün
6,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
Kan serumu
AGP
5 gün
9,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
Hücre kültüründe balık viruslarının izolasyonu
Balık materyali ve ovaryum sıvısı
VI
4 hafta
195,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
Hücre Kültüründe virus izolasyonu (VI)
antikoagulanlı kan, iç organ örnekleri, fetus
ve semen
VI
4 hafta
110,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
418. Virolojik
Immunfluoresan antikor boyama tekniği (IFAT)
antikoagulanlı kan, iç organ örnekleri, fetus
ve semen
IFAT
VI’nu
takiben
max. 1
hafta
50,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
419. Virolojik
Infectious bovine rhinotracheitis virus /Infectious
Pustuler vulvavaginitis (IBR/IPV) – antikor
Kan serumu
ELISA
5 gün
17,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
420. Virolojik
Infectious bovine rhinotracheitis virus /Infectious
Pustuler vulvavaginitis (IBR/IPV) – antijen
Antikoagulanlı kan, Sıvab ve akciğer örneği ELISA
5 gün
118,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
421. Virolojik
Infectious bovine rhinotracheitis virus /Infectious
Pustuler vulvavaginitis (IBR/IPV) antijen
Antikoagulanlı kan, Sıvab ve akciğer örneği Real Time PCR
1-5 gün
150,00
Pendik VKE
422. Virolojik
Schmallenberg Virüsü antijen
Antikoagulanlı kan, Sıvab ve akciğer örneği Real Time PCR
1-5 gün
150,00
Pendik VKE
423. Virolojik
BVD antijen
Antikoagulanlı kan, Sıvab ve akciğer örneği Real Time PCR
1-5 gün
150,00
Pendik VKE
424. Virolojik
Infectious bronchitis (IB) / HI Testi
Kan serumu
HI
5 gün
7,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
425. Virolojik
Infectious bronchitis (IB) Antikor
Kan serumu
ELISA
5 gün
11,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
426. Virolojik
Infectious Bursal Disease (IBD) Antikor
Kan serumu
ELISA
5 gün
11,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
427. Virolojik
Infeksiyoz hematopoetik nekrozis virus (IHNV) –
antijen
ELISA
VI’nu
takiben
max. 5
gün
70,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
428. Virolojik
Infeksiyoz hematopoetik nekrozis virus (IHNV) –
antijen
IFAT
VI’nu
takiben
max. 5
gün
47,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
ELISA
VI’nu
takiben
max. 5
gün
70,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
429. Virolojik
Infeksiyoz pankreatik nekrozis virus (IPNV)- antijen
Balık materyali ve ovaryum sıvısı
Balık materyali ve ovaryum sıvısı
Balık materyali ve ovaryum sıvısı
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
IFAT
VI’nu
takiben
max. 1
hafta
47,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
VI’nu
takiben
max. 2
hafta
55,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
Infeksiyoz pankreatik nekrozis virus (IPNV)- antijen
Balık materyali ve ovaryum sıvısı
431. Virolojik
İmmunoperoksidaz (IP)
antikoagulanlı kan, iç organ örnekleri, fetus
ve semen
IP
432. Virolojik
İnfectious laryngotracheitis (ILT) / Antikor
Kan serumu
ELISA
5 gün
21,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
433. Virolojik
Klasik Domuz Vebası (CSF) Antijen
Kan serumu, antikoagulanlı kan
ELISA
2-3 gün
42,00
Etlik VKMAE
434. Virolojik
Klasik Domuz Vebası (CSF) Antikor
Kan serumu
ELISA
2-3 gün
34,00
Etlik VKMAE
435. Virolojik
Koyun – Keçi vebası (PPR) – antikor
Kan serumu
ELISA
2-3 gün
27,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
436. Virolojik
Kuduz tanısı
Şüpheli Beyin
DNA Dizin
Analizi
1 gün
86,00
Etlik VKMAE
437. Virolojik
Kuduz tanısı
Şüpheli Beyin
Fare İnokulasyonu
21 gün
