CAMYÜNÜ
Yalıtımı
s
Se
Yalıtımı
G
ın
üvenli
ğ
i
Isı
Yan
g
Yerli olarak temin edilen, inorganik hammaddelerin Genel Bilgiler
1200°C-1250°C’de ergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu
oluşmaktadır. Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik • Isı iletkenlik beyan değeri (10°C’de)
özelliklerde, değişik kaplama malzemeleri ile şilte, levha ve boru 0,031 ≤ λ ≤ 0,043 W/mK’dir.
şeklinde üretilebilmektedir. Isı yalıtımı, ses yalıtımı ve akustik • Isı iletkenlik beyan değerine bağlı olarak İzocam Camyünü
düzenleme ile birlikte yangın güvenliği de sağlamaktadır.
ürünler 035, 040 ve 045 ısı iletkenlik gruplarındadır.
• Su buharı difüzyon direnç faktörü µ = 1’dir.
• Ürün tipine bağlı olarak kullanım sıcaklığı -50/+250°C
İzocam Camyünü Üretimi
aralığındadır. Bağlayıcısız camyünü ürünler 500°C’ye kadar
kullanılabilmektedir. Ayrıca -200/+450°C aralığında kullanılan
• Saint-Gobain Isover, Fransa TEL lisansı ile üretilmektedir.
özel camyünü ürünler de üretilmektedir.
• Bureau Veritas tarafından verilen ISO 9001 Kalite Güvence Erime sıcaklığı > 800°C’dir.
Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 • Sıcağa ve rutubete maruz kalması halinde dahi, boyutlarında
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikalarına
bir değişme olmaz.
sahip tesislerde üretilmektedir.
• Zamanla bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve
• TS EN 13162 Standardına tabi İzocam Camyünü ürünler, Yapı
paslanma yapmaz. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından
Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde CE
tahrip edilemez.
işareti taşımaya haizdir.
• Higroskopik ve kapiler değildir.
• Kaplamasız camyünü ürünler TS EN 13501-1’e göre “yanmaz
• İzocam Camyünü ürünleri EUCEB belgesine sahiptir.
malzemeler” olan A1 sınıfındadır.
Download

CAMYÜNÜ - İzocam