+
HIV ve AIDS
Dr.Esin DOĞANTEKİN
2
Acquired
Immune
Deficiency
Syndrome
Kazanılmış Bağışıklık Eksikliği Sendromu
3
HIV Nedir?
Human Immunodeficieny Virus (İnsan Bağışıklık Yetmezlik
Virüsü) kelimelerinin baş harfleri ile adlandırılmış HIV
virüs, bağışıklık sisteminin içine yerleşerek, bireyin
bağışıklık sistemini zayıflatan bir virüstür
HIV Pozitiflik Nedir?
Kanında HIV virüsü bulunan kişilere HIV pozitif denir. Bu
kişiler aynı zamanda kanında antikor bulunan seropozitif
(Anti-HIV testi=ELISA testi pozitif) kişilerdir.
+ AIDS
4
A; Acquired – Edinsel ;Çünkü genlerle
geçmez, kişi enfekte olur yada edinir.
I ; Immun ;çünkü vücudun immün sistemini
etkiler.
D ;Deficiency –Yetersizlik ; Çünkü immün
sistemde yetmezlik oluşturarak gerektiği
gibi çalışmasını engeller.
S ; Syndrome – Sendrom ; Çünkü
kişi çok geniş , farklı ve fırsatçı
enfeksiyonlara maruz kalır.
AİDS li
HIV
H ; Human-İnsan ;Çünkü bu virüs sadece
insanları enfekte eder.
I ; Immuno Deficiency – İmmün Yetmezlik ;
Çünkü virüsün etkisi vücutta immün sistemde
yetmezlik oluşturmak, düzenli çalışmasını
önlemek yönündedir.
V ; Virüs ; Bu organizma bir virüstür ve üremek
için insan hücrelerine ihtiyaç duyar.
5
+
AIDS’in bulaşmadığı durumlar

Aile yaşantısı, toplumsal yaşam

El sıkışma, kucaklaşma, cilt temasları

Sosyal öpüşme

Yemek ve içki, tabak-kaşık-bardak

Yüzme havuzu, banyo, tuvalet

Giysi ve çamaşır

Böcek ve sinek sokmaları
6
+
AIDS Nasıl Bulaşır?
Üç şekilde bulaşır.
Cinsel
Kan
ilişki yoluyla
yoluyla
Anneden
bebeğe
7
+
8
•Cinsel bulaş açısından riskli
davranışlar;
*birden fazla partneri olmak
*eşcinsellik
*hayatını fuhuşla kazanmak
*rastgele kişilerle cinsel ilişkiye
girmek
Cinsel ilişki sayısı ile bulaşma
riski doğru orantılı olarak artmakla
birlikte, tek bir penetratif cinsel
ilişkiyle de bulaşma olabilmektedir.
9
+
10
Kan Yoluyla
Enfekte
ürünleri
kan ve kan
Organ/sperm
Kanla
nakli
bulaşık delici, kesici
aletlerin kullanımı
Uyuşturucu
madde
kullananlar ortak
enjektör kullanımı
nedeniyle HIV riski
taşırlar
11
Alkol, esrar, eroin, kokain, amfetamin gibi uyuşturucular
doğru ve sağlıklı düşünmeyi engelleyerek, cinsel ilişki sırasında
olumsuz davranışlara neden olabilir.
12
+
Anneden bebeğe
Hamilelik
yoluyla
sırasında placenta
Doğum
sırasında vaginal
sıvılarla
Doğumdan
sonra anne sütüyle
13
+
14
HIV günlük yaşamda aynı odada,
büroda, sınıfta bulunmakla, aynı
havayı solumakla bulaşmaz.
15
Anti-HIV Testi Nedir? Ne Zaman Yapılır? Nerelerde Yaptırılabilir?
HIV vücuda girdiğinden itibaren, vücutta bununla savaşmak için özel
antikorlar oluşur. Kandaki bu antikorların ELISA yöntemiyle saptanmasına
Anti-HIV testi denir.
Anti-HIV antikorların ELISA yöntemiyle ölçülebilecek düzeye ulaşması için 3
aylık bir süreye (pencere dönemi) ihtiyaç vardır. Bu nedenle test, bulaşma
olduğu düşünülen tarihten 3 ay sonra yapılmalıdır.
Anti-HIV testinin pozitif olması kanda HIV virusunun olduğunu gösterir.Ancak
anti-HIV testinin yalancı pozitif çıkma ihtimali de vardır. Bu nedenle, kişinin HIV
pozitif (seropozitif) olduğunu söyleyebilmesi için, Westernblood testi denen
doğrulama testinin de yapılıp sonucunun pozitif olması gerekmektedir.
Anti-HIV testi, üniversite hastanelerinin mikrobiyoloji laboratuarlarında,
devlet hastanelerinin laboratuarlarında ve hıfzısıhha merkezinde
yaptırılabilir.
+
AIDS Hastalığının Belirtileri
Nelerdir?
Tekrarlayan ateş ve gece
İştah azlığı



terlemesi
Nedeni belirsiz hızlı kilo kaybı
Boyun, koltuk altı ve kasık lenf
bezlerinin şişmesi