6,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
438. Virolojik
Kuduz tanısı
Şüpheli Beyin
FAT
1 gün
17,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
439. Virolojik
Kuduz tanısı*
Kan serumu
Floresan Antikor
virus nötralizasyon
(FAVN) testi
2-3 gün
125,00
Etlik VKMAE
440. Virolojik
Kuduz tanısı
Şüpheli Beyin
Sellers Boyama
1 gün
16,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
441. Virolojik
Maedi-Visna- antikor
Kan serumu
ELISA
5 gün
27,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
430. Virolojik
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
442. Virolojik
Mavidil (BT) – antijen
Antikoagulanlı kan, İç organ örneği (dalak),
ELISA
izolat
443. Virolojik
Mavidil (BT) – antikor
Kan serumu
ELISA
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
1-5 gün
45,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
5 gün
37,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
VI’nu
takiben
max. 5
gün
37,00
Bornova VKE
5 gün
7,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
444. Virolojik
Viral Nervöz Nekrozis Virus (VNN) Antijen
Balık materyali
IFAT
445. Virolojik
Newcastle (ND) / HI Testi*
Kan serumu
HI
446. Virolojik
Newcastle (ND) Antikor
Kan serumu
ELISA
Maks. 5
gün
11,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
447. Virolojik
Newcastlenin patojenite tespiti/ICPI
Örnek / İnokulum
ICPI
Maks 8
hafta
950,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
448. Virolojik
Newcastlenin Serotiplendirilmesi
Trakea, Akciğer, Beyin
HA-HI
Maks 3
hafta
475,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
449. Virolojik
Parainfluenza-3 virus (PI-3)- antijen
Antikoagulanlı Kan
ELISA
max.5 gün 155,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
450. Virolojik
Parainfluenza-3 virus (PI-3)- antikor
Kan serumu
ELISA
max.5 gün 27,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
451. Virolojik
Respiratory synctial virus (RSV)- antikor,
Kan serumu
ELISA
max.5 gün 27,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
452. Virolojik
Reticuloendotheliosis Virus / Antikor
Kan serumu
ELISA
Maks. 5
gün
21,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
453. Virolojik
RP-PPR (antijen)
Antikoagulanlı kan, içorgan, sıvab
ELISA
2-3 gün
177,00
Tüm VKE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
454. Virolojik
Sazanların bahar viremisi virusu (SVCV) – antijen
Balık materyali ve ovaryum sıvısı
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
ELISA
VI’nu
takiben
max. 5
gün
37,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
47,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
455. Virolojik
Sazanların bahar viremisi virusu (SVCV) – antijen
Balık materyali ve ovaryum sıvısı
IFAT
VI’nu
takiben
max. 5
gün
456. Virolojik
Serum nötralizasyon testi (SNT)
Kan serumu
SNT Serum
Neutralizasyon
Test
max. 2
hafta
55,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
457. Virolojik
Sığır vebası (antikor) (RP)
Kan serumu
ELISA
2-3 gün
27,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
458. Virolojik
Swolen Head Syndrome (SHS)/Turkey Rhinotracheitis
(TRT)/Antikor**
Kan serumu
ELISA
12,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
ELISA
VI’nu
takiben
max. 5
gün
70,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
IFAT
VI’nu
takiben
max. 5
gün
48,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
VNT
VI’nu
takiben
max. 2
hafta
55,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
459. Virolojik
460. Virolojik
461. Virolojik
Viral hemorajik septisemi virus (VHSV) – antijen
Balık materyali ve ovaryum sıvısı
Viral hemorajik septisemi virus (VHSV) – antijen
Balık materyali ve ovaryum sıvısı
Virus nötralizasyon testi (VNT)
antikoagulanlı kan, iç organ örnekleri, fetus
ve semen
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
462. Virolojik
Avian Reovirus / AGP Testi
Kan serumu
AGP
5 gün
11,50
Bornova VKE
463. Virolojik
Avian Adenovirus / AGP Testi
Kan serumu
AGP
5 gün
11,50
Bornova VKE
464. Virolojik
Egg Drop Syndrome (EDS-76) / ELISA Testi
Kan serumu
ELISA
5 gün
14,00
Bornova VKE
465. Virolojik
İnfectious laryngotracheitis (ILT) / AGP Testi
Kan serumu
AGP
5 gün
11,50
Bornova VKE
466. Virolojik
Newcastle Hastalığı Virusu Matrix Proteinin
Tanımlanması
Kloakal/Tracheal sıvab, iç organ örnekleri
Real Time RTPCR
2 hafta
335,00
Bornova VKE
Etlik VKMAE
467. Virolojik
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Antikor
kan serumu
ELISA
1-3 gün
31,50
Tüm VKE
468. Virolojik
Prion
Beyin (Obex)
ELISA
1 gün
70,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
469. Virolojik
Epizootic haemoorhagic disease (antikor)
Kan serumu
ELISA
1 gün
34,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
470. Virolojik
Digestive (Rota, Corona, E.coli F5, Cryptosporidium
parvum) antijen tespiti
Gaita
ELISA
2 gün
68,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
471. Virolojik
Schmallenberg Virüsü (SBV) Antikor
Sığır, koyun, keçi kan serum örneği
ELISA
1 gün
31,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
472. Virolojik
Schmallenberg Virüsü (SBV) Antijen
Sığır, koyun, keçi kan serum örneği
ELISA
1 gün
43,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
473. Virolojik
Infeksiyöz Bronşitis (IBV)
Tracheal,swap, kültür, kanatlı iç organı
RT-PCR
1 hafta
80,00
Pendik VKE
474. Virolojik
Marek
Kanatlı içorganları,
PCR
1 hafta
80,00
Pendik VKE
475. Virolojik
Kuduz tanısı
Kan/sıvab/organ/bos/
PCR/ RT-PCR /
gözyaşı/tükrük/biyopsi materyalleri / yarasa Real Time RTgübresi
PCR
1 hafta
180,00
Etlik VKMAE
476. Virolojik
Equine Influenza ELISA Antikor (Influenza A)
Tek tırnaklı kan serumu örneği
1-5 gün
40,00
Etlik VKMAE
477. Yem Analizleri
Bakteri Besi yerlerine ekim (9 adet)
Yem
19,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
478. Yem Analizleri
Ham protein
Yem
45,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
479. Yem Analizleri
Ham seluloz
Yem
45,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
480. Yem Analizleri
Kalsiyum
Yem
45,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
481. Yem Analizleri
Mantar Besi Yerlerine Ekim (9 Adet)
Yem
19,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
482. Yem Analizleri
Sayım ve Raporlama
Yem
11,50
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
483. Yem Analizleri
Sıvı Besi Yerlerine dilüsyon Yöntemi ile Ekim (6 Besi
Yeri)
Yem
65,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
484. Yem Analizleri
Yemin Bakteriyolojik Kontrolu
Yem
52,00
Tüm VKE ve Etlik
VKMAE
kanat tüyü, kültür
ELISA
~ 1- 5
gün
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
TEST MATERYALİ
TEST GRUBU
TEST METODU
TEST
SÜRESİ
2014
Fiyatı
UYGULAYAN
ENSTİTÜ
485. Genetik
DNA Dizileme
Bigdye Terminatör Kit V3.1
PCR Ürünü,
Genetik DNA
1 - 7 gün
25,00
Pendik VKE
486. Genetik
DNA Saflaştırma (Hıgh Pure)
Bigdye Terminatör Kit V3.1
PCR Ürünü,
Genetik DNA
1 - 7 gün
12,50
Pendik VKE
487. Genetik
PCR (Dizileme İçin)
Bigdye Terminatör Kit V3.1
PCR Ürünü,
Genetik DNA
1 - 7 gün
12,50
Pendik VKE
Download

fiyat liste - Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlükleri