T.C.
SARIYER KAYMAKAMLIĞI
İTÜ Geliştirme Vakfı Özel
Ekrem Elginkan Lisesi
KAYIT KABUL ve ARA SINIFLARA NAKİL İŞLEMLERİ
1. Lise Hazırlık ve lise 9'uncu sınıflarına, Özel Okullar Yerleştirme Puanı (ÖYP) ile öğrenci
alınır
ve sınav sonucunda başarılı olan öğrenciler, mezun olduğu okul dikkate alınmaksızın
hazırlık ve
lise 9'uncu sınıflarına kontenjanın %50'sini dolduracak sayıda, ön kayıt sistemi
ile Özel Okullar
Başvuru Kılavuzu'nda yer alan Kayıt Takvimi'ne uygun olarak hazırlık
sınıfına kaydedilir.
2. Geriye kalan %50 kontenjan, İTÜ GVO Özel Dr. Natuk Birkan ve Beylerbeyi
Ortaokullarından mezun olan istekli öğrencilere ayrılmış olup doğrudan hazırlık sınıflarına
kayıt edilirler. Ayrılan kontenjandan fazla müracaat olması durumunda; mezuniyet
puanlarına göre yapılan sıralama sonucunda, kontenjan sayısı kadar öğrenci doğrudan
hazırlık sınıfına kayıt edilir.
3. Okulumuza öğrenci kayıt kabul işlemleri, öğrencinin 8. sınıf Özel Okullar Yerleşme
Puanı (ÖYP)'de elde ettiği sonuca göre okulumuz tarafından taban puan ilanı ve ön kayıtkesin kayıt yoluyla yapılır.
4. Hazırlık sınıfına kaydı yapılan öğrencilerin Türkçe seviye belirleme sınavı ile birlikte yabancı dil
bilgileri, dokuzuncu sınıfta İngilizce olarak okutulacak matematik ve fen
derslerini
takip edebilecek seviyede olup olmadığı, seviye belirleme sınavı sonuçlarına
göre
saptanır.
5. Ekrem Elginkan Lisesi’nde yürürlükte olan TEOG sınav sonuçlarından YEP2014 puanına göre burs
başvurusu yapan öğrencilerden puan sırasına göre Yönetim Kurulu’nun belirlediği sayıda lise
eğitimleri süresince Burs Komisyonu’nun teklifi ve Kültürel A.Ş. Yönetim Kurulu’nun kararı ile eğitim
bursu verilir.
Buna göre;
495 ve üzeri puan aralığına %100
490 – 494,99 puan aralığına %75
485 – 489,99 puan aralığına %50
480 – 484,99 puan aralığına %35
475 – 479,99 puan aralığına %25
470 – 474,99 puan aralığına %15
465 – 469,99 puan aralığına %10 oranında eğitim bursu verilir.
Not: Yılsonunda ağırlıklı başarı puanı 85 altına düşmediği sürece, öğrencinin kazandığı eğitim başarı
bursu lise eğitimi süresinde devam eder.
Ara Sınıflara Öğrenci Nakli
1. Okulumuzun ara sınıflarına kontenjan dâhilinde nakil koşullarına uyan öğrenciler,
aşağıda belirlenen tarih ve zamanda sınava alınırlar. Sınav ve mülakat sonuçlarına göre, öğrencinin
nakil durumu belirlenir. Nakli kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç 5 iş
günü içinde
yapılır. Nakil sınavlarında Akademik Başarı Sınav puanı " 60", İngilizce Seviye Belirleme Sınav puanı
"70"dir.
2. Nakil sınavı, haftalık ders çizelgesindeki ders saatlerinin dağılımına uygun oranda ve
test olarak hazırlanır. Ayrıca, her seviyede İngilizce seviye belirleme sınavı yazılı ve sözlü
olarak verilir.
3. Rehberlik görüşmesi yapılır.
Sınıf seviyelerine göre verilen sınavlar:
Sınıf
9.
10 ve 11
Sınav 1
İngilizce seviye
belirleme sınavı
İngilizce seviye
belirleme sınavı
Sınav 2
Türkçe seviye belirleme sınavı
Türkçe, Fen Bilimleri, Matematik ve Sosyal
Bilimler testi.
4. Hazırlık ve 12. sınıflara nakil öğrenci kabul edilmez.
5. Yukarıdaki usul dışında öğrenci kaydı yapılamaz.
Nakil Sınav Tarihi: 25 Ağustos 2014 Pazartesi
Nakil Sınavları
İngilizce (Yazılı sınav)
İngilizce (Sözlü sınav)
Türkçe (Yazılı)
Türkçe, Matematik, Sosyal ve
Fen Bilimleri Testi
Mülakat-Rehberlik Servisi
9.Sınıf'a
25.08.2014 Pzt
10.00-12.00
26.08.2014 Salı
10.00-12.00
25.08.2014 Pzt
13.30-14.30
-25.08.2014 Pzt
15.00-17.00
10.Sınıf'a
25.08.2014 Pzt
10.00-12.00
26.08.2014 Salı
10.00-12.00
--
11.Sınıf'a
25.08.2014 Pzt
10.00-12.00
26.08.2014 Salı
10.00-12.00
--
25.08.2014 Pzt
14.00-15.00
25.08.2014 Pzt
15.00-17.00
25.08.2014 Pzt
14.00-15.00
25.08.2014 Pzt
15.00-17.00
Nakil koşullarını taşıyan öğrenciler, yukarıdaki belirtilen tarih ve zamanda sınava alınırlar.
Sınav sonuçları ve mülakat sonuçlarına göre, öğrencinin nakil durumu belirlenir. Nakli kabul
edilen öğrencilerin kayıtları, 5 iş günü zarfında yapılır.
Download

KAYIT KABUL ve ARA SINIFLARA NAKİL İŞLEMLERİ Buna göre