İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI BÜLTENİ
REACH ve CLP Haberleri
Kasım 2014
Sayı: 72
Maddeler için
erken uyarı
sistemi
BU SAYIDA
NELER VAR
SINList: Yeni
maddeler eklendi
Avrupa Kimyasallar Ajansı
(ECHA), AB üye ülkeleri
tarafından risk yönetim
seçenekleri için analiz edilen
maddeler hakkında bilgiler içeren
bir Kamu Faaliyetleri
Koordinasyon Aracı (PACT)
oluşturdu.
SAYFA 7
Tek temsilciler:
Yüksek ihlal
oranları kaygı verdi
SAYFA 5
Tek temsilci :
İhracatçı bilgi
vermeli
SAYFA 5
Kozmetik hayvan
deneyleri: Çelişki
için açıklama
SAYFA 4
2018 kayıt
dönemi: İpuçları
SAYFA 4
REACH-CLP
seminerleri:
Kasım ayı eğitim
takvimi
SAYFA 8
Haberi 8. sayfada
REACH’te dayanışma modeli

Belçika Kimya
Sanayicileri Federasyonu’nun
uyguladığı model, büyük
firmaların REACH-CLP
deneyimlerini KOBİ’lere
aktarabilmesi için akıl hocalığı
yapması (mentoring) şeklinde
yürütüldü.
Firmaların büyüklüğü ne olursa olsun
benzer REACH ve CLP yükümlülükleri
var. Oysa yasaları uygulama
konusunda büyük firmaların
kullandıkları yöntemler, KOBİ’ler için
geçerli olmayabiliyor.
Belçika Kimya ve Yaşam Bilimleri
Federasyonu (ESSENCSCIA), büyük
firmaların deneyimlerini KOBİ’lere
aktarabilmesi için bir model geliştirdi.
Essenscia’nın üyelerinin yüzde 70
kadarı KOBİ olduğundan REACH
uygulamasının başlamasıyla beraber
büyük firmaların küçüklere Rehberlik
yapması şeklinde bir proje yürütüldü.
Proje kapsamında KOBİ’ lerin;
ESSENCSCIA ’nın REACH çalışma
grubunda yer alan (ve REACH
uygulamalarına daha erken başlayan)
büyük ölçekli firmalarla bire bir
görüşmeleri sağlanarak hangi
adımları atmaları gerektiği, önlerine
çıkan zorluklarla nasıl baş
edebileceklerine yönelik tavsiye ve ip
uçları almaları sağlanmış, bu bilgiler
kitapçıklarda toplanarak program
katılımcıları ile paylaşılmıştır.
Devamı 2. ve 3. sayfalarda
Belçika kimya sanayicilerinin projesi - I
REACH’te dayanışma modeli başarılı oldu
Baştarafı 1. sayfada
Rehberlik yöntemi, KOBİ’ler
arasında da deneyimlerin
paylaşımı için iyi bir yöntem
olduğu bilinmektedir. Çoğu
zaman firmaların REACH’ten
sorumlu tek bir görevlileri vardır
ve firma içinde tartışamadıkları
konularda, bu proje ile ihtiyaç
duydukları bilgi paylaşımını
sağlamıştır
Flanders REACH & CLP
mentorship projects (VLARIP) 20
KOBİ’den oluşan sabit gruplar
oluşturularak her bir gruba iki
rehber (mentör) atanmış ve iki
rehber arasında da bilgi
paylaşımı sağlanmıştır . Başta
kimya sektörü ile sınırlı tutulan
projede daha sonra kimyasal
kullanan diğer sektörler, tekstil
ve hizmetler gibi başka alanlar
da dahil edilmiştir.
Başarı kriterleri
BASF, Agfa-Gevaert, 3M,
Borealis, Honeywell,
Solutia/Eastman, EOC
Projede yer alan KOBİ’lere öneriler
Yardım istemekten çekinmeyin.
Kimyasal envanterinizi düzenli olarak güncelleyin. Bu sizin
stratejinizin temelini oluşturur.
İş arkadaşlarınızla öncelikle de satın alma bölümüyle en
azından senede bir bilgilendirme toplantısı düzenleyin;
REACH’i ve yükümlülükleri açıklayın.
Eğer REACH kayıt ücreti ödeyecekseniz, muhasebe
bölümünüzün prosedürü bildiğinden emin olun ki geç
kalmasınlar.
