Afyon Kocatepe Üniversitesi
Harita Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
www.saffeterdogan.com
[email protected]
ÖNEMLİ HATIRLATMA !
CC:59
FF:49
 Üniversite öğrencileri, bilimsel ve teknolojik çalışmalarda kendi kendine öğrenmenin
önemini kavramalı, sorgulamalı ve araştırmalıdır. Yaşam boyu öğrenme, ekip çalışması ve
ahlaki değerlere önem ve öncelik verilmelidir.
 İyi bir öğrenci; ihtiyaçlarının, hedeflerinin, beklentilerinin farkında olan, öğrenmeyi
bilen, organizasyonel becerilerini geliştiren, diğer kişilerle çalışabilen, iş tecrübesine sahip
olan (staj vb çalışmaları önemli bir fırsat olarak gören), bütünün farkında olan, kendine
özgü bir kariyer programı olan ve bunu uygulayan kişidir.
 Yetişkin bireyler olarak, dersleri devamlı takip etmek, derse zamanında gelmek, verilen
ödev ve alıştırmaları çözmek ve derste anlatılanlarla kalmayıp diğer kaynaklardan da
faydalanarak çalışmak öğrencilerin sorumluluğundadır.
 Dersin içeriğinde belirtilen konuların genel çerçevesini sağlamak, dersi titiz bir şekilde
yürütmek, doğru ve adil değerlendirmelerde bulunmak öğretim üyesinin
sorumluluğudur.
 Öğrencinin ders ile ilgili sorumluklarını yerine getirmemesinden doğan başarısızlık
durumunda yapacağı ek not talepleri, haksızlık ya da ayrımcılık oluşturacağı için
KESİNLİKLE kabul edilmeyecektir.
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
2
BU DERSİN AMACI;
Apocalypto Filminden…
Bir adam, tek başına oturuyordu. Hüzünlüydü. Bütün
hayvanlar ona yaklaşıp şöyle demişler: “Seni böyle
hüzünlü görmek hoşumuza gitmiyor. Ne istiyorsan onu
getireceğiz.”
Ondan sonra baykuş, öbür hayvanlara şunu demiş:
“Adam artık bir çok şeyi biliyor ve bir çok şeyi
yapabilecek kabiliyette.”
Geyik şöyle konuştu: “Adam ihtiyaç duyduğu her şeye
sahip! Şimdi hüznü son bulacaktır.”
Adam: “iyi görebilmek istiyorum” dedi. Akbaba: “Benim
yeteneğimi alabilirsin,” dedi.
Baykuş “hayır” dedi. “Adamın içinde bir delik gördüm.
Asla doyuramayacağı bir açlık kadar derin. Bu onu,
Adam: “Güçlü olmak istiyorum” dedi. Jaguar şunu dedi: hüzünlü olmaya ve sürekli istemeye yöneltmektedir.
Almaya ve toplamaya devam edecektir. Günün birinde
“Benim gibi güçlü olacaksın.”
dünya şunu söyleyene kadar:
- Tükendim, sana verecek bir şeyim kalmadı.
Daha sonra adam “dünyanın gizemlerini öğrenmek
istiyorum,” dedi. Yılan, “sana onları göstereceğim,” dedi.
Öbür hayvanlarla da bu böyle devam etmiş. Adam
onların verebileceği bütün hediyelere sahip olduktan
sonra oradan uzaklaşmış.
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
3
SORULAR….
 Hangi konuda




uzmanlaşmak istiyorum;
neden?
Üniversite maliyetini
karşılaya bilir miyim,
mezun olunca derecem
para kazandırır mı?
Güçlü yönlerim neler?
Lise beni yeterince
hazırladı mı?
Üniversite zorlu mu
yoksa hayatımın en iyi
yılları mı olacak?
ŞAHSİ TECRÜBELER…
 Üniversitenin ilk yılında karasız olmak normaldir.
 Burs ve yardımlara başvurun...
 Borçlanmayı son çare olarak düşünün
 Üniversiteye giriş imkansız değil
 Neler yapabileceğinizi, neyi sevip neyi sevmediğinizi keşfedin.
 http://homeworktips.about.com/library/maj/bl_majors_quiz.
htm
 Eğlence ve dersler arasına denge kurun
 SINIFLARINIZDA ARKADAŞ EDİNİN & HOCALARINIZI
TANIMAYA ÇALIŞIN!!!!
Nerede İş Bulabilirim?
Alanlar:
 istihbarat
 Eğitim
 Ziraat
 Mühendislik
 Sağlık
 Kriminoloji
 Sosyal/Kültürel
 Meteoroloji
 Şehir & bölge
planlama
 Ölçme
 Su baskını (sel)
haritası
 Savunma sanayi
PARA!!!
 Aylık maaş
 Yetenek
 İhtiyaçlar
 Yardımcı olabilecek birçok website :
http://www.aag.org/Careers/career_search2.cfm
Coğrafya:
Yeryüzüne ait bir bölgenin, fiziksel ve beşeri
özelliklerinin bütünüdür (Büyük Larousse).
