Tedavülden Kaldırılan 50 Sterlin hk. duyuru
İngiltere Merkez Bankası tarafından yapılan duyuruda, 20 Nisan 1994 tarihinde dolaşıma
çıkarılan ve arka yüzünde Sir Houblon’un portresi bulunan eski tip 50 İngiliz Sterlinlerinin
(efektif spsimen kataloğundaki yeri: İ-I-9b) 30 Nisan 2014 tarihinde tedavülden kaldırılacağı ve
bu tarihten itibaren süresiz olarak İngiltere Merkez Bankası’nda değiştirilebileceği belirtilmiştir.
Söz konusu banknotların, kişisel başvuru halinde 30 Ekim 2014 tarihine kadar en büyük meblağ
200 sterlin olmak üzere Barclays, RBS, NatWest, Ulster Bank ve İngiltere Postanelerinde kabul
edilebileceği, ayrıca 2 Kasım 2011 tarihinde dolaşıma çıkarılan ve arka yüzünde Matthew
Boulton and James Watt portreleri bulunan yeni tip 50 İngiliz Sterlinlerinin (efektif spesimen
kataloğundaki yeri: İ-I-9c) ise tedavülde kalacağı belirtilmiştir.
Bu bağlamda söz konusu efektiflerin alımına, 21 Nisan 2014 tarihine kadar devam edilecek, bu
tarihten sonra getirilen efektifler ise bankalarımızdan kabul edilmeyecektir.
Not: Bu duyuru, 2 Nisan 2014 tarihli yazıyla bankalarımıza iletilmiştir.
Kamuoyunun da bilgisine sunulur.
KKTC Merkez Bankası
Download

Tedavülden Kaldırılan 50 Sterlin hk. duyuru İngiltere Merkez