Danışman kullanıyorsanız birbirinizi anladığınızdan ve
danışmanın iyi İngilizce konuştuğundan emin olun ki
Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) ve diğer kayıt
yaptıranlarla etkin iletişi kurabilsin.
Bir Tek Temsilci ile irtibattaysanız (ithalat durumunda), her
sene ithal etmekte olduğunuz tonajın (ön)kayıt
kapsamında olup olmadığını sorun.
2018’de çok sayıda madde kayıt etmeniz gerekiyorsa, önce
başkaları tarafından kayıt edilmiş olanlarla işe başlayın.
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Sayı: 72 / Kasım 2014
Surfactants gibi büyük
firmaların destek verdiği
projede, 300’e yakın KOBİ de
yer aldı ve almaya devam
ediyor. Anketler,
katılımcıların yüzde 98’inin
programdan memnun
olduğunu gösteriyor. Beş
şirketten dördü REACH’i iş
stratejilerine entegre etmiş
durumda. Yüzde 33 oranında
alternatif ürün veya proses
adapte etmek suretiyle
çevreye veya sağlığa daha az
etki eden yöntemler
geliştirilmiş durumda.
2018’e kadar devam
Programın en önemli
başarılarından biri KOBİ’lerde
oluşturulan bilgi birikimi.
2013 yılına kadar proje,
Avrupa Bölgesel Kalkınma
Fonu’ndan destek görmüş. Şu
an bu destek sürdürülmüyor
ancak akıl hocalarının
KOBİ’lerle işbirliğinin
2018’deki kayıt teslim
tarihine kadar sürdürülmesi
kararlaştırıldı.
Kaynak: ECHA
2
Belçika kimya sanayicilerinin projesi - II
Sorulara pratik yanıtlar alabildiler
Essenscia’nın REACH çalışma
grubunda yer alan bütün
KOBİ’ler projenin
metodolojisinden ve REACH,
CLP, SDS’ler gibi konularda
danışabilecekleri akıl hocaları
bulmaktan memnun. Avrupa
Kimyasallar Ajansı için bu
kişilerle röportaj yapan Virginia
Mercouri, bunları Ajansın ekim
ayı bülteninde derledi.
Katılanlar neler dedi?
Sofie Van der Looven, Ürün
Sorumlusu, Vertexco
"REACH ve CLP Uygulama
Projesi VLARIP’e şirketimizin
10’dan daha az sayıda
çalışanının olduğu çok zor
zamanlarda katıldım. Tedarik
zincirinde yeni bir rolümüz vardı
ve uymamız gereken yeni REACH
yükümlülükleri. 2010’a kadar
sadece, tekstil sektörüne boya,
cila ve fiber yağlandırıcılar
sağlayan bir distribütör idik.
Sonra aynı zamanda formülatör
haline geldik. Bu hemen ilk
kayıt teslim tarihinden sonra
idi. Tedarik zincirinde, yeni
genişletilmiş Güvenlik Bilgi
Formları (SDS) dolaşmaya
başlamıştı. Benim için bunlarla
başa çıkmak çok zordu ve bu
dönemde projeye katılmak çok
yardımcı oldu. Hem öğrendim
hem de akıl hocalarının pratik
bilgileri ve desteği sayesinde
kendim yapmaya başladım.
Proje ekibi, ilgiyle sorunlarımızı
dinliyor ve pratik cevaplar
sağlıyor.”
REACH ile ilgili alt mevzuatları
da içerecek şekilde kapsamı
genişletti. Kimyasallar mevzuatı
sürekli olarak gelişip,
değiştiğinden artık bir KOBİ
sayılamayacak olan Cappelle
Pigments Vlarip projesine bilgi
ve destek alışverişini
sürdürecek."
Annick D'hulst, İş Sağlığı ve
Güvenliği Müdürü, Cappelle
Pigments NV
Raf Leyman, Mevzuat Uygulama
Müdürü, Buckman EMEA
"2008’de, Cappelle Pigments
orta ölçekli bir pigment
üreticisiydi ve VLARIP’e en
başından itibaren katıldık.
Destek ve bilgi alışverişi çok
faydalı oldu ve gerçek,
uygulamalı gösterimler (ör. CLP
bildirimi için) KOBİ’lerin kendi
yükümlülüklerini büyük ölçüde
yerine getirebileceklerini ve
danışmanlara geniş ölçüde
bağımlı olmadıklarını gösterdi.
REACH destek toplantıları, şu an
daha seyrek yapılıyor ve proje
essenscia
Belçika Kimya ve Yaşam Bilimleri Federasyonu, 800 üyeli bir çatı
kuruluş. Üyelerinin yüzde 70’i KOBİ. Essenscia, Avrupa Kimya
Sanayicileri Federasyonu CEFIC’in üyesi. Misyonu, ‘herkes için
daha iyi bir yaşam kalitesi’ sunmak.
http://www.essenscia.be/
"Şirketimiz kağıt, su, deri
teknolojileri ve performans
kimyasalları konusunda çekirdek
bir iş sahasına sahip ve projede
başından beri yer alıyoruz.
Kendi REACH iletişim ağımızı
oluşturmak ve diğer
katıımcılarla deneyimlerimizi
paylaşmak istedik. Kayıt
yaptıran çalışma grupları 2013
kayıt teslim dönemindeki
hazırlıklar sırasında büyük
destek sağladı – 2010’da kayıt
yaptıran firmaların
karşılaştıkları zorluklar ve en iyi
uygulamaları öğrenme şansımız
oldu. Bu deneyim sayesinde
cesaretlenerek 2013’te kayıt iki
‘hareketsiz’ SIEF’te liderliğe
giriştik. Aldığımız tavsiyelerle,
dosyalarımızı zamanında ve
eksiksiz teslim ettik. Her konuda
açıklamaya ihtiyaç
duyduğumuzda her daim proje
üyelerinin uzmanlıklarından,
yararlanabiliyoruz. Proje
uzmanları bizi ulusal REACH
denetimleri konusunda hazırlıklı
olmamız konusunda
bilgilendirdi."
Kaynak: ECHA
http://www.essenscia.be/en/vlarip
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Sayı: 72 / Kasım 2014
3
Hayvan deneyleri konusuna açıklık getirildi
Kozmetik sanayicisinin ikilemi çözülüyor

Kozmetik ürünlerde kullanılan
çözüldü
maddelerin, REACH kapsamında kayıt
altına alınması gerekli. AB Kozmetik
Tüzüğü, hayvan deneylerini yasaklıyor
ancak bazen REACH kaydı yapanlar,
hayvanlar üzerinde test yaptırmak zorunda
kalabiliyor. AKA, Avrupa Komisyonu ile
çalışmaları sonunda REACH ve Kozmetik
Tüzükleri arasında hayvan testleri ile ilgili
belirsizliğe açıklık getirdi.
Konuyla ilgili olarak Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın
27 Ekim’de web sayfasından yayımladığı bilgiler
şöyle:
AB’nin 1223/2009 sayılı yeni Kozmetik Tüzüğü’nün
gerekliliklerini karşılamak için kozmetik ürünler,
nihai formülasyona giren ya da bitmiş üründeki
bileşenlerin hayvan testine tabi olması durumunda
AB pazarından yasaklanmıştır. Diğer taraftan aynı
kimyasal bileşenlerin REACH kapsamında kayıt
altına alınmaları gerekebilir. Bu durum, REACH’e
uyum için hayvanlar üzerindeki testlerin yapılması
veya Kozmetik Tüzüğü kapsamında yapılmaması
gerektiği konusunda belirsizlikler
yaratabilmektedir.
Avrupa Komisyonu AKA ile işbirliği yaparak
pazardan yasaklama ve REACH bilgi gereklilikleri
arasındaki bağlantıya açıklık getirdi:
Bilhassa kozmetik ürünlerde kullanılan
maddeleri kayıt yaptıranlar, REACH insan
sağlığı sonuçlarını karşılamak için maddeye
maruz kalan işçiler için risklerin
değerlendirilmesi amacıyla yapılan testlerin
haricinde hayvan testleri yapmayabilecek,
Bu bağlamda işçiler, endüstriyel alanda
üretim veya elleçlemeye dahil olanlar olup,
örneğin kuaförler gibi kendi işlerinin bir
parçası olarak kozmetik ürünleri kullanan
profesyonel kullanıcılar değildir.
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Yalnızca kozmetikte kullanılmayıp birden çok
amaç için madde kaydı yapanlara, insan
sağlığını ilgilendiren tüm test sonuçları için
son çare olarak hayvan testi için izin
verilecek. Aynı şekilde tüm çevre test
sonuçları için kayıt yapanlara son çare olarak
hayvan testlerini yapmaları için izin verilecek.
