PROGRAM
1. GÜN (7 Kasım 2014, Cuma)
Saat
Oturum A
Oturum B
10:00-11:00
AÇILIŞ
ORTAK OTURUM
11:00-12:00
ICCE 2016, İSTANBUL
Ayşen ERGİN
İSTANBUL KENTİ KIYI ALANLARI YÖNETİM PLANININ HAZIRLANMASI SÜRECİNDE
YÖNTEM ve YAKLAŞIM
Ali Kılıç, Oya Akın, Ercan Koç
KIYI KORUMA YAPILARININ TSUNAMİ YÜKLERİ ALTINDAKİ HASAR MEKANİZMALARI
Gözde Güney Doğan, Gülizar Özyurt Tarakcıoğlu, Ahmet Cevdet Yalçıner,
12:00-13:00
Öğle Yemeği
13:00-13:30
DAVETLİ KONUŞMACI
KIYI MÜHENDİSLİĞİNE GENEL BAKIŞ
Patrick LYNETT
13.30-15:10
Kıyı Hidrodinamiği (I)
(Oturum Başkanı: Işıkhan GÜLER)
Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi (I)
(Oturum Başkanı: Oral YAĞCI)
İSTANBUL BOĞAZI MARMARA DENİZİ
ÇIKIŞINDAKİ AKINTI DİNAMİĞİ
Bedri Alpar, Selma Ünlü, Hüsne Altıok, Yalçın
Yüksel, Mehmet Öztürk
AYVALIK KÖRFEZİNDE SU KALİTESİNİN
İNCELENMESİ
Deniz Dölgen, M. Necdet Alpaslan, Tolga Elbir
POZITIF VE NEGATIF SOLİTER DALGA KIRILMASI
Burak Aydoğan, Nobuhisa Kobayashi
KIYI ALANLARINDAKİ “İMAR PLANI
REVİZYONLARI”NA HUKUKİ YAKLAŞIM
M. Ali Akkaya, Merve Akkaya
ASKIDAKİ KOHEZYONLU KATI MADDE
ÖZELLİKLERİNİN AKUSTİK YÖNTEMLERLE
ÖLÇÜLMESİ
Cihan Şahin, Ilgar Şafak, Alexandru Sheremet
DALGA ETKİSİYLE DENİZ TABANI SIVILAŞMASI
SONUCU AĞIR YAPILARIN BATMA HASARLARI
V.Ş. Özgür Kırca
KARASU KIYI ALANININ BÜTÜNLEŞİK MODELİ
Yalçın Yüksel, İlayda Tan, Berna Ayat, H. Anıl Arı
Güner, Burak Aydoğan, Dursun Şeker, Hakan
Kutoğlu
Ara
15:10-15:30
Kıyı Alanlarında Sediment Taşınımı ve Kıyı
Morfolojisi
(Oturum Başkanı:Esin ÇEVİK )
15:30-16:50
PETROL KAZALARINDA BÖLGESEL RİSK
DEĞERLENDİRMESİ
Yiğit Can Altan, Emre N. Otay, Nadim Copty, Fatma
Telli Karakoç
BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLANLARI YÖNETİMİ KÜLTÜREL MİRAS İLİŞKİSİ: İSTANBUL KIYI
ALANLARI
Ayfer Yazgan, Berna Dikçınar Sel
2007-2013 YILLARI ARASINDA İSTANBUL’DA
ÇEKEN AKINTILAR NEDENİYLE MEYDANA GELEN
BOĞULMALAR
Barış Barlas, Serdar Beji
ÇANDARLI-ALİAĞA ARASINDAKİ KIYI BÖLGESİNİN
JEOMORFOLOJİSİ
Yıldız Güney, Selahattin Polat
