GLOBAMAX – 1000
Kanatlı Hayvanlar için Yem Katkısı
Ürünün formu
GLOBAMAX – 1000 çift kat kaplanmış kalsiyum bütirat içeren ve iki spesifik
(fonksiyonel) dolgu maddesi eklenerek üretilmiştir. İnce toz veya granül (< 1.0-1.5
mm) formunda beyaz-gri renkli ve bütirat kokusu içermeyen bir üründür.
Kullanımı
Çiftlik hayvanları için yem katkısı (Broiler, damızlık, ticari yumurtacı, hindi ve diğer kanatlılar)
Avantajları
• Organik kalsiyum kaynağı
• Bağırsak duvarı hücrelerinin gelişimini ve farklılaşmasını stimüle eder (besin emilimi)
• Bağırsak duvarının gelişimi ve rejenerasyonu (villus’lar için enerji kaynağı) Günlük
canlı ağırlık artış, FCR, yumurtlama oranı, yumurta kütlesi, kabuk kalitesi (kırık, çatlak
ve kirli yumurta) ve kuluçka randımanı üzerinde olumlu etki yapar.
• Bağırsak mikroflorasının optimal dengesini destekler (Coliforms, Lactobacilli,
Streptococci). Bağırsak sağlığı üzerine olumlu etkisi vardır. Salmonella, Clostridum ve
Campylobacter’in kontrol edilmesine yardımcı olur.
• Kokusuzdur. Uygulaması ve karıştırması kolaydır.
Tavsiye edilen dozlar
Broiler:
Başlangıç : 750 g/ton
Büyütme: 500 g/ton
Bitirme: 500 g/ton
Yumurtacı:
1-44.hafta : 500 g/ton
44.hafta ve sonrası: 1000 g/ton
Damızlık :
Yarka dönemi: 500 g/ton
Yumurta dönemi: 1000 g/ton
Hindi : 1000 – 750 – 500 g/ton
Rasyon hazırlanırken ürünün kalsiyum ve enerji değerleri hesaba katılabilir. Kanatlı
yemlerinin tümümde Globamax-1000 kullanıldığında, kontrolsüz bir şekilde non-spesifik
bağışıklığı uyaran katkıların ve ürünlerin (örn:MOS) rasyondan çıkarılması önerilir.
Ambalaj şekli
25 kg’lık torbalarda (kağıt +P.E inner line // plastik)
Raf ömrü
Uygun depolama koşulları altında 12 ay. (serin ve kuru yerde, ambalajlar her zaman iyi
kapatılacak)
Elleçleme
Talep edildiği takdirde MSDS mevcuttur.
Download

GLOBAMAX – 1000