Dolayısıyla Kozmetik Tüzüğü kapsamında test
yapılması ve pazar yasağı, REACH kapsamındaki
çevresel test sonuçlarla ilgili olan testlere,
işçilerin maruziyetine ve maddenin kozmetik-dışı
kullanımlarına uygulanmayacak.
Maddelerini özellikle kozmetik kullanımı için kayıt
altına alanların, mümkünse hayvan testleri yerine
alternatifleri (bilgisayarlı modeller, read-across,
kanıt ağırlığı vb.) kullanarak REACH kapsamında
gerekli bilgileri sağlamaları gerekecek.
Sayı: 72 / Kasım 2014
Kaynak: Avrupa Kimyasallar Ajansı
4
REACH Yaptırım projesi kapsamındaki denetimler
Tek Temsilcilerde ihlâl oranı yüksek
Üçüncü REACH Yaptırım
Projesinin sonuçları, en
yüksek uyumsuzluk
oranlarının Tek Temsilcilerde
olduğunu ortaya koydu. Tek
Temsilciler, AB-dışı firmaların
Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki
bazı REACH yükümlülüklerini
yerine getirmeleri için hizmet
veren firmalar.
Chemical Watch dergisinin
Brüksel’de geçen ay
gerçekleştirilen toplantısında
konuşan ECHA Yaptırım
Forumu Başkanı Szilvia Deim,
Tek Temsilciler içinde ihlal
oranının yüzde 43 düzeyinde
olduğunu belirtti. Başka
rollere de sahip Tek Temsilci
şirketler söz konusu olunca
bu oran yüzde 25’e
gerilemekle birlikte yine de
ithalatçılar (yüzde 15) ve
üreticilere (yüzde 7) göre
yüksek ihlal oranları göze
çarpıyor.
Bilgi verilmesi gerekiyor
Tek Temsilciler, yasalar ve otoriteler önünde AB-dışı firmanın
ürünlerini pazara süren temsilci gibi görev yaptıklarından REACH
kapsamında Türkiye’den gelen ürünlere yönelik her tür soruşturma,
eğer bir Tek Temsilci aracılığıyla kayıt yaptırıldıysa bu firmalara
yönelmekte. AB pazarına ihracat gerçekleştiren ve Tek Temsilciden
hizmet alan firmaların Tek Temsilcisine bazı bilgileri iletmesi
gerekiyor. Ayrıca AB’deki müşterilerini, atadığı Tek Temsilci
konusunda bilgi verilmesi şart.
Daha iyi iletişim gerek
Avrupa Kimya Sanayicileri
Konseyi (CEFIC) temsilcisi
Erwin Annys, “bu soruna bir
çözüm bulmak istiyorsak ABdışı ülkelerle REACH mevzuatı
konusunda daha iyi iletişim
kurulması ve eğitim verilmesi
şart” diye konuştu.
İlk denetim aşaması ŞubatAğustos 2013 dönemini 28
ülkeyi ve 528 firmayı
kapsamış.
Denetim projesi
raporu
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Tek Temsilciye iletilmesi gereken bilgiler
(REACH Md.8) :
Avrupa Birliği’ndeki müşterileriniz (REACH’te Alt kullanıcı
(Downstream user) olarak ifade edilir. Alt kullanıcı isim,
adres, iletişim detayları, Tek Temsilci firmada olmalıdır.
Alt-kullanıcı (yani AB’deki herbir müşteriniz) başına kayıt
edilen maddenin tonajı
AB pazarına sunulan tehlikeli maddeler için, Üye Ülkenin
dilinde hazırlanan güncel e-SDS’in (madde güvenlik bilgi
formu, mümkünse maruziyet senaryolarını içeren madde
Güvenlik Bilgi Formu) sağlandığına dair bilgi.
Ara Madde (intermediate) olarak kayıt edilen maddeler için,
her bir alt-kullanıcıdan maddenin “Strictly Controlled
Conditions” altında kullanıldığına dair deklarasyon.
Sayı: 72 / Kasım 2014
5
Kayıt sürecinde son aşama
REACH Direktörlerinden kayıt ipuçları
REACH Direktörleri İletişim Grubu, veri
maliyetinin paylaşımı ve madde bilgisi
paylaşım forumlarında (SIEF) etkin
yönetim konularında iki belge yayımladı.
