ÖZGEÇMİŞ
Soyadı, Adı : Kutlu Dilbaz, Burcu
Doğum Yeri ve Tarihi : Bursa, 1981
İş Adresi ve Telefonu : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,
Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı,
Tarih Katı / Oda no: 316
34459 Beyazıt/İstanbul
Tel: 0 212 455 57 00-15885
E mail: [email protected], [email protected]
2. Öğrenim Bilgileri
Lise : 1995-1998, Bursa Ahmet Vefik Paşa Lisesi
Üniversite (Lisans) : 2000-2004 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Yakınçağ
Tarihi Anabilim Dalı
Üniversite (Y. Lisans): 2004-2007, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih
Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı
Üniversite (Doktora) : 2007-2014 , İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim
Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı
3. Akademik Durumu
29 Aralık 2005 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’na
Araştırma görevlisi olarak atanmıştır.
20 Temmuz 2007 tarihinde “Batı Anadolu’daki Arkeolojik Kazılar (1860-1910)” başlıklı
yüksek lisans tez çalışması tamamlanmıştır.
2 Ekim 2014 tarihinde “Anadolu’daki Arkeolojik Kazılar (1860-1910)” başlıklı doktora tez
çalışması tamamlanmıştır.
4. Yayınlar
Burcu Kutlu, “İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin Kuruluşu”, İmparatorluk Başkentinden Kültür
Başkentine İstanbul, Yay. Haz. Feridun M. Emecen, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2010, s. 403418.
Burcu Kutlu Dilbaz, “İstanbul Arkeoloji Müzeleri”, İstanbul’un Kitabı Fatih II, Eminönü I,
Fatih Belediyesi, İstanbul 2013, s. 676-697.
5. Çalışma Alanları
- Osmanlı’da Arkeoloji
- Anadolu’daki İlk Kazılar
- Osmanlı’da Müzecilik
Download

ÖZGEÇMİŞ - Edebiyat Fakültesi