GÜN
2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ KESİNLESMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI
SAAT
1.SINIF
DERSİN KODU VE ADI
DERSLİK
2.SINIF
DERSİN KODU VE ADI
3.SINIF
DERSLİK
DERSİN KODU VE ADI
08.00-09.00
SNT332 SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI II (
A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.L.M.N)
SNT 344 İSLAM RESİM SANATI II
09.00-10.00
PAZARTESİ
10.00-11.00
11.00-12.00
SNT 106 SANAT TARİHİNE GİRİŞ II
12.00-13.00
SNT 106 SANAT TARİHİNE GİRİŞ II
SNT 440 SANATTA ORYANTALİZM
SNT 440 SANATTA ORYANTALİZM
SNT 354 ERKEN HRİSTİYAN VE BİZANS MİMARİSİ II
14.00-15.00
15.00-16.00
ARK 152 ANADOLU UYGARLIKLARI II
16.00-17.00
ARK 152 ANADOLU UYGARLIKLARI II
17.00-18.00
18.00-19.00
SNT 354 ERKEN HRİSTİYAN VE BİZANS MİMARİSİ II
FEL 422 SANAT FELSEFESİ II
SNT206 BYZANTINE ART II
FEL 422 SANAT FELSEFESİ II
SNT206 BYZANTINE ART II
SNT 431 SANAT TARİHİ UYGLAMALARI I (B.H.L)
SNT 432 SANAT TARİHİ UYGLAMALARI II ( A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.L.M.N)
08.00-09.00
09.00-10.00
SNT 330 ARKEOLOJİK KAZILARDA YÖNTEM VE
BELGELEME
SNT 330 ARKEOLOJİK KAZILARDA YÖNTEM VE
BELGELEME
10.00-11.00
11.00-12.00
SALI
4.SINIF
DERSİN KODU VE ADI
SNT 432 SANAT TARİHİ UYGLAMALARI II (
A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.L.M.N)
SNT 344 İSLAM RESİM SANATI II
ANP 301 ANTROPOLOJİ
ANP 301 ANTROPOLOJİ
13.00-14.00
DERSLİK
12.00-13.00
SNT 332 SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI II (
A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.L.M.N)
SNT 302 ANADOLU SELÇUKLU SANATI II
SNT 302 ANADOLU SELÇUKLU SANATI II
13.00-14.00
SNT 214 BATI SANATI II
SNT 312 TÜRK EL SANATLARI II
SNT 434 ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI II
SNT 312 TÜRK EL SANATLARI II
SNT 434 ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI II
14.00-15.00
TRS 122 TEKNİK RESİM VE RÖLÖVE II
SNT 214 BATI SANATI II
15.00-16.00
TRS 122 TEKNİK RESİM VE RÖLÖVE II
SNT 216 TÜRK SANATI BÖLGE ARAŞTIRMALARI II
SNT420 ÇAĞDAŞ SANAT II
16.00-17.00
MIT104 MITOLOGY AND ICONOGRAPHY II
SNT 216 TÜRK SANATI BÖLGE ARAŞTIRMALARI II
SNT420 ÇAĞDAŞ SANAT II
17.00-18.00
MIT104 MITOLOGY AND ICONOGRAPHY II
18.00-19.00
SNT 432 SANAT TARİHİ UYGLAMALARI II (
A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.L.M.N)
08.00-09.00
ÇARŞAMBA
09.00-10.00
10.00-11.00
TÜR 122 SÖZLÜ ANLATIM
SNT 418 ANADOLU CAM SANATI
11.00-12.00
TÜR 122 SÖZLÜ ANLATIM
SNT 418 ANADOLU CAM SANATI
SNT 414 ANADOLU'DA KONUT TARİHİ
SNT 334 BEYLİKLER DÖNEMİ SANATI II
SNT 414 ANADOLU'DA KONUT TARİHİ
SNT 334 BEYLİKLER DÖNEMİ SANATI II
12.00-13.00
SNT 318 BİZANS EL SANATLARI II
13.00-14.00
SNT 318 BİZANS EL SANATLARI II
14.00-15.00
FOT 206 FOTOGRAF PROJE
15.00-16.00
FOT 206 FOTOGRAF PROJE
16.00-17.00
FOT 206 FOTOGRAF PROJE
ARK 350 MÜZECİLİK
17.00-18.00
FOT 206 FOTOGRAF PROJE
ARK 350 MÜZECİLİK
SNT 430 CUMHURİYET DÖNEMİNDE BAŞKENT MİMARİSİ
SNT 430 CUMHURİYET DÖNEMİNDE BAŞKENT MİMARİSİ
18.00-19.00
SNT 432 SANAT TARİHİ UYGULAMALARI II
(A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.L.M.N)
08.00-09.00
PERŞEMBE
09.00-10.00
10.00-11.00
KÜL 101 KÜLTÜR TARİHİ
SNT 304 BİZANS RESİM SANATI II
SNT 436 ÇAĞDAŞ TÜRK PLASTİK SANATI II
11.00-12.00
KÜL 101 KÜLTÜR TARİHİ
SNT 212 TÜRK SANATI II
SNT 304 BİZANS RESİM SANATI II
SNT 436 ÇAĞDAŞ TÜRK PLASTİK SANATI II
12.00-13.00
MÜZ 142 MÜZİK TARİHİ
SNT 212 TÜRK SANATI II
SNT 336 OSMANLI SANATI II
SNT 431 SANAT TARİHİ UYGLAMALARI I (B.H.L)
13.00-14.00
MÜZ 142 MÜZİK TARİHİ
SNT 336 OSMANLI SANATI II
SNT 431SANAT TARİHİ UYGLAMALARI I (B.H.L)
SNT 206 BİZANS SANATI II
14.00-15.00
SNT 206 BİZANS SANATI II
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
ARY 102 SANAT TAR. ARAŞTIRMA YÖNTEM.VE
TERMİNOLOJİ
ARY 102 SANAT TAR. ARAŞTIRMA YÖNTEM.VE
TERMİNOLOJİ
10.00-11.00
CUMA
11.00-12.00
MİT 104 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ II
MİT 104 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ II
12.00-13.00
SNT 442 OSMANLI RESİM SANATI II
SAN 155 SALON DANSLARI
SNT 332 SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI I I (
A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.L.M.N)
08.00-09.00
09.00-10.00
SNT 442 OSMANLI RESİM SANATI II
SAN 155 SALON DANSLARI
İNG 226 AKADEMİK İNGİLİZCE II
SNT 412 20.YY.TÜRK MİMARLIĞI
İNG 226 AKADEMİK İNGİLİZCE II
SNT 412 20.YY.TÜRK MİMARLIĞI
İNG 226 AKADEMİK İNGİLİZCE II
THU 203 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
THU 203 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
SNT 320 KENT MONOGRAFİLERİ II
SNT 320 KENT MONOGRAFİLERİ II
SNT 431 SANAT TARİHİ UYGLAMALARI I (B.H.L)
13.00-14.00
SNT 218 KLASİK OSMANLI MİMARİSİ VE MİMAR SİNAN
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
KÜL 199 KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
SNT 218 KLASİK OSMANLI MİMARİSİ VE MİMAR SİNAN
KÜL 199 KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
SNT 332 SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI II (
A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.L.M.N)
Download

2014-2015 öğretim yılı bahar dönemi sanat tarihi bölümü