KOBİ’lere rehberlik amacıyla yayımlanan
belgelerde, maliyet paylaşımı konusunda
dikkat çekilen noktalar şunlar:
SIEF üyeleri ihtiyaçları olmayan veri
ve bilgiye erişmek için para
ödemeye zorlanamaz;
maliyet paylaşımında adalet ilkesi
vaka bazında tartışılmalıdır;
Veri ücretleri tonaj bandı ve kayıt
tipine göre değişiklik gösterecek
şekilde düzenlenmelidir;
istenen bilgiyi üretmemenin risk
oluşturacağı bir çalışma
yürütülecekse bir risk primi
düşünülebilir;
maliyet paylaşımının detaylarına ve
metodolojisine ücretsiz olarak
erişilebilmeli ve SIEF üyelerine
makul bir zaman diliminde
sunulmalı;
SIEF anlaşmasında ilkeler
açıklanmalı, ECHA’nın süreçlerinden
kaynaklanacak olası ileri dönem
maliyetler öngörülmeli;
SIEF üyeleri, para ödedikleri ortak
kayıt kapsamında sunulan tüm
bilgiye erişebilmeli;
Maliyet paylaşım mekanizması
açıkça konuşulup karara bağlanmalı
ve bir kayıt ortağının ne kadar
süreyle o SIEF’te yer alacağına bağlı
olmamalı.
Belge aynı zamanda 2018 REACH kaydı
konusunda anlaşmaya çalışan kayıt ortağı
firmalara da hitap etmekte. İkinci
dokümanda, SIEF’teki iletişim, şeffaflık
ve hakkaniyet ilkeleri ele alınmakta.
Kaynak: ECHA
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Kayıt 2018 web sayfası açıldı
Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) 31 Mayıs 2018’de
sona erecek son REACH Kayıt teslim grubunda yer alıp,
kayıt yaptıracak firmalara yol göstermek üzere web
sitesine yeni bilgiler ekledi. AB pazarına yılda 1-100
ton arasında madde sürenleri ilgilendiren kayıt teslim
tarihi ile ilgili hazırlıklar konusunda hatırlatmalar
yapıldı. Bu sayfalarda kayıt süreci yedi aşamada
anlatılıyor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Portföyünü tanı
Diğer Kayıt yaptıranları bul
Diğer Kayıt yaptıranlarla organize ol
Zarar ve riski değerlendir
IUCLID dosyası ile kayda hazırlan
Kayıt dosyasını gönder
7. Kaydını güncel tut
Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için
rahat anlaşılır olmasına çalışılan sayfalardaki bilgiler
üç ana grup altında toplandı: Başlarken, temel bilgiler
ve detaylar.
Sayı: 72 / Kasım 2014
6
ChemSec – Uluslararası Kimyasallar Sekreteryası
SINList’e 28 madde daha eklendi
REACH Aday Liste kriterlerine
sahip maddeleri listeleyen
Uluslararası Kimyasallar
Sekreteryası (ChemSec) adlı sivil
toplum kuruluşu, SINLiSt adı
verilen ve sanayiciler için önlem
alınması gereken maddeler için
bir uyarı niteliği taşıyan listeye
28 madde daha ekledi. ChemSec
sözcüsü, otoritelerin yeni
maddeler konusunda önlem
almasını beklediklerini
açıklarken sanayicilerin de bu
maddelerin alternatiflerine
yönelmesini istedi.
8 Ekim tarihinde Brüksel’de
yapılan açıklamada, yeni
eklenen maddelerden 10
tanesinin endokrin-yıkıcı
özellikte olduğu, 13 tanesinin
PBT veya vPvB ve 5 tanesinin ise
kanserojen, mutajen, üreme için
toksik (CMR) madde statüsünde
SVHC yani Yüksek Önem Arz
eden Madde (Substances of Very
High Concern) olduğu ifade
edildi. Dr. Anna Lennquist,
SINList’in Aday Liste için bir
model olarak görülmesi
gerektiğini söyledi.
SINList maddeleri 31 madde
grubunda toplanıyor. Örneğin
metal bileşikleri, parabenler,
poliaromatikler, ftalatlar ya da
nitroaminler gibi belirli bir
gruba ait olan maddelerin
yanısıra herhangi bir madde
grubuna girmeyen 60 kadar
madde de yer alıyor.
ChemSec aynı zamanda
SINimilarity adını verdiği ve
kimya uzmanı olmayan kişilerin
de SINList’tekilerle benzer olan
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
maddelerin tespitine yarayacak
bir programı hizmete sundu.