PLUNGİNG TİPİNDE KIRILAN DALGA ETKİSİNDE
AKIM VE KATI MADDE TAŞINIMI
B. Mutlu Sumer, H. Anıl Arı Güner, Nilas Mandrup
Hansen, David R. Fuhrman, Jørgen Fredsøe
BİTKİLENDİRİLMİŞ KIYI KUMULLARINDA DALGA
AŞMASI VE EROZYONUN SAYISAL
MODELLENMESİ
Berna Ayat, Nobuhisa Kobayashi
RİZE- ALİPAŞA MEVKİİ YAPAY PLAJ ÖNERİSİ
Servet Karasu, Murat İ. Kömürcü, Ergun Uzlu,
Ömer Yüksek, Murat Kankal, Hızır Önsoy
Liman Planlama ve İşletmesi (I)
(Oturum Başkanı: Fatma Ülker YETGİN)
TALEP TAHMİNLERİ IŞIĞINDA TÜRK LİMANLARINA
YÖNELİK KAPASİTE ANALİZİ
Soner Esmer
İZMİR VE NEMRUT KÖRFEZİ UĞRAKLI GEMİ
VERİLERİNDEN LİMAN PLANLAMA
PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
Niyazi Özyağcı, Adem Eren
KIBRIS (ŞELONEZ, KUMYALI VE YENİ ERENKÖY)
BALIKÇI BARINAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ
PROJESİ
Gökhan Kaboğlu, Can Bizsel, Yalçın Arısoy
GENEL KARGO LİMANLARININ KAPASİTE ANALİZİ
Ersel Zafer Oral
Ara
16:50-17:10
Denizaltı Boru Hatları ve Açık Deniz Yapıları
(Oturum Başkanı: Yeşim ÇELİKOĞLU)
Liman Planlama ve İşletmesi (II)
(Oturum Başkanı: Gülizar ÖZYURT)
DALGA ETKİSİNDEKİ SU ALTI BORUSU ALTINDA
OLUŞAN OYULMA DERİNLİKLERİNİN NİHAİ
DEĞERLERİNİN DENEYSEL ARAŞTIRILMASI
Mustafa Doğan, Ayşegül Özgenç Aksoy Vahid Abdi,
Yalçın Arısoy, M. Şükrü Güney
KRUVAZİYER LİMANLARINDA YER SEÇİMİ
Ersel Zafer Oral, Yeşim Coşar, Ayşe Danacı, Soner
Esmer
SU ALTI BORUSU ALTINDAKİ OYULMALARIN
ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN DENEYSEL VE SAYISAL
ARAŞTIRILMASI
Mustafa Doğan, Vahid Abdi, Birol Kaya, Yalçın
Arısoy
LİMANLARDA İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
Ayşe Danacı, Hakkı Kişi
SIĞLAŞMA BÖLGESİNDE DENİZALTI BORU
HATLARI ALTINDA YEREL OYULMA
Burak Kızılöz, Esin Çevik Özkan, Yalçın Yüksel
KRUVAZİYER LİMANI RIHTIMINDA BULUNAN
MEVCUT BABALARIN BÜYÜK TONAJLI GEMİLERE
GÖRE KONTROLÜNÜN SAĞLANMASI
Abdüsselam Altunkaynak, Elif Erkek, Tarkan Erdik,
Mehmet Özger
DALGA ETKİSİ DURUMUNDA SU ALTI BORUSU
ALTINDAKİ OYULMA SÜRECİNDE ZAMAN ÖLÇEĞİ