Sürekli yorgunluk

İshal


Ağızda beyaz lekeler

Deride değişiklikler

Nedensiz kanamalar

Geçmeyen öksürük veya nefes
darlığı
16
Belirtiler
İnfeksiyon
Hastalıkları

Ateş 1 aydan uzun süreli

Kilo kaybı %10’dan fazla

İshal 1 aydan uzun süreli
Kanserler
+
AIDS Tedavisi?
AIDS’in
kesin tedavisi yoktur,
bugün için ilaç kullanımı ile yalnızca
hastalık belirtilerinin ortaya çıkışı
geciktirilmektedir.
İlerleyen
hastalık ölümle
sonuçlanmaktadır.
Henüz
AIDS’ten koruyucu bir aşı
bulunamamıştır.
18
HIV ENFEKSİYONU BUZDAĞI GÖRÜNÜMÜ
TÜM AİDS BULGULARI MEVCUT BİREYLER
HIV İLE ENFEKTE OLAN
,KENDİNİ HASTA HİSSEDEN
ANCAK HASTALIK BELİRTİLERİ
TAM OLARAK TANIMLANAMAMIŞ
BİREYLER
Henüz tanı almamış
(HIV POZİTİF ASEMPTOMATİK BİREYLER)
3 YIL İÇİNDE
•%10’U BUZDAĞININ EN ÜSTÜNE GEÇER
•%25’İ AIDS RELATED COMPLEKS-ARC (+)
HALE GELİR
•BUZ DAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜNÜN HEMEN
ALTINDA YER ALIRLAR
19
+
HIV/AİDS BUZDAĞI
KANDA VİRÜS YÜKSEK
AİDS HASTALARI
SEROPOZİTİFLER
KANDA VİRÜS AZ- HIV (+) TAŞIYICILAR- SEROPOZİTİFLER
KANDA VİRÜS YÜKSEK- HIV(-) (SERONEGATİF PENCERE DÖNEMİ)
VİRÜS KANA ULAŞMAMIŞ-HIV (-) (SERONEGATİFLER)
20
RED RİBBON- KIRMIZI KURDELE
Umut
İlgi
Destek
21
DÜNYA’DA HIV/AIDS
DÜNYADA EN FAZLA
HASTA GÜNEY AFRİKADA
(SWAZİLAND)
+
2009 yılında dünyada
Bir Günde 7000’den fazla kişi
HIV/AIDS hastalığına yakalandı!!!!
Bunların arasında
•Yaklaşık 1000’i, 15 yaşından küçük çocuklar
•Yaklaşık 6000’i 15 yaşından büyük erişkinler
DÜNYA’DA HIV/AIDS
AIDS, günümüzde dünya çapında bir salgın
boyutuna ulaşmıştır.
UNAIDS tahminlerine göre
2009
itibarı ile 33,3 milyon erişkin HIV
taşıyıcısının olduğu,
2009
yılı içinde
2,6 milyon kişinin HIV’e yakalandığı,
1,8 milyon kişinin AIDS nedeni ile öldüğü
tahmin edilmektedir.
TÜRKİYE’DE HIV/AIDS

Ülkemizde 1985 ve 2009 yılları arasında
3127
HIV (+)
771 AIDS vakası
Toplam 3898 vaka bulunmaktadır.

Vakaların %70’ini erkekler oluşturmaktadır.

Enfeksiyondan en fazla etkilenen yaş grubu ise 25-39 yaş arasıdır.
TÜRKİYE’DE HIV/AIDS

Sağlık Bakanlığı'nın rakamlarına göre alınan önlemlere ve
yapılan uyarılara rağmen HIV/AIDS vakaları her geçen yıl
artış gösteriyor.

2011 yılı sonu itibarıyla bildirimi yapılan 5 bin 224 HIV/AIDS
vakasının 3 bin 723'ü erkek, bin 501'i kadın. Hastalık yoğun
olarak 20-45 grubundakilerde görülüyor. Yaklaşık 2 bin
kişinin bu hastalıktan tedavi gördüğü tahmin ediliyor.

Bakanlığa en fazla vaka bildirimi yapılan bölge Marmara, il
ise İstanbul. Bunu sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya, Mersin,
Adana ve Bursa illeri izliyor. Vakaların yaklaşık yüzde 16'sını
oluşturan yabancı uyruklu hastalar ise Ukrayna, Moldova ve
Romanya'dan. Sağlık Bakanlığı verilerine göre enfekte
olanların yarısından çoğu hastalığı korunmasız cinsel ilişki
yoluyla almış.

HIV ve AIDS konusunda bilgilendirici etkinlikler
yaygınlaşmalı,

Erken tanı almayı sağlayacak ücretsiz ve anonim test
imkânlar ısağlanmalı

Prezervatif kullanımı özendirilmeli

Herkesin tedaviye erişimi kesintisiz ve ücretsiz sağlanmalı

Sağlık alanında kişisel bilgilerin gizliliği garanti altına
alınmalı,

Nefret ve ayrımcılık karşıtı yasalar oluşturulmalı.
Download

Esin D. HIV