DEMOKRATİKLEŞME HAREKETLERİ
SENED-İ İTTİFAK
(1808)
PADİŞAHIN YETKİSİNİN İLK KEZ
KISITLANMIŞI VE
DEMOKRATİKLEŞMENİN İLK
ADIMIDIR
TANZİMANT FERMANI
(3 KASIM 1839)
MİLLİYETÇİLİK AKIMININ ETKİSİNİ
AZALTMAK İÇİN YAPILDI
İLK KEZ HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
SÖZLEŞMEYE GÖRE;
ISLAHAT FERMANI
(28 ŞUBAT 1856)
AMACI AZINLIKLARA HAKLAR
VERMEK ONLARI DEVLETTEN
KOPMASINI ENGELLEMEK
GAYRİMÜSLİMLER DEVLET
MEMURU OLABİLECEKLER
MÜLKİYET HAKKI SAĞLANMIŞTIR
AYANLAR PADİŞAHA BAĞLI
KALACAK VE EMİRLERE UYACAKTIR.
BULUNDUKLARI BÖLGEDE VERGİ
VE ASKER TOPLANMASINA
YARDIMCI OLACAKLAR
İST. İSYAN ÇIKMASI DURUMUNDA
BASTIRMAYA YARDIM EDECEKLER
PADİŞAH AŞIRI VERGİ
KOYMAYACAKTIR.
**************************
MAGNA CARTA İLE BENZERLİK
GÖSTERİR
SENED-İ İTTİFAK DIŞA BAĞLI
OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR.
ASKERLİK VATAN GÖREVİ
OLMUŞTUR
YABANCILARA MÜLKİYET HAKKI
GELDİ
VERGİ ADALETİ SAĞLANMIŞTIR
PARA KARŞILIĞI HRİSTİYANLAR
ASKERLİK YAPMAYABİLECEK
OSMANCILIK FİKİR AKIMI
BENİMSENDİ
AZINLIKLAR İL GENEL MECLİSİNE
SEÇİLEBİLECEK
İLK KEZ PADİŞAH YETKİLERİ YASA
İLE KISITLANDI
OKUL AÇABİLECEKLER
1.MEŞRUTİYET
(1876-1878)
İLK YAZILI ANAYASA KANUNİ
ESASİNİN İLAN EDİLMESİ İLE
MECLİSİN KAPATILMASINA KADAR
GEÇEN SÜREDİR.
İTTİHAT VE TERAKİNİN AYAKLANMA VE
İSYAN ÇIKARACAĞINDAN KORKAN
2.ABDÜLHAMİT KANUNU ESASİYİ TEKRAR
YÜRÜRLÜĞE KOYMUŞTUR
JÖN TÜRKLERİN PADİŞAHA
YAPTIKLARI BASKI SONUCU İLAN
EDİLMİŞTİR.
BU DÖNEMDE İTTİHAT VE TERAKKİ
TURANCILIK(TÜRKÇÜLÜK) AKIMINI
BENİMSEMİŞTİR.
BU ANAYASA SAYESİNDE DEVLETİN
YÖNETİM ŞEKLİ MEŞRUTİ MONARŞİ
OLMUŞTUR
2. MEŞRUTİYET İLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER;
HÜKÜMET MECLİSE KARŞI SORUMLU
TUTLMUŞTUR
BAZI ÖNEMLİ MADDELER;
NAZIRLAR(BAKANLAR),
SADRAZAM(BAŞBAKAN) TARAFINDAN
BELİRNECEKTİR
BAŞKENT İSTANBULDUR
BÜTÜN HALKLARIN CAN VE MAL
GÜVENLİĞİ SAĞLANMASI
AMAÇLANDI
İŞKENCE VE ANGARYA YASAKLANDI
RÜŞVET VE İLTİMAS ÖNLENMEYE
ÇALIŞILDI
BÜTÜN DİNLER SERBESTTİR
KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DEYİM
KULLANIMI YASAKLANDI
ANCAK FERMAN İSTENİLEN
BAŞARIYA ULAŞMAMIŞ NE
MÜSLÜMANLAR NEDE
GAYRİMÜSLİMLER BU FERMANDAN
MEMNUN OLMAMIŞLARDIR
2.MEŞRUTİYET
(1908-1918)
ULUSLAR ARASI ANT.MECLİS
TARAFINDAN ONAYLANACAKTIR
ÖĞRETİM SERBESTTİR
KANUNA UYMAK ŞARTI İLE BASIN
VE YAYIN SERBESTTİR
HERKES KANUN ÖNÜNDE EŞİTTİR
YÜRÜTME YETKİSİ HEYET-İ
VÜKELAYA AİTTİR
MÜSADERE SİSTEMİ KALDIRILDI
UMUMİ MECLİS AYAN VE
MEBUSAN MECLİSLERİNDEN
OLUŞUR
HAZIRLANAN KANUN ÖNCE
MEBUSAN SONRA AYAN EN SON
İSE PADİŞAH TARAFINDAN KABUL
OLUNUR
YASA TEKLİFİ İÇİN GEREKLİ OLAN
PADİŞAH İZNİ KALDIRILMIŞTIR
TÜRK TARİHİNDE İLK KEZ ÇOK
PARTİLİ HAYATA GEÇİLMİŞTİR;
İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ
HÜRRİYET VE İTİLAH FIRKASI
OSMANLI AHRAR FIRKASI
FEDAKARAN-I MİLLET FIRKASI
İTTİHAD-I MUHAMMEDİ FIRKASI
OSMANLI DEMOKRAT FIRKASI
İSLAHAT-ESASİYE-İ OSMANİYE
MUTEDİL HÜRRİYETPERVERAN
Download

osmanlı devletinde demokratikleşme hareketleri