PARAMETRESİNİN DENEYSEL ARAŞTIRILMASI
Mustafa Doğan, Yalçın Arısoy
İSTANBUL BOĞAZI YAT PARK ALANLARI
Yalçın Yüksel, Esin Çevik, Burak Aydoğan, Mehmet
Öztürk, Berna Aydoğan, H. Anıl Güner
TERMİK SANTRAL SOĞUTMA SUYU
HATTLARINDA DN4000 POLİMER MATRİSLİ
KOMPOZİT BORULARIN KULLANIMI VE DENİZ
ALTINA DÖŞENMESİ
Serkan Subaşı, Özcan Çağlar, Alperen Eroğlu
KEMERKÖY TERMİK SANTRALİ AĞIR YÜK İSKELESİ
PERFORMANS ANALİZLERİ
Özgür Bozdağ, Levent Türkben, Valbona Mara
Gürkan Özden, Yalçın Arısoy
17:10-18:50
2. GÜN (8 Kasım 2014, Cumartesi)
Saat
Oturum A
Oturum B
Kıyı ve Liman Yapıları (I)
(Oturum Başkanı:Özgür KIRCA )
Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi (II)
(Oturum Başkanı: Berna AYAT)
İSKELE KAZIKLARININ SAYISAL ANALİZLERİ
Erkan Şenol, Bilge Doran, Murat Ergenekon Selçuk,
Mehmet M.Berilgen, Yalçın Yüksel
GEMİ PERVANE JETİ ETKİSİNDE KAZIK DESTEKLİ
YANAŞMA YAPILARINDA OYULMA
Yalçın Yüksel, Yeşim Çelikoğlu
09:00-10:40
10:40-11:00
CORE-LOC BLOKLU BİR DALGAKIRAN
TASARIMININ MODEL DENEYLERİ VE SAHA
UYGULAMASI
Çağdaş Mutlu, V.Ş. Özgür Kırca, Sedat Kabdaşlı
KIYI ALANLARINDAKİ KENTSEL RANTIN “KAMU
YARARI” AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN
DEĞERLENDİRMELER
Cihat Aşan, M. Ali Akkaya
İSTANBUL KIYI ALANLARINDAKİ DOLGU
PROJELERİNİN SOSYO-EKONOMİK, EKOLOJİK VE
HUKUKİ ANALİZİ
M. Emrah Küçükakça, M. Ali Akkaya
KIYI ALANLARINA YÖNELİK YASAL VE YÖNETSEL
ÇERÇEVENİN PLANLAMA YANSIMALARI: YASALAR,
KURUMLAR VE PARÇALANMIŞ KIYI MEKANI
Ali Kılıç, Ercan Koç, Oya Akın
TASARIM DERİNLİĞİNİN TAŞ DOLGU
DALGAKIRANLARIN KORUMA TABAKASININ
TASARIMINA ETKİSİ
Hasan Gökhan Güler, Ayşen Ergin, Cüneyt Baykal,
Gülizar Özyurt Tarakçıoğlu, Işıkhan Güler
DEĞİRMENDERE AKARSUYU (TRABZON)
TARAFINDAN KARADENİZ’E TAŞINAN
KİRLETİCİLERİN BELİRLENMESİ
Uğur Satılmış, Adem Bayram
ÖNGERİLMELİ PREKAST BETONARME KAZIKLI
İSKELENİN DOĞRUSAL OLMAYAN PERFORMANS
DEĞERLENDİRMESİ
Ali Duman, Yasin M. Fahjan
BÜTÜNLEŞİK KIYI PLANLAMASINDA
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN VE DENİZDEN BAKIŞIN
ÖNEMİ
H. Rüştü Tezcan, Arif Yılmaz
Ara
Kıyı ve Liman Yapıları (II)
(Oturum Başkanı: Burak AYDOĞAN)
Kıyı Alanlarında Planlanan Yatırımlar ve
Uygulamalar (I)
(Oturum Başkanı: Sedat KABDAŞLI)
DİKEY KIYI YAPILARI İLE BÜTÜNLEŞİK YATAY
LEVHALAR UZERİNE GELEN DALGA KALDIRMA
KUVVETLERİ
Doğan Kısacık
ERDEMİR BLOKLU RIHTIM İNŞAATI İNŞAAT
SÜRECİ VE SONRASINDA YAPININ ANALİZİ
Eyüp Şişman, Bahadır İmirzalıoğlu, Selim Şahin,
A.Selami Sadık, M.Serhan Özdoğan
EĞİK İNCE PLAKA TİPİ BİR KIYI KORUMA YAPISININ
PERFORMANSI
Oral Yağcı, V.Ş. Özgür Kırca Lami Açanal,
İŞ KAZALARINDA DOĞRU TESPİT, DOĞRU VE
KALICI ÖNLEM
M. Metin Sonuvar
DENİZ YAPILARININ SİSMİK DAVRANIŞI VE SARSMA
TANKI DENEY SİSTEMİ İLE MODELLENMESİ
Yalçın Yüksel, Esin Çevik, Z. Tuğçe Yüksel, Büşra
Başaran, Kubilay Cihan, Burak Aydoğan
DOĞU KARADENİZ KIYI ALANLARINDA
PLANLANAN YATIRIMLAR VE TRABZON ÖRNEĞİ
İRDELENMESİ
Osman Üçüncü
11:00-12:00
12:00-13:00
Öğle Yemeği
Kıyı ve Liman Yapıları (III)
(Oturum Başkanı: Ahmet C. YALÇINER)
Kıyı Mühendisliğinde Modelleme (I)
(Oturum Başkanı: Emre OTAY)
TETRAPOD DALGAKIRANLARDA YERLEŞTİRME
YÖNTEMİNİN STABİLİTEYE ETKİSİ
Yeşim Çelikoğlu, Esin Çevik, Yalçın Yüksel, Demet
Engin
DENİZ TABANI İÇERİSİNDE DALGA ETKİSİ İLE
OLUŞAN AKIMLARIN AĞSIZ YÖNTEMLE
MODELLENMESİ
Burak Can Timuçin, Osman S. Börekçi
KUZEY DENİZİ’NDE SEÇİLEN BÖLGE İÇİN GERME
AYAKLI RÜZGAR TÜRBİNİ PLATFORMU
OPTİMİZASYONU ÇALIŞMASI
Elif Oğuz, Atilla İncecik, Mahdi Khorasanchi
AKDENİZ VE KARADENİZ BASENLERİ RÜZGAR
ATLASI ÇALIŞMASI
Gülizar Özyurt Tarakcıoğlu, Çağıl Kirezci, Ahmet
Cevdet Yalçıner
BORU TİPİ TRİMARAN YÜZER DALGAKIRANIN
DÜZENLİ DALGALAR ALTINDA DENEYSEL ETÜDÜ
M. Adil Akgül, M. Sedat Kabdaşlı
PERFORE KIYI YAPILARININ
DALGALARLA ETKİLEŞİMİNİN MODELLENMESİ
Esin Çevik, Yalçın Yüksel ve Nadji Chioukh
AVRUPA DENİZLERİNDE ÇOK AMAÇLI AÇIK DENİZ
PLATFORMLARININ BUGÜNÜ VE GELECEĞİ,
MERMAID PROJESİ
V.Ş. Özgür Kırca, Nilay Elginöz Yaşa, Giray Çıvak, Elif
