Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
Etkinlik Yönetimi
Kredi
5
Saatler/Kredi
T 3 U 0 L 0 K 3
Yıl-Dönem
2014-2015/Güz
Bölüm/Program/ABD
Turizm İşletmeciliği
Ders Kodu
Ders Düzeyi
TUİ 3509
Lisans
Seçmeli/Zorunlu
Seçmeli
Öğretim Dili
Türkçe
*Öğretim Elemanı:
Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÇELİK YETİM
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, tartışma, uygulama
Ders Amaçları: Bu dersin amacı, etkinlik planlaması, etkinlik yönetimi ve etkinlik raporlaması konularında temel bilgilerin
kazanılması için altyapı oluşturulmasıdır
Ders İçeriği:
I. Hafta
Giriş: Etkinlik Yönetimi nedir? Etkinlik Yönetimi’nin bugünü ve yarını
II. Hafta
Temel konular: BTL vs ATL, iletişim, SSS
Bir “etkinlik” nedir? Etkinlik yönetiminin arka planı SMART anlayışı / Etkinlik yönetimininde 5N ve 1K
/ Etkinlik için gereken: DRIVE
Etkinliklerin sınıflandırılması.Kitle: hedef izleyici / dinleyici Mekan: içerik / profil Zaman: zamanlama /
sıklık
“Yönetim” metodolojisi. Inhouse (dahili) Outsource (harici) / Bütçe vazgeçilmez kitap... / Risk analizi /
Etkinliğin anatomisi
Etkinliğin ömrü: Doğuş / etkinlik öncesi: plan. Yaşam / operasyon: veri ve akış. Son / etkinlik sonrası:
rapor
III. Hafta
IV. Hafta
V. Hafta
VI. Hafta
VII. Hafta
Vize
VIII. Hafta
Plan: Brief / debrief. Tema / tasarım. SWOT analizi / öğrenme
Operasyon: Sözleşmeler: müşteri ve tedarikçiler Mekan: uygun ve özgün mekan arayışı Satın alma:
mekan, gösteri, teknik, ikram, vb Öğrenme / geri besleme
IX. Hafta
X. Hafta
Rapor: ROO (Return on Objectives), ROI (Return on Investment)
XI. Hafta
Etkinlik Yönetimi Takımı ile ilgili eleştiriler: yanlışlar / hatalar
XII. Hafta
KrizYönetimi: Risk analizi ve Önlemleri. Planlamanın önemi. İletişim ve medya. Kriz iletişiminde 3R
Etkinlik Matrisi: Planlama takımı (planning team), operasyon ekibi (operation crew), raporlama personeli
(reporting staff)
Yaşam bir etkinliktir, tecrübe onun daha iyi olmasını sağlar... Yaşamınızı siz yönetin... CLevel Director
(Managing / Executive) Associate / Coordinator Manager / Leader Supervisor / Head Employee: Staff,
Crew NonEmployee: Consultant, etc... Client / Consumer / Participants
XIII. Hafta
XIV. Hafta
XV. Hafta
Genel değerlendirme ve tekrar
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci;
1. Önbüro işlemlerini (rezervasyon, resepsiyon, önkasa,danışma, santral) ve gereklerini bilir ve uygular
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: %40, Yarıyıl Sonu Sınavı: %60
Ders Kitabı:
Konaklama İşletmelerinde Önbüro İşlemleri Ve Yönetimi (Nevzat Eraslan
Önerilen Kaynaklar:
21st Century Global Evenet Management, Joe Jeff Goldblatt Art of the Event
Ön/Yan Koşulları:
Etkinlik Yönetimi
Faaliyetin Süresi (Saat)
Faaliyetler
Teorik Ders
Sınıf Çalışması
(Uygulamalar vs)
Bireysel veya Grup
Halinde Çalışma
Ödevlerin yapılması ve
yazılı olarak teslimi
Faaliyetin Sayısı
14
Öğretim
Elemanı
3
Öğrenci
Tahmin Edilen
Ortalama İş Yükü
(faaliyet sayısı*faaliyet
süresi)
3
42
14
1
1
14
7
2
2
14
1
28
1
21
1
39
1
32
Dönem Projesi
Proje Sunumu
Kısa Sınav
Ara Sınav
Sınav
1
1
Sınav için bireysel
1
14
çalışma
Final Sınavı
Sınav
1
1
Sınav için bireysel
1
25
çalışma
TOPLAM İŞ YÜKÜ
(Saat)
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat) / 25= 125/25=5
125
Download

Etkinlik Yönetimi - Turizm İşletmeciliği