Fiziksel Coğrafya
•
•
•
•
Jeomorfoloji
Klimatoloji
Bio-coğrafya
Topoğrafya
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
Beşeri Coğrafya
• Demografi
• Sosyal /Kültürel
Coğrafya
• Siyasi coğrafya
• Ekonomik Coğrafya
• Kent coğrafyası
11
Coğrafya = Sadece yer adlarımı?
12
Dünya Nüfusu
13
Dünya Nüfus artış hızı
14
Bilgi:
Veri:
Objektif gerçeğin
belli bir kısmına ait
ifadeler.
Örneğin, objektif gerçek
olarak Boğaziçi köprüsü
alınırsa, “Boğaziçi
Köprüsünün Yüksekliği =
60 metre” ifadesi, bilgi
olarak nitelendirilir.
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
Bilginin temsil
biçimi.
Örneğin, “60” rakamı,
Boğaziçi köprüsünün
yüksekliği hakkındaki bilgiyi
temsil eden veridir. “Harita
üzerindeki bir çizgi”,
arazideki bir tel çitin konumu
hakkındaki bilgiyi temsil
eden bir veridir.
15
Coğrafi Bilgi:
Coğrafi varlığa ilişkin
bilgi.
Coğrafi varlık, doğada
belli bir konumu ve
biçimi olan doğal veya
yapay detaylar
(akarsular, barajlar, vb.)
gibi somut nesneler veya
idari sınırlar, nüfus
yoğunluğu, vb. soyut
nesnelerdir.
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
Coğrafi Veri:
Coğrafi Bilginin,
bilgisayar ortamında
temsil biçimi.
Coğrafi bilgi, bilgisayar
ortamında, nokta, çizgi,
alan şeklinde vektör veri
biçiminde; hücreler
şeklinde raster veri
biçiminde temsil edilebilir.
16
Sistem:
Sürekli olarak
birbirini
etkileyen ve
birbirlerine
bağımlı
bileşenlerin
oluşturduğu bir
bütün.
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
Bilgi Sistemi:
İnsanlarla, veri,
matematiksel
işlemler ve
proseslerin
etkileşimini sağlayan
araç.
17
Bilgi Sistemi
Bilgi sistemleri:
- Karmaşık olgu ve olayları anlamak
- Problemleri analiz etmek ve çözmek
- Karar verme sürecini etkinleştirmek
amaçlarına hizmet eder.
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
18
Anahtar Konu: Data yönetiminde zorluklar
Sürekli büyüyen bir data, organiza bir ‘işlem ve karar’ ihtiyaç
duyar.
“Veri
Sağanağı”
Bilgi Sistemi
İyi bir bilgi sistemi, gerçek dünya hakkında doğru
kararlar verebilmek için iyi organize edilmiş
gerekli ve ilgili verinin sağlanmasıyla meydana
gelir.
Doğru kriterlerle uygun modelin uygulanması
(model ve kriter)
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
20
Gerçek dünya
Veri modeli
Veri Yapısı
1.2 , 4.7
5.8 , 3.6
8.9 , 7.2
.
.
Mevcut olgu
Bilgisayar
gösterimi
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
21
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)
Coğrafyaya bağlı karar verme süreçlerinde yardımcı olmak
amacıyla,
Coğrafyaya ilişkin bilgilerin
toplanması,
veritabanı mimarisinde depolanması,
işlenmesi ve yönetimi,
sorgulanması - analizi,
ve sunulması işlevlerini bütünleşik olarak gerçekleştiren,
yazılım, donanım, personel, veri ve standartlar- dan oluşan bir
sistemdir.
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
22
CBS bir araç kutusu mudur?
“ CBS; verilerin saklanması ve yeniden düzenlenmesi;
mekansal verilerin belirli amaçlar için gerçek dünyadan
alınıp dönüştürülmesi ve görüntülenmesini sağlayan güçlü
bir araç setidir."
(Burrough, 1986, p. 6).
“ CBS; mekansal verilerin toplanması, saklanması,
düzenlenmesi, analiz edilmesi ve görüntülenmesi için
kullanılan otomatikleştirilmiş sistemlerden oluşur."
(Clarke, 1995, p. 13).
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
23
Mekan önemlidir !
CBS Coğrafyanın insan
üzerindeki etkisini artırmak için
bilgisayar ve yazılım
teknolojisini gibi olanakları
kullanan bir sistemdir.
Aslında CBS herkesin
hayatına etki etmekte fakat
birçok insan henüz bunun
farkında değil.
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
24
CBS Nedir ?
Öznitelik bilgisi taşıyan mekansal bir gösterim!
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
25
CBS Nedir ?
Karmaşık konuları basitleştiren bir araç!
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
26
CBS Nedir ?
Farklı verileri entegre edebilen bir platform?
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
27
CBS Ne değildir?
 Yazılım paketi
 Bir harita
 Bir GPS
 Sihirli bir değnek
 Moda?
 ….
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
28
KURALLARI BELİRLİ BİR SİSTEM VE
ÇALIŞMANIN ÖDÜLÜ, KESİNLİKLE BÜYÜK
BİR ÜRÜN OLACAKTIR.
GOETHE
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
29
Download

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