26–27 NİSAN COĞRAFYA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ
SEMİNERİ PROGRAMI
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
1. GÜN
08.30–09.00
Kayıt-ve karşılama
09.00–09.45
Açılış konuşmaları
Prof. Dr. Şevket Işık, Coğrafya Bölüm Başkanı
Prof. Dr. İlhan Kayan, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
09.45–10.45
BİRİNCİ OTURUM
Türkiye’de Sanayi Kümelenmesi: Uşak Örneği
İrfan Kaygalak, Ege Üniversitesi
Ankara Metropolündeki Alışveriş Merkezlerinin Kentsel ve
Mekânsal Gelişime Etkileri
Özlem Erdoğan, Ankara Üniversitesi
Sanayisizleşmenin Toplumsal – Mekânsal Etkileri: Karabük Örneği
Murat Çevik, Ankara Üniversitesi
Çay arası:
11.00–12.00
10.45–11.00
İKİNCİ OTURUM
Bornova Ovası ve Çevresinin Fiziki Coğrafyası
Aylin Kapsız, Ege Üniversitesi
Elmacık Dağı’nda Doğal Bitki Örtüsünün CBS Temelli İncelenmesi
Derya Devrim Kılıç, Sakarya Üniversitesi
Sandras Dağı’nın Fiziki Coğrafyası
Mehmet Doğan, Ege Üniversitesi
ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
13.30–14.30
ÜÇÜNCÜ OTURUM
Türkiye’de Kent İçi İkametgâh Hareketliliğine Bir Örnek
Üzeyir Yasak, Uşak Üniversitesi
Bingöl Şehir Merkezinin Doğal Ortam Analizi ve Fiziksel Planlaması
Önder Üstündağ, Fırat Üniversitesi
Uyuşturucu Madde Suçlarının Önlenmesinde
Sisteminin Kullanımı: Beyoğlu İlçesi Pilot Çalışma
Coğrafi
Bilgi
Yasin Beşer, İstanbul Üniversitesi
Çay arası:
14.45–16.05
14.30–14.45
DÖRDÜNCÜ OTURUM
Kültürel Peyzaj Değerlerinin Korunması ve Turizm Amaçlı
Kullanımı İçin Bir Model Önerisi Ihlara Vadisi ve Çevresi Örneği
Funda Varnacı-Uzun, Ankara Üniversitesi
İstanbul’un Marmara Kıyılarında 1987-2007 Yılları Arasında Arazi
Kullanımında Meydana Gelen Değişimler
Sümeyra Kurt, Fatih Üniversitesi
Pertek (Tunceli) İlçe Merkezinin Afet Yönetim Karar Destek Sistemi
Kullanılarak Coğrafi Etüdü
Emrah Şıkoğlu, Fırat Üniversitesi
Dağlık Bölgelerde Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bir Model Önerisi
Alper Uzun, Balıkesir Üniversitesi
2. GÜN
09.30–10.50
BİRİNCİ OTURUM
Akdağ Kütlesi’nde (Batı Toroslar) Karstlaşma Buzul İlişkisinin
Jeomorfolojik Analizi
Cihan Bayraktar, İstanbul Üniversitesi
Mut-Silifke Arasında Göksu Nehri Sekilerinin Gelişim Tarihçesi,
Doğu Akdeniz, Türkiye
Nurşan Avşin Görendağlı, Ankara Üniversitesi
Göksu Deltası’nda Meydana Gelen Değişimlerin Uzaktan Algılama
Yöntemleri ile İncelenmesi
Ahmet Karakoç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Gölcük (Isparta) Volkanı Jeomorfolojik Gelişimi ve Volkanik Risk
Analizi
Ergin Canpolat, İstanbul Üniversitesi
Çay arası:
10.50–11.00
11.00–12.00
İKİNCİ OTURUM
Taraklı İlçesinin Beşeri Coğrafyası
Şerife Temürlenk, Sakarya Üniversitesi
Bulgaristan Göçmenlerinin Türkiye’deki Yerleşim Alanları ve SosyoEkonomik “ Özellikleri
Beycan Hocaoğlu Ege Üniversitesi
Avrupa Ülkelerinden Türkiye’nin Batı Kıyılarına Yönelik Göçler:
Marmaris, Kuşadası ve Ayvalık İlçelerinde Karşılaştırmalı Bir
Araştırma
İlkay Südaş, Ege Üniversitesi
ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
13.30–15.00 Genel değerlendirme-Tartışma
Çay arası:
15.30–16.30 Bilim Felsefesini Tartışmak
Prof. Dr. Beno Kuryel & Yrd. Doç. Dr. Cem Kamözüt
16.30
Kapanış
Download

26–27 NİSAN COĞRAFYA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ SEMİNERİ