Sağlıklı Yaşamın Farkındalığına
Hoş Geldiniz
DÜNYADA HİMALAYA TUZU OLARAK BİLİNEN
AĞAÇ TOKMAKTA KIRILAN TAŞ DEĞİRMENDE
ÖĞÜTÜLEN
ORGANİK SOLE KRİSTAL
Suyunuzda Doğal Mineral & Yemeğinizde Lezzet
Sağlığımızı Etkileyen
Problemler
RAFİNE EDİLMİŞ
GIDALAR
ÜÇ BEYAZ
ÜÇ ZEHİR
UN ŞEKER TUZ
GIDALARDA
SENTETİK
KATKI
MADDELERİ
RADYASYON
VE MANYETİK
ALANLAR
İŞLENMİŞ
GIDALAR
ENDİŞE VERİCİ
ÇEVRE KİRLİĞİ
SOF‘ALA‘IMI)DAKİ
‘AFİNE TU)
• GÜNÜMÜ)ÜN Kİ‘Lİ DENİ), GÖL VE KAYA TU)LA‘I 650 C
DE‘ECEDE ‘AFİNE EDİLEN SAF SODYUM KLO‘Ü‘ E 11 TANE
KİMYASAL MADDE İLAVE EDİLE‘EK Ü‘ETİLİ‘.
• 650 C DE‘ECE ISIDA SODYUM VE KLO‘UN DOĞALLIĞI YOK
OLU‘ VÜCUDUMU)DA )EHİ‘ OLU‘.
HE‘ GÜN YEDİĞLMİ) ‘AFİNE TUZDA KULLANILAN 11
KATKI MADDELE‘İ VÜCUT İÇİN YABANCI MADDELE‘Dİ‘.
TÜKETİLMELE‘İ VÜCUDUMUZUN DOĞAL
MİNE‘ALLE‘İNİN, HÜC‘ELE‘İMİ)DEKİ SUYUN VE
ENE‘JİMİ)İN KAYIP OLMASINA NEDEN OLUR.
SOF‘ALA‘IMI)IN VA)GEÇİLME)İ
‘AFİNE TU)
AKIŞKAN OLSUN VE NEM
TUTMASIN DİYE ALİMİNYUM
HİD‘OKSİT VE ALİMİNYUM
SİLİKAT, BEYA)LATMAK İÇİN
HİD‘OJEN PE‘OKSİT İLAVE
EDİLİ‘. BU KİMYASALLA‘ VÜCUT
İÇİN TAM Bİ‘ )EHİ‘Dİ‘LE‘.
FA‘KINDA OLMADAN KENDİMİ)İ
)EHİ‘LEDİĞİMİ) ‘AFİNE TU)U
YAPILAN A‘AŞTI‘MALA‘DA
GÜNDE, ERKEKLER 18 GR
KADINLAR 16 GR
KULLANMAKTADIR.
BÖBREKLER GÜNDE 5 GR
ATABİLMEKTE GE‘İ KALAN
VÜCUDUMUZU
)EHİ‘LEMEKTEDİ‘.
BUGÜNE KADA‘ BİLMEDEN KENDİMİ)İ
)EHİ‘LEDİĞİMİ) ‘AFİNE TU)
BAĞIĞIŞIKLIK SİSTEMİNE ZARARLIDIR KANSE‘OJENDİ‘.
FAZLASI KEMİKLE‘ ÜSTÜNDE K‘İSTALLEŞİ‘ ‘OMATİ)MA
VE SİYATİK GİBİ EKLEM RAHATSIZLIKLARINA NEDEN OLUR.
VÜCUTTA HAYVANSAL P‘OTEİNLE‘LE Bİ‘LEŞE‘EK Ü‘İK
ASİT DENEN ZARARLI MADDELE‘E DÖNÜŞÜ‘.
YÜKSEK TANSİYON VE KOLESTROL GİBİ PEK ÇOK
HASTALIKLARIN OLUŞMASINA SEBEP OLUR.