Özkan, Bilge Baş, Sedat Kabdaşlı
DATÇA YAT LİMANI YÜZER DALGAKIRANININ 3
BOYUTLU MODELLEME ÇALIŞMASI
Berguzar Özbahceci, Alp Küçükosmanoğlu, Ali
Rıza Günbak, Halit Levent Akbaş
AĞIRLIK TİPİ RIHTIM YAPILARININ SİSMİK
DAVRANIŞI İÇİN BASİTLEŞTİRİLMİŞ DİNAMİK
ANALİZ
Yalçın Yüksel, Kadir Orhan, Z. Tuğçe Yüksel,
Esin Çevik
KAZIK TİPİ DALGAKIRAN YAPILARININ DALGA
GEÇİRİMLİLİĞİ ÜZERİNE MODEL ÇALIŞMASI
Çağdaş Bilici, Ayşen Ergin, Gülizar Özyurt
Tarakcıoğlu
13:00-14:40
14:40-15:00
Ara
Deprem, Tsunami, Taşkın; Kıyı Alanlarını
Etkileyen Doğal Afetler, Risk Analizi ve Önlem
Stratejileri
(Oturum Başkanı: Yalçın ARISOY)
15:00-16:20
ANTALYA BÖLGESİ DENİZ KAZASI RİSKİNİN
BULANIK MANTIK YÖNTEMİ İLE TAHMİNLENMESİ
Alp Küçükosmanoğlu, Rıfat Tür, Özen Arlı
Küçükosmanoğlu
TÜRKİYE KIYILARI İÇİN TSUNAMİ ERKEN UYARI
SİSTEMİ ALTYAPISI
Naeimeh Sharghivand, Utku Kânoğlu
24 MAYIS 2014 Mw 6.9 GÖKÇEADA DEPREMİ,
TSUNAMİ MODELLEMESİ VE MAREOGRAF KAYDI
İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Ceren Özer Sözdinler, Öcal Necmioğlu, Ahmet
Cevdet Yalçıner, Nurcan Meral Özel
NAMI DANCE ve FUNWAVE MODELLERİNİN
PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Rozita Kian, Ahmet Cevdet Yalçıner, Andrey Zaytsev,
Deniz Velioğlu
16:20-16:40
16:40-18:40
19:15-23:00
Kıyı Alanlarında Geoteknik Uygulamalar
(Oturum Başkanı: Havva Anıl ARI GÜNER )
ADİLCEVAZ KİREÇTAÇLARININ LİMAN DOLGUSU
OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL
ARAŞTIRILMASI
Osman Günaydın, Çağlar Akkuş, Suat Dargın
SEDDE İNŞAATI
Ergun Togrol, Fazıl Kıran
KIYI DOLGULARI
Ergun Toğrol, Fazıl Kıran
Ara
Kıyı Mühendisliğinde Modelleme (II)
(Oturum Başkanı:Osman BÖREKÇİ )
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
(Oturum Başkanı: Emel İRTEM)
RİVA PLAJI YAKIN KIYI DALGA TAHMİN MODELİ
ÇALIŞMASI
Sabri Mutlu, Murat Elge, Ahmet Gerede, Mehmet
Cihan Aktaş
MARMARA DENİZİ DALGA ENERJİ
POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ
K.E. Saraçoğlu, Y. Yüksel, B. Ayat Aydoğan, B.
Aydoğan
HAREKET EDEN BİR BASINÇ ALANININ
OLUŞTURDUĞU DALGALARIN SAYISAL OLARAK
MODELLENMESİ
Deniz Bayraktar, Serdar Beji
DOĞU AKDENİZ’İN DALGA GÜCÜ POTANSİYELİNİN
BELİRLENMESİ
Berna Ayat
SİLİNDİR YAPILAR ÇEVRESİNDE AKIM KOŞULLARI
VE OYULMA SÜREÇLERİNİN SAYISAL
MODELLENMESİ
Cüneyt Baykal, B. Mutlu Sumer, David R. Fuhrman,
Niels G. Jacobsen, Jorgen Fredsoe
DÜZENSİZ DALGA KOŞULLARI ALTINDA SALINIMLI
SU KOLONUNUN OPTİMİZASYONU
Farrokh Mahnamfar, Abdüsselam Altunkaynak
GÜRCİSTAN KÜÇÜK TEKNE LİMANI FARKLI GENEL
YERLEŞİM PLANI ALTERNATİFLERİNİN SAYISAL
MODELLEME YOLU İLE KUMLANMA POTANSİYELİ
AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Atakan Yüce, Onur Bora
M. Buğra Baykuş, Ö. Evren Varol, Prof. Dr. M.
Sedat Kabdaşlı
YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİNDE GELGİT
AKINTILARININ KULLANIMI İÇİN STRATEJİLER
Kadir Orhan
KARADENİZ’DE DALGA MODEL TAHMİNLERİNİN
RÜZGAR ALANLARINA DUYARLILIĞI
Adem Akpınar, Gerbrant Ph Van Vledder
AŞMA TİPİ BİR DALGA ENERJİSİ
DÖNÜŞTÜRÜCÜSÜNÜN PERFORMANS
PARAMETRELERİNİN İRDELENMESİ
Ö. Evren Varol, V.Ş. Özgür Kırca, Giray Çıvak, Sedat
Kabdaşlı
DALGA TRANSFORMASYONU VE LİMAN İÇİ
ÇALKANTI SAYISAL MODEL YAZILIMI
Engin Bilyay
KARADENİZ’İN DALGA ENERJİSİ POTANSİYELİNİN
BELİRLENMESİ
Burak Aydoğan, Berna Ayat, Yalçın Yüksel
Sempozyum Yemeği
3. GÜN (9 Kasım 2014, Pazar)
Saat
Oturum A
Oturum B
Su Düzeyi Değişimleri ve İklim Değişikliğinin
Veri Toplama, Değerlendirme Yöntemleri ve
Kıyı Alanlarında Etkileri
Kıyı Bilgi Sistemleri
(Oturum Başkanı: Cüneyt BAYKAL)
(Oturum Başkanı: Nilay ELGİNÖZ)
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KIYILARIMIZ
F. Ülker Yetgin
DENİZLERDEKİ PETROL KİRLİLİĞİNİN SENTETİK
AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜLERİ DEĞİŞİM
SAPTAMA YÖNTEMLERİYLE TESPİTİ
Cihan Bayındır
SARIGERME BÖLGESİNDE 17 EKİM 2013
TARİHİNDE OLUŞAN HORTUM
VE BÖLGEYE ETKİLERİ
Hasan Gökhan Güler, Cüneyt Baykal, Gülizar
Özyurt Tarakcıoğlu, Ayşen Ergin, Işıkhan Güler,
Ahmet Cevdet Yalçıner
RADAR İNTERFEROMETRİ TEKNİĞİ İLE KIYI
YAPILARINDAKİ DEFORMASYONLARIN İZLENMESİ
Şenol Hakan Kutoğlu, İsmail Hakkı Özölçer, Hüseyin
Kemaldere
09:00-09:40
Kıyı Alanlarında Planlanan Yatırımlar ve
Kıyı Hidrodinamiği (II)
Uygulamalar (II)
(Oturum Başkanı: Cihan ŞAHİN )
(Oturum Başkanı: Kubilay CİHAN )
09:40-11:00
TCDD İZMİR LİMANI RIHTIM ÖTELEMELERİ
Doruk Yormaz, Ersel Zafer Oral
BOŞLUKLU DALGAKIRANLARDA DALGA GEÇİŞİNİN
LİMAN İÇİ SİRKÜLASYONA ETKİSİ
S.Erkan Kaçmaz, M.Sedat Kabdaşlı
TETRAPOD KAPLAMALI DALGAKIRANDA
PERİYODİK İNCELEME VE BAKIM “EREĞLİ DEMİR
VE ÇELİK FABRİKASI YENİ LİMAN GÜNEY
MENDİREĞİ ÖRNEĞİ”
Eyüp Şişman, A.Selami Sadık, M.Serhan Özdoğan
FARKLI TİPLERDEKİ YAPAY RESİFLERİN KIYI
PROFİLİNE ETKİSİ
Emel İrtem, Mehmet Türker, Engin Bilyay
TARAMA MALZEMESİ KULLANIMI İLE
GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖRNEK PROJELER
Mustafa Esen, Hülya Karakuş Cihan, Erdinç Söğüt,
Işıkhan Güler
YATAY BİR BORU ETRAFINDAKİ TÜRBÜLANSLI
AKIMIN SAYISAL ANALİZİ
N. Göksu Soydan, M.Sami Aköz, Oğuz Şimşek,
M.Salih Kırkgöz
KIYI REHABİLİTASYONU VE YAPAY PLAJ
UYGULAMALARI
Tunç Gökçe, Merih Özcan
KARADENİZ’DE KIYASLAMALI DALGA TAHMİNİ:
SİNOP ÖRNEĞİ
Adem Akpınar, Bilal Bingölbali
11:00-11:20
Ara
11:20-12:45
Panel
12:45-13:30
Sonuç Bildirgesi ve Kapanış
Download

PROGRAM - PlaceHolder for imoistanbul.org