SINList veri tabanında bulunan
maddelerle aranan maddenin
yapısal benzerliği varsa bunu
ortaya koyuyor.
2008 yılında kullanılmaya
başlanan liste, yasal olarak
bağlayıcı olmamasına karşın
kimyasallar yönetimi ile
ilgilenen kişiler için bir araç
haline geldi. Dünyanın çeşitli
bölgelerinden de listeye ilgi
olduğu için dünya çapında 1000
delegenin katıldığı bir webiner
gerçekleştirilerek SINList’in
kullanımı anlatıldı. Webiner
kaydı ücretsiz olarak
indirilebiliyor.
https://www2.gotomeeting.c
om/register/537757114
SINList hakkında
Uluslararası Kimyasallar Sekretaryası (ChemSec), REACH Aday
Liste (SVHC Liste) kriterlerini de karşılayan zararlı kimyasalları
listelediği SIN List’te 830 madde yer alıyor.
‘Substitute it now’ (Hemen ikame et) kelimelerinin baş
harflerinden oluşan listedeki maddeler çevre ve insan sağlığı
için zararlı kimyasallar. SIN List hem riskli kimyasallardan
kaçınmak isteyen yatırımcılar, hem de tedarikçilerinin ne
ürettiğini bilmek isteyen alt-kullanıcılar tarafından
kullanılabiliyor.
http://sinlist.chemsec.org/
Sayı: 72 / Kasım 2014
7
REACH ve CLP Eğitimleri
REACH ve CLP
YARDIM MASASI
Seminer
Yeri
Tarih ve Saat
REACH Tüzüğü
İstanbul DTK
12 Kasım 2014 Çarşamba
Saat:10.00-12.30
CLP Tüzüğü
İstanbul DTK
12 Kasım 2014 Çarşamba
Saat:14.00-16.00
REACH Tüzüğü
İstanbul DTK
26 Kasım 2014 Çarşamba
Saat:10.00-12.30
CLP Tüzüğü
İstanbul DTK
26 Kasım 2014 Çarşamba
Saat:14.00-16.00
Adres:
Çobançeşme Mevkii
Sanayi Cad. Dış Ticaret
Kompleksi,
www.immib.org.tr’den eğitimlere kayıt yaptırabilirsiniz.
A- Blok 4.Kat (34197)
Yenibosna / Bahçelievler
İSTANBUL
Tel:
0 212 454 09 19
0 212 454 06 33
Faks: 0 212 454 00 36
E-posta:
[email protected]
Web adreslerimiz:
www.immib.org.tr
http://reach.immib.org.tr
http://clp.immib.org.tr
http://ab.immib.org.tr
Maddeler için erken uyarı sistemi
Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), AB üye ülkeleri tarafından risk yönetim
seçenekleri için analiz edilen maddeler hakkında bilgiler içeren bir Kamu
Faaliyetleri Koordinasyon Aracı (PACT) oluşturdu.
ECHA web sitesinde böylece otoriteler tarafından risk yönetimi için
değerlendirilecek maddeler ve haklarında izlenecek rota önceden görülüp
takip edilebilecek. Böylelikle, bu maddelerin üreticileri ve ithalatçıları,
alt kullanıcılar ve sivil toplum gibi paydaşlar tarafından önem arz eden bu
bilginin takibi kolaylaştırılacak.
Bu bilgiler, 2020 yılı itibarıyla Aday Listeye dahil edilecek Yüksek Önem
Arz eden Maddeler (Substances of Very High Concern – SVHC) için yol
haritasında yer alıp görüş birliğine varılmıştı. Erken bilgi sahibi olmak,
firmalara strateji oluşturma ve hazırlık yapmaları için zaman tanıyacak.
Ajans, aracı ayda bir güncellemeyi planlıyor. Bilgi alınabilecek maddeler
üç grupta toplanıyor:

Kısıtlanması planlanan maddeler

Yüksek Önem Arz eden Maddeler (Substances of Very High
Concern): Aday Liste ya da İzin Listesi

Harmonize sınıflandırma-etiketleme önerileri (CLH)
Kaynak: ECHA Basın Bülteni
http://reach.immib.org.tr/web/dokumanlar/Bulten72.pdf
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Sayı: 72 / Kasım 2014
8
Download

REACH ve CLP Haberleri