KENDİMİ)İ VE ÇOCUKLA‘IMI)I FA‘KINDA
OLMADAN )EHİ‘LEDİĞİMİ)
•‘AFİNE TU) İD‘A‘DA KALSİYUM ATILIMINI ARTIRIR BU
İSE KEMİKLE‘DE KALSİYUM KAYBINA NEDEN OLUR.
•KALSİYUM KAYBININ A‘TIŞI İSE KEMİK E‘İMESİNİ
VE KEMİKLE‘İN KIRILMA ‘İSKİNİ ARTIRIR.
• 1 G‘ ‘AFİNE TU) VÜCUDTAN ATILIRKEN 23 GR SU
GÖTÜRÜR. VÜCUDU SUSUZ BIRAKIR.
• ALİMÜNYUM BAZLI NEM TUTUCULARIN BEYİN
DOKULARINA YE‘LEŞE‘EK ÖĞ‘ENME BO)UKLUĞU, )EKA
GE‘İLİĞİ, AL)HAİME‘ VE FELÇLE‘E SEBEP OLDUĞU
TESPİT EDİLMİŞTİ‘.
‘AFİNE TU)DA İYOT ALDATMACASI
•KAYNAYAN TENCE‘EDE İYOT GA)LAŞI‘ VE
UÇA‘ GİDE‘. FAYDA YE‘İNE KALAN
TOKSİNLE‘İ VÜCUDUMU)DA )EHİ‘E
DÖNÜŞÜ‘.
•ALMAN Dr. PETE‘ FE‘‘EİE nin SÖYLEDİĞİ
GİBİ İYOTLU TU) HASTALIKLA‘IN %25
DAHA FAZLA ARTMASINA SEBEP OLUR.
TU) ÇEŞİTLE‘İ
• ‘AFİNE TU). Kİ‘Lİ DENİ) VE KAYA TU)LA‘INDAN
ELDE EDİLİ‘. 11 KİMYASLLA )EHİ‘ HALİNE DÖNÜŞÜ‘.
• DENİ) TUZU, GÜNÜMÜ)DE Kİ‘Lİ DENİ) SULARININ
KURUTULMASI SONUCU OLUŞU‘.
• KAYA TUZU, KA‘ASAL SULA‘IN MİNE‘ALLE‘İ
BÜNYESİNE ALA‘AK TAŞLAŞMASI SONUCU OLUŞU‘,
• HİMALAYA K‘İSTALİ, 256 MİLYON YIL ÖNCEKİ TEMİ)
OKYONUS SULARININ, MİLYONLA‘CA YIL ABSO‘BE
ETTİĞİ GÜNEŞ IŞINLA‘IYLA Bİ‘LİKTE, YÜKSEK BASINÇ
ALTINDA K‘İSTALLEŞMESİYLE OLUŞMUŞTU‘.
• HİMALAYA K‘İSTALİNİ KAYA VE DENİ) TUZLARINDAN
AYIRAN EN BÜYÜK Ö)ELLİK, YÜKSEK BASINÇ VE ISI
ALTINDA MOLEKÜL YAPISI KÜÇÜLE‘EK KOLOİDAL
K‘İSTALLEŞMESİDİ‘.
O‘GANİK SOLE HİMALAYA K‘İSTALİ
• O‘GANİKTİ‘.
• HİÇBİ‘ KATKI VE KO‘UYUCU MADDE İÇE‘ME).
• VÜCUDUMUZDA BULUNAN 84 MİNE‘AL SUP K‘İSTALDE
DE VARDIR.
• İÇE‘İSİNDEKİ FAYDALI 84 MİNE‘AL İLE VÜCUDUN
MİNE‘AL İHTİYACINI KA‘ŞILAMAYA YARDIMCI OLUR.
• 256 MİLYON YILDAN DAHA UZUN SÜ‘EDİ‘ YERYÜZÜNDE
BULUNUP, SANAYİ Kİ‘LİLİĞİ TAŞIMAYAN, PAKİSTAN
(HİMALAYA )DAN İTHAL EDİLEN DOĞAL VE O‘GANİK
K‘İSTALİDİ‘.
O‘GANİK SOLE HİMALAYA K‘İSTALİ
• CAM GİBİ SAYDAMDIR. K‘İSTAL YAPIYA SAHİPTİ‘.
• 2000 YILINDA PAKİSTAN DA KEŞFEDİLMIŞTİ‘.
HİMALAYA K‘İSTALİ ADI ORADAN GELMEKTEDİ‘
• ANTİ BAKTE‘İYEL VE ANTİ MİK‘OBİKDİ‘.
• GÜNEŞ ENE‘JİSİ İÇE‘İ‘.
• SAĞLIKLI HÜCRE OLUŞUMUNA KATKIDA BULUNUP
HÜC‘ELE‘İ OKSİJENLE YÜKLEDİĞİNDEN, UZUN YILLAR
SAĞLIKLI KALMAMIZA YARDIMCI OLUR.
TUZ MOLEKÜLLERİNİN YAPILARI ve MİNERAL SAYILARI
SOLE KRİSTALİN KAYA VE DENİZ TUZLARINDAN FARKI; KARBON OLAN
KÖMÜRÜN MİLYON YILDA ELMAS OLMASI GİBİDİR.
HİNT OKYONUSU TUZLARI, 256 MİLYON YILDA KRİSTALLEŞEREK
“SAĞLIK ELMASI“ OLAN SUP KRİSTALİNİ OLUŞTURMUŞTUR.
RAFİNE TUZUN
MOLEKÜL YAPıSı VE
11 KİMYASAL VARDıR
DENIZ VE KAYA TUZU
MOLEKÜL YAPISI VE
33 MINERALI VARDIR.
SUP KRİSTALİ
MOLEKÜL YAPISI VE
84 MİNERAL VARDIR.
VÜCUDUMUZUN YAPI TAŞI HÜCRELERİMİZİN
HÜCRE İÇİ YOĞUNLUĞU %75, HÜCRE DIŞI YOĞUNLUĞU
%94 OLMALIDIR Kİ OSMOS GERÇEKLEŞSİN VE YAŞAM
ENERJİSİ AÇIĞA ÇIKSIN. BUNU SAĞLAYABİLMEK İÇİN
SOLELİ SU’YA İHTİYAÇ VARDIR.
• HÜCRE KANALININ GENİŞLİĞİ 0,20 MİKRONDUR. KAYA VE
DENİZ TUZLARININ MOLEKÜL BÜYÜKLÜĞÜ 0.33 MİKRON
OLDUĞU İÇİN HÜCRE KANALINDAN GEÇEMEZ. SUP
KRİSTALİN MOLEKÜL BÜYÜKLÜĞÜ 0,16 MİKRON OLDUĞU
İÇİN HÜCRE KANALINDAN RAHATLIKLA GEÇER.
• BÖYLECE OSMOS GERÇEKLEŞMİŞ OLUR.
YAŞAMI SAĞLAYAN OLAY OSMOS
SOLELİ SU
Hücrenin yapısı;1) Çekirdekçik 2) Çekirdek 3) Ribozom
4) Vezikül 5)Granüllü(Tanecikli) Endoplazmik Retikulum 6)Golgi Aygıtı
7) Sitoiskelet 8) Granülsüz (Düz) Endoplazmik Retikulum
9) Mitokondriler 10) Koful 11) Sitoplazma 12) Lizozom 13) Sentriyoller.
SOLELİ SU MOLEKÜLÜ NEDİR?
Dünyada tıp dilinde Redoks Sinyali olarak
adlandırılır.
Soleli Su Molekülleri tüm sağlıklı hücrelerin içinde
Mitokondri tarafından üretilen 84 Mineralli Doğal
Tuzlu Sudur. Göz yaşımızda, kanımızda ve anne
.
rahminde dokuz ay içinde yaşadığımız sıvıda vardır.
Soleli Su Molekülleri hücrelerin sağlıklı
haberleşmelerini ve performanslarını ayarlarlar.
Hücreler arası iletişimi sağlamak ve iyileştirmek
için enerji (ATP Enerjisi ) üretimini desteklemektir.
MİTOKONDRİNİN İÇ YAPISI
ATP YAŞAM ENERJİSİNİN KAYNAĞI
Soleli Su Molekülü bağışıklık sistemini
güçlendirir ve doğal antioksidanlarla hücreleri
korumak ve detoks için gereklidir. Soleli Su
Molekülü devamlı alındığında, Soleli Su
Moleküllerini üreten Mitokondrileri onarır,
hasarlı hücreleri, sağlıklı dokuları ve bağışıklık
işlevini geri yüklemek için, gerekli hücreleri
harekete geçirir
SOLELİ SU MOLEKÜLLERİ NASIL ÇALIŞIR?
Soleli Su molekülleri iki gruptur, Reaktif Oksijen ve
Azaltılmış Oksijen türlerine ayrılır. Reaktif Oksijen
Türleri bağışıklık sistemini, Azaltılmış Oksijen
Türleri ise antioksidanları harekete geçirir.
Soleli Su Molekülleri hücrelerde bir sorun veya
hasar oluştuğunda, denge bozulduğunda,
hücrelere ve dokulara, kendilerini korumak ve
onarmak için sinyal gönderir.
Soleli Su Molekülleri gezegen üzerindeki tüm
canlıların için gerekli Yaşam Enerjisidir.
Vücudun her hücresinde var olan Soleli Su,
olmadan, organlara sinyaller iletilmez ölürüz.
Soleli Su Molekülleri hasarlı ölü hücreleri yok
eder ve sağlıklı canlı hücreleri yapar.
Soleli Su Molekülerini on iki yaşına kadar yeterli
miktarda vücut kendisi yapar. On iki yaşından
sonra, daha az yapar ve yaş ilerledikçe yapamaz
hale gelir.
Yaşamın sağlıklı devamı için Soleli Suyu her gün
kilonuza göre içmeye ihtiyaç vardır.
SOLELİ SU İÇMENİN 8 NEDENİ:
1. SOLELİ SU MOLEKÜLLERİ VÜCUT İÇİN DENGELİ TEK KAYNAKTIR,
VÜCUTTA REDOKS SİNYAL MOLEKÜLLERİ GÖREVİNİ YAPAR.
2. HÜCRESEL HABERLEŞME İLE ORGANLAR ARASINDA İLETİŞİMİNİ
SAĞLAR.
3. VÜCUDUN BAĞIŞIKLIK GÜCÜNÜ ARTIRIR.
4. VÜCUDU SERBEST RADİKAL HASARINA KARŞI KORUR.
5. VÜCUDUN % 500’E KADAR ANTİOKSİDAN ETKİNLİĞİNİ ARTIRIR.
6. VÜCUTTA PERFORMANSINI ARTIRARAK ÜSTÜN DESTEK SAĞLAR.
7. ANTİ – AGİNG FAYDASI İLE VÜCUDU TAMAMEN YENİLER.
8. KESİNLİKLE SIFIR TOKSİT İLE TAMAMEN GÜVENLİ OLDUĞU
ARAŞTIRMA VE KLİNİK SONUÇLARI İLE KANITLANMIŞTIR.
İNSAN PERFORMANSI LABORATUARI,
DR DAVİD C. NİEMAN,
APPALACHİAN STATE ÜNİVERSİTESİ
TARAFINDAN YAPILAN ARAŞTIRMADIR
O‘GANİK SOLE K‘İSTAL
GRANÜL
• HİMALAYA K‘İSTALİNDEN AĞAÇ
TOKMAKLA KIRILARAK Ü‘ETİLİ‘.
• GIDA BAKANLIĞI TEBLİĞİNCE 500 GR
LIK PAKETLERDE SATIŞA SUNULUR.
• SOLE ( % 26 ÇÖ)ELTİ )
HAZIRLANMASINDA KULLANILIR.
• YEMEKLERDE VE SOFRALARDA DA
SE‘AMİK DİŞLİ EL DEĞİ‘MENİNDE
ÖĞÜTÜLE‘EK KULLANILABİLİ‘.
SOLE = SIVI GÜNEŞ
• SOLE GÜNEŞ IŞIĞININ SIVI HALİDİ‘.
• 256 MİLYON YIL ÖNCEKİ TEMİ) OKYONUS
SULARI O DÖNEMİN EKOLOJİK KOŞULLA‘ININ
ETKİSİ İLE AŞI‘I GÜNEŞ IŞINLA‘IYLA KU‘UMUŞ
GÜNEŞ ENE‘JİSİNİ İÇİNDE HAPSETMİŞTİ‘.
• SOLE DOĞAL MİNE‘AL VE SIVI GÜNEŞ ENE‘JİSİ
OLAN MUCİ)E Bİ‘ GIDADIR.
• GÖ)YAŞIMI)DA VE KANIMIZDA SOLE VARDIR.
• ANA ‘AHMİNDE 9 AY İÇİNDE YAŞADIĞIMI) SIVI
SOLELİDİ‘. SOLE HAYATTIR
SOLE YAPIMI
• Bİ‘ ÖLÇEK SOLE G‘ANÜL K‘İSTAL, CAM Bİ‘
KAVANOZA KONUR, Ü)E‘İNE 2 ÖLÇEK
KLORSUZ SU EKLENİ‘ 2-3 SAAT BEKLETİLİ‘.
• SOLE GRANÜL K‘İSTALLİ ÇÖZÜLEREK %26
LIK KONSANTRE SOLE KULLANIMA HAZIR
HALE GELİ‘.
• SUYUNUZDA DOĞAL MİNE‘AL OLARAK
KULLANILIR.
SOLE
• ENE‘Jİ VE YAŞAM KAYNAĞI SOLELİ SU HE‘
GÜN BOL MİKTA‘DA İÇİLMELİDİ‘. GÜNLÜK
İÇMEMİ) GE‘EKEN SOLELİ SU, VÜCUT
AĞI‘LIĞIMI)IN HER 10 KİLOSUNA KA‘ŞILIK 0,4
LİT‘EDİ‘. SUYUMUZA, HER LİT‘EDE, Bİ‘ TATLI
KAŞIĞI SOLE İLAVE EDE‘EK İÇMELİYİ).
•ÇÜNKÜ SOLELİ SU VÜCUDUMU) İÇİN GE‘EKLİ
OLAN 84 MİNE‘ALLE‘İ İÇE‘İ‘.
• MİNE‘ALSI) SU VÜCUTTAKİ MİNE‘ALLE‘İ DE
GÖTÜRÜR.
• 84 MİNE‘ALLİ SOLELİ SU İNSAN
Fİ)YOLOJİSİNİN KISA SÜREDE KENDİNİ
TOPARLAMASINA, ENE‘JİK VE )İNDE OLMASINA
YARDIMCI OLUR.
SOLE
• YÜKSEK TANSİYONU OLANLAR 1 LİT‘E
SUYA Bİ‘ ÇAY KAŞIĞI SOLE KATARAK
İÇMELİDİ‘.
• VÜCUDUMUZUN İHTİYACI OLAN SOLELİ
SU HÜCRELER TARAFINDAN
ALINDIĞINDAN HÜC‘ELE‘İN KU‘AKLIĞI
GİDE‘İLECEK VE ZAMANLA YÜKSEK
TANSİYONDA RAHATLAMAYA YARDIMCI
OLACAKTIR.
O‘GANİK SOLE K‘İSTAL
ÖĞÜTÜLMÜŞ
• HİMALAYA K‘İSTALINDEN HİÇ Bİ‘ KATKI
MADDE VE KO‘UYUCU İLAVE ETMEDEN TAŞ
DEĞİ‘MENLE‘DE ÖĞÜTÜLE‘EK Ü‘ETİLİ‘.
• GIDA BAKANLIĞI TEBLİĞİ GE‘EĞI, 500 GR LIK
PAKETLERDE SATIŞA SUNULUR.
• SOFRADA VE TÜM GIDALARDA, TUZ
KULLANILAN HER YERDE KULLANILIR.
O‘GANİK SOLE HİMALAYA K‘İSTALİ
• VÜCUDUN ASİT, BA) VE PH DENGESİNİ SAĞLA‘.
• DOLAŞIM SİSTEMİNDE VE ORGANLARIN GÖ‘EVLE‘İNİ
YAPMASINDA YARDIMCI OLUR.
• KAN BASINCININ DENGELENMESİNE YARDIMCI OLUR.
• VÜCUTTA Bİ‘İKEN TOKSİNLE‘İN VE AĞI‘ METALLE‘İN
DIŞA‘I ATILMASINA YARDIMCI OLUR.
• HÜCRE YENİLENMEDE YARDIMCI OLUR.
• ÖLÜ HÜC‘ELE‘İ VÜCUTTAN ATAR.
SOLE O‘GANİK KİLLİ BANYO K‘İSTALİ
•KAPLICA SUYU ETKİSİNE SAHİPTİR.
• SICAK KÜVETE 250GR İLAVE EDİLDİĞİNDE
SİNİRLERİ SAKİNLEŞTİRİR VE KAS SİSTEMİNİ
GEVŞETEREK VÜCUDU DİNLENDİRİR.
• İÇİNDEKİ 84 MİNERALLE CİLDİ BESLER,
SEDEF, SİVİLCE, SİĞİL, EGZAMA, MANTAR,
AYAK KOKUSU, CİLT LEKELERİNİN
İYİLEŞMESİNDE VE ÇİLLERİN AZALMASINDA
YARDIMCI OLUR.
• SOLE İÇECEĞİ GİBİ HAZIRLANARAK
RAHATSIZ BÖLGEYE GÜNDE 2 KEZ SABAH
AKŞAM SÜRÜLÜR.
• BU ESNADA SOLELİ SU İÇMEYE KESİNLİKLE
DEVAM EDİLMELİDIR.
İYONİ)E ABAJU‘ TİPİ LAMBA
K‘İSTAL LAMBALAR EKSİ İYONLA‘
ÜRETEREK HAVANIN KALİTESİNİ
ARTTIRIRLAR. LAMBALAR
YANDIKLARINDA ORTAYA ÇIKARDIKLARI
EKSİ İYONLA‘, ARTI İYONLA‘I NÖTR
HALE GETİ‘E‘EK HAVAYI TEMİ)LE‘.
BUNU SAĞLAMAK İÇİN İNSANLA‘ 1000$
-2000$ LIK İYON MAKİNALA‘I SATIN
ALMAKTADIR. K‘İSTAL LAMBALAR HAVA
KALİTESİNİ ARTTIRMAK İÇİN DOĞA
TARAFINDAN OLUŞTU‘ULMUŞ GÜ)EL VE
DAHA AZ MASRAFLI, BAKIM
GE‘EKTİ‘MEYEN Bİ‘ ALTE‘NATİFTİ‘.
Tavsiye Edilen Kitaplar
1- Ayşegül Çoruhlu
a) Alkali Diyet
b) Tokuz Ama Açız
2- Dr.F.Batmangheild
Vücudunuz Sizden Su İstiyor
3- Dr.med.Barbara Hendel & Peter Ferreira
Su veTuz
4- Yücel Aydemir
a) Su ve tuz
b) Kanser
Download

Sağlıklı Yaşamın Farkındalığına Hoş